[Rt-commit] rt branch, 4.0/group-by-i18n-in-search-chart-page, created. rt-4.0.5-136-g81eeb49

? sunnavy sunnavy at bestpractical.com
Tue May 1 14:44:20 EDT 2012


The branch, 4.0/group-by-i18n-in-search-chart-page has been created
    at 81eeb490db9d31bf27126afdb9a8832ede3a95d7 (commit)

- Log -----------------------------------------------------------------
commit dc8ba23ae968e6205b0468186ebcc6cd8d3e2707
Author: sunnavy <sunnavy at bestpractical.com>
Date:  Tue May 1 23:28:38 2012 +0800

  reran extract-message-catalog
  
  this only changes lines info in comments

diff --git a/share/po/bg.po b/share/po/bg.po
index f780b3b..356e296 100644
--- a/share/po/bg.po
+++ b/share/po/bg.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (ненадежден!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -312,7 +312,7 @@ msgstr "%1 е инструмент за действия над билети о
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 е инструмент, предназначен за изпълнение от cron, който разпраща всички отложени нотификации от RT като по-потребителско резюме."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -484,23 +484,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "(Поставете отметки за да изключите ноти
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Поставете отметки за да включите нотификации към изброените получатели)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Въведете id-та на билети или URL-та, разделени със запетая)"
 
@@ -550,11 +550,11 @@ msgstr "(Няма шаблони)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Без)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Изпраща точно копие на това обновление на списък от административни имейл адреси, разделен със запетая. Тези хора <strong>ще получават</strong> бъдещи обновления.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Изпраща точно копие на това обновление на списък от имейл адреси, разделен със запетая. Тези хора <strong>ще получават</strong> бъдещи обновления.)"
 
@@ -660,7 +660,7 @@ msgstr "<p>Всички iCal потоци вграждат таен белег,
 msgid "A blank template"
 msgstr "Празен шаблон"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Парола не бе настроена, така че потребителят няма да може да влезе."
 
@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr "Добави колони"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Добави критерии"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Добави още файлове"
 
@@ -839,7 +839,7 @@ msgstr "Адрес 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Адрес 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Административно копие"
 
@@ -1142,11 +1142,11 @@ msgstr "ВъзлаганеПерсонализираниПолета"
 msgid "Attach"
 msgstr "Прикачи"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Прикачи файл"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Прикачен файл"
 
@@ -1213,7 +1213,7 @@ msgstr "Назад"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Лоша изолация на атрибут %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Основни"
 
@@ -1340,7 +1340,7 @@ msgstr "Не може да се укаже база и цел едновреме
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Не може да се създават билети в изключена опашка."
 
@@ -1360,7 +1360,7 @@ msgstr "Категория"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Категория неуказана"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Копие до"
 
@@ -1400,7 +1400,7 @@ msgstr "Провери връзката с базата данни"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Провери акредитацията за базата данни"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Маркирайте кутията за изтриване"
 
@@ -1408,7 +1408,7 @@ msgstr "Маркирайте кутията за изтриване"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Маркирайте кутията за отмяна на право"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Дъщерни"
 
@@ -1479,7 +1479,7 @@ msgstr "Затвори прозореца"
 msgid "Closed"
 msgstr "Затворен"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Затворени билети"
 
@@ -1950,7 +1950,7 @@ msgstr "Не може да се сведе базата '%1' в URI.о"
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Не може да се сведе целта '%1' в URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Не може да се изпрати имейл"
 
@@ -1971,7 +1971,7 @@ msgstr "Не може да се унищожи частният ключ"
 msgid "Country"
 msgstr "Държава"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Създай"
 
@@ -2017,11 +2017,11 @@ msgstr "Създай нова лична група"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Създай нов билет"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Създай нов потребител"
 
@@ -2038,7 +2038,7 @@ msgstr "Създай scrip за опашка %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Създай шаблон"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Създай билет"
 
@@ -2290,7 +2290,7 @@ msgstr "Персонализирано поле %1 няма указана ст
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Персонализирано поле %1 не е открито"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2419,7 +2419,7 @@ msgstr "DateTime модулът липсва"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime::Locale модулът липсва"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Дати"
 
@@ -2493,7 +2493,7 @@ msgstr "ДелегиранеПрава"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Делегация"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Изтриване"
 
@@ -2601,7 +2601,7 @@ msgstr "Изтриването на този обект ще наруши инт
 msgid "Deny"
 msgstr "Отказ"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Зависещи"
 
@@ -2633,7 +2633,7 @@ msgstr "Зависимост към %1 изтрита"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "ЗависимОт"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Зависи от"
 
@@ -2649,7 +2649,7 @@ msgstr "Низх"
 msgid "Descending"
 msgstr "Низходящ"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Опишете проблема по-долу"
 
@@ -2661,7 +2661,7 @@ msgstr "Описание"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2755,7 +2755,7 @@ msgstr "Изтегляне на dump файл"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Краен срок"
 
@@ -3275,7 +3275,7 @@ msgstr "Попълване на максимум %1 текстови облас
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Попълване на максимум %1 wikitext области"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Окончателен приоритет"
 
@@ -4159,7 +4159,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Свързване. Достъпът отказан"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Връзки"
 
@@ -4341,7 +4341,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr "мар"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Всички съобщения са маркирани като прочетени"
 
@@ -4777,7 +4777,7 @@ msgstr "Редакция на наблюдателите на опашката"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Редакция на абонаментите за табло %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Редакция на потребител %1"
@@ -5059,7 +5059,7 @@ msgstr "Нова парола"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Нотификация за нова парола изпратена"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Ново напомняне:"
 
@@ -5075,7 +5075,7 @@ msgstr "Нов scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "Нов шаблон"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Нов билет"
 
@@ -5344,7 +5344,7 @@ msgstr "Не е намерен"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Не сте вписани."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Неуказано"
 
@@ -5595,7 +5595,7 @@ msgstr "Покажи само одобрения на заявки, създад
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Покажи само персонализирани полета за:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5611,7 +5611,7 @@ msgstr "Отваряне на адрес (URL)"
 msgid "Open it"
 msgstr "Отвори го"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Отворени билети"
 
@@ -5672,7 +5672,7 @@ msgstr "Собствени билети"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "ПритежаниеНаБилет"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Собственик"
 
@@ -5724,7 +5724,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "ПейджърТелефон"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Родители"
 
@@ -5913,7 +5913,7 @@ msgstr "Покажи резултатните резюме съобщения н
 msgid "Print this message"
 msgstr "Разпечатване на това съобщение"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Приоритет"
 
@@ -5937,7 +5937,7 @@ msgstr "Частен ключ"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Привилегирован"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Състояние на привилегированост: %1"
@@ -5975,7 +5975,7 @@ msgstr "Строител на заявки"
 msgid "Query:"
 msgstr "Заявка:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Опашка"
 
@@ -5997,7 +5997,7 @@ msgstr "Опашката вече съществува"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Неуспех при създаването на опашка"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Неуспех при зареждането на опашка."
 
@@ -6197,7 +6197,7 @@ msgstr "RT/Админ/Редакция на група %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6253,7 +6253,7 @@ msgstr "Референция към %1 добавена"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Референция към %1 изтрита"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Референции от"
 
@@ -6261,7 +6261,7 @@ msgstr "Референции от"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "РеференцииОт"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Отнася се към"
 
@@ -6326,7 +6326,7 @@ msgstr "Опресняване на резултатите от търсенет
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Опресняване на тази страница на всеки %1 минути."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6334,11 +6334,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6358,7 +6358,7 @@ msgstr "Напомняне '%1' отново отворено"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Напомнящ билет #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Напомняния"
 
@@ -6428,7 +6428,7 @@ msgstr "Заявител"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "ГрупаНаЗаявителя"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Заявители"
 
@@ -6461,7 +6461,7 @@ msgstr "Връщане стойности по подразбиране"
 msgid "Residence"
 msgstr "Местожителство"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Разрешаване"
 
@@ -7012,7 +7012,7 @@ msgstr "Изпраща ел. поща до административните к
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Изпраща ел. поща до собственика"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7307,7 +7307,7 @@ msgstr "Електронна таблица"
 msgid "Stage"
 msgstr "Етап"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7324,7 +7324,7 @@ msgstr "Начало"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "НачалоОтносително"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Започва"
 
@@ -7336,7 +7336,7 @@ msgstr "ЗапочваОтносително"
 msgid "State"
 msgstr "Състояние"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Състояние"
 
@@ -7391,7 +7391,7 @@ msgstr "Откраднат от %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Стил"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Тема"
 
@@ -7685,7 +7685,7 @@ msgstr "Този потребител не може да притежава би
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Това не е числово id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Основите"
 
@@ -7982,7 +7982,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL модул за търсене"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Билети"
 
@@ -8020,15 +8020,15 @@ msgstr "Билети разрешени преди"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Билети, които зависят от това одобрение"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Време приблизително"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Оставащо време"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Време работено"
 
@@ -8217,7 +8217,7 @@ msgstr "Неуспех при абонамента за табло %1: Дост
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8243,7 +8243,7 @@ msgstr "Непознат (тази стойност е нова за систе
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Непознато кодиране на съдържанието %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Непознато поле: %1"
@@ -8474,12 +8474,12 @@ msgstr "Потребителски-зададени условия и дейст
 msgid "User Rights"
 msgstr "Потребителски права"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Потребителят поиска непознат тип на обновлението за персонализирано поле %1 за %2 обект #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Неуспех при създаването на потребител: %1"
@@ -9195,11 +9195,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "е"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "не е"
 
diff --git a/share/po/cs.po b/share/po/cs.po
index f19d3e2..0b72ec2 100644
--- a/share/po/cs.po
+++ b/share/po/cs.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -304,7 +304,7 @@ msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nást
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -476,23 +476,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -512,7 +512,7 @@ msgstr "(Zatrhněte pro zakázání upozorňování uvedených příjemců)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Zatrhněte pro povolení upozorňování uvedených příjemců)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
 
@@ -542,11 +542,11 @@ msgstr "(Žádné vzory)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Žádné)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
 
@@ -648,7 +648,7 @@ msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nový požadavek v\"> %1"
 msgid "A blank template"
 msgstr "Prázdný vzor"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
 
@@ -736,7 +736,7 @@ msgstr "Přidat sloupce"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Přidat podmínku"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Přidat další soubory"
 
@@ -827,7 +827,7 @@ msgstr "Adresa1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresa2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -1130,11 +1130,11 @@ msgstr "Přidělit uživatelské položky"
 msgid "Attach"
 msgstr "Přiložit"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Připojit soubor"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Připojený soubor"
 
@@ -1205,7 +1205,7 @@ msgstr "Zpět"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Základní údaje"
 
@@ -1332,7 +1332,7 @@ msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
 
@@ -1348,7 +1348,7 @@ msgstr ""
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1388,7 +1388,7 @@ msgstr "Kontrola připojení k databázi"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
 
@@ -1400,7 +1400,7 @@ msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Kontrola přihlašovacích údajů k databázi"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Potomci"
 
@@ -1475,7 +1475,7 @@ msgstr "Zavřít okno"
 msgid "Closed"
 msgstr "Uzavřen"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Uzavřené požadavky"
 
@@ -1950,7 +1950,7 @@ msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Nelze odeslat mail"
 
@@ -1971,7 +1971,7 @@ msgstr ""
 msgid "Country"
 msgstr "ZemÄ›"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Vytvořit"
 
@@ -2017,11 +2017,11 @@ msgstr "Vytvořit novou vlastní skupinu"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Vytvoření nového požadavku"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Vytvořit nového uživatele"
 
@@ -2038,7 +2038,7 @@ msgstr "Vytvořit scrips pro frontu %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Vytvořit vzor"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Vytvořit požadavek"
 
@@ -2286,7 +2286,7 @@ msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2419,7 +2419,7 @@ msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát datumu"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumy"
 
@@ -2497,7 +2497,7 @@ msgstr "Delegovat práva"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Pověření"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
@@ -2605,7 +2605,7 @@ msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
 msgid "Deny"
 msgstr "Zamítnout"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Je rekvizitou pro"
 
@@ -2637,7 +2637,7 @@ msgstr "Závislost na %1 smazána"
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Závisející na"
 
@@ -2653,7 +2653,7 @@ msgstr "SestupnÄ›"
 msgid "Descending"
 msgstr "SestupnÄ›"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Popište případ níže"
 
@@ -2665,7 +2665,7 @@ msgstr "Popis"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2759,7 +2759,7 @@ msgstr "Stáhnout dumpfile"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Termín dokončení"
 
@@ -3287,7 +3287,7 @@ msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textový
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 wiki %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Koncová priorita"
 
@@ -4195,7 +4195,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Spojování. Přístup nepovolen"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Vazby"
 
@@ -4381,7 +4381,7 @@ msgstr "bře"
 msgid "March"
 msgstr "Březen"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Označeny všechny zprávy jako přečtené"
 
@@ -4817,7 +4817,7 @@ msgstr "Upravovat pozorovatele fronty"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Úprava uživatele %1"
@@ -5099,7 +5099,7 @@ msgstr "Nové heslo"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Oznámení o novém hesle zasláno"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Nová upomínka:"
 
@@ -5115,7 +5115,7 @@ msgstr "Vytvoření scripu"
 msgid "New template"
 msgstr "Vytvořit vzor"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Nový požadavek"
 
@@ -5384,7 +5384,7 @@ msgstr "Nenalezen"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nepřihlášen."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nenastaven"
 
@@ -5651,7 +5651,7 @@ msgstr "Zobrazit jen schvalování pro požadavky založení před %1"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Zobrazit jen uživatelské položky pro:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5667,7 +5667,7 @@ msgstr "Otevřít URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Otevřít"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Otevřené požadavky"
 
@@ -5728,7 +5728,7 @@ msgstr "Vlastnit požadavky"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Vlastnit požadavek"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Vlastník"
 
@@ -5780,7 +5780,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Pager"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Rodiče"
 
@@ -5977,7 +5977,7 @@ msgstr "Vypiš výsledné zprávy s přehledy na STDOUT; neposílej je mailem. N
 msgid "Print this message"
 msgstr "Tisk této zprávy"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorita"
 
@@ -6001,7 +6001,7 @@ msgstr "Soukromý klíč"
 msgid "Privileged"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Privilegovaný stav: %1"
@@ -6039,7 +6039,7 @@ msgstr "Tvůrce dotazu"
 msgid "Query:"
 msgstr "Dotaz:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
@@ -6061,7 +6061,7 @@ msgstr "Fronta již existuje"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Fronta nemůže být vytvořena"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Fronta nemůže být načtena."
 
@@ -6261,7 +6261,7 @@ msgstr "RT/Správa/Úprava skupiny %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6317,7 +6317,7 @@ msgstr "Přidán odkaz na %1"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Smazán odkaz na %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Je odkazem z"
 
@@ -6325,7 +6325,7 @@ msgstr "Je odkazem z"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Odkazuje na"
 
@@ -6390,7 +6390,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Obnovit tuto stránku %quant(%1,každou,každé,každých) %numf(%1) %quant(%1,minutu,minuty,minut)."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6398,11 +6398,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6422,7 +6422,7 @@ msgstr "Upomínka '%1' znovuotevřena"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Upomínka požadavku #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Upomínky"
 
@@ -6492,7 +6492,7 @@ msgstr "Žadatel"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Žadatelé"
 
@@ -6525,7 +6525,7 @@ msgstr "Obnovit výchozí"
 msgid "Residence"
 msgstr "Bydliště"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Vyřešit"
 
@@ -7084,7 +7084,7 @@ msgstr "Posílá e-mail všem administrativním Cc jako komentář"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Posílá e-mail vlastníkovi"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7375,7 +7375,7 @@ msgstr "Tabulka"
 msgid "Stage"
 msgstr "Fáze"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7392,7 +7392,7 @@ msgstr "Započato"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Začíná"
 
@@ -7404,7 +7404,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "Stát"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
@@ -7459,7 +7459,7 @@ msgstr "Převzato od %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Předmět"
 
@@ -7749,7 +7749,7 @@ msgstr "V této frontě nemůže tento uživatel vlastnit požadavky"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Toto není číselný identifikátor"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Základní údaje"
 
@@ -8046,7 +8046,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL vyhledávací modul"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Požadavky"
 
@@ -8084,15 +8084,15 @@ msgstr "Požadavky vyřešené před"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Požadavky, které záleží na tomto schválení:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Předpokládaný čas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Zbývající čas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Čas práce"
 
@@ -8281,7 +8281,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8307,7 +8307,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Neznámé kódování obsahu %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Neznámé pole: %1"
@@ -8546,12 +8546,12 @@ msgstr "Uživatelem definované podmínky a akce"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Práva uživatele"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Uživatel nemůže být vytvořen: %1"
@@ -9267,11 +9267,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "není"
 
diff --git a/share/po/da.po b/share/po/da.po
index 01603f0..7bdf5aa 100644
--- a/share/po/da.po
+++ b/share/po/da.po
@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "#"
 msgid "#%1"
 msgstr "#%1"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -367,7 +367,7 @@ msgstr "%1 er et værktøj, der arbejder med sager fra et bestemt planlægningsv
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 er et program, beregnet til kørsel som et cron-job, til visning af alle udskudte RT notifikationer, opsamlet, på brugerniveau."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -563,23 +563,23 @@ msgstr "'%1' er ikke en valid klasseidentifikator"
 msgid "'%1' not a recognized action. "
 msgstr "'%1' er ikke en anerkendt handling. "
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "Roller"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "'System'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "Brugergrupper"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "Brugere"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr "(Afkryds boks for at færdiggøre)"
 
@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr "(Markér for at fravælge besked til de angive modtagere)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Markér for at tilvælge besked til de angivne modtagere)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Indtast sagsnummer eller URL'er, adskilt af mellemrum)"
 
@@ -649,7 +649,7 @@ msgstr "(Sender en blind kopi af denne opdatering til en kommasepareret liste af
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi af denne opdatering til en kommasepareret liste af administrative e-mail-adresser. Disse personer <b>vil</b> modtage fremtidige opdateringer)."
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi af denne opdatering til en kommasepareret liste af administrative e-mail-adresser. Disse personer <strong>vil</strong> modtage fremtidige opdateringer)."
 
@@ -669,7 +669,7 @@ msgstr "(Sender en kopi af denne opdatering til en kommasepareret liste af e-mai
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi af denne opdatering til en kommasepareret liste af e-mail-adresser. Disse personer <b>vil</b> modtage fremtidige opdateringer)."
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi af denne opdatering til en kommasepareret liste af e-mail-adresser. Disse personer <strong>vil</strong> modtage fremtidige opdateringer)."
 
@@ -827,7 +827,7 @@ msgstr "<tt>%1</tt> - <i>%2s</i>"
 msgid "A blank template"
 msgstr "En tom skabelon"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Adgangskode er ikke blevet tildelt, så brugeren kan ikke logge ind."
 
@@ -927,7 +927,7 @@ msgstr "Tilføj kolonner"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Tilføj kriterier"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Tilføj flere filer"
 
@@ -1042,7 +1042,7 @@ msgstr "Adresse1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresse2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -1405,11 +1405,11 @@ msgstr "TilknytEkstrafelter"
 msgid "Attach"
 msgstr "Vedhæft"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Vedhæft fil"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Vedhæftet fil"
 
@@ -1508,7 +1508,7 @@ msgstr "DÃ¥rlig fortrolighed for attribut %1"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Ubrugeligt transaktionsnummer for vedhæftet fil. %1 skulle være %2\\n."
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Stamdata"
 
@@ -1659,7 +1659,7 @@ msgstr "Kan ikke angive både kilde og destination"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr "Kan ikke føje henvisning til rent tal"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Kan ikke oprette sager i en nedlagt kø."
 
@@ -1679,7 +1679,7 @@ msgstr "Kategori"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Af-kategoriseret"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1719,7 +1719,7 @@ msgstr "Kontroller database adgang"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Kontroller database brugernavn/password"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Markér for at slette"
 
@@ -1727,7 +1727,7 @@ msgstr "Markér for at slette"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Markér for at inddrage rettighed"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Børn"
 
@@ -1810,7 +1810,7 @@ msgstr "Lukkede sager"
 msgid "Closed requests"
 msgstr "Lukkede sager"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Lukkede sager"
 
@@ -2385,7 +2385,7 @@ msgstr "Kunne ikke få gjort basen '%1' til en URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Kunne ikke gøre målet '%1' til en URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Kunne ikke sende email"
 
@@ -2406,7 +2406,7 @@ msgstr "Kunne ikke nulstille private nøgle"
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Opret"
 
@@ -2476,11 +2476,11 @@ msgstr "Opret en ny skabelon"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr "Opret en ny skabelon for køen %1"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Opret en ny sag"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Opret en ny bruger"
 
@@ -2505,7 +2505,7 @@ msgstr "Opret en scrip for kø %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Opret en skabelon"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Opret en sag"
 
@@ -2769,7 +2769,7 @@ msgstr "Ekstrafelt %1 har ingen værdi."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Ekstrafelt %1 ikke fundet"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2910,7 +2910,7 @@ msgstr "Modulet DateTime mangler"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Modulet DateTime::Locale mangler"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Datoer"
 
@@ -3000,7 +3000,7 @@ msgstr "OverdragRettigheder"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Overdragelse"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Slet"
 
@@ -3116,7 +3116,7 @@ msgstr "Sletning af dette objekt vil stride mod referentiel integritet"
 msgid "Deny"
 msgstr "Afvis"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Afhængighed til"
 
@@ -3152,7 +3152,7 @@ msgstr "Afhængighed af %1 slettet"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "AfhængigAf"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Afhængig af"
 
@@ -3168,7 +3168,7 @@ msgstr "Faldende"
 msgid "Descending"
 msgstr "Faldende"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
 
@@ -3180,7 +3180,7 @@ msgstr "Beskrivelse"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
@@ -3290,7 +3290,7 @@ msgstr "Download dumpfil"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Forfalden"
 
@@ -3878,7 +3878,7 @@ msgstr "Udfyld op til %1 wikitekst-områder"
 msgid "Fin"
 msgstr "Slut"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Endelig prioritet"
 
@@ -4914,7 +4914,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Reference - adgang nægtet."
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Referencer"
 
@@ -5112,7 +5112,7 @@ msgstr "Mar."
 msgid "March"
 msgstr "Marts"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Markerede alle beskeder som set"
 
@@ -5580,7 +5580,7 @@ msgstr "Rediger observatører for køen"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Modificer abonnement på instrumentpanel %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Rediger brugeren %1"
@@ -5882,7 +5882,7 @@ msgstr "Ny meddelelse om adgangskode sendt"
 msgid "New queue"
 msgstr "Ny kø"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Ny påmindelse:"
 
@@ -5906,7 +5906,7 @@ msgstr "Ny søgning"
 msgid "New template"
 msgstr "Ny skabelon"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Ny sag"
 
@@ -6223,7 +6223,7 @@ msgstr "Ikke logget ind"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Ikke logget ind."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Ikke sat"
 
@@ -6514,7 +6514,7 @@ msgstr "Vis kun ekstrafelter for:"
 msgid "Open"
 msgstr "Ã…ben"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6534,7 +6534,7 @@ msgstr "Ã…bn den"
 msgid "Open requests"
 msgstr "Ã…bne sager"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Ã…bne sager"
 
@@ -6607,7 +6607,7 @@ msgstr "Egne sager"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "EgenSag"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Ejer"
 
@@ -6671,7 +6671,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Personsøgertelefon"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Forældre"
 
@@ -6900,7 +6900,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Udskriv denne besked"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
@@ -6924,7 +6924,7 @@ msgstr "Privat nøgle"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegeret"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Privilegeret status: %1"
@@ -6966,7 +6966,7 @@ msgstr "Søgedefinition"
 msgid "Query:"
 msgstr "Søgning:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Kø"
 
@@ -6996,7 +6996,7 @@ msgstr "Kø eksisterer allerede"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Kø kunne ikke oprettes"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Kø kunne ikke indlæses."
 
@@ -7264,7 +7264,7 @@ msgstr "RT's e-mail-kommandotilstand kræver PGP-verificering. Enten har du ikke
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -7320,7 +7320,7 @@ msgstr "Reference til %1 tilføjet"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Reference til %1 slettet"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Refereret til af"
 
@@ -7328,7 +7328,7 @@ msgstr "Refereret til af"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "RefereretTilAf"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Refererer til"
 
@@ -7401,7 +7401,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Opdater denne side hver %1 minut."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -7409,11 +7409,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -7433,7 +7433,7 @@ msgstr "Påmindelse '%1' genåbnet"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "PÃ¥mindelse for sag #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "PÃ¥mindelser"
 
@@ -7511,7 +7511,7 @@ msgstr "Rekvirent(er)"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "RekvirentGruppe"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Rekvirenter"
 
@@ -7544,7 +7544,7 @@ msgstr "Sæt tilbage til standard"
 msgid "Residence"
 msgstr "Hjemme"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Løs"
 
@@ -8187,7 +8187,7 @@ msgstr "Sender e-mail til de administrative Cc'ere som en kommentar"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Sender e-mail til ejeren"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -8518,7 +8518,7 @@ msgstr "Regneark"
 msgid "Stage"
 msgstr "Trin"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8547,7 +8547,7 @@ msgstr "Startdato '%1' kunne ikke fortolkes"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "StartetRelativt"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Starter"
 
@@ -8567,7 +8567,7 @@ msgstr "StarterRelativt"
 msgid "State"
 msgstr "Stat"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -8626,7 +8626,7 @@ msgstr "Stjålet fra %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Stil"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Emne"
 
@@ -8960,7 +8960,7 @@ msgstr "Den bruger må ikke eje sager i den kø"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Dette er ikke et numerisk ID"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Stamdata"
 
@@ -9313,7 +9313,7 @@ msgstr "Sagsobservatører"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "SagSQL søgemodul"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Sager"
 
@@ -9355,15 +9355,15 @@ msgstr "Sager løst før"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Sager som afhænger af denne godkendelse:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Anslået tid"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Resterende tid"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Tid brugt"
 
@@ -9580,7 +9580,7 @@ msgstr "Det er ikke muligt at abonnere på instrumentpanel %1: Utilstrækkelige
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9614,7 +9614,7 @@ msgstr "Ukendt IndholdsKodning %1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Ukendt felt: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Ukendt felt: %1"
@@ -9905,12 +9905,12 @@ msgstr "Bruger-ID"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Brugerrettigheder"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Bruger bad om en ukendt opdateringstype for ekstrafelt %1 til %2 objekt #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Bruger kunne ikke oprettes: %1"
@@ -10726,11 +10726,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "er"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "er ikke"
 
diff --git a/share/po/de.po b/share/po/de.po
index 91659ca..719ec42 100644
--- a/share/po/de.po
+++ b/share/po/de.po
@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr " (unzuverlässig!)"
 msgid "#"
 msgstr "Nr"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -355,7 +355,7 @@ msgstr "%1 ist ein Tool um mit Tickets von externen Programmen zu arbeiten, wie
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 ist ein Dienstprogramm, welches aus CRON gestartet werden soll. Es sendet alle aufgeschobenen RT Benachrichtigungen als benutzer definierten Auszug"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -531,23 +531,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "\"%1\" ist keine gültige Klasse-Kennung"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "\"Regeln\""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "\"System\""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "\"Benutzergruppen\""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "\"Benutzer\""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr "(Zum Vervollständigen Kontrollkästchen anklicken)"
 
@@ -567,7 +567,7 @@ msgstr "(Benachrichtigung der markierten Empfänger wird unterdrückt)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Benachrichtigungen an markierte Empfänger aktivieren)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Geben Sie die Anfrage IDs oder URLs getrennt durch Leerzeichen ein)"
 
@@ -601,7 +601,7 @@ msgstr "(Nichts)"
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Sendet ein Blind Carbon Copy - BCC Update and eine mit Komma separierte Liste von Mail Adressen. Zukünftige Updates werden <strong>nicht</strong> übermittelt.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sendet ein Carbon Copy - CC Update and eine mit Komma separierte Liste von E-Mail Adressen. Zukünftige Updates <strong>werden</strong> ebenfalls übermittelt.)"
 
@@ -609,7 +609,7 @@ msgstr "(Sendet ein Carbon Copy - CC Update and eine mit Komma separierte Liste
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Sendet ein Carbon Copy - CC Update and eine mit Komma separierte Liste von Mail Adressen. Zukünftige Updates werden <strong>nicht</strong> übermittelt.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sendet ein Carbon Copy - CC Update and eine mit Komma separierte Liste von E-Mail Adressen. Zukünftige Updates <strong>werden</strong> ebenfalls übermittelt.)"
 
@@ -751,7 +751,7 @@ msgstr "<p>Jeder iCal Feed enthält eine geheimes Kürzel, welches Dich authoris
 msgid "A blank template"
 msgstr "Eine leere Vorlage"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Es wurde kein Passwort gesetzt, der Benutzer wird sich nicht anmelden können!"
 
@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr "Spalten hinzufügen"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Kriterium hinzufügen"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Weitere Dateien anhängen"
 
@@ -950,7 +950,7 @@ msgstr "Adresse 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresse 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin CC"
 
@@ -1265,11 +1265,11 @@ msgstr "BenutzerdefiniertesFeldZuweisen"
 msgid "Attach"
 msgstr "Anhängen"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Datei anhängen"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Dateianhang"
 
@@ -1344,7 +1344,7 @@ msgstr "Zurück"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Schlechte Privatsphähre für Eigenschaft %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Grundlagen"
 
@@ -1487,7 +1487,7 @@ msgstr "Sie können Quelle und Ziel nicht gleichzeitig angeben"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "In einem deaktivierten Bereich können keine Ticktes erstellt werden."
 
@@ -1507,7 +1507,7 @@ msgstr "Kategorie"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategorie nicht gesetzt"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1547,7 +1547,7 @@ msgstr "Überprüfe Datenbank Verbindung"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Datenbank-Anmeldeinformationen überprüfen"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Auswahl wird gelöscht"
 
@@ -1559,7 +1559,7 @@ msgstr "Zum Entziehen einer Berechtigung anwählen"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Überprüfe Datenbank Berechtigungen"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Kinder"
 
@@ -1638,7 +1638,7 @@ msgstr "Fenster schliessen"
 msgid "Closed"
 msgstr "Geschlossen"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Geschlossene Anfragen"
 
@@ -2137,7 +2137,7 @@ msgstr "Basis '%1' kann nicht zu einer URI aufgelöst werden."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Ziel '%1' kann nicht zu einer URI aufgelöst werden."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Konnte E-Mail nicht senden"
 
@@ -2158,7 +2158,7 @@ msgstr "Konnte privaten Schlüssel nicht zurücksetzen"
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Erstellen"
 
@@ -2204,11 +2204,11 @@ msgstr "Erstelle eine neue persönliche Gruppe"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Erstelle eine neue Anfrage"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Erstelle einen neuen Benutzer"
 
@@ -2225,7 +2225,7 @@ msgstr "Erstelle ein Scrip für den Bereich %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Erstelle eine Vorlage"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Neue Anfrage erstellen"
 
@@ -2477,7 +2477,7 @@ msgstr "Benutzerdefiniertes Feld %1 hat keinen Wert."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Benutzerdefiniertes Feld %1 nicht gefunden"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2630,7 +2630,7 @@ msgstr "DateTime::Locale unterstützt nicht \"date_format_full\", Du must es akt
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime:: Locale-Modul fehlt"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumsangaben"
 
@@ -2716,7 +2716,7 @@ msgstr "RechteWeitergabe"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Rechteweitergabe"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Löschen"
 
@@ -2833,7 +2833,7 @@ msgstr "Löschen dieses Objektes würde die referenzielle Integrität verletzen"
 msgid "Deny"
 msgstr "Ablehnen"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Voraussetzung von"
 
@@ -2865,7 +2865,7 @@ msgstr "Setzt %1 nicht mehr voraus"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "abhängig von"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Setzt voraus"
 
@@ -2881,7 +2881,7 @@ msgstr "absteigend"
 msgid "Descending"
 msgstr "absteigend"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Beschreiben Sie hier das Problem"
 
@@ -2893,7 +2893,7 @@ msgstr "Beschreibung"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Details"
 
@@ -2995,7 +2995,7 @@ msgstr "Export Datei runterladen"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Fällig"
 
@@ -3542,7 +3542,7 @@ msgstr "%1 Textfelder füllen"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Schreibe bis zu %1 Wikitext Bereiche"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "End Priorität"
 
@@ -4498,7 +4498,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Beziehung nicht erstellt: Zugriff verweigert"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Beziehungen"
 
@@ -4696,7 +4696,7 @@ msgstr "Mär."
 msgid "March"
 msgstr "März"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Alle Nachrichten als gelesen markieren"
 
@@ -5144,7 +5144,7 @@ msgstr "Ändere die Bereichsbeobachter"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Ändere das Abonnement der Anzeigetafel %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Ändere Benutzer %1"
@@ -5454,7 +5454,7 @@ msgstr "Neue Passworterinnerung wurde verschickt"
 msgid "New queue"
 msgstr "Neuer Bereich"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Neue Erinnerung"
 
@@ -5470,7 +5470,7 @@ msgstr "Neues Scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "Neue Vorlage"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Neue Anfrage"
 
@@ -5759,7 +5759,7 @@ msgstr "Nicht gefunden"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nicht angemeldet."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nicht angegeben"
 
@@ -6046,7 +6046,7 @@ msgstr "Nur Benutzerdefinierte Felder anzeigen für:"
 msgid "Open"
 msgstr "Offen"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6062,7 +6062,7 @@ msgstr "Öffne URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Öffnen"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Offene Anfragen"
 
@@ -6123,7 +6123,7 @@ msgstr "Anfragen Ãœbernehmen"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "AnfrageBesitzen"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Besitzer"
 
@@ -6179,7 +6179,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Pager"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Eltern"
 
@@ -6384,7 +6384,7 @@ msgstr "Gebe die zusammengefassten E-Mails nach STDOUT aus. Nicht oer E-Mail ver
 msgid "Print this message"
 msgstr "Drucke diese Nachricht"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorität"
 
@@ -6408,7 +6408,7 @@ msgstr "Privater Schlüssel"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegiert"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Privilegierungsstatus: %1"
@@ -6446,7 +6446,7 @@ msgstr "Suche erstellen"
 msgid "Query:"
 msgstr "Suche:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Bereich"
 
@@ -6468,7 +6468,7 @@ msgstr "Bereich existiert bereits"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Bereich konnte nicht angelegt werden"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Bereich konnte nicht geladen werden"
 
@@ -6672,7 +6672,7 @@ msgstr "Bearbeite Mitgliedschaft für die Gruppe %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "RTAddressRegexp Wert in der Konfiguration trifft nicht %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6728,7 +6728,7 @@ msgstr "Referenz auf %1 hinzugefügt"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referenz auf %1 gelöscht"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Referenziert von"
 
@@ -6736,7 +6736,7 @@ msgstr "Referenziert von"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "Bezogen von"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Bezieht sich auf"
 
@@ -6801,7 +6801,7 @@ msgstr "Ergebnis alle 60 Minuten aktualisieren."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Seite alle %1 Minuten aktualisieren."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6813,11 +6813,11 @@ msgstr "Tickets Ablehnen"
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6837,7 +6837,7 @@ msgstr "Erinnerung '%1' erneut geöffnet"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Erinnerung Anfrage #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Erinnerungen"
 
@@ -6907,7 +6907,7 @@ msgstr "Klient"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "KlientenGruppe"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Klienten"
 
@@ -6940,7 +6940,7 @@ msgstr "Zurücksetzen"
 msgid "Residence"
 msgstr "Zuhause"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Erledigen"
 
@@ -7551,7 +7551,7 @@ msgstr "Sendet eine E-Mail an administrative CCs als Kommentar"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Sendet eine E-Mail an den Besitzer"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7858,7 +7858,7 @@ msgstr "Tabellenkalkulation"
 msgid "Stage"
 msgstr "Phase"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7875,7 +7875,7 @@ msgstr "Begonnen"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "Begonnen Relativ"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Beginnt"
 
@@ -7887,7 +7887,7 @@ msgstr "Beginnt Relativ"
 msgid "State"
 msgstr "Staat"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -7942,7 +7942,7 @@ msgstr "Gestohlen von %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Darstellung"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Betreff"
 
@@ -8264,7 +8264,7 @@ msgstr "Diesem Benutzer dürfen keine Anfragen aus diesen Bereich gehören"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Dies ist keine numerische ID"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Grundlagen"
 
@@ -8565,7 +8565,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL Suchmodul"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Anfragen"
 
@@ -8603,15 +8603,15 @@ msgstr "Anfragen gelöst vor"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Anfragen, die von dieser Freigabe abhängen:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Geschätzte Zeit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Verbleibende Zeit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Gearbeitete Zeit"
 
@@ -8820,7 +8820,7 @@ msgstr "Konnte Anzeigetafel %1 nicht abonnieren: Zugriff verweigert"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8850,7 +8850,7 @@ msgstr "Unbekannte Inhaltskodierung (Content-Encoding) %1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Unbekanntes Feld: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Unbekanntes Feld: %1"
@@ -9089,12 +9089,12 @@ msgstr "Benutzerdefinierte Konditionen und Aktionen"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Benutzerrechte"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Benutzer hat einen unbekannten Aktualisierungstyp für das benutzerdefinierte Feld %1 bei %2-Objekt #%3 verlangt"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Benutzer konnte nicht angelegt werden: %1"
@@ -9862,11 +9862,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "ist"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "ist nicht"
 
diff --git a/share/po/el.po b/share/po/el.po
index 4deb8a6..ce606af 100644
--- a/share/po/el.po
+++ b/share/po/el.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (αναξιόπιστο!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -312,7 +312,7 @@ msgstr "Το %1 είναι ένα εργαλείο για ενέργειες σ
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "Το %1 είναι ένα εργαλείο , για να τρέχει από το cron, το οποίο αποστέλλει όλες τις αναβληθέντες κοινοποιήσεις του RT σαν σύνοψη κατά χρήστη"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -484,23 +484,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "Επιλέξτε τα πλαίσια για να απενεργοποι
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "Επιλέξτε τα πλαίσια για να ενεργοποιήσετε τις ανακοινώσεις στους αναγραφόμενους παραλήπτες"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Εισάγετε id αιτήματος ή URLs χωρισμένα με κενό)"
 
@@ -550,11 +550,11 @@ msgstr "(Δεν υπάρχουν πρότυπα σελίδας)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Κανένα)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Στέλνει ένα πιστό αντίγραφο αυτής της ενημέρωσης σε μια λίστα οριοθετημένη με κόμματα από διευθύνσεις διαχειριστών. Αυτά τα άτομα <strong>θα</strong> λαμβάνουν μελλοντικές ενημερώσεις.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "Αποστολή πιστού αντίγραφου αυτής της ενημέρωσης σε διαχωρησμένη με κόμμα λίστα ηλεκτρονικών διευθήσεων. Αυτά τα άτομα <strong>θα</strong> λαμβάνουν μελλοντικές ενημερώσεις."
 
@@ -660,7 +660,7 @@ msgstr "<p>Όλες οι ροές iCal ενθέτουν ένα μυστικό κ
 msgid "A blank template"
 msgstr "Κενό πρότυπο σελίδας"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Δεν ορίστηκε συνθηματικό, ο χρήστης δε θα μπορεί να κάνει login."
 
@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr "Προσθήκη Στηλών"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Προσθήκη Κριτηρίων"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Προσθήκη Αρχείων"
 
@@ -839,7 +839,7 @@ msgstr "Διεύθυνση 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Διεύθυνση 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -1142,11 +1142,11 @@ msgstr "AssignCustomFields"
 msgid "Attach"
 msgstr "Επισύναψη"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Επισύναψη αρχείου"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Συνημμένο αρχείο"
 
@@ -1213,7 +1213,7 @@ msgstr "Πίσω"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Κακή προστασία προσωπικού απορρήτου για ιδιότητα %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Βασικά"
 
@@ -1332,7 +1332,7 @@ msgstr "Δεν μπορεί να ορισθεί ταυτόχρονα η βάση
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Δεν μπορούν να δημιουργηθούν αιτήματα σε απενεργοποιημένη ουρά"
 
@@ -1352,7 +1352,7 @@ msgstr "Κατηγορία"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Η Κατηγορία έχει αποκαθοριστεί"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1392,7 +1392,7 @@ msgstr "Έλεγχος σύνδεσης με τη Βάση Δεδομένων"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Έλεγχος Πιστοποιητικών Βάσης Δεδομένων"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Επιλογή πλαισίου για διαγραφή"
 
@@ -1400,7 +1400,7 @@ msgstr "Επιλογή πλαισίου για διαγραφή"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Επιλογή πλαισίου για αναίρεση δικαιωμάτων"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Υποκατηγορίες"
 
@@ -1471,7 +1471,7 @@ msgstr "Κλείσιμο παραθύρου"
 msgid "Closed"
 msgstr "Έκλεισε"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Κλειστά αιτήματα"
 
@@ -1934,7 +1934,7 @@ msgstr "Δεν ήταν δυνατή η επίλυση της βάσης του
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του στόχου '%1' σε URI"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποστολή email"
 
@@ -1955,7 +1955,7 @@ msgstr "Δεν ήταν δυνατό να αναιρεθεί δημόσιο κλ
 msgid "Country"
 msgstr "Χώρα"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Δημιουργία"
 
@@ -2001,11 +2001,11 @@ msgstr "Δημιουργία νέας προσωπικής ομάδας"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Δημιουργία νέου αιτήματος"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Δημιουργία νέου χρήστη"
 
@@ -2022,7 +2022,7 @@ msgstr "Δημιουργία scrip για την ουρά %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Δημιουργία προτύπου σελίδας"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Δημιουργία αιτήματος"
 
@@ -2274,7 +2274,7 @@ msgstr "Το ειδικό πεδίο %1 δεν έχει τιμή"
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Το ειδικό πεδίο %1 δεν βρέθηκε"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2411,7 +2411,7 @@ msgstr "Το DateTime::Locale δεν υποστηρίζει date_format_full, π
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Το άρθρωμα DateTime::Locale δεν υπάρχει"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Ημερομηνίες"
 
@@ -2485,7 +2485,7 @@ msgstr "DelegateRights"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Ανάθεση"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Διαγραφή"
 
@@ -2593,7 +2593,7 @@ msgstr "Διαγράφή αυτoύ το αντικείμενο θα παραβί
 msgid "Deny"
 msgstr "Άρνηση"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Εξαρτώμενο από"
 
@@ -2625,7 +2625,7 @@ msgstr "Εξάρτηση από %1 διαγράφηκε"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DependentOn"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Εξαρτάται από"
 
@@ -2641,7 +2641,7 @@ msgstr "Φθιν"
 msgid "Descending"
 msgstr "Φθίνουσα"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Περιγράψτε το ζήτημα πιο κάτω"
 
@@ -2653,7 +2653,7 @@ msgstr "Περιγραφή"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2747,7 +2747,7 @@ msgstr "Κατέβασμα dumpfile"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Έως"
 
@@ -3267,7 +3267,7 @@ msgstr "Συμπλήρωση μέχρι και %1 περιοχών κειμέν
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Συμπλήρωση μέχρι και %1 περιοχών βικικειμένου"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Τελική Προτεραιότητα"
 
@@ -4147,7 +4147,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Σύνδεση. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Σύνδεσμοι"
 
@@ -4329,7 +4329,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr "Μαρ"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Ρύθμισε όλα τα μυνήματα σαν διαβασμένα"
 
@@ -4765,7 +4765,7 @@ msgstr "Τροποποίηση παρατηρητών ουράς"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Τροποποίηση της συνδρομής της πινακίδας %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Τροποποίηση του χρήστη %1"
@@ -5047,7 +5047,7 @@ msgstr "Νέος κωδικός πρόσβασης"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Στάλθηκε ειδοποίηση για νέο κωδικό πρόσβασης"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Νέα υπενθύμιση:"
 
@@ -5063,7 +5063,7 @@ msgstr "Νέο scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "Νέο πρότυπο"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Νέο αίτημα"
 
@@ -5332,7 +5332,7 @@ msgstr "Δε βρέθηκε"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Δεν συνδέθηκε"
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Δεν έχει οριστεί"
 
@@ -5583,7 +5583,7 @@ msgstr "Δείξε μόνο εγκρίσεις για τις αιτήσεις π
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Δείξε μόνο τα προσαρμοσμένα πεδία για:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5599,7 +5599,7 @@ msgstr "Άνοιγμα URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Άνοιξέ το"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Ανοιχτά αιτήματα"
 
@@ -5660,7 +5660,7 @@ msgstr "Ανατεθημένα Αιτήματα"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "OwnTicket"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Υπεύθυνος"
 
@@ -5712,7 +5712,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "PagerPhone"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr ""
 
@@ -5893,7 +5893,7 @@ msgstr "Εκτύπωση των αποτελεσμάτων των συνοπτι
 msgid "Print this message"
 msgstr "Εκτύπωση μηνύματος"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Προτεραιότητα"
 
@@ -5917,7 +5917,7 @@ msgstr "Ιδιωτικό Κλειδί"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Προνομιούχο"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Προνομιούχα κατάσταση: %1"
@@ -5955,7 +5955,7 @@ msgstr "Δημιουργία Ερωτημάτων"
 msgid "Query:"
 msgstr "Ερώτημα:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Ουρά"
 
@@ -5977,7 +5977,7 @@ msgstr "Η ουρά υπάρχει ήδη"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της ουράς"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της ουράς"
 
@@ -6169,7 +6169,7 @@ msgstr "RT/Διαχείριση/Επεξεργασία ομάδας %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "Η επιλογή RTAddressRegexp στις ριθμίσεις δεν ταιριάζει με το %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6225,7 +6225,7 @@ msgstr "Προστέθηκε η παραπομπή στο %1"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Διαγράφηκε η παραπομπή στο %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Ανεφερόμενο από"
 
@@ -6233,7 +6233,7 @@ msgstr "Ανεφερόμενο από"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "ReferredToBy"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Αναφέρεται σε"
 
@@ -6298,7 +6298,7 @@ msgstr "Ανανέωση αποτελεσμάτων αναζήτησης κάθ
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Ανανέωση αυτής της σελίδας κάθε %1 λεπτά."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6306,11 +6306,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6330,7 +6330,7 @@ msgstr "Επανεργοποιήθηκε η υπενθύμιση '%1'"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Υπενθύμιση αιτήματος #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Υπενθυμίσεις"
 
@@ -6400,7 +6400,7 @@ msgstr "Αιτών"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "RequestorGroup"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Αιτούντες"
 
@@ -6433,7 +6433,7 @@ msgstr "Επαναφορά προκαθορισμένων"
 msgid "Residence"
 msgstr "Κατοικία"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Επίλυση"
 
@@ -6984,7 +6984,7 @@ msgstr "Αποστολή email στους AdminCcs σαν σχόλιο"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Αποστολή email στον υπεύθυνο"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7279,7 +7279,7 @@ msgstr "Λογιστικό φύλλο"
 msgid "Stage"
 msgstr "Στάδιο"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7296,7 +7296,7 @@ msgstr "Ξεκίνησε"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "StartedRelative"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Ξεκινά"
 
@@ -7308,7 +7308,7 @@ msgstr "StartsRelative"
 msgid "State"
 msgstr "Πολιτεία"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Κατάσταση"
 
@@ -7363,7 +7363,7 @@ msgstr "Ανάκτηση"
 msgid "Style"
 msgstr "Στυλ"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Θέμα"
 
@@ -7657,7 +7657,7 @@ msgstr "Ο χρήστης δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Δεν είναι αριθμητικό id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Τα βασικά"
 
@@ -7954,7 +7954,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "Module αναζήτησης TicketSQL"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Αιτήματα"
 
@@ -7992,15 +7992,15 @@ msgstr "Αιτήματα που επιλήθηκαν μετά από"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Αιτήματα που εξαρτόνται από αυτή την έγκριση:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Εκτιμώμενος χρόνος"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Χρόνος που απομένει"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Χρόνος εργασίας"
 
@@ -8189,7 +8189,7 @@ msgstr "Δεν έχει γίνει εγγραφή στην πινακίδα %1:
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8215,7 +8215,7 @@ msgstr "Άγνωστο (αυτή η τιμή είναι καινούργια γ
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Άγνωστη Κωδικοποίηση Περιεχομένου %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Άγνωστο πεδίο: %1"
@@ -8446,12 +8446,12 @@ msgstr "Συνθήκες και ενέργειες ορισμένα από χρ
 msgid "User Rights"
 msgstr "Δικαιώματα Χρήστη"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Ο χρήστης ζήτησε αγνώστου τύπου ενημέρωση για το ειδικό πεδίο %1 για %2 αντικείμενο #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Ο χρήστης δεν έχει δημιουργηθεί"
@@ -9171,11 +9171,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "είναι"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "δεν είναι"
 
diff --git a/share/po/en_GB.po b/share/po/en_GB.po
index 711144b..aa31d95 100644
--- a/share/po/en_GB.po
+++ b/share/po/en_GB.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (untrusted!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -436,7 +436,7 @@ msgstr "(Tick boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Tick boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 
@@ -466,11 +466,11 @@ msgstr "(No templates)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(None)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 
@@ -560,7 +560,7 @@ msgstr "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorises you. If the URL
 msgid "A blank template"
 msgstr "A blank template"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "A password was not set, so user won't be able to login."
 
@@ -626,7 +626,7 @@ msgstr "Add Columns"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Add Criteria"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Add More Files"
 
@@ -691,7 +691,7 @@ msgstr "Address1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Address2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -880,11 +880,11 @@ msgstr "AssignCustomFields"
 msgid "Attach"
 msgstr "Attach"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Attach file"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Attached file"
 
@@ -950,7 +950,7 @@ msgstr "Back"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Bad privacy for attribute %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Basics"
 
@@ -1043,7 +1043,7 @@ msgstr "Can't save this search"
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Can't specifiy both base and target"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Cannot create tickets in a disabled queue."
 
@@ -1063,7 +1063,7 @@ msgstr "Category"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Category unset"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1091,7 +1091,7 @@ msgstr "Check Database Connectivity"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Check Database Credentials"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Check box to delete"
 
@@ -1099,7 +1099,7 @@ msgstr "Check box to delete"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Check box to revoke right"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Children"
 
@@ -1135,7 +1135,7 @@ msgstr "Close window"
 msgid "Closed"
 msgstr "Closed"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Closed tickets"
 
@@ -1555,7 +1555,7 @@ msgstr "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Couldn't send email"
 
@@ -1576,7 +1576,7 @@ msgstr "Couldn't unset private key"
 msgid "Country"
 msgstr "Country"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Create"
 
@@ -1605,11 +1605,11 @@ msgstr "Create a new group"
 msgid "Create a new personal group"
 msgstr "Create a new personal group"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Create a new ticket"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Create a new user"
 
@@ -1626,7 +1626,7 @@ msgstr "Create a scrip for queue %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Create a template"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Create a ticket"
 
@@ -1812,7 +1812,7 @@ msgstr "Custom field %1 has no value."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Custom field %1 not found"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -1941,7 +1941,7 @@ msgstr "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to u
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime::Locale module missing"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Dates"
 
@@ -2019,7 +2019,7 @@ msgstr "DelegateRights"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegation"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Delete"
 
@@ -2101,7 +2101,7 @@ msgstr "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgid "Deny"
 msgstr "Deny"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Depended on by"
 
@@ -2133,7 +2133,7 @@ msgstr "Dependency on %1 deleted"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DependentOn"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Depends on"
 
@@ -2149,7 +2149,7 @@ msgstr "Desc"
 msgid "Descending"
 msgstr "Descending"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Describe the issue below"
 
@@ -2233,7 +2233,7 @@ msgstr "Download as a tab-delimited file"
 msgid "Download dumpfile"
 msgstr "Download dumpfile"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Due"
 
@@ -2647,7 +2647,7 @@ msgstr "Fill in up to %1 text areas"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Fill in up to %1 wikitext areas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Final Priority"
 
@@ -3351,7 +3351,7 @@ msgstr "LinkedTo"
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Linking. Permission denied"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Links"
 
@@ -3499,7 +3499,7 @@ msgstr "Manage users and passwords"
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Marked all messages as seen"
 
@@ -3838,7 +3838,7 @@ msgstr "Modify the queue watchers"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Modify the subscription to dashboard %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Modify the user %1"
@@ -4045,7 +4045,7 @@ msgstr "New password"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "New password notification sent"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "New reminder:"
 
@@ -4061,7 +4061,7 @@ msgstr "New scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "New template"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "New ticket"
 
@@ -4300,7 +4300,7 @@ msgstr "Not found"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Not logged in."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Not set"
 
@@ -4543,7 +4543,7 @@ msgstr "Open URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Open it"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Open tickets"
 
@@ -4600,7 +4600,7 @@ msgstr "Own tickets"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "OwnTicket"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Owner"
 
@@ -4648,7 +4648,7 @@ msgstr "Pager"
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "PagerPhone"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Parents"
 
@@ -4820,7 +4820,7 @@ msgstr "Print the resulting digest messages to STDOUT; don't mail them. Do not m
 msgid "Print this message"
 msgstr "Print this message"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Priority"
 
@@ -4844,7 +4844,7 @@ msgstr "Private Key"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privileged"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Privileged status: %1"
@@ -4882,7 +4882,7 @@ msgstr "Query Builder"
 msgid "Query:"
 msgstr "Query:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Queue"
 
@@ -4904,7 +4904,7 @@ msgstr "Queue already exists"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Queue could not be created"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Queue could not be loaded."
 
@@ -5140,7 +5140,7 @@ msgstr "Reference to %1 added"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Reference to %1 deleted"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Referred to by"
 
@@ -5148,7 +5148,7 @@ msgstr "Referred to by"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "ReferredToBy"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Refers to"
 
@@ -5213,7 +5213,7 @@ msgstr "Refresh search results every 60 minutes."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Refresh this page every %1 minutes."
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -5233,7 +5233,7 @@ msgstr "Reminder '%1' reopened"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Reminder ticket #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Reminders"
 
@@ -5290,7 +5290,7 @@ msgstr "Requestor"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "RequestorGroup"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Requestors"
 
@@ -5319,7 +5319,7 @@ msgstr "Reset to default"
 msgid "Residence"
 msgstr "Residence"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Resolve"
 
@@ -5946,7 +5946,7 @@ msgstr "Started"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "StartedRelative"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Starts"
 
@@ -5958,7 +5958,7 @@ msgstr "StartsRelative"
 msgid "State"
 msgstr "State"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -6003,7 +6003,7 @@ msgstr "Stolen from %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Style"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Subject"
 
@@ -6267,7 +6267,7 @@ msgstr "That user may not own tickets in that queue"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "That's not a numerical id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "The Basics"
 
@@ -6509,7 +6509,7 @@ msgstr "Ticket status changed"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL search module"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tickets"
 
@@ -6543,15 +6543,15 @@ msgstr "Tickets resolved before"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Tickets which depend on this approval:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Time Estimated"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Time Left"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Time Worked"
 
@@ -6685,7 +6685,7 @@ msgstr "Unknown (this value is new to the system)"
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Unknown ContentEncoding %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Unknown field: %1"
@@ -6870,12 +6870,12 @@ msgstr "User Defined conditions and actions"
 msgid "User Rights"
 msgstr "User Rights"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "User could not be created: %1"
@@ -7396,11 +7396,11 @@ msgstr "iCal"
 msgid "id"
 msgstr "id"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "is"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "isn't"
 
diff --git a/share/po/es.po b/share/po/es.po
index af0891f..a13c499 100644
--- a/share/po/es.po
+++ b/share/po/es.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "#"
 msgid "#%1"
 msgstr "#%1"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -352,7 +352,7 @@ msgstr "%1 es una herramienta para actuar sobre los casos con una herramienta de
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 es una utilidad, hecha para ser ejecutada a partir de cron, que reparte las notificaciones diferidas de RT como un resumen por usuario"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -552,23 +552,23 @@ msgstr "«%1» no es un identificador de clase válido"
 msgid "'%1' not a recognized action. "
 msgstr "'%1' no es una acción reconocida. "
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "'Roles'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "'Sistema'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Grupo de Usuarios'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Usuarios'"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr "(Marque la casilla para completar"
 
@@ -596,7 +596,7 @@ msgstr "(Marque las cajas para deshabilitar notificaciones a los receptores list
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Marque las cajas para habilitar notificaciones a los receptores listados)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Ingresar los numeros id o los URL de los casos, separados por espacios)"
 
@@ -646,7 +646,7 @@ msgstr "(Envía una copia oculta de esta actualización a una lista delimitada p
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Envía una copia oculta de esta actualización a una lista delimitada por comas de direcciones de email administrativas. Estas personas <b>recibirán</b> las futuras actualizaciones.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Envía una copia de esta actualización a una lista delimitada por comas de direcciones de email administrativas. Estas personas <strong>recibirán</strong> futuras actualizaciones.)"
 
@@ -666,7 +666,7 @@ msgstr "(Envía una copia de esta actualización a una lista de direcciones de c
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Envía una copia de esta actualización a una lista de direcciones de correo delimitada por comas. Estas personas <b>recibirán</b> actualizaciones futuras."
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Envía una copia de esta actualización a una lista de direcciones de correo delimitada por comas. Estas personas <strong>recibirán</strong> futuras actualizaciones."
 
@@ -808,7 +808,7 @@ msgstr "<tt>%1</tt> - <i>%2s</i>"
 msgid "A blank template"
 msgstr "Una plantilla en blanco"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "No se estableció contraseña, así que el usuario no podrá logarse"
 
@@ -924,7 +924,7 @@ msgstr "Añadir Columnas"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Añadir Criterio"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Añadir más archivos"
 
@@ -1039,7 +1039,7 @@ msgstr "Dirección 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Dirección 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -1402,11 +1402,11 @@ msgstr "AsignarCamposPersonalizados"
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjunto"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Adjuntar archivo"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Archivo adjunto"
 
@@ -1505,7 +1505,7 @@ msgstr "Privacidad errónea para atributo %1"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Número de transacción incorrecta para el archivo adjunto. %1 debe ser %2\\n"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Básicos"
 
@@ -1648,7 +1648,7 @@ msgstr "No se puede especificar origen y destino al mismo tiempo"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "No es posible crear casos en una cola deshabilitada"
 
@@ -1668,7 +1668,7 @@ msgstr "Categoría"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Categoría con valor eliminado"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1708,7 +1708,7 @@ msgstr "Verifique la conectividad de la base de datos"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Verificar las credenciales de la Base de Datos"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Seleccione la casilla para borrar"
 
@@ -1720,7 +1720,7 @@ msgstr "Seleccione la caja para quitar el permiso"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Verifique las credenciales de la base de datos"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Hijo"
 
@@ -1803,7 +1803,7 @@ msgstr "Cerrado"
 msgid "Closed requests"
 msgstr "Solicitudes cerradas"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Casos cerrados"
 
@@ -2394,7 +2394,7 @@ msgstr "No se pudo resolver base '%1' en una URI"
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "No se pudo resolver el destino '%1' en una URI"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "No se pudo enviar el correo electrónico"
 
@@ -2415,7 +2415,7 @@ msgstr "No se pudo desconfigurar la clave privada"
 msgid "Country"
 msgstr "País"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Crear"
 
@@ -2485,11 +2485,11 @@ msgstr "Crear una nueva plantilla"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Crear un nuevo caso"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Crear un nuevo usuario"
 
@@ -2514,7 +2514,7 @@ msgstr "Crear una acción para la cola %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Crear una plantilla"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Crear un caso"
 
@@ -2786,7 +2786,7 @@ msgstr "Campo personalizado %1 no tiene un valor."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Campo personalizado %1 no encontrado"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2943,7 +2943,7 @@ msgstr "DateTime::Locale no soporta date_format_full, debe actualizar para usar
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Falta el módulo DateTime::Locale"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Fechas"
 
@@ -3029,7 +3029,7 @@ msgstr "DelegarPermisos"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegar"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Borrar"
 
@@ -3153,7 +3153,7 @@ msgstr "Al borrar este objeto, se violará la integridad referencial. Eso es mal
 msgid "Deny"
 msgstr "Denegar"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Dependen de este caso"
 
@@ -3189,7 +3189,7 @@ msgstr "Dependencia en %1 borrada"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DependienteDe"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Depende de"
 
@@ -3205,7 +3205,7 @@ msgstr "Desc"
 msgid "Descending"
 msgstr "Descendente"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Describa el problema debajo"
 
@@ -3217,7 +3217,7 @@ msgstr "Descripción"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Detalles"
 
@@ -3323,7 +3323,7 @@ msgstr "Descargar archivo de volcado (dump)"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Esperado"
 
@@ -3923,7 +3923,7 @@ msgstr "Rellenar en hasta %1 areas wikitext"
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Prioridad Final"
 
@@ -4979,7 +4979,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Enlace. Permiso denegado"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Enlaces"
 
@@ -5177,7 +5177,7 @@ msgstr "Mar."
 msgid "March"
 msgstr "Marzo"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Marcados todos los mensajes como se ha visto"
 
@@ -5661,7 +5661,7 @@ msgstr "Modificar los observadores de la cola"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Modificar la suscripción al cuadro de mandos %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Modificar el usuario %1"
@@ -5959,7 +5959,7 @@ msgstr "Notificación de nueva contraseña enviada"
 msgid "New queue"
 msgstr "Nueva cola"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Nuevo recordatorio:"
 
@@ -5983,7 +5983,7 @@ msgstr "Nueva búsqueda"
 msgid "New template"
 msgstr "Nueva plantilla"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Nuevo caso"
 
@@ -6308,7 +6308,7 @@ msgstr "No autenticado"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "No autenticado."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "No establecido"
 
@@ -6599,7 +6599,7 @@ msgstr "Solo mostrar campos personalizados para:"
 msgid "Open"
 msgstr "Abierto"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6619,7 +6619,7 @@ msgstr "Abrirlo"
 msgid "Open requests"
 msgstr "Solicitudes abiertas"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Casos abiertos"
 
@@ -6692,7 +6692,7 @@ msgstr "Casos propios"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "OwnTicket"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Propietario"
 
@@ -6752,7 +6752,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Buscapersonas Tel."
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Padres"
 
@@ -6973,7 +6973,7 @@ msgstr "Imprimir los mensajes resumidos a STDOUT, no enviarlos por mail. No marc
 msgid "Print this message"
 msgstr "Imprimir este mensaje"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioridad"
 
@@ -6997,7 +6997,7 @@ msgstr "Clave Privada"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegiado"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Estado privilegiado: %1"
@@ -7035,7 +7035,7 @@ msgstr "Constructor de Consulta"
 msgid "Query:"
 msgstr "Consulta:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Cola"
 
@@ -7069,7 +7069,7 @@ msgstr "La cola ya existe"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "La cola no se pudo crear"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "La cola no se pudo cargar"
 
@@ -7349,7 +7349,7 @@ msgstr "RT/Admin/Editar el grupo %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "La opción RTDireccionRegexp de la configuración no coincide con %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -7405,7 +7405,7 @@ msgstr "Referencia para %1 añadida"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referencia para %1 borrada"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Referenciado por"
 
@@ -7413,7 +7413,7 @@ msgstr "Referenciado por"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "MencionadosEnEl"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Hace referencia a"
 
@@ -7486,7 +7486,7 @@ msgstr "Refrescar resultados de la búsqueda cada 60 minutos."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Refrescar esta página cada %1 minutos"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -7494,11 +7494,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -7518,7 +7518,7 @@ msgstr "Recordatorio '%1' reabierto"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Recordatorio caso #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Recordatorios"
 
@@ -7600,7 +7600,7 @@ msgstr "RequestorAddresses"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "GrupoSolicitante"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Solicitantes"
 
@@ -7633,7 +7633,7 @@ msgstr "Restaurar a valores por defecto"
 msgid "Residence"
 msgstr "Residencia"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Resolver"
 
@@ -8276,7 +8276,7 @@ msgstr "Envía correo a los AdminCcs como comentario"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Enviar correo al propietario"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -8607,7 +8607,7 @@ msgstr "Hoja de cálculo"
 msgid "Stage"
 msgstr "Fase"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8636,7 +8636,7 @@ msgstr "La fecha de inicio '%1' no se pudo leer"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "StartedRelative"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Comienza"
 
@@ -8656,7 +8656,7 @@ msgstr "StartsRelative"
 msgid "State"
 msgstr "Estado"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Estado"
 
@@ -8715,7 +8715,7 @@ msgstr "Robado a %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Estilo"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Asunto"
 
@@ -9065,7 +9065,7 @@ msgstr "Ese usuario puede no poseer casos en esa cola"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ese no es un identificador numérico"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Lo básico"
 
@@ -9430,7 +9430,7 @@ msgstr "Observadores del caso"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "Modulo de búsqueda TicketSQL"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Casos"
 
@@ -9472,15 +9472,15 @@ msgstr "Casos resueltos antes del"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Casos que dependen de esta aprobación:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Tiempo Estimado"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Tiempo Restante"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Tiempo Trabajado"
 
@@ -9697,7 +9697,7 @@ msgstr "No es posible suscribirse al cuadro de mandos %1: Permiso denegado"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9731,7 +9731,7 @@ msgstr "Codificación de contenido desconocida: %1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Campo desconocido: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Campo desconocido: %1"
@@ -10018,12 +10018,12 @@ msgstr "Id de usuario"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Permisos de usuario"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "El usuario solicitó un tipo de actualización desconocida para el campo personalizado %1 para %2 objeto #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "El usuario no pudo ser creado: %1"
@@ -10859,11 +10859,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "es"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "no es"
 
diff --git a/share/po/et.po b/share/po/et.po
index b25e7c2..4fca90a 100644
--- a/share/po/et.po
+++ b/share/po/et.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (mitteusaldatav!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr "%1 on töövahend, mis reageerib välisest allikatest pärit juhtumitele
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 on abiprogramm, mis saadab kõik edasilükatud RT sõnumid lühendatuna kasutajakohase ülevaatena"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -488,23 +488,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -524,7 +524,7 @@ msgstr "(Vali adressaadid, kellele keelata teadete saatmine)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Vali adressaadid, kellele lubada teadete saatmine)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Kirjuta juhtumite id-numbrid või URL-d tühikutega eraldatuna)"
 
@@ -554,11 +554,11 @@ msgstr "(Mallid puuduvad)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Puudub)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Saadab uuenduse koopia haldurite komaga eraldatud meiliaadressidele. Need inimesed saavad tulevased uuendused.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Saadab sellest uuendusest koopia komaga eraldatud loetelus näidatud meiliaadressidele. Need inimesed saavad edaspidised uuendusteated.)"
 
@@ -664,7 +664,7 @@ msgstr "<p>Kõik iCal etteanded sisaldavad salajast märki, mis volitab sind. Ku
 msgid "A blank template"
 msgstr "Tühi mall"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Parooli ei seatud, seega ei saa kasutaja sisse logida"
 
@@ -752,7 +752,7 @@ msgstr "Lisa veerud"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Lisa tingimus"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Lisa failid"
 
@@ -843,7 +843,7 @@ msgstr "Aadress1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Aadress2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Koopia haldurile"
 
@@ -1142,11 +1142,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr "Kaasa"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Lisa fail"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Lisatud fail"
 
@@ -1217,7 +1217,7 @@ msgstr "Tagasi"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Põhitõed"
 
@@ -1344,7 +1344,7 @@ msgstr "Ei ole võimalik kirjeldada samaaegselt alust ja eesmärki"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Juhtumeid ei saa luua passiivsesse järjekorda"
 
@@ -1364,7 +1364,7 @@ msgstr "Kategooria"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategooria on eemaldatud"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Koopia"
 
@@ -1404,7 +1404,7 @@ msgstr "Kontrolli andmebaasi ühendust"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Kontrolli andmebaasi volitused"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Märgista kustutamaks"
 
@@ -1416,7 +1416,7 @@ msgstr "Märgista eemaldamaks õigust"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Kontrolli andmebaasi õigusi"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Järglased"
 
@@ -1491,7 +1491,7 @@ msgstr "Sulge aken"
 msgid "Closed"
 msgstr "Suletud"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Suletud juhtumid"
 
@@ -1966,7 +1966,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud lahendada alust '%1' URI-ks"
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Ei suutnud lahendada '%1' URI-ks"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Meili saatmine ebaõnnestus"
 
@@ -1987,7 +1987,7 @@ msgstr "Privaatvõtme eemaldamine ebaõnnestus"
 msgid "Country"
 msgstr "Riik"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Loo"
 
@@ -2033,11 +2033,11 @@ msgstr "Loo uus isiklik rühm"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Ava uus juhtum"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Loo uus kasutaja"
 
@@ -2054,7 +2054,7 @@ msgstr "Loo juhis järjekorra %1 jaoks"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Loo mall"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Loo juhtum"
 
@@ -2306,7 +2306,7 @@ msgstr "Kohandatud väli %1 ei oma väärtust."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Ei leidnud kohandatud välja %1"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2439,7 +2439,7 @@ msgstr "Puudub DateTime moodul"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Puudub DateTime::Locale moodul"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Kuupäevad"
 
@@ -2513,7 +2513,7 @@ msgstr "Delegeeri teatud sulle antud õigused"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegeerimine"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Kustuta"
 
@@ -2621,7 +2621,7 @@ msgstr "Selle objekti kustutamine rikub viiteterviklikkuse"
 msgid "Deny"
 msgstr "Keeldu"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Sõltuv"
 
@@ -2653,7 +2653,7 @@ msgstr "Kustutati sõltuvus %1-st"
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Sõltub"
 
@@ -2669,7 +2669,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "Alanevalt"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Kirjelda juhtumit allpool"
 
@@ -2681,7 +2681,7 @@ msgstr "Kirjeldus"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2775,7 +2775,7 @@ msgstr "Laadi alla tõmmisfail"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Tähtaeg"
 
@@ -3287,7 +3287,7 @@ msgstr "Täida kuni %1 tekstilahtrit"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Täida kuni %1 vikitekstilahtrit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Lõplik prioriteet"
 
@@ -4151,7 +4151,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Sidumine. Ei ole lubatud"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Viited"
 
@@ -4333,7 +4333,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr "märts"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Kõik sõnumid märgiti loetuks"
 
@@ -4757,7 +4757,7 @@ msgstr "Muuda järjekorra vaatlejaid"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Muuda tellimus näidikulauale %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Muuda kasutajat %1"
@@ -5031,7 +5031,7 @@ msgstr "Uus parool"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Uue parooli teade saadeti välja"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Uus meeldetuletus:"
 
@@ -5047,7 +5047,7 @@ msgstr "Uus skripp"
 msgid "New template"
 msgstr "Uus mall"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Uus juhtum"
 
@@ -5304,7 +5304,7 @@ msgstr "Ei leitud"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Pole sisse logitud."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Pole määratud"
 
@@ -5555,7 +5555,7 @@ msgstr "Näita kinnitusi ainult enne %1 tehtud päringute kohta"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Näita kohandatud välju:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5571,7 +5571,7 @@ msgstr "Ava URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Ava see"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Avatud juhtumid"
 
@@ -5632,7 +5632,7 @@ msgstr "Oma juhtumid"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Omanik"
 
@@ -5680,7 +5680,7 @@ msgstr "Peiler"
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Eellased"
 
@@ -5861,7 +5861,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Prindi see sõnum"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Tähtsus"
 
@@ -5885,7 +5885,7 @@ msgstr "Salajane võti"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Eesõigustatud"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Eesõigustatud olek: %1"
@@ -5923,7 +5923,7 @@ msgstr "Päringu koostaja"
 msgid "Query:"
 msgstr "Päring:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Järjekord"
 
@@ -5945,7 +5945,7 @@ msgstr "Järjekord on juba olemas"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Ei saanud luua järjekorda"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Ei saanud laadida järjekorda."
 
@@ -6117,7 +6117,7 @@ msgstr "RT/administreeri/muuda rühma %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6169,7 +6169,7 @@ msgstr "Viide %1-le lisati"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Viide %1-le kustutati"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Viidatud"
 
@@ -6177,7 +6177,7 @@ msgstr "Viidatud"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr ""
 
@@ -6242,7 +6242,7 @@ msgstr "Värskenda otsingu tulemusi iga 60 minuti järel"
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Värskenda otsingu tulemusi iga %1 minuti järel"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6250,11 +6250,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6274,7 +6274,7 @@ msgstr "Meeldetuletus '%1' avati uuesti"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Meeldetuletusjuhtum #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Meeldetuletused"
 
@@ -6344,7 +6344,7 @@ msgstr "Nõudja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Nõudjad"
 
@@ -6377,7 +6377,7 @@ msgstr "Lähtesta vaikeväärtustele"
 msgid "Residence"
 msgstr "Elukoht"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Lahenda"
 
@@ -6900,7 +6900,7 @@ msgstr "Saadab meili administratiivsetele Cc-dele kommentaarina"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Saadab meili omanikule"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7183,7 +7183,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7200,7 +7200,7 @@ msgstr ""
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr ""
 
@@ -7212,7 +7212,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
@@ -7267,7 +7267,7 @@ msgstr ""
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr ""
 
@@ -7537,7 +7537,7 @@ msgstr ""
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr ""
 
@@ -7822,7 +7822,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr ""
 
@@ -7844,15 +7844,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr ""
 
@@ -8041,7 +8041,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8067,7 +8067,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -8294,12 +8294,12 @@ msgstr ""
 msgid "User Rights"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -8963,11 +8963,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr ""
 
diff --git a/share/po/fi.po b/share/po/fi.po
index 85ea392..3021a3c 100644
--- a/share/po/fi.po
+++ b/share/po/fi.po
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr " (ei luotettu)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -345,7 +345,7 @@ msgstr "%1 on työkalu joka reagoi tiketteihin ulkoisista ajastusohjelmista kute
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 on apuohjelma joka on tarkoitettu ajettavaksi cron-palvelusta, joka lähettää kaikki lykätyt RT:n ilmoitukset lyhennelminä."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -537,23 +537,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' not a recognized action. "
 msgstr "'%1' ei ole tunnettu tapahtuma. "
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "Roolit"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "'Järjestelmä'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Käyttäjäryhmät'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Käyttäjät'"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -581,7 +581,7 @@ msgstr "(Valitse vastaanottajat joille ei lähetetä ilmoituksia)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Valitse vastaanottajat joille lähetetään ilmoituksia)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "Kirjoita tikettien numerot tai URLit välilyönneillä erotettuna"
 
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "(Lähettää piilokopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettui
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin hallinnollisiin sähköpostiosoitteisiin. <b>Lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä muutoksesta pääkäyttäjien sähköpostiosoitteisiin. Osoitteiden tulee olla erotettuina toisistaan pilkulla. Nämä henkilöt vastaanottavat myös kaikki tulevaisuudessa tapahtuvat päivitykset.)"
 
@@ -643,7 +643,7 @@ msgstr "(Lähettää kopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin s
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä muutoksesta näihin sähköpostiosoitteisiin. Osoitteiden tulee olla erotettuina toisistaan pilkulla. Nämä henkilöt vastaanottavat myös kaikki tulevaisuudessa tapahtuvat päivitykset.)"
 
@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr "<p>Kaikki iCal syötteet sisältävät salaisen tunnisteen. Jos jonkin i
 msgid "A blank template"
 msgstr "Tyhjä malli"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Koska salasanaa ei asetettu, käyttäjä ei pysty kirjautumaan järjestelmään."
 
@@ -865,7 +865,7 @@ msgstr "Lisää rivejä"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Lisää ehto"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Liitä"
 
@@ -964,7 +964,7 @@ msgstr "Osoite1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Osoite2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
@@ -1303,11 +1303,11 @@ msgstr "AssignCustomFields"
 msgid "Attach"
 msgstr "Liitetiedosto"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Lisää tiedosto"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Liitetiedostot"
 
@@ -1398,7 +1398,7 @@ msgstr "Huono yksitysisyysmäärite %1"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Virheellinen tapahtuman numero liitetiedostolle. %1 pitäisi olla %2\\n"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Perustiedot"
 
@@ -1537,7 +1537,7 @@ msgstr "Sekä juuren ja kohteen määritteleminen samalla ei ole mahdollista"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Ei voitu luoda tikettejä passiiviseen ryhmään."
 
@@ -1557,7 +1557,7 @@ msgstr "Luokka"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Luokittelu poistettu"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopio"
 
@@ -1597,7 +1597,7 @@ msgstr "Tarkista tietokantayhteys"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Tarkista tietokantayhteyksien käyttäjätiedot"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Valitse laatikko poistaaksesi"
 
@@ -1609,7 +1609,7 @@ msgstr "Valitse laatikko peruaksesi oikeuden"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Tarkista tietokannan oikeudet"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Johdannaiset"
 
@@ -1688,7 +1688,7 @@ msgstr "Valmistunut"
 msgid "Closed requests"
 msgstr "Suljetut tapaukset"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Suljetut tiketit"
 
@@ -2259,7 +2259,7 @@ msgstr "Ei voitu selvittää '%1' osoitteeksi."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Ei voitu selvittää kohdetta '%1' osoitteeksi."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Ei voitu lähettää sähköpostia"
 
@@ -2280,7 +2280,7 @@ msgstr "Ei voitu poistaa henkilökohtaista avainta"
 msgid "Country"
 msgstr "Maa"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Luo"
 
@@ -2350,11 +2350,11 @@ msgstr "Luo uusi pohja"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr "Uusi mallipohja jonolle %1"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Luo uusi tiketti"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Luo uusi käyttäjä"
 
@@ -2379,7 +2379,7 @@ msgstr "Luo toiminto jonolle %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Luo malli"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Luo tiketti"
 
@@ -2647,7 +2647,7 @@ msgstr "Kentällä %1 ei ole arvoa"
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Erikoistkenttää %1 ei löydy"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2792,7 +2792,7 @@ msgstr "Tietokannan käyttäjänimi"
 msgid "Date format"
 msgstr "Päivämäärän muoto"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Päivämäärät"
 
@@ -2878,7 +2878,7 @@ msgstr "DelegateRights"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegointi"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Poista"
 
@@ -2990,7 +2990,7 @@ msgstr "Tämän objektin poistaminen rikkoo tietokannan viitteet"
 msgid "Deny"
 msgstr "Estä"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Riippuvuus tähän tikettiin"
 
@@ -3026,7 +3026,7 @@ msgstr "Riippuvuus %1 poistettu"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DependentOn"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Riippuvuus tiketistä"
 
@@ -3042,7 +3042,7 @@ msgstr "Kuvaus"
 msgid "Descending"
 msgstr "Laskeva"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Kuvaus"
 
@@ -3054,7 +3054,7 @@ msgstr "Kuvaus"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr "Tarkat tiedot RT:n asennuksesta"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Yksityiskohdat"
 
@@ -3160,7 +3160,7 @@ msgstr "Lataa dump-tiedosto"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Määräaika"
 
@@ -3740,7 +3740,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Loppuprioriteetti"
 
@@ -4720,7 +4720,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Viittaukset"
 
@@ -4910,7 +4910,7 @@ msgstr "Maalis"
 msgid "March"
 msgstr "Maaliskuu"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Kaikki viestit merkitty luetuiksi"
 
@@ -5346,7 +5346,7 @@ msgstr "Muokkaa jonon valvojia"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Muokkaa työtilan %1 tilauksia"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Muokkaa käyttäjää %1"
@@ -5636,7 +5636,7 @@ msgstr "Uusi salasana"
 msgid "New queue"
 msgstr "Uusi työjono"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Uusi muistutus:"
 
@@ -5656,7 +5656,7 @@ msgstr "Uusi toiminto"
 msgid "New template"
 msgstr "Uusi malli"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Uusi tiketti"
 
@@ -5965,7 +5965,7 @@ msgstr "Sisäänkirjautumaton"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Et ole kirjautunut järjestelmään"
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Ei asetettu"
 
@@ -6236,7 +6236,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open"
 msgstr "Avoin"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6256,7 +6256,7 @@ msgstr "Avaa"
 msgid "Open requests"
 msgstr "Avoimet tapaukset"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Avaa tikettejä"
 
@@ -6329,7 +6329,7 @@ msgstr "Omat tiketit"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Yhteyshenkilö"
 
@@ -6385,7 +6385,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Hakulaite-puhelin"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Vanhemmat"
 
@@ -6598,7 +6598,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Tulosta tämä viesti"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioriteetti"
 
@@ -6622,7 +6622,7 @@ msgstr "Salainen avain"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Erioikeutettu"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Erioikeutuksen tila: %1"
@@ -6656,7 +6656,7 @@ msgstr "Tietokantakysely"
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Tietokantahaku"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Jono"
 
@@ -6686,7 +6686,7 @@ msgstr "Jono on jo olemassa"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Jonoa ei voitu luoda"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Jonoa ei voitu ladata."
 
@@ -6934,7 +6934,7 @@ msgstr "RT:n sähköpostiohjaustila vaatii PGP-tunnistamista. Et allekirjoittanu
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6990,7 +6990,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Viittaus tähän tikettiin"
 
@@ -6998,7 +6998,7 @@ msgstr "Viittaus tähän tikettiin"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Viittaus toiseen tikettiin"
 
@@ -7071,7 +7071,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Päivitä tämä sivu %1 minuutin välein"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -7079,11 +7079,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -7103,7 +7103,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Muistutustiketti #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Muistutukset"
 
@@ -7181,7 +7181,7 @@ msgstr "Tilaaja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Tilaajat"
 
@@ -7214,7 +7214,7 @@ msgstr "Palauta oletus"
 msgid "Residence"
 msgstr "Koti"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Päätä"
 
@@ -7793,7 +7793,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Lähetä postia yhteyshenkilölle"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -8108,7 +8108,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8137,7 +8137,7 @@ msgstr "Aloittamisaikaa '%1' ei pystytty tulkitsemaan"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Työn aloitus"
 
@@ -8157,7 +8157,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "Osavaltio"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Tila"
 
@@ -8212,7 +8212,7 @@ msgstr "Kaapattu käyttäjältä %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Tyyli"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Otsikko"
 
@@ -8538,7 +8538,7 @@ msgstr "Käyttäjä ei voi omistaa tikettejä jonossa"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ei ole numero"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Perustiedot"
 
@@ -8895,7 +8895,7 @@ msgstr "Tapauksen tarkkailijat"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tietokantahaku"
 
@@ -8937,15 +8937,15 @@ msgstr "Päättymisaika"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Arvioitu työaika"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "SLA"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Työaikaa käytetty"
 
@@ -9158,7 +9158,7 @@ msgstr "Ei voitu tilata työtilaa %1: Pääsy estetty"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9188,7 +9188,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Tuntematon sisällön koodaus %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -9471,12 +9471,12 @@ msgstr "Käyttäjätunnus"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Käyttäjän oikeudet"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Käyttäjää ei voitu luoda: %1"
@@ -10240,11 +10240,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "on"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "ei ole"
 
diff --git a/share/po/fr.po b/share/po/fr.po
index 083d104..eaf1a62 100644
--- a/share/po/fr.po
+++ b/share/po/fr.po
@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr " (non vérifié !)"
 msgid "#"
 msgstr "n°"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "%1 est un outil agissant sur les tickets depuis un ordonnanceur externe
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 est un utilitaire, destiné a être lancé via cron, qui envoi une compilation par utilisateur des notifications RT en attente."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -524,23 +524,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "'%1' n'est pas un identifiant de classe valide"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "Rôles"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "Système"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "Groupes utilisateurs"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "Utilisateurs"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr "(Cocher la case pour terminer le rappel)"
 
@@ -560,7 +560,7 @@ msgstr "(Cocher les cases pour désactiver les notifications aux destinataires l
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Cocher les cases pour activer les notifications aux destinataires listés)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Entrer le numéro du ticket ou son URL, séparés par des espaces)"
 
@@ -590,11 +590,11 @@ msgstr "(Aucun modèle)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Aucun)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Transmettre une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses courriel administratives séparées par des virgules. Ces personnes <strong>recevront</strong> les mises à jour suivantes.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Transmettre une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses courriel séparées par des virgules. Ces personnes <strong>recevront</strong> les mises à jour suivantes.)"
 
@@ -724,7 +724,7 @@ msgstr "<p>Tous les flux iCal contiennent un code secret qui vous autorise à y
 msgid "A blank template"
 msgstr "Un modèle vide"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Pas de mot de passe spécifié, l'utilisateur ne pourra donc pas se connecter."
 
@@ -812,7 +812,7 @@ msgstr "Ajouter des colonnes"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Ajouter un critère"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Ajouter d'autres fichiers"
 
@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr "Adresse1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresse2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -1210,11 +1210,11 @@ msgstr "FixerChampsPersonnalisés"
 msgid "Attach"
 msgstr "Attaché"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Attacher un fichier"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Fichier attaché"
 
@@ -1313,7 +1313,7 @@ msgstr "Retour: Choix de la base de données"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Mauvaise sécurité pour l'attribut %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Essentiel"
 
@@ -1444,7 +1444,7 @@ msgstr "Impossible de spécifier à la fois la base et la cible"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr "Impossible de créer un lien avec une valeur uniquement numérique"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Impossible de créer des tickets dans une file désactivée."
 
@@ -1464,7 +1464,7 @@ msgstr "Catégorie"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Catégorie non sélectionnée"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1504,7 +1504,7 @@ msgstr "Contrôler la connection à la base de données"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Vérifie les Identifiants sur la Base"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Cocher la case pour supprimer"
 
@@ -1516,7 +1516,7 @@ msgstr "Cocher la case pour retirer le droit"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Contrôler vos identifiants de base de données"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Fils"
 
@@ -1595,7 +1595,7 @@ msgstr "Fermer la fenêtre"
 msgid "Closed"
 msgstr "Fermé"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Tickets fermés"
 
@@ -2074,7 +2074,7 @@ msgstr "Impossible de résoudre la base '%1' en URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Impossible de résoudre la cible '%1' en URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Impossible d'envoyer le courriel"
 
@@ -2095,7 +2095,7 @@ msgstr "Impossible de désélectionner la clefs privée"
 msgid "Country"
 msgstr "Pays"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Ajouter"
 
@@ -2141,11 +2141,11 @@ msgstr "Ajouter un nouveau groupe personnel"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr "Créer un nouveau modèle pour la file %1"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Ajouter un nouveau ticket"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Ajouter un nouvel utilisateur"
 
@@ -2162,7 +2162,7 @@ msgstr "Ajouter un scrip pour la file %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Ajouter un modèle"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Ajouter un ticket"
 
@@ -2414,7 +2414,7 @@ msgstr "Le champ personnalisé %1 n'a pas de valeur."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Le champ personnalisé %1 est introuvable"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2567,7 +2567,7 @@ msgstr "Le module DateTime est manquant"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Le module DateTime::Locale est manquant"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Dates"
 
@@ -2645,7 +2645,7 @@ msgstr "DéléguerDroits"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Délégation"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Supprimer"
 
@@ -2757,7 +2757,7 @@ msgstr "Effacer cet objet violerait l'intégrité référentielle"
 msgid "Deny"
 msgstr "Refuser"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "En dépend"
 
@@ -2789,7 +2789,7 @@ msgstr "Suppression de la dépendance de %1"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DépendantDe"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Dépend de"
 
@@ -2805,7 +2805,7 @@ msgstr "Desc"
 msgid "Descending"
 msgstr "Décroissant"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Décrivez la situation ci-dessous"
 
@@ -2817,7 +2817,7 @@ msgstr "Description"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr "Informations détaillées de votre installation RT"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Détails"
 
@@ -2915,7 +2915,7 @@ msgstr "Télécharger le fichier dump"
 msgid "Dropdown"
 msgstr "Liste déroulante"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Échéance"
 
@@ -3451,7 +3451,7 @@ msgstr "Saisir au plus %1 champs de type texte"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Saisir au plus %1 champs de type wiki"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Priorité finale"
 
@@ -4379,7 +4379,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Relation. autorisation refusée"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Relations"
 
@@ -4569,7 +4569,7 @@ msgstr "Mar"
 msgid "March"
 msgstr "Mars"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Marquer tous les messages comme lus"
 
@@ -5013,7 +5013,7 @@ msgstr "Modifier les observateurs de la file"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Modifier l'inscription au tableau de bord %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Modifier l'utilisateur %1"
@@ -5307,7 +5307,7 @@ msgstr "Nouveau mot de passe"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Notification de nouveau mot de passe envoyée"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Nouveau rappel :"
 
@@ -5323,7 +5323,7 @@ msgstr "Nouveau scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "Nouveau modèle"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Nouveau ticket"
 
@@ -5628,7 +5628,7 @@ msgstr "Non trouvé"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Non connecté."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Non renseigné"
 
@@ -5903,7 +5903,7 @@ msgstr "Ne montrer que les approbations pour les demandes créées avant %1"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Ne montrer que les champs personnalisés pour :"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5919,7 +5919,7 @@ msgstr "Ouvrir l'URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Ouvrir"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Tickets ouverts"
 
@@ -5980,7 +5980,7 @@ msgstr "Tickets propres"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "GérerTicket"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Intervenant"
 
@@ -6036,7 +6036,7 @@ msgstr "Téléphone pager"
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Téléphone de pager"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Parents"
 
@@ -6249,7 +6249,7 @@ msgstr "Afficher la compilation des messages sur la sortie standard (STDOUT); ne
 msgid "Print this message"
 msgstr "Imprimer ce message"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorité"
 
@@ -6273,7 +6273,7 @@ msgstr "Clefs privée"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilégié"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Statut privilégiés :  %1"
@@ -6311,7 +6311,7 @@ msgstr "Constructeur de requête"
 msgid "Query:"
 msgstr "Requête:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "File"
 
@@ -6333,7 +6333,7 @@ msgstr "File déjà créée"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Impossible de créer la file"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "File ne pouvant être chargée."
 
@@ -6537,7 +6537,7 @@ msgstr "RT/Admin/Edit le groupe %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "L'option RTAddressRegexp dans la configuration RT ne correspond pas à %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6593,7 +6593,7 @@ msgstr "Ajout d'une référence à %1"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Suppression d'une référence à %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Mentionné par"
 
@@ -6601,7 +6601,7 @@ msgstr "Mentionné par"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "MentionnéPar"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Se rapporte à"
 
@@ -6666,7 +6666,7 @@ msgstr "Actualiser la recherche toutes les 60 minutes."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Actualiser cette page toutes les %1 minute(s)."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6682,11 +6682,11 @@ msgstr "RejeterTicket"
 msgid "Remember default queue"
 msgstr "Se souvenir de la file par défaut"
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr "Rappel"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6706,7 +6706,7 @@ msgstr "Rappel '%1' ré-ouvert"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Ticket de rappel n°%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Rappels"
 
@@ -6776,7 +6776,7 @@ msgstr "Demandeur"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "GroupeDemandeur"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Demandeurs"
 
@@ -6809,7 +6809,7 @@ msgstr "Réinitialiser avec les valeurs par défaut"
 msgid "Residence"
 msgstr "Domicile"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Résoudre"
 
@@ -7384,7 +7384,7 @@ msgstr "Envoyer un mail aux AdminCCs en tant que commentaire"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Envoyer un courrier à l'intervenant"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr "Courriel envoyé avec succès"
 
@@ -7683,7 +7683,7 @@ msgstr "Tableur"
 msgid "Stage"
 msgstr "Étape"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7700,7 +7700,7 @@ msgstr "Ouvert le"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "OuvertDepuis"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Débute"
 
@@ -7712,7 +7712,7 @@ msgstr "DébuteDepuis"
 msgid "State"
 msgstr "État"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Statut"
 
@@ -7771,7 +7771,7 @@ msgstr "Volé à %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Style"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Sujet"
 
@@ -8073,7 +8073,7 @@ msgstr "Cet utilisateur ne peut pas posséder de ticket dans cette file"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Identifiant non numérique"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Éléments de base"
 
@@ -8378,7 +8378,7 @@ msgstr "Réponse du ticket"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "Module de recherche TicketSQL"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tickets"
 
@@ -8416,15 +8416,15 @@ msgstr "Tickets résolus avant"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Tickets dépendant de cette approbation :"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Temps estimé"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Temps restant"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Temps passé"
 
@@ -8629,7 +8629,7 @@ msgstr "Impossible de s'abonner au tableau de bord %1"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr "Décocher les cases pour désactiver les notifications aux destinataires suivant <b>pour cette transaction seulement</b> ; les désactivations permanentes sont gérés sur la <a href=\"%1\">page des utilisateurs</a>."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8655,7 +8655,7 @@ msgstr "Inconnu (ceci est une nouvelle valeur pour le système)"
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Type d'encodage de courrier inconnu : %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Champ inconnu: %1"
@@ -8902,12 +8902,12 @@ msgstr "Conditions et actions définies par l'utilisateur"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Droits utilisateurs"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "L'utilisateur a demandé un type de mise à jour non connu pour le champ personnalisé %1 de l'objet %2 n°%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "L'utilisateur ne peut être créé : %1"
@@ -9655,11 +9655,11 @@ msgstr "inclus %1"
 msgid "index"
 msgstr "indexe"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "est"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "n'est pas"
 
diff --git a/share/po/he.po b/share/po/he.po
index a842971..461dd81 100644
--- a/share/po/he.po
+++ b/share/po/he.po
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr " (אין מפתח ציבורי!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -468,23 +468,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "(סמן תיבה כדי למחוק)"
 msgid "(Check boxes to delete)"
 msgstr "(סמן תיבות כדי למחוק)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr ""
 
@@ -534,11 +534,11 @@ msgstr ""
 msgid "(None)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
@@ -632,7 +632,7 @@ msgstr "<input type=\"submit\" value=\"פנייה חדשה ב\"> %1"
 msgid "A blank template"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr ""
 
@@ -716,7 +716,7 @@ msgstr ""
 msgid "Add Criteria"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "הוסף עוד קבצים"
 
@@ -799,7 +799,7 @@ msgstr "כתובת1"
 msgid "Address2"
 msgstr "כתובת2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr ""
 
@@ -1098,11 +1098,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr "צרף"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "קובץ מצורף"
 
@@ -1173,7 +1173,7 @@ msgstr ""
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "בסיסי"
 
@@ -1288,7 +1288,7 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr ""
 
@@ -1300,7 +1300,7 @@ msgstr ""
 msgid "Category"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "העתק"
 
@@ -1340,7 +1340,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "סמן תיבה כדי למחוק"
 
@@ -1348,7 +1348,7 @@ msgstr "סמן תיבה כדי למחוק"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "סמן תיבה כדי לבטל זכות"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "ילדים"
 
@@ -1415,7 +1415,7 @@ msgstr ""
 msgid "Closed"
 msgstr "נסגר"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr ""
 
@@ -1862,7 +1862,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr ""
 
@@ -1883,7 +1883,7 @@ msgstr ""
 msgid "Country"
 msgstr "ארץ"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "צור"
 
@@ -1941,11 +1941,11 @@ msgstr "צור תבנית חדשה"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "צור פנייה חדשה"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "צור משתמש חדש"
 
@@ -1970,7 +1970,7 @@ msgstr ""
 msgid "Create a template"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr ""
 
@@ -2190,7 +2190,7 @@ msgstr ""
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2311,7 +2311,7 @@ msgstr ""
 msgid "Date format"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "תאריכים"
 
@@ -2381,7 +2381,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delegation"
 msgstr "דלגציות"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "מחק"
 
@@ -2481,7 +2481,7 @@ msgstr ""
 msgid "Deny"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "תלויים בו"
 
@@ -2513,7 +2513,7 @@ msgstr ""
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "תלוי ב"
 
@@ -2529,7 +2529,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "יורד"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr ""
 
@@ -2541,7 +2541,7 @@ msgstr "תיאור"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "פרטים"
 
@@ -2627,7 +2627,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "תאריך יעד"
 
@@ -3107,7 +3107,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "עדיפות סופית"
 
@@ -3975,7 +3975,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "קישורים"
 
@@ -4161,7 +4161,7 @@ msgstr "מרץ"
 msgid "March"
 msgstr "מרץ"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr ""
 
@@ -4537,7 +4537,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr ""
@@ -4811,7 +4811,7 @@ msgstr ""
 msgid "New queue"
 msgstr "תור חדש"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr ""
 
@@ -4835,7 +4835,7 @@ msgstr "חיפוש חדש"
 msgid "New template"
 msgstr "תבנית חדשה"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "פנייה חדשה"
 
@@ -5100,7 +5100,7 @@ msgstr "לא בתוך המערכת"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "לא בתוך המערכת."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "לא הוזן"
 
@@ -5363,7 +5363,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open"
 msgstr "פתוח"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5379,7 +5379,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open it"
 msgstr "פתח"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr ""
 
@@ -5444,7 +5444,7 @@ msgstr ""
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "בעלים"
 
@@ -5496,7 +5496,7 @@ msgstr "ביפר"
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "הורים"
 
@@ -5689,7 +5689,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "הדפס הודעה זו"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "עדיפות"
 
@@ -5713,7 +5713,7 @@ msgstr ""
 msgid "Privileged"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr ""
@@ -5747,7 +5747,7 @@ msgstr ""
 msgid "Query Builder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "תור"
 
@@ -5769,7 +5769,7 @@ msgstr ""
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr ""
 
@@ -5937,7 +5937,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -5993,7 +5993,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "מתייחסים אליו"
 
@@ -6001,7 +6001,7 @@ msgstr "מתייחסים אליו"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "מתייחס ל"
 
@@ -6070,7 +6070,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "רענן דף זה כל %1 דקות."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6078,11 +6078,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6098,7 +6098,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -6176,7 +6176,7 @@ msgstr "כתובת הפונה"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "מבקשים"
 
@@ -6209,7 +6209,7 @@ msgstr ""
 msgid "Residence"
 msgstr "בית"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "פתור"
 
@@ -6708,7 +6708,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -6999,7 +6999,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7020,7 +7020,7 @@ msgstr "התחיל"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "מתחיל ב"
 
@@ -7032,7 +7032,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "מדינה"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "מצב"
 
@@ -7091,7 +7091,7 @@ msgstr "נגנב מ %1 "
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "נושא"
 
@@ -7373,7 +7373,7 @@ msgstr ""
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "מידע בסיסי"
 
@@ -7694,7 +7694,7 @@ msgstr "צופי הפנייה"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "פניות"
 
@@ -7716,15 +7716,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "זמן נותר"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "זמן עבודה"
 
@@ -7925,7 +7925,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -7951,7 +7951,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -8206,12 +8206,12 @@ msgstr "מזהה המשתמש"
 msgid "User Rights"
 msgstr "זכויות המשתמש"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -8971,11 +8971,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "הוא"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "הוא לא"
 
diff --git a/share/po/hr.po b/share/po/hr.po
index 1d14440..1e3211a 100644
--- a/share/po/hr.po
+++ b/share/po/hr.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (neprovjeren!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr "%1 je alat za obradu zahtjeva preko vanjskog radnog alata kao Å¡to je cr
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 je alat namijenjen cron pokretanju koji šalje sve odgođene RT obavijesti u obliku sažetka za korisnika."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -512,23 +512,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "'Sustav'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Grupe korisnika'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Korisnici'"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr "(Odaberite za deaktivaciju obavijesti primateljima s popisa)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Odaberite za aktivaciju obavijesti primateljima s popisa)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Unesite identifikatore zahtjeva ili URL-ove odvojene razmakom)"
 
@@ -594,7 +594,7 @@ msgstr "(Å alje \"slijepu\" kopiju ove nadopune grupi e-mail adresa odvojenih za
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ove nadopune grupi administrativnih e-mail adresa odvojenih zarezom. Ovi primatelji <b>će primati</b> buduće nadopune.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ovog ažuriranja na zarezom odijeljenu listu administrativnih adresa elektroničke pošte. Ove adrese <strong>će primati</strong> i buduća ažuriranja.)"
 
@@ -606,7 +606,7 @@ msgstr "(Å alje kopiju ovoe nadopune grupi e-mail adresa odvojenih zarezom. <b>N
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ove nadopune grupi e-mail adresa odvojenih zarezom. Ovi primatelji <b>će primati</b> buduće nadopune.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ovog ažuriranja na zarezom odijeljenu listu adresa elektroničke pošte. Ove adrese <strong>će primati</strong> i buduća ažuriranja.)"
 
@@ -728,7 +728,7 @@ msgstr "<p>Svi iCal izvori sadrže tajnu značku pomoću koje se autorizirate. A
 msgid "A blank template"
 msgstr "Prazan predložak"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Lozinka nije postavljenja, pa se korisnik neće moći prijaviti."
 
@@ -828,7 +828,7 @@ msgstr "Dodati stupce"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Dodati kriterij"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Dodati više datoteka"
 
@@ -931,7 +931,7 @@ msgstr "Adresa 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresa 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin CC"
 
@@ -1266,11 +1266,11 @@ msgstr "DodijelitiVlastitaPolja"
 msgid "Attach"
 msgstr "Priložiti"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Priložiti datoteku"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Priložena datoteka"
 
@@ -1365,7 +1365,7 @@ msgstr "Slaba privatnost za atribut: %1"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Pogresan broj transakcije za prilog. %1 bi trebao biti %2 \\n"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Osnovno"
 
@@ -1508,7 +1508,7 @@ msgstr "Ne mogu se navesti istovremeno osnova i cilj"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Ne može se napraviti zahtjev u deaktiviranoj kategoriji."
 
@@ -1528,7 +1528,7 @@ msgstr "Kategorija"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategorija deaktivirana"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "CC"
 
@@ -1568,7 +1568,7 @@ msgstr "Provjeri dostupnost baze podataka"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Provjeri prijavu na bazu podataka"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Označiti za brisanje"
 
@@ -1576,7 +1576,7 @@ msgstr "Označiti za brisanje"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Označiti za poništenje ovlasti"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Djeca"
 
@@ -1655,7 +1655,7 @@ msgstr "Zatvoreno"
 msgid "Closed Tickets"
 msgstr "Zatvoreni zahtjevi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Zatvoreni zahtjevi"
 
@@ -2154,7 +2154,7 @@ msgstr "Nije moguće prevesti osnovu '%1' u URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Nije moguće prevesti vezu '%1' u URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Poruka se nije mogla poslati"
 
@@ -2175,7 +2175,7 @@ msgstr "Privatni ključ nije se mogao isključiti"
 msgid "Country"
 msgstr "Zemlja"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Napravi"
 
@@ -2225,11 +2225,11 @@ msgstr "Napravi novu osobnu grupu"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Napravi novi zahtjev"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Napravi novog korisnika"
 
@@ -2250,7 +2250,7 @@ msgstr "Napravi natuknicu za kategoriju %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Napravi predložak"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Napravi novi zahtjev"
 
@@ -2514,7 +2514,7 @@ msgstr "Definirano polje %1 nema vrijednost."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Definirano polje %1 nije pronađeno"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2663,7 +2663,7 @@ msgstr "DateTime::Locale ne podržava date_format_full, trebate nadograditi da b
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime::Locale modul nije pronađen"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumi"
 
@@ -2745,7 +2745,7 @@ msgstr "Prijenos ovlasti"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Prijenos ovlasti"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Obriši"
 
@@ -2857,7 +2857,7 @@ msgstr "Brisanje ovog objekta bi povrijedilo referencijalni integritet"
 msgid "Deny"
 msgstr "Odbiti"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Druge stvari koje ovise o ovome"
 
@@ -2889,7 +2889,7 @@ msgstr "Obrisana ovisnost o %1"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "Ovisan o"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Ovisi o"
 
@@ -2905,7 +2905,7 @@ msgstr "Padajuće"
 msgid "Descending"
 msgstr "Padajuće"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Opiši problem ispod"
 
@@ -2917,7 +2917,7 @@ msgstr "Opis"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Detalji"
 
@@ -3027,7 +3027,7 @@ msgstr "Preuzmi datoteku sa stanjem"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Riješiti do"
 
@@ -3615,7 +3615,7 @@ msgstr "Ispuniti do %1 polja u tekstu"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Ispuniti do %1 polja sa wiki tekstom"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Krajnji prioritet"
 
@@ -4603,7 +4603,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Povezivanje. Nije dozvoljeno"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Linkovi"
 
@@ -4797,7 +4797,7 @@ msgstr "Ozu"
 msgid "March"
 msgstr "Ožujak"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Označi sve poruke kao pročitane"
 
@@ -5265,7 +5265,7 @@ msgstr "Promijeni promatrače kategorije"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Promijeni pretplate na kontrolnu ploču %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Promijeni korisnika %1"
@@ -5567,7 +5567,7 @@ msgstr "Poslan novi podsjetnik na novu lozinku"
 msgid "New queue"
 msgstr "Nova kategorija"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Novi podsjetnik:"
 
@@ -5583,7 +5583,7 @@ msgstr "Nova natuknica"
 msgid "New template"
 msgstr "Novi predložak"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Novi zahtjev"
 
@@ -5880,7 +5880,7 @@ msgstr "Nije pronađeno"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Niste prijavljeni."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nije postavljeno"
 
@@ -6171,7 +6171,7 @@ msgstr "Prikaži samo vlastita polja za:"
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoreno"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6187,7 +6187,7 @@ msgstr "Otvori URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Otvori"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Otvoreni zahtjevi"
 
@@ -6260,7 +6260,7 @@ msgstr "Rješavatelj zahtjeva"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Rješavatelj zahtjeva"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Rješavatelj"
 
@@ -6320,7 +6320,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "PagerTelefon"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Roditelji"
 
@@ -6529,7 +6529,7 @@ msgstr "Ispiši dobivenu poruku sažetka na standardni izlaz; ne šalji ju elekt
 msgid "Print this message"
 msgstr "Ispiši ovu poruku"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
@@ -6553,7 +6553,7 @@ msgstr "Privatni ključ"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegirani"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Stanje privilegija: %1"
@@ -6591,7 +6591,7 @@ msgstr "Kreiranje upita"
 msgid "Query:"
 msgstr "Upit:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Kategorija"
 
@@ -6613,7 +6613,7 @@ msgstr "Kategorija već postoji"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Kategoriju nije moguće napraviti"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Kategorija se ne može učitati"
 
@@ -6829,7 +6829,7 @@ msgstr "Postavka RTAddressRegexp iz konfiguracije ne odgovara %1"
 msgid "RTFM Error"
 msgstr "RTFM greška"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6885,7 +6885,7 @@ msgstr "Dodana referenca za %1"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referenca za %1 obrisana"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Druge stvari koje se odnose na ovo"
 
@@ -6893,7 +6893,7 @@ msgstr "Druge stvari koje se odnose na ovo"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "Odnosi se na ovaj zahtjev"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Odnosi se"
 
@@ -6962,7 +6962,7 @@ msgstr "Osvježi rezultate pretraživanja svakih 60 minuta."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Osvježi stranicu svakih %1 minuta."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6970,11 +6970,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6994,7 +6994,7 @@ msgstr "Podsjetnik '%1' ponovo otvoren"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Zahtjev podsjetnik #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Podsjetnici"
 
@@ -7068,7 +7068,7 @@ msgstr "E-mail adresa prijavitelja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "Grupa prijavitelja"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Prijavitelji"
 
@@ -7101,7 +7101,7 @@ msgstr "Vrati na standardne postavke"
 msgid "Residence"
 msgstr "Kuća"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Riješi"
 
@@ -7716,7 +7716,7 @@ msgstr "Å alje mail administrativnim CC-ovima kao komentar"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Šalje mail rješavatelju"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -8059,7 +8059,7 @@ msgstr "Preuzmi tablicu"
 msgid "Stage"
 msgstr "Stadij"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8076,7 +8076,7 @@ msgstr "Započeto"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "Započeto (relativno)"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Počinje"
 
@@ -8088,7 +8088,7 @@ msgstr "Počinje (relativno)"
 msgid "State"
 msgstr "Država"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -8147,7 +8147,7 @@ msgstr "Ukradeno od %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stil"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Naslov"
 
@@ -8481,7 +8481,7 @@ msgstr "Ovom korisniku možda ne pripadaju zahtjevi u toj kategoriji"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "To nije numerički Id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Osnove"
 
@@ -8822,7 +8822,7 @@ msgstr "Promatrači zahtjeva"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL modul za pretraživanje"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Zahtjevi"
 
@@ -8864,15 +8864,15 @@ msgstr "Zahtjevi riješeni prije"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Zahtjevi koji ovise o ovom odobrenju:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Procijenjeno vrijeme"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Preostalo vrijeme"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Vrijeme rada"
 
@@ -9085,7 +9085,7 @@ msgstr "Pretplata na kontrolnu ploču %1 nije uspjela: Nije dozvoljeno"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9119,7 +9119,7 @@ msgstr "Nepoznato kodiranje sadržaja %1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Nepoznato polje: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Nepoznato polje: %1"
@@ -9394,12 +9394,12 @@ msgstr "Korisnički ID"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Korisničke ovlasti"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Korisnik upitan o nepoznatom tipu ažuriranja za vlastito polje %1 za %2 objekt #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Korisnika nije bilo moguće napraviti: %1"
@@ -10220,11 +10220,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "nije"
 
diff --git a/share/po/hu.po b/share/po/hu.po
index d130b02..f42fc2a 100644
--- a/share/po/hu.po
+++ b/share/po/hu.po
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr " (nem megbizhato!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -304,7 +304,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -476,23 +476,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "(Törléshez kiválasztandó!)"
 msgid "(Check boxes to delete)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Szóközökkel elválasztva adható meg a problémák sorszáma vagy URL-je.)"
 
@@ -534,11 +534,11 @@ msgstr "(Nincs sablon)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(nincs név)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Másolat küldése a frissítésről a vesszővel elválasztott adminisztratív email címekre. A felsoroltak a továbbiakban is megkapják a probléma frissítéseinek másolatát.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Másolat küldése a frissítésről a vesszővel elválasztott email címekre. A felsoroltak a továbbiakban is megkapják a probléma frissítéseinek másolatát.)"
 
@@ -644,7 +644,7 @@ msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Új probléma\"> %1"
 msgid "A blank template"
 msgstr "Ãœres sablon"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Nincs jelszó beállítva, a felhasználó nem fog tudni belépni."
 
@@ -740,7 +740,7 @@ msgstr "Mezõk hozzáadása"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Bõvített keresési feltételek"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "További fájlok csatolása"
 
@@ -835,7 +835,7 @@ msgstr "Utca, házszám"
 msgid "Address2"
 msgstr "Postafiók"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Adminisztratív tájékoztatást kap"
 
@@ -1138,11 +1138,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr "Csatol"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Fájl csatolása"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Csatolt fájl"
 
@@ -1213,7 +1213,7 @@ msgstr "Vissza"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Alapadatok módosítása"
 
@@ -1332,7 +1332,7 @@ msgstr "Nem adhat meg egyszerre bázist és célt"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Nem hozhatók létre problémák egy letiltott sorban."
 
@@ -1348,7 +1348,7 @@ msgstr ""
 msgid "Category"
 msgstr "Kategória"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Tájékoztatást kap"
 
@@ -1388,7 +1388,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Törléshez bejelölni"
 
@@ -1396,7 +1396,7 @@ msgstr "Törléshez bejelölni"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Jog megvonásához megjelölni"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Leszármazottak"
 
@@ -1467,7 +1467,7 @@ msgstr "Ablak bezárása"
 msgid "Closed"
 msgstr "Lezárva"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Lezárt problémák"
 
@@ -1942,7 +1942,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Email küldés sikertelen"
 
@@ -1963,7 +1963,7 @@ msgstr "Privát kulcs feloldása sikertelen."
 msgid "Country"
 msgstr "Ország"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Felvesz"
 
@@ -2009,11 +2009,11 @@ msgstr "Hozzon létre egy új saját csoportot!"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Új probléma felvétele"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Hozzon létre egy új felhasználót!"
 
@@ -2030,7 +2030,7 @@ msgstr "Hozzon létre egy scrip-et a(z) %1 sorhoz!"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Hozzon létre egy sablont!"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Új probléma"
 
@@ -2266,7 +2266,7 @@ msgstr "[%1] egyéni mezõnek nincs értéke."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "[%1] egyéni mezõ nem található"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2391,7 +2391,7 @@ msgstr ""
 msgid "Date format"
 msgstr "Dátum formátum"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Idõpontok"
 
@@ -2461,7 +2461,7 @@ msgstr "Jogok továbbadása"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Jogok továbbadása"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Töröl"
 
@@ -2561,7 +2561,7 @@ msgstr ""
 msgid "Deny"
 msgstr "Elutasítva"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Ettõl függnek"
 
@@ -2593,7 +2593,7 @@ msgstr ""
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "A következõktõl függ"
 
@@ -2609,7 +2609,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "csökkenõ"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "A probléma szabatos leírása"
 
@@ -2621,7 +2621,7 @@ msgstr "Leírás"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2715,7 +2715,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Határidõ"
 
@@ -3224,7 +3224,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Végsõ prioritás"
 
@@ -4124,7 +4124,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Kapcsolatok módosítása"
 
@@ -4314,7 +4314,7 @@ msgstr "Márc"
 msgid "Mar."
 msgstr "már."
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr ""
 
@@ -4718,7 +4718,7 @@ msgstr "A %1 csoport módosítása"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "%1 felhasználó módosítása"
@@ -5004,7 +5004,7 @@ msgstr "Új jelszó értesítő lett elküldve"
 msgid "New queue"
 msgstr "Új sor"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Új emlékeztető:"
 
@@ -5020,7 +5020,7 @@ msgstr "Új Scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "Új sablon"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Új probléma"
 
@@ -5293,7 +5293,7 @@ msgstr ""
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nincs bejelentkezve."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nincs megadva"
 
@@ -5556,7 +5556,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open"
 msgstr "Nyitott"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5572,7 +5572,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open it"
 msgstr "Megnyit"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Nyitott problémák"
 
@@ -5633,7 +5633,7 @@ msgstr "Saját problémák"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Tulajdonos"
 
@@ -5685,7 +5685,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Felmenõk"
 
@@ -5882,7 +5882,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritás"
 
@@ -5906,7 +5906,7 @@ msgstr ""
 msgid "Privileged"
 msgstr "Kiemelt"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr ""
@@ -5940,7 +5940,7 @@ msgstr "Lekérdezés"
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Lekérdezésszerkesztõ"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Sor"
 
@@ -5962,7 +5962,7 @@ msgstr "Sor már létezik"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "A sor nem hozható létre"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "a sor nem tölthetõ be."
 
@@ -6138,7 +6138,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6190,7 +6190,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "%1 hivatkozás törölve"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "A következõk kapcsolódnak hozzá"
 
@@ -6198,7 +6198,7 @@ msgstr "A következõk kapcsolódnak hozzá"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "A következõkhöz kapcsolódik"
 
@@ -6263,7 +6263,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "%1 percenként frissítse ezt az oldalt."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6271,11 +6271,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6291,7 +6291,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Emlékeztetők"
 
@@ -6361,7 +6361,7 @@ msgstr "Beküldõ"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Beküldõ"
 
@@ -6394,7 +6394,7 @@ msgstr ""
 msgid "Residence"
 msgstr "Otthoni"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Megold"
 
@@ -6957,7 +6957,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Email küldése a tulajdonosnak"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7264,7 +7264,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7281,7 +7281,7 @@ msgstr "Elkezdve"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Kiosztva"
 
@@ -7293,7 +7293,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "Állam"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Státusz"
 
@@ -7352,7 +7352,7 @@ msgstr "Probléma elcsenése %1 tulajdonostól "
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Tárgy"
 
@@ -7658,7 +7658,7 @@ msgstr "a felhasználóhoz nem tartozhatnak problémák ebbõl a sorból"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "nem numerikus azonosító"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Alapadatok"
 
@@ -7959,7 +7959,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Problémák"
 
@@ -7981,15 +7981,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Erre a jóváhagyásra váró problémák:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Becsült idő"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Maradék idõ"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Ráfordított munkaidõ"
 
@@ -8190,7 +8190,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8216,7 +8216,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -8455,12 +8455,12 @@ msgstr ""
 msgid "User Rights"
 msgstr "Felhasználói jogok"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -9173,11 +9173,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "=="
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "nem"
 
diff --git a/share/po/id.po b/share/po/id.po
index dc0471f..e530b01 100644
--- a/share/po/id.po
+++ b/share/po/id.po
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr " (tak terpercaya!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "%1 adalah sebuah alat yang berfungsi pada tiket dari alat penjadwalan ek
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -489,23 +489,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr "(Klik kotak ini untuk menon-aktifkan pemberitahuan kepada penerima yang
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Klik kotak ini untuk mengaktifkan pemberitahuan kepada penerima yang sudah terdaftar)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Masukkan ID Tiket atau URL, dipisahkan dengan spasi)"
 
@@ -567,7 +567,7 @@ msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat email yang dib
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat administrasi email. Orang-orang ini <b>akan</b> menerima pembaharuan di masa datang.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
@@ -579,7 +579,7 @@ msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat email. <b>Tida
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat email. Orang-orang ini <b>akan</b> menerima pembaharuan di masa datang.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
@@ -701,7 +701,7 @@ msgstr "<Tipe input=\"submit\" nilai=\"Tiket Baru di dalam \"> %1"
 msgid "A blank template"
 msgstr "Template kosong"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr ""
 
@@ -801,7 +801,7 @@ msgstr "Tambah Kolom"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Tambah Kriteria"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Tambah File Lagi"
 
@@ -896,7 +896,7 @@ msgstr "Alamat1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Alamat2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -1203,11 +1203,11 @@ msgstr "Menentukan Kolom Kustom"
 msgid "Attach"
 msgstr "Melampirkan"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Melampirkan file"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "File dilampirkan"
 
@@ -1286,7 +1286,7 @@ msgstr "Data buruk di dalam %1"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Dasar-dasar"
 
@@ -1421,7 +1421,7 @@ msgstr "Tidak dapat menentukan baik dasar dan sasaran"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr ""
 
@@ -1437,7 +1437,7 @@ msgstr ""
 msgid "Category"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1477,7 +1477,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Klik kotak ini untuk hapus"
 
@@ -1485,7 +1485,7 @@ msgstr "Klik kotak ini untuk hapus"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Klik kotak ini untuk menghilangkan hak-hak"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Anak"
 
@@ -1552,7 +1552,7 @@ msgstr ""
 msgid "Closed"
 msgstr "Ditutup"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Tiket sudah ditutup"
 
@@ -2047,7 +2047,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr ""
 
@@ -2068,7 +2068,7 @@ msgstr ""
 msgid "Country"
 msgstr "Negara"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Dibuat"
 
@@ -2114,11 +2114,11 @@ msgstr "Buat grup pribadi baru"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Buat tiket baru"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Buat pengguna baru"
 
@@ -2135,7 +2135,7 @@ msgstr "Buat scrip untuk antrian %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Buat template"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Buat Tiket"
 
@@ -2379,7 +2379,7 @@ msgstr "Kolom kustom %1 tidak memiliki nilai."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Kolom kustom %1 tidak ditemukan"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2504,7 +2504,7 @@ msgstr ""
 msgid "Date format"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Tanggal"
 
@@ -2582,7 +2582,7 @@ msgstr "Hak-hak Utusan"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegasi"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Hapus"
 
@@ -2690,7 +2690,7 @@ msgstr "Menghapuskan objek ini dapat melanggar integrasi referensial"
 msgid "Deny"
 msgstr "Ditolak"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Bergantung oleh"
 
@@ -2722,7 +2722,7 @@ msgstr "Ketergantungan oleh %1 sudah dihapus"
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Bergantung pada"
 
@@ -2738,7 +2738,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "Turun"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Gambarkan persoalan dibawah ini"
 
@@ -2750,7 +2750,7 @@ msgstr "Deskripsi"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2856,7 +2856,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Batas Waktu"
 
@@ -3408,7 +3408,7 @@ msgstr "Isilah sampai %1 area teks"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Isilah sampai %1 area wikiteks"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Prioritas Akhir"
 
@@ -4324,7 +4324,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Link-link"
 
@@ -4518,7 +4518,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar."
 msgstr "Mar."
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr ""
 
@@ -4954,7 +4954,7 @@ msgstr "Mengubah pengamat antrian"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Mengubah pengguna %1"
@@ -5244,7 +5244,7 @@ msgstr "Kirim Pemberitahuan Sandi Baru"
 msgid "New queue"
 msgstr "Antrian Baru"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr ""
 
@@ -5260,7 +5260,7 @@ msgstr "Scrip Baru"
 msgid "New template"
 msgstr "Template Baru"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Tiket Baru"
 
@@ -5549,7 +5549,7 @@ msgstr ""
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Belum log in"
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Belum diatur"
 
@@ -5828,7 +5828,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open"
 msgstr "Buka"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5844,7 +5844,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open it"
 msgstr "Buka ini"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Buka tiket"
 
@@ -5917,7 +5917,7 @@ msgstr "Memiliki tiket-tiket"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Memiliki tiket"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Pemilik"
 
@@ -5977,7 +5977,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Pager"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Induk"
 
@@ -6174,7 +6174,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritas"
 
@@ -6198,7 +6198,7 @@ msgstr ""
 msgid "Privileged"
 msgstr "Hak-hak Istimewa"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Status Hak-hak Istimewa: %1"
@@ -6236,7 +6236,7 @@ msgstr "Query"
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Pembuat Query"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Antrian"
 
@@ -6258,7 +6258,7 @@ msgstr "Antrian sudah ada"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Antrian tidak dapat dibuat"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Antrian tidak dapat dipanggil."
 
@@ -6438,7 +6438,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6494,7 +6494,7 @@ msgstr "Referensi ke %1 sudah ditambah"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referensi ke %1 sudah dihapus"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Diserahkan oleh"
 
@@ -6502,7 +6502,7 @@ msgstr "Diserahkan oleh"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Diserahkan ke"
 
@@ -6571,7 +6571,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Refresh halaman ini setiap %1 menit."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6583,11 +6583,11 @@ msgstr "Hubungan"
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6603,7 +6603,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -6669,7 +6669,7 @@ msgstr "Pemohon"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Pemohon"
 
@@ -6702,7 +6702,7 @@ msgstr ""
 msgid "Residence"
 msgstr "Tempat Tinggal"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Penyelesaian"
 
@@ -7281,7 +7281,7 @@ msgstr "Kirim pesan ke Ccs administrasi dengan komentar"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Kirim pesan ke pemilik"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7580,7 +7580,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr "Tingkat"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7597,7 +7597,7 @@ msgstr "Sudah dimulai"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Mulai"
 
@@ -7609,7 +7609,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "Negara"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -7668,7 +7668,7 @@ msgstr "Dicuri dari %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Gaya"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Subjek"
 
@@ -7978,7 +7978,7 @@ msgstr "Pengguna tersebut mungkin tidak memiliki tiket di dalam antrian tersebut
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ini bukan menurut angka ID"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Dasar-dasar"
 
@@ -8291,7 +8291,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "Pencarian modul Tiket SQL"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tiket-tiket"
 
@@ -8317,15 +8317,15 @@ msgstr "Tiket dari %1"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Tiket yang bergantung dengan izin ini:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Perkiraan Waktu"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Sisa Waktu"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Waktu Kerja"
 
@@ -8534,7 +8534,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8568,7 +8568,7 @@ msgstr "Content Encoding tidak dikenali%1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Kolom tidak dikenali: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -8831,12 +8831,12 @@ msgstr "ID Pengguna"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Hak Pengguna"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Pengguna akan ditanya mengenai tipe pembaharuan yang tidak dikenal untuk kolom kustom %1 untuk %2 objek #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Pengguna tidak dapat dibuat: %1"
@@ -9588,11 +9588,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "adalah"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "tidak"
 
diff --git a/share/po/is.po b/share/po/is.po
index 98a821e..05b053c 100644
--- a/share/po/is.po
+++ b/share/po/is.po
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr " (vantreyst!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -292,7 +292,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -460,23 +460,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -496,7 +496,7 @@ msgstr "(Hakaðu í kassana ef ekki á að senda tilkynningar til móttakendanna
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Hakaðu í kassana ef senda á tilkynningar til móttakendanna)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Skrifaðu málsnúmer eða URL, með bil á milli þeirra)"
 
@@ -526,11 +526,11 @@ msgstr ""
 msgid "(None)"
 msgstr "(Ekkert)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
@@ -632,7 +632,7 @@ msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nýtt mál í\"> %1"
 msgid "A blank template"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr ""
 
@@ -716,7 +716,7 @@ msgstr ""
 msgid "Add Criteria"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr ""
 
@@ -799,7 +799,7 @@ msgstr "Vistfang1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Vistfang2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr ""
 
@@ -1090,11 +1090,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr ""
 
@@ -1157,7 +1157,7 @@ msgstr "Til baka"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Grunnatriði"
 
@@ -1260,7 +1260,7 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr ""
 
@@ -1276,7 +1276,7 @@ msgstr "Flokkur"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Flokkur er ekki stillur"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr ""
 
@@ -1316,7 +1316,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr ""
 
@@ -1324,7 +1324,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Afkvæmi"
 
@@ -1395,7 +1395,7 @@ msgstr "Loka glugga"
 msgid "Closed"
 msgstr "Lokað"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Lokuð mál"
 
@@ -1838,7 +1838,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr ""
 
@@ -1859,7 +1859,7 @@ msgstr ""
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Búa til"
 
@@ -1901,11 +1901,11 @@ msgstr "Búa til nýjan hóp"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Búa til nýtt mál"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Búa til nýjan notanda"
 
@@ -1922,7 +1922,7 @@ msgstr ""
 msgid "Create a template"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Búa til mál"
 
@@ -2154,7 +2154,7 @@ msgstr ""
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2275,7 +2275,7 @@ msgstr ""
 msgid "Date format"
 msgstr "Snið dagsetningar"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Dagsetningar"
 
@@ -2333,7 +2333,7 @@ msgstr ""
 msgid "DefaultFormat"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Eyða"
 
@@ -2433,7 +2433,7 @@ msgstr ""
 msgid "Deny"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Leysist fyrst"
 
@@ -2465,7 +2465,7 @@ msgstr ""
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Leysist á eftir"
 
@@ -2481,7 +2481,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "Lækkandi"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr ""
 
@@ -2493,7 +2493,7 @@ msgstr "Lýsing"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2567,7 +2567,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Skiladagur"
 
@@ -3047,7 +3047,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr ""
 
@@ -3883,7 +3883,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Tengingar"
 
@@ -4061,7 +4061,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr "mar"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr ""
 
@@ -4433,7 +4433,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr ""
@@ -4699,7 +4699,7 @@ msgstr "Nýtt lykilorð"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Ný áminning:"
 
@@ -4707,7 +4707,7 @@ msgstr "Ný áminning:"
 msgid "New rights"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr ""
 
@@ -4956,7 +4956,7 @@ msgstr ""
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Innskráning er eftir."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr ""
 
@@ -5199,7 +5199,7 @@ msgstr ""
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5211,7 +5211,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open URL"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr ""
 
@@ -5272,7 +5272,7 @@ msgstr ""
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Eigandi"
 
@@ -5320,7 +5320,7 @@ msgstr "Flettir"
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Foreldri"
 
@@ -5493,7 +5493,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Forgangur"
 
@@ -5517,7 +5517,7 @@ msgstr ""
 msgid "Privileged"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr ""
@@ -5551,7 +5551,7 @@ msgstr "Fyrirspurn"
 msgid "Query Builder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Biðröð"
 
@@ -5573,7 +5573,7 @@ msgstr ""
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr ""
 
@@ -5741,7 +5741,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -5793,7 +5793,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Tilvísun frá"
 
@@ -5801,7 +5801,7 @@ msgstr "Tilvísun frá"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "TilvísunFrá"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Vísar til"
 
@@ -5866,7 +5866,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -5874,11 +5874,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -5898,7 +5898,7 @@ msgstr "Áminning '%1' endurvakin"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Áminningarmál #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Áminningar"
 
@@ -5968,7 +5968,7 @@ msgstr ""
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Spyrjendur"
 
@@ -6001,7 +6001,7 @@ msgstr ""
 msgid "Residence"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Leysa"
 
@@ -6512,7 +6512,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -6795,7 +6795,7 @@ msgstr "Töflureiknir"
 msgid "Stage"
 msgstr "Þrep"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -6812,7 +6812,7 @@ msgstr "Byrjaði"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Byrjar"
 
@@ -6824,7 +6824,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "Fylki"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Staða"
 
@@ -6883,7 +6883,7 @@ msgstr "Stolið af %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stíll"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Viðfangsefni"
 
@@ -7153,7 +7153,7 @@ msgstr ""
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr ""
 
@@ -7442,7 +7442,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Mál"
 
@@ -7480,15 +7480,15 @@ msgstr "Mál leyst fyrir"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Mál sem eru háð þessu samþykki:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Tími eftir"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr ""
 
@@ -7677,7 +7677,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -7703,7 +7703,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -7930,12 +7930,12 @@ msgstr ""
 msgid "User Rights"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -8599,11 +8599,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "er ekki"
 
diff --git a/share/po/it.po b/share/po/it.po
index d4302a5..1423826 100644
--- a/share/po/it.po
+++ b/share/po/it.po
@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "#"
 msgid "#%1"
 msgstr "n°%1"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -360,7 +360,7 @@ msgstr "%1 è uno strumento per agire sui ticket da uno schedulatore esterno, pe
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 è uno strumento pensato per essere lanciato da cron, che spedisce le notifiche pendenti condensandole in un singolo messaggio riassuntivo per ogni utente."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -560,23 +560,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' not a recognized action. "
 msgstr "'%1' non è un'azione conosciuta. "
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -604,7 +604,7 @@ msgstr "(i destinatari con la casella spuntata non ricevono la notifica)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(solo i destinatari con la casella spuntata ricevono la notifica)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(inserire i numeri o gli URL dei ticket, separati da spazi)"
 
@@ -638,11 +638,11 @@ msgstr "(nessun modello)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(nessuno)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(invia copia per conoscenza di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email amministrativi, separati da virgole. Questi destinatari <strong>riceveranno</strong> eventuali successivi aggiornamenti.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(invia copia per conoscenza di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email, separati da virgole. Questi destinatari <strong>riceveranno</strong> eventuali successivi aggiornamenti.)"
 
@@ -780,7 +780,7 @@ msgstr "<p>Tutti i feed iCal includono un token segreto di autorizzazione. Se l'
 msgid "A blank template"
 msgstr "Un modello vuoto"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "La password non è stata impostata, l'utente non potrà accedere."
 
@@ -892,7 +892,7 @@ msgstr "Aggiungi colonne"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Aggiungi criterio"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Aggiungi altri file"
 
@@ -1003,7 +1003,7 @@ msgstr "Indirizzo1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Indirizzo2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Cc amministrativo"
 
@@ -1370,11 +1370,11 @@ msgstr "AssegnaCampiPers."
 msgid "Attach"
 msgstr "Allega"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Allega un file"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "File allegato"
 
@@ -1469,7 +1469,7 @@ msgstr "Privacy dell'attributo %1 incorretta"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Numero di transazione incorretto per l'allegato. %1 dovrebbe essere %2\\n"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Dati base"
 
@@ -1620,7 +1620,7 @@ msgstr "Impossibile specificare sia la base che il target"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Impossibile creare ticket in una coda disabilitata."
 
@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr "Categoria"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Categoria non impostata"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1680,7 +1680,7 @@ msgstr "Controlla connessione al database"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Verifica le credenziali di accesso al database"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Spunta la casella per cancellare"
 
@@ -1692,7 +1692,7 @@ msgstr "Spunta la casella per revocare i diritti"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Controlla le credenziali per l'accesso al database"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Derivati"
 
@@ -1775,7 +1775,7 @@ msgstr "Ticket chiusi"
 msgid "Closed requests"
 msgstr "Richieste chiuse"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Ticket chiusi"
 
@@ -2366,7 +2366,7 @@ msgstr "Impossibile convertire la base '%1' in un URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Impossibile convertire la destinazione '%1' in un URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Impossibile inviare email"
 
@@ -2387,7 +2387,7 @@ msgstr "Impossibile annullare la chiave privata"
 msgid "Country"
 msgstr "Nazione"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Crea"
 
@@ -2457,11 +2457,11 @@ msgstr "Crea un nuovo modello"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Crea un nuovo ticket"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Crea un nuovo utente"
 
@@ -2486,7 +2486,7 @@ msgstr "Crea uno scrip per la coda %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Crea un modello"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Nuovo ticket"
 
@@ -2758,7 +2758,7 @@ msgstr "Il campo personalizzato %1 non ha valore."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Campo personalizzato %1 non trovato"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2923,7 +2923,7 @@ msgstr "La libreria DateTime::Locale non supporta date_format_full, occorre aggi
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Manca il modulo DateTime::Locale"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Date"
 
@@ -3013,7 +3013,7 @@ msgstr "DelegaDiritti"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delega"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Cancella"
 
@@ -3137,7 +3137,7 @@ msgstr "La cancellazione di quest'oggetto violerebbe l'integrità referenziale.
 msgid "Deny"
 msgstr "Nega"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "È una dipendenza per"
 
@@ -3173,7 +3173,7 @@ msgstr "Cancellata dipendenza da %1"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DipendenteDa"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Dipende da"
 
@@ -3189,7 +3189,7 @@ msgstr "Disc"
 msgid "Descending"
 msgstr "Decrescente"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Descrivi il problema qui sotto"
 
@@ -3201,7 +3201,7 @@ msgstr "Descrizione"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Dettagli"
 
@@ -3307,7 +3307,7 @@ msgstr "Download archivio oggetti eliminati"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Scadenza"
 
@@ -3915,7 +3915,7 @@ msgstr "Testi WIKI multipli (max. %1)"
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Priorità finale"
 
@@ -4987,7 +4987,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Collegamento. Permesso negato"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Collegamenti"
 
@@ -5185,7 +5185,7 @@ msgstr "Mar."
 msgid "March"
 msgstr "Marzo"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Tutti i messaggi marcati come 'letti'"
 
@@ -5673,7 +5673,7 @@ msgstr "Modifica gli osservatori della coda"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Modifica l'abbonamento al cruscotto %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Modifica l'utente %1"
@@ -5979,7 +5979,7 @@ msgstr "Inviata notifica della nuova password"
 msgid "New queue"
 msgstr "Nuova coda"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Nuovo promemoria"
 
@@ -6003,7 +6003,7 @@ msgstr "Nuova ricerca"
 msgid "New template"
 msgstr "Nuovo modello"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Nuovo ticket"
 
@@ -6324,7 +6324,7 @@ msgstr "Accesso non effettuato"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Accesso non effettuato."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Non impostato"
 
@@ -6615,7 +6615,7 @@ msgstr "Mostra campi personalizzati solo per:"
 msgid "Open"
 msgstr "Aperto"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6639,7 +6639,7 @@ msgstr "Richieste aperte"
 msgid "Open ticket"
 msgstr "Apri ticket"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Ticket aperti"
 
@@ -6712,7 +6712,7 @@ msgstr "Prende in carico ticket"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "PrendeInCaricoTicket"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Incaricato"
 
@@ -6772,7 +6772,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Cercapersone"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "DerivaDa"
 
@@ -6993,7 +6993,7 @@ msgstr "Invia i messaggi riassuntivi a STDOUT; non inviare email; non marcare i
 msgid "Print this message"
 msgstr "Stampa questo messaggio"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorità"
 
@@ -7017,7 +7017,7 @@ msgstr "Chiave privata"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegiato"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Stato previlegiato: %1"
@@ -7055,7 +7055,7 @@ msgstr "Costruttore di query"
 msgid "Query:"
 msgstr "Query:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Coda"
 
@@ -7089,7 +7089,7 @@ msgstr "La coda esiste già"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Impossibile creare la coda"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Impossibile caricare la coda."
 
@@ -7369,7 +7369,7 @@ msgstr "RT/Admin/Modifica il gruppo %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "L'opzione RTAddressRegexp nella configurazione non corrisponde a %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -7425,7 +7425,7 @@ msgstr "Aggiunto riferimento a %1"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Cancellato riferimento a %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "È un riferimento per"
 
@@ -7433,7 +7433,7 @@ msgstr "È un riferimento per"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "RiferimentoPer"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Fa riferimento a"
 
@@ -7506,7 +7506,7 @@ msgstr "Rinfresca il risultato della ricerca ogni 60 minuti."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Aggiorna questa pagina ogni %1 minuti."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -7514,11 +7514,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -7538,7 +7538,7 @@ msgstr "Promemoria '%1' riaperto"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Promemoria ticket #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Promemoria"
 
@@ -7616,7 +7616,7 @@ msgstr "Richiedente(i)"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "GruppoDiRichiedenti"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Richiedenti"
 
@@ -7649,7 +7649,7 @@ msgstr "Reimposta ai valori di default"
 msgid "Residence"
 msgstr "Casa"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Risolvi"
 
@@ -8288,7 +8288,7 @@ msgstr "Invia mail ai Cc amministrativi come commento"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Invia mail all'incaricato"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -8619,7 +8619,7 @@ msgstr "Foglio di calcolo"
 msgid "Stage"
 msgstr "Tappa"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8648,7 +8648,7 @@ msgstr "Impossibile interpretare data inizio '%1'"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "TempoDaInizio"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "InizioPrevisto"
 
@@ -8668,7 +8668,7 @@ msgstr "TempoDaInizioPrevisto"
 msgid "State"
 msgstr "Provincia"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Stato"
 
@@ -8731,7 +8731,7 @@ msgstr "Sottratto da %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stile"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Oggetto"
 
@@ -9081,7 +9081,7 @@ msgstr "L'utente non può prendere in carico ticket da questa coda"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Non è un identificativo numerico"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Dati di base"
 
@@ -9446,7 +9446,7 @@ msgstr "Osservatori del ticket"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "Modulo di ricerca TicketSQL"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Ticket"
 
@@ -9488,15 +9488,15 @@ msgstr "Ticket risolti prima"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Ticket che dipendono da questa approvazione:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Tempo stimato"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Tempo rimasto"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Tempo lavorato"
 
@@ -9709,7 +9709,7 @@ msgstr "Impossibile abbonarsi al cruscotto %1: permesso negato"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9739,7 +9739,7 @@ msgstr "ContentEncoding sconosciuto %1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Campo sconosciuto: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Campo sconosciuto: %1"
@@ -10034,12 +10034,12 @@ msgstr "Username"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Diritti dell'utente"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "L'utente ha richiesto un aggiornamento di tipo sconosciuto sul campo personalizzato %1 per %2 l'oggetto n°%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Impossibile creare l'utente: %1"
@@ -10879,11 +10879,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "uguale a"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "diverso da"
 
diff --git a/share/po/ja.po b/share/po/ja.po
index 5dab86c..6b63c27 100644
--- a/share/po/ja.po
+++ b/share/po/ja.po
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr " (信用がありません!)"
 msgid "#"
 msgstr "番号"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -338,7 +338,7 @@ msgstr "%1はcronなどの外部スケジューリングツールからチケッ
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1はRTからのお知らせをユーザごとにまとめて後から一括送信するためのcron用ユーティリティです。"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -514,23 +514,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "「%1」は無効なクラス名です"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "役割"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "システム"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "ユーザグループ"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "ユーザ"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -550,7 +550,7 @@ msgstr "(ボックスのチェックで告知受け取り先リストから削
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(ボックスのチェックで告知受け取り先リストに追加)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(チケットIDまたはURLを空白文字で区切って入力してください)"
 
@@ -580,11 +580,11 @@ msgstr "(テンプレートがありません)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(なし)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(コンマで区切った管理メールアドレスにこの更新情報のCcを送ります。更新情報を<strong>将来も受け取る</strong>ことになります。)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(コンマで区切ったメールアドレスにこの更新情報のCcを送ります。更新情報を<strong>将来も受け取る</strong>ことになります。)"
 
@@ -702,7 +702,7 @@ msgstr "<tt>%1</tt> - <i>%2秒</i>"
 msgid "A blank template"
 msgstr "空のテンプレート"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "パスワードがセットされていないため、ユーザはログインできません。"
 
@@ -786,7 +786,7 @@ msgstr "コラムを追加"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "条件の追加"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "さらにファイルを追加"
 
@@ -877,7 +877,7 @@ msgstr "住所1"
 msgid "Address2"
 msgstr "住所2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "管理Cc"
 
@@ -1176,11 +1176,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr "添付"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "添付ファイル"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "添付ファイル"
 
@@ -1255,7 +1255,7 @@ msgstr "戻る"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "基本項目"
 
@@ -1366,7 +1366,7 @@ msgstr "ベースとターゲット両方を指定する事はできません"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr ""
 
@@ -1382,7 +1382,7 @@ msgstr ""
 msgid "Category"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1422,7 +1422,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "ボックスのチェックで削除"
 
@@ -1430,7 +1430,7 @@ msgstr "ボックスのチェックで削除"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "ボックスのチェックで権限を剥脱"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "下位チケット"
 
@@ -1501,7 +1501,7 @@ msgstr "ウィンドウを閉じる"
 msgid "Closed"
 msgstr "解決日"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "クローズしたチケット"
 
@@ -1964,7 +1964,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr ""
 
@@ -1985,7 +1985,7 @@ msgstr ""
 msgid "Country"
 msgstr "国"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "作成"
 
@@ -2031,11 +2031,11 @@ msgstr "個人グループの新規作成"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "チケットの新規作成"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "ユーザーの新規作成"
 
@@ -2052,7 +2052,7 @@ msgstr ""
 msgid "Create a template"
 msgstr "テンプレートの作成"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "チケット作成"
 
@@ -2280,7 +2280,7 @@ msgstr "カスタムフィールド%1は値がありません。"
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "カスタムフィールド%1が見つかりません"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2401,7 +2401,7 @@ msgstr ""
 msgid "Date format"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "日付"
 
@@ -2475,7 +2475,7 @@ msgstr "権限の設定"
 msgid "Delegation"
 msgstr "権限委譲"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "削除"
 
@@ -2579,7 +2579,7 @@ msgstr "このオブジェクトを削除すると指示の完全性が損なわ
 msgid "Deny"
 msgstr "拒否"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "このチケットへの依存"
 
@@ -2611,7 +2611,7 @@ msgstr "%1 への依存を削除"
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "依存しているチケット"
 
@@ -2627,7 +2627,7 @@ msgstr "詳細"
 msgid "Descending"
 msgstr "降順"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "チケットの本文を以下に書き込んでください"
 
@@ -2639,7 +2639,7 @@ msgstr "詳細"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2717,7 +2717,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "終了予定日"
 
@@ -3217,7 +3217,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "最終優先度"
 
@@ -4105,7 +4105,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "リンク"
 
@@ -4291,7 +4291,7 @@ msgstr "3"
 msgid "March"
 msgstr "3月"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr ""
 
@@ -4683,7 +4683,7 @@ msgstr "グループ%1を変更"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "ダッシュボード「%1」の予約購読を更新"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "ユーザー%1を変更"
@@ -4961,7 +4961,7 @@ msgstr "新規パスワード"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "新しいパスワード情報が送られました"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "新規リマインダ作成:"
 
@@ -4969,7 +4969,7 @@ msgstr "新規リマインダ作成:"
 msgid "New rights"
 msgstr "新しい権限"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "新規チケット"
 
@@ -5230,7 +5230,7 @@ msgstr ""
 msgid "Not logged in."
 msgstr "ログインしていません"
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "未指定"
 
@@ -5493,7 +5493,7 @@ msgstr "この日よりも前に作成された承認のみ表示 %1"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5509,7 +5509,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open it"
 msgstr "オープンする"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "チケットオープン"
 
@@ -5570,7 +5570,7 @@ msgstr "チケットを担当する"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "担当者"
 
@@ -5622,7 +5622,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "ポケットベルの電話番号"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "上位チケット"
 
@@ -5807,7 +5807,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "優先度"
 
@@ -5831,7 +5831,7 @@ msgstr "秘密鍵"
 msgid "Privileged"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "特権ステータス: %1"
@@ -5869,7 +5869,7 @@ msgstr "クエリ作成"
 msgid "Query:"
 msgstr "クエリ:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "キュー"
 
@@ -5891,7 +5891,7 @@ msgstr "キューはすでに存在しています"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "キューを作成できませんでした"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "キューを読み込めませんでした"
 
@@ -6075,7 +6075,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6131,7 +6131,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "参照されているチケット"
 
@@ -6139,7 +6139,7 @@ msgstr "参照されているチケット"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "参照しているチケット"
 
@@ -6204,7 +6204,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "ページを%1分おきに更新する"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6212,11 +6212,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr "リマインダ"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6232,7 +6232,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "リマインダ通知"
 
@@ -6302,7 +6302,7 @@ msgstr "作成者"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "作成者"
 
@@ -6335,7 +6335,7 @@ msgstr "デフォルトの設定に戻す"
 msgid "Residence"
 msgstr "住所"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "解決済みにする"
 
@@ -6862,7 +6862,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7157,7 +7157,7 @@ msgstr "表形式"
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7174,7 +7174,7 @@ msgstr "開始した日"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "開始予定日"
 
@@ -7186,7 +7186,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "都道府県"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "ステータス"
 
@@ -7245,7 +7245,7 @@ msgstr "%1から担当者を変更しました "
 msgid "Style"
 msgstr "表示スタイル"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "件名"
 
@@ -7535,7 +7535,7 @@ msgstr "そのユーザーはこのキューではチケットを所有してい
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "それは数字のIDではありません"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "基本項目"
 
@@ -7832,7 +7832,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "チケット"
 
@@ -7854,15 +7854,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "所要時間(予想)"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "残り時間"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "作業時間"
 
@@ -8063,7 +8063,7 @@ msgstr "ダッシュボード「%1」に予約購読をできませんでした:
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8089,7 +8089,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "不明なエンコーディング %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -8316,12 +8316,12 @@ msgstr ""
 msgid "User Rights"
 msgstr "ユーザー権限"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "ユーザーを作成することができませんでした: %1"
@@ -9017,11 +9017,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "一致する"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "一致しない"
 
diff --git a/share/po/lt.po b/share/po/lt.po
index 49e0b65..b72c1fb 100644
--- a/share/po/lt.po
+++ b/share/po/lt.po
@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr " (nepatikimas!)"
 msgid "#"
 msgstr "Nr."
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr "%1 yra instrumentas dirbti su prašymais ir išorinės planavimo sistemo
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 -- yra instrumentas, vykdomas cron planavimo sistemos, skirtas išsiųsti naudotojams atidėtų RT pranešimų suvestines."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -487,23 +487,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "'%1' nÄ—ra tesingas klasÄ—s identifikatorius"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "'RolÄ—s'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "'Sistema'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Naudotojo grupÄ—s'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Naudotojai'"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr "(Užbaigimui pažymėkite varnelę)"
 
@@ -523,7 +523,7 @@ msgstr "(Pažymėkite adresatus, kuriuos <B>nenorite</B> informuoti ir paspauski
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Pažymėkite adresatus, kuriuos <B>norite</B> informuoti ir paspauskite apatinį mygtuką 'Keisti adresatus')"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Nurodykite prašymų identifikatorius arba URL'us, atskirtus tarpais)"
 
@@ -553,11 +553,11 @@ msgstr "(Nėra šablonų)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(NÄ—ra)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Pranešimo kopija siunčiama administracinių el. pašto adresatų sąrašui, atskirtų kableliais. Nuo šiol šie adresatai <strong>gaus</strong> pranešimus.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Pranešimo kopiją siunčiama el. pašto adresatų sąrašui, atskirtų kableliais. Nuo šiol šie adresatai <strong>gaus</strong> pranešimus.)"
 
@@ -667,7 +667,7 @@ msgstr "<tt>%1</tt> - <i>%2s</i>"
 msgid "A blank template"
 msgstr "Tuščias šablonas"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Nepriskirtas slaptažodis, todėl naudotojas negalės prisijungti."
 
@@ -755,7 +755,7 @@ msgstr "PridÄ—ti stulpelius"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Papildomas kriterijus"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Pridėti daugiau failų"
 
@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr "Adresas"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adreso tęsinys"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "AdministracinÄ— kopija (CC)"
 
@@ -1150,11 +1150,11 @@ msgstr "Priskirti papildomus laukus"
 msgid "Attach"
 msgstr "PridÄ—ti failÄ…"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "PridÄ—ti failÄ…"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "PridÄ—tas failas"
 
@@ -1225,7 +1225,7 @@ msgstr "Atgal"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Neteisingas privatumas atributui %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Pagrindai"
 
@@ -1352,7 +1352,7 @@ msgstr "Negalima vienu metu nurodyti ir šaltinį, ir adresatą"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr "Negalima įdėti nuorodos į paprastą skaičių"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Negalima sukurti prašymo išjungtoje eilėje."
 
@@ -1372,7 +1372,7 @@ msgstr "Kategorija"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategorija nenurodyta"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopija (CC)"
 
@@ -1412,7 +1412,7 @@ msgstr "Check Database Connectivity"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Patikritni duomenų bazės autentikaciją"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Pasirinkite ką norite pašalinti"
 
@@ -1424,7 +1424,7 @@ msgstr "Pasirinktite teises, kurias norite nuimti"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Check your database credentials"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Palikuonys"
 
@@ -1499,7 +1499,7 @@ msgstr "Uždaryti langą"
 msgid "Closed"
 msgstr "Uždaryta"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Uždaryti prašymai"
 
@@ -1974,7 +1974,7 @@ msgstr "Negaliu paversti bazę '%1' į URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Negaliu paversti tikslą '%1' į URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Klaida siunčiant laišką"
 
@@ -1995,7 +1995,7 @@ msgstr "Klaida naikinant privatų raktą"
 msgid "Country"
 msgstr "Å alis"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Užregistruoti naują"
 
@@ -2041,11 +2041,11 @@ msgstr "sukurti naujÄ… asmeninÄ™ grupÄ™"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr "Sukurti naujÄ… Å¡ablonÄ… eilei %1"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Sukurti naują prašymą"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Sukurti naujÄ… naudotojÄ…"
 
@@ -2062,7 +2062,7 @@ msgstr "Sukurti skriptÄ… eilei %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Sukurti Å¡ablonÄ…"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Užregistruoti prašymą"
 
@@ -2310,7 +2310,7 @@ msgstr "Papidomo lauko %1 reikšmė nenurodyta."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Nerastas papildomas laukas %1"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2443,7 +2443,7 @@ msgstr "Database username for RT"
 msgid "Date format"
 msgstr "Datos formatas"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Datos"
 
@@ -2525,7 +2525,7 @@ msgstr "Deleguoti teises"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Teisių delegavimas"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Panaikinti"
 
@@ -2633,7 +2633,7 @@ msgstr "Ištrynus šį objektą bus pažeistas nuorodų integralumas"
 msgid "Deny"
 msgstr "Atmesti"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Nuo jo priklauso"
 
@@ -2665,7 +2665,7 @@ msgstr "Panaikinta priklausomybÄ— nuo %1"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "Priklauso nuo"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Priklauso nuo"
 
@@ -2681,7 +2681,7 @@ msgstr "Mažėjimo tvarka"
 msgid "Descending"
 msgstr "Mažėjimo tvarka"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Detalizuokite situacijÄ…"
 
@@ -2693,7 +2693,7 @@ msgstr "Aprašymas"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr "Detali informacija apie RT nustatymus"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "IÅ¡samiau"
 
@@ -2791,7 +2791,7 @@ msgstr "Parsisiųsti dump failą"
 msgid "Dropdown"
 msgstr "Pasirinkimo sąrašas"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "Terminas"
 
@@ -3323,7 +3323,7 @@ msgstr "Užpildykite iki %1 tekstinių laukų"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Užpildykite iki %1 wikitext laukų"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Galutinis prioritetas"
 
@@ -4235,7 +4235,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Susiejimas. Neturite teises"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Nuorodos"
 
@@ -4425,7 +4425,7 @@ msgstr "Kov"
 msgid "March"
 msgstr "Kovas"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Pašymėti visus pranešimus parskaitytais"
 
@@ -4861,7 +4861,7 @@ msgstr "Pakeisti eilÄ—s stebÄ—tojus"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Pakeisti prenumeratÄ… informacinei panelei %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Pakeisti naudotojÄ… %1"
@@ -5151,7 +5151,7 @@ msgstr "Naujas slaptažodis"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Pranešimas su nauju slaptažodžiu išsiųstas"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Naujas priminimas:"
 
@@ -5167,7 +5167,7 @@ msgstr "Naujas skriptas"
 msgid "New template"
 msgstr "Naujas Å¡ablonas"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Naujas prašymas"
 
@@ -5436,7 +5436,7 @@ msgstr "Nerasta"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Neprisijungęs."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nenurodyta"
 
@@ -5703,7 +5703,7 @@ msgstr "Rodyti patvirtinimus prašymams, sukurtiems iki %1"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Papildomus laukus rodyti tik:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5719,7 +5719,7 @@ msgstr "Atverti nuorodÄ…"
 msgid "Open it"
 msgstr "Atidaryti"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Atidaryti prašymus"
 
@@ -5780,7 +5780,7 @@ msgstr "Skirti save atskingu"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Būti atsakingu už prašymą"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Atsakingas"
 
@@ -5832,7 +5832,7 @@ msgstr "Peidžerio numeris"
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Peidžerio Nr"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "ProtÄ—viai"
 
@@ -6037,7 +6037,7 @@ msgstr "Print the resulting digest messages to STDOUT; don't mail them. Do not m
 msgid "Print this message"
 msgstr "Spausdinti šį pranešimą"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritetas"
 
@@ -6061,7 +6061,7 @@ msgstr "Privatus raktas"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privelegijuotas"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Privilegijų būsena: %1"
@@ -6099,7 +6099,7 @@ msgstr "Paieškos konstravimas"
 msgid "Query:"
 msgstr "Užklausa:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "EilÄ—"
 
@@ -6121,7 +6121,7 @@ msgstr "Tokia eilÄ— jau yra"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Eilė negali būti sukurta"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Eilė negali būti užkrauta"
 
@@ -6321,7 +6321,7 @@ msgstr "RT tvarkyti grupÄ™ %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "RTAddressRegexp nustatymas konfigūracijoje neatitinka %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6377,7 +6377,7 @@ msgstr "Pridėta nuoroda į prašymą %1"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Panaikinta nuoroda į prašymą %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Į jį rodo"
 
@@ -6385,7 +6385,7 @@ msgstr "Į jį rodo"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "Į jį rodo"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Nurodo į"
 
@@ -6450,7 +6450,7 @@ msgstr "Atnaujinti paieškos rezultatus kas 60 minučių."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Automatiškai atnaujinti šį puslapį kas %1 minučių."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6466,11 +6466,11 @@ msgstr "Atmesti prašymą"
 msgid "Remember default queue"
 msgstr "Atsiminti nutylÄ—tÄ…jÄ… eilÄ™"
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr "Priminimas"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6490,7 +6490,7 @@ msgstr "Priminimas '%1' atidarytas pakartotinai"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Priminimo prašymas"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Priminimai"
 
@@ -6560,7 +6560,7 @@ msgstr "Prašymo autorius"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "Prašymo autoriaus grupė"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Prašymo autoriai"
 
@@ -6593,7 +6593,7 @@ msgstr "Atstatyti standartinius"
 msgid "Residence"
 msgstr "Namų"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Išspręsti"
 
@@ -7164,7 +7164,7 @@ msgstr "Pasiųsti laišką gaunatiems administracines kopijas kaip komentarą"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Pasiųsti laišką atsakingam"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr "Laiškas sėkmingai išsiųstas"
 
@@ -7463,7 +7463,7 @@ msgstr "Excel failas"
 msgid "Stage"
 msgstr "Stadija"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7480,7 +7480,7 @@ msgstr "Buvo pradÄ—tas"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "PradÄ—ta santykinai"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Bus pradÄ—tas"
 
@@ -7492,7 +7492,7 @@ msgstr "Bus pradÄ—ta santykinai"
 msgid "State"
 msgstr "Valstija"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "BÅ«sena"
 
@@ -7551,7 +7551,7 @@ msgstr "Atsakingas perimtas iš %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stilius"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Pavadinimas"
 
@@ -7849,7 +7849,7 @@ msgstr "Šis naudotojas negali būti atsakingas už prašymus šioje eilėje"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Tai ne skaitmeninis id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Esminiai parametrai"
 
@@ -8146,7 +8146,7 @@ msgstr "Prašymo atnaujinimas"
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "PrašymoSQL paieškos modulis"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Prašymai"
 
@@ -8184,15 +8184,15 @@ msgstr "Prašymai išspręsti iki"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Nuo šio patvirtinimo priklauso šie prašymai:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Laiko sąnaudų įvertinimas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Liko dirbti"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Jau dirbta"
 
@@ -8385,7 +8385,7 @@ msgstr "Negalima užprenumeruoti informacinės panelės %1: Priega nesuteikta"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr "Nuimkite pažymėjimą, jeigu norite išjungti išvardintų gavėjų informavimą <b>tik šiai operacijai</b>. Nuolatinis išjungimas valdomas <a href=\"%1\">Asmenų puslapyje</a>."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8411,7 +8411,7 @@ msgstr "Nežinomas (šis lygis sistemoje neapibrėžtas)"
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Nežinomas turinio kodavimas %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Nežinomas laukas: %1"
@@ -8650,12 +8650,12 @@ msgstr "Naudotojo nustatytos sÄ…lygos ir veiksmai"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Naudotojo teisÄ—s"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Naudotojas pageidauja nežinomo tipo pakeitimo %2 objektui #%3 papildomą lauką %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Negalima sukurti naudotojo: %1"
@@ -9383,11 +9383,11 @@ msgstr "apima %1"
 msgid "index"
 msgstr "indeksas"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "yra"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "nÄ—ra"
 
diff --git a/share/po/lv.po b/share/po/lv.po
index 32cb398..291738c 100644
--- a/share/po/lv.po
+++ b/share/po/lv.po
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr " (neuzticams!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr "%1 ir instruments kas darbojas ar pieteikumiem no ārējā šedulēšana
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 ir utilita, kas paredzēta darbināšanai no cron, kas izsūta visus atliktos RT ziņojumus kā katra lietotāja daidžestu."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -489,23 +489,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr "(Atzīmēt rūtis lai atslēgtu notifikācijas uzskaitītajiem adresāti
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Atzīmēt rūtis lai ieslēgtu notifikācijas uzskaitītajiem adresātiem)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Ievadiet pieprasījumu id vai URL, atdalītus ar atstarpēm)"
 
@@ -555,11 +555,11 @@ msgstr "(Nav Å¡ablonu)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Nav)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sūta carbon-copy šim papildinājumam uz, ar komatiem atdalītu, sarakstu ar administratīvajām e-pasta adresēm. Šie adresāti <strong>saņems</strong> tālākos papildinājumus nākotnē.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sūta carbon-copy šim papildinājumam uz, ar komatiem atdalītu, sarakstu ar e-pasta adresēm. Šie adresāti <strong>saņems</strong> tālākos papildinājumus nākotnē.)"
 
@@ -665,7 +665,7 @@ msgstr "<p>Visi iCal barotuve satur slepenu pazīmi, kas kalpo tevis autorizāci
 msgid "A blank template"
 msgstr "Tukšs šablons"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Parole netika uzstādīta, līdz ar ko, lietotājs nevarēs autorizēties."
 
@@ -753,7 +753,7 @@ msgstr "Pievienot Kolonnas"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Pievienot Kritēriju"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Pievienot Papildus Failus"
 
@@ -844,7 +844,7 @@ msgstr "Adrese1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adrese2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admina Cc"
 
@@ -1151,11 +1151,11 @@ msgstr "AssignCustomFields"
 msgid "Attach"
 msgstr "Pievienot"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Pievienot failu"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Pievienotais fails"
 
@@ -1226,7 +1226,7 @@ msgstr "Atpakaļ"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Nepareizs privātums atribūtam %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Pamati"
 
@@ -1353,7 +1353,7 @@ msgstr "Nevar uzrādīt vienlaikus pamatu un mērķi"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Nevar izveidot pieprasījumus atslēgtā rindā"
 
@@ -1373,7 +1373,7 @@ msgstr "Kategorija"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Neuzstādīta kategorija"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1413,7 +1413,7 @@ msgstr "Pārbaudīt Datubāzes Savienojumu"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Pārbaudīt Datubāzes Uzstādījumus"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Atzīmē rūti lai dzēstu"
 
@@ -1421,7 +1421,7 @@ msgstr "Atzīmē rūti lai dzēstu"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Atzīmē rūti lai noņemtu tiesības"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "BÄ“rni"
 
@@ -1492,7 +1492,7 @@ msgstr "Aizvērt logu"
 msgid "Closed"
 msgstr "Aizvērts"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Aizvērti pieprasījumi"
 
@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr "Nevarēja atpazīt bāzi '%1' iekš URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Nevarēja atpazīt mērķi '%1' iekš URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "E-pasta sūtīšana neizdevās"
 
@@ -1988,7 +1988,7 @@ msgstr "Privātās atslēgas atiestatīšana neizdevās"
 msgid "Country"
 msgstr "Valsts"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Izveidot"
 
@@ -2034,11 +2034,11 @@ msgstr "Izveidot jaunu privātu grupu"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Izveidot jaunu pieprasījumu"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Izveidot jaunu lietotāju"
 
@@ -2055,7 +2055,7 @@ msgstr "Izveidot skriptu rindai %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Izveidot veidni"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Izveidot pieprasījumu"
 
@@ -2307,7 +2307,7 @@ msgstr "Pielāgotajam laukam %1 nav vērtības."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Pielāgotais lauks %1 nav atrasts"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2444,7 +2444,7 @@ msgstr "DateTime::Locale neatbalsta date_format_full, jums jāatjauno programmat
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Trūkst DateTime::Locale modulis"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumi"
 
@@ -2518,7 +2518,7 @@ msgstr "DelegateRights"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Deleģēšana"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Dzēst"
 
@@ -2626,7 +2626,7 @@ msgstr "Dzēšot šo objektu, tiks pārkāpta savstarpējā integritāte"
 msgid "Deny"
 msgstr "Aizliegt"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Atkarīgs no"
 
@@ -2658,7 +2658,7 @@ msgstr "Atkarība no %1 dzēsta"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DependentOn"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr "Atkarīgs no"
 
@@ -2674,7 +2674,7 @@ msgstr "Desc"
 msgid "Descending"
 msgstr "Dilstoši"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Aprakstīt jautājumu zemāk"
 
@@ -2686,7 +2686,7 @@ msgstr "Apraksts"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2780,7 +2780,7 @@ msgstr "Lejuplādēt dumpfailu"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr "LÄ«dz"
 
@@ -3300,7 +3300,7 @@ msgstr "Aizpildi līdz %1 teksta vietas"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Aizpildi līdz %1 wikiteksta vietas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Gala Prioritāte"
 
@@ -4176,7 +4176,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Sasaistīts. Pieeja aizliegta"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr "Saites"
 
@@ -4358,7 +4358,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Iezīmēt vēstules kā izlasītas"
 
@@ -4794,7 +4794,7 @@ msgstr "Mainīt uzdevuma skatītājus"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Mainīt abonementus panelim %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Labot lietotāju %1"
@@ -5068,7 +5068,7 @@ msgstr "Jaunā parole"
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Jaunās paroles paziņojums nosūtīts"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Jauns atgādinājums:"
 
@@ -5084,7 +5084,7 @@ msgstr "Jauns skrips"
 msgid "New template"
 msgstr "Jauns Å¡ablons"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Jauns pieprasījums"
 
@@ -5349,7 +5349,7 @@ msgstr "Nav atrasts"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nav ielogojies"
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nav iestatīts"
 
@@ -5600,7 +5600,7 @@ msgstr "Rādīt pieprasījumu apstiprinājumus, veidotus pirms %1"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Rādīt laukus tikai:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5616,7 +5616,7 @@ msgstr "Atvērt URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Atvērt to"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Atvērtie pieprasījumi"
 
@@ -5677,7 +5677,7 @@ msgstr "piederīgie pieprasījumi"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Īpašn.Piepr."
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr "Īpašnieks"
 
@@ -5729,7 +5729,7 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Mob.telefons"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr "Vecāki"
 
@@ -5910,7 +5910,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Drukāt šo vēstuli"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritāte"
 
@@ -5934,7 +5934,7 @@ msgstr "Privātā atslēga"
 msgid "Privileged"
 msgstr "Priveliģēts"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Priveliģēts statuss: %1"
@@ -5972,7 +5972,7 @@ msgstr "Pieprasījumu veidošana"
 msgid "Query:"
 msgstr "Pieprasījums:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr "Secība"
 
@@ -5994,7 +5994,7 @@ msgstr "Uzdevums jau eksistē"
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Uzdevums nevar tikt izveidots"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Uzdevums nevar tikt ielādēts"
 
@@ -6174,7 +6174,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6226,7 +6226,7 @@ msgstr "Atsauce %1 pielikta"
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Atsauce %1 dzēsta"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Atsauksme uz no"
 
@@ -6234,7 +6234,7 @@ msgstr "Atsauksme uz no"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr "Atsauce uz"
 
@@ -6299,7 +6299,7 @@ msgstr "Atjaunot meklēšanas rezultātus katras 60 minūtes."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Atjaunot šo lapu katras %1 minūtes."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6307,11 +6307,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -6331,7 +6331,7 @@ msgstr "Atgādinājums '%1' pāratvērts"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Atgādinājums pieprasījumam #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr "Atgādinājumi"
 
@@ -6401,7 +6401,7 @@ msgstr "Pieprasītājs"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr "Pieprasītāji"
 
@@ -6434,7 +6434,7 @@ msgstr "Atstatīt uz noklusēto"
 msgid "Residence"
 msgstr "Uzturēšanās"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Atrisināt"
 
@@ -6985,7 +6985,7 @@ msgstr "Nosūtīt vēstuli administratīvajiem Ccs kā komentāru"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Nosūtīt vēstuli īpašniekam"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7272,7 +7272,7 @@ msgstr "Tabullapa"
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7289,7 +7289,7 @@ msgstr "Iesākta"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr "Sākas"
 
@@ -7301,7 +7301,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr "Statuss"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr "Stāvoklis"
 
@@ -7360,7 +7360,7 @@ msgstr "Nozagts no %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stils"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr "Temats"
 
@@ -7654,7 +7654,7 @@ msgstr "Šim lietotājam nav savu pieprasījumu šajā uzdevumā"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Tas nav numerisks id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr "Pamati"
 
@@ -7951,7 +7951,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "PieprasījumaSQL meklēšanas modulis"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Pieprasījumi"
 
@@ -7989,15 +7989,15 @@ msgstr "Pieprasījumi atrisināti pirms"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Pieprasījumi piederoši šim apstiprinājumam"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Aprēķinātais laiks"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr "Atlikušais laiks"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Risinājuma laiks"
 
@@ -8186,7 +8186,7 @@ msgstr "Nevar parakstīties uz paneli %1: Pieeja liegta"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8212,7 +8212,7 @@ msgstr "Nezināms (vērtība ir jauna sistēmai)"
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Nezināma Satura šifrēšana %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Nezināms lauks: %1"
@@ -8443,12 +8443,12 @@ msgstr "Lietotāja definēti nosacījumi un darbības"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Lietotāja tiesības"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Lietotājs pieprasīja nezināmu jauninājuma tipu cust.laukam %1 dēļ %2 objektam #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Nevar izveidot lietotāju %1"
@@ -9168,11 +9168,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "ir"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "nav"
 
diff --git a/share/po/mk.po b/share/po/mk.po
index e8d1d7f..d38bdef 100644
--- a/share/po/mk.po
+++ b/share/po/mk.po
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 msgid "#"
 msgstr "Бр."
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -452,23 +452,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "'%1' не е валиден идентификатор на класа"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr "’Улоги’"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr "’Систем’"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "’Кориснички Групи’"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr "’Корисници’"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr "(Штиклирај да завршиш !!)"
 
@@ -480,7 +480,7 @@ msgstr "(Штиклирај за бришење)"
 msgid "(Check boxes to delete)"
 msgstr "(Штиклирај ги за бришење)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Внеси id или URL на тикетот, одвоени со спејс)"
 
@@ -510,11 +510,11 @@ msgstr "(Нема темплејти)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Ништо)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
@@ -616,7 +616,7 @@ msgstr "<tt>%1</tt> - <i>%2с</i>"
 msgid "A blank template"
 msgstr "Празен темплејт"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Лозинката не е наместена, корисникот нема да може да се најави."
 
@@ -700,7 +700,7 @@ msgstr "Додади Колони"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Додади Критериуми"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Додади повеќе фајлови"
 
@@ -783,7 +783,7 @@ msgstr "Адреса1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Адреса2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Админ Cc"
 
@@ -1074,11 +1074,11 @@ msgstr "ДоделиПосебниПолиња"
 msgid "Attach"
 msgstr "Прикачи"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Прикачи фајл"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Атачиран фајл"
 
@@ -1141,7 +1141,7 @@ msgstr "Назад"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Основи"
 
@@ -1244,7 +1244,7 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr "Неможе да се додаде линк/врска во обичен број"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr ""
 
@@ -1256,7 +1256,7 @@ msgstr "Категории базирани на"
 msgid "Category"
 msgstr "Категорија"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1296,7 +1296,7 @@ msgstr ""
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Штиклирај за бришење"
 
@@ -1304,7 +1304,7 @@ msgstr "Штиклирај за бришење"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Штиклирај за одземање право"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Деца"
 
@@ -1371,7 +1371,7 @@ msgstr ""
 msgid "Closed"
 msgstr "Затворено"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Затворени тикети"
 
@@ -1818,7 +1818,7 @@ msgstr "Не може да се ресолвира базата '%1' во УРЛ
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Не може да се ресолвира целта '%1' во УРЛ"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:769
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Не може да се испрати маилот/поракта"
 
@@ -1839,7 +1839,7 @@ msgstr "Не може да се размести приватниот клуч"
 msgid "Country"
 msgstr "Земја"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:1
 65 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:261 share/html/m/ticket/create:428
 msgid "Create"
 msgstr "Креирај"
 
@@ -1881,11 +1881,11 @@ msgstr "Креирај нова група"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr "Креирај нов темплејт за нишката (queue) %1"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Креирај нов тикет"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Креирај нов корисник"
 
@@ -1902,7 +1902,7 @@ msgstr "Креирај скрип за нишка (queue) %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Креирај темплејт"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Креирај тикет"
 
@@ -2118,7 +2118,7 @@ msgstr "Посебно поле %1 нема вредност."
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Посебно поле %1 не е најдено"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:107 lib/RT/Report/Tickets.pm:110
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2239,7 +2239,7 @@ msgstr "Корисничко име за базата на податоци за
 msgid "Date format"
 msgstr "Формат на датумот"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Dates"
 msgstr "Датуми"
 
@@ -2297,7 +2297,7 @@ msgstr "Стандарден: %1/%2 сменет од %3 во %4"
 msgid "DefaultFormat"
 msgstr "СтандарденФормат"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2430 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Избриши"
 
@@ -2397,7 +2397,7 @@ msgstr "Бришењето на овој објеќт ќе го прекрши 
 msgid "Deny"
 msgstr "Одбиј"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:442
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Зависно од"
 
@@ -2429,7 +2429,7 @@ msgstr ""
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:416 share/html/m/ticket/show:412
 msgid "Depends on"
 msgstr ""
 
@@ -2445,7 +2445,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:257
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr ""
 
@@ -2457,7 +2457,7 @@ msgstr ""
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2531,7 +2531,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:389
 msgid "Due"
 msgstr ""
 
@@ -3003,7 +3003,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:367
 msgid "Final Priority"
 msgstr ""
 
@@ -3827,7 +3827,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:410 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Links"
 msgstr ""
 
@@ -4005,7 +4005,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:190 share/html/m/ticket/show:125
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr ""
 
@@ -4373,7 +4373,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr ""
@@ -4627,7 +4627,7 @@ msgstr ""
 msgid "New password notification sent"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr ""
 
@@ -4635,7 +4635,7 @@ msgstr ""
 msgid "New rights"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/Elements/Tabs:837 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr ""
 
@@ -4884,7 +4884,7 @@ msgstr ""
 msgid "Not logged in."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr ""
 
@@ -5127,7 +5127,7 @@ msgstr ""
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2371 etc/RT_Config.pm:2418 etc/RT_Config.pm:2447
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5139,7 +5139,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open URL"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:840 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr ""
 
@@ -5200,7 +5200,7 @@ msgstr ""
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:286 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
 msgid "Owner"
 msgstr ""
 
@@ -5248,7 +5248,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:452
 msgid "Parents"
 msgstr ""
 
@@ -5421,7 +5421,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:362 share/html/m/ticket/show:241
 msgid "Priority"
 msgstr ""
 
@@ -5445,7 +5445,7 @@ msgstr ""
 msgid "Privileged"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:249
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr ""
@@ -5479,7 +5479,7 @@ msgstr ""
 msgid "Query Builder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:274 share/html/m/ticket/show:245
 msgid "Queue"
 msgstr ""
 
@@ -5501,7 +5501,7 @@ msgstr ""
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:143
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr ""
 
@@ -5669,7 +5669,7 @@ msgstr ""
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2378 etc/RT_Config.pm:2450 etc/RT_Config.pm:2454
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -5721,7 +5721,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:470
 msgid "Referred to by"
 msgstr ""
 
@@ -5729,7 +5729,7 @@ msgstr ""
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:460
 msgid "Refers to"
 msgstr ""
 
@@ -5794,7 +5794,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2426 etc/RT_Config.pm:2442
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -5802,11 +5802,11 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2169 lib/RT/Transaction.pm:934
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
@@ -5822,7 +5822,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
 msgid "Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -5888,7 +5888,7 @@ msgstr ""
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:296 share/html/m/ticket/show:290
 msgid "Requestors"
 msgstr ""
 
@@ -5921,7 +5921,7 @@ msgstr ""
 msgid "Residence"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2362 etc/RT_Config.pm:2422 etc/RT_Config.pm:2438 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr ""
 
@@ -6400,7 +6400,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:770
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -6679,7 +6679,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2434
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -6696,7 +6696,7 @@ msgstr ""
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:403 share/html/m/ticket/show:377
 msgid "Starts"
 msgstr ""
 
@@ -6708,7 +6708,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:276 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
@@ -6763,7 +6763,7 @@ msgstr ""
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:255 share/html/m/ticket/reply:95
 msgid "Subject"
 msgstr ""
 
@@ -7033,7 +7033,7 @@ msgstr ""
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/show:209
 msgid "The Basics"
 msgstr ""
 
@@ -7318,7 +7318,7 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:839 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr ""
 
@@ -7340,15 +7340,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:373
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:387
 msgid "Time Left"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:380
 msgid "Time Worked"
 msgstr ""
 
@@ -7537,7 +7537,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2382 etc/RT_Config.pm:2458
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -7563,7 +7563,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
@@ -7790,12 +7790,12 @@ msgstr ""
 msgid "User Rights"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2381
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},          $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -8459,11 +8459,11 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr ""
 
diff --git a/share/po/nb.po b/share/po/nb.po
index 9bd0ec5..17b2817 100644
--- a/share/po/nb.po
+++ b/share/po/nb.po
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "#"
 msgid "#%1"
 msgstr "#%1"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:196 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -362,7 +362,7 @@ msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron.
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:209 share/html/m/ticket/reply:229
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -562,23 +562,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' not a recognized action. "
 msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2741
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2704
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2722
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2773
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -606,7 +606,7 @@ msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:412
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
 
@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med ep
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:318
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
 
@@ -668,7 +668,7 @@ msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med ep
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:309
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
 
@@ -810,7 +810,7 @@ msgstr "??????"
 msgid "A blank template"
 msgstr "En tom mal"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
 
@@ -922,7 +922,7 @@ msgstr "Legg til kolonner"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Legg til søkekriterier"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:346 share/html/m/ticket/reply:133
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Legg til flere filer"
 
@@ -1041,7 +1041,7 @@ msgstr "Adresse 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresse 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:312
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin-kopimottaker"
 
@@ -1417,11 +1417,11 @@ msgstr "TilordneFleksifelt"
 msgid "Attach"
 msgstr "Legg ved"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:343 share/html/m/ticket/reply:130
 msgid "Attach file"
 msgstr "Legg ved fil"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:331 share/html/m/ticket/reply:119
 msgid "Attached file"
 msgstr "Vedlagt fil"
 
@@ -1521,7 +1521,7 @@ msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
 
 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Detaljer"
 
@@ -1669,7 +1669,7 @@ msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:147
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
 
@@ -1689,7 +1689,7 @@ msgstr "Kategori"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategori ikke valgt"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:303 share/html/m/ticket/show:294
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopimottaker"
 
@@ -1729,7 +1729,7 @@ msgstr "Kontroller databasetilgang"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:333 share/html/m/ticket/reply:121
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Kryss av for å fjerne"
 
@@ -1737,7 +1737,7 @@ msgstr "Kryss av for å fjerne"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:456
 msgid "Children"
 msgstr "Undersaker"
 
@@ -1816,7 +1816,7 @@ msgstr "Lukkede Saker"
 msgid "Closed requests"
 msgstr "Lukkede forespørsler"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:841 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Lukkede saker"
 
@@ -2399,7 +2399,7 @@ msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1&