[Rt-commit] r3828 - in rt/branches/3.5-TESTING: . lib/RT lib/RT/I18N

jesse at bestpractical.com jesse at bestpractical.com
Fri Sep 2 13:06:21 EDT 2005


Author: jesse
Date: Fri Sep 2 13:05:30 2005
New Revision: 3828

Modified:
  rt/branches/3.5-TESTING/  (props changed)
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/cs.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/da.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/de.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/en.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/es.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fi.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fr.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/he.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/hu.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/id.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/it.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/ja.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/nl.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/no.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/pl.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/pt_br.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/ru.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/zh_cn.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/zh_tw.po
  rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/Tickets_Overlay.pm
  rt/branches/3.5-TESTING/releng.cnf
Log:
 r15163 at hualien: jesse | 2005-09-02 13:04:23 -0400
 * 3.5.3


Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/cs.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/cs.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/cs.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -26,7 +26,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "#%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr ""
@@ -50,7 +54,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -62,20 +66,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "- %1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 změněno na %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 smazáno"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 se vzorem %3"
@@ -89,11 +93,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr ""%1 (%2) vytvořil %3"
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr "%1 (Nezměněn)"
 
@@ -143,7 +147,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -156,7 +160,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "ScripAction %1 nahrána"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
@@ -188,12 +192,12 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr "kopie %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
 
@@ -201,7 +205,7 @@
 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
 msgstr "%1 nemůže začít transakci (%2)\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 nemůže nastavit stav na vyřešen. RT databáze může být nekonzistentní."
@@ -216,8 +220,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
 
@@ -247,17 +255,14 @@
 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
 msgstr "%1 není platným identifikátorem fronty."
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
 
@@ -265,7 +270,7 @@
 msgid "%1 not shown"
 msgstr "%1 nezobrazeno"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr ""
 
@@ -295,11 +300,11 @@
 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
 msgstr "%1 odloží [místní] BÁZI, je-li závislá [či členem] na spjatém požadavku."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr ""
 
@@ -324,7 +329,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1 kB"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
@@ -345,11 +350,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Zatrhněte pro zakázání upozorňování uvedených příjemců)"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Zatrhněte pro povolení upozorňování uvedených příjemců)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
 
@@ -379,7 +384,7 @@
 msgid "(None)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Zašle skrytou kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. <b>Neovlivňuje</b> příjemce budoucích aktualizací.)"
 
@@ -387,11 +392,19 @@
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Zašle skrytou kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. <b>Neovlivňuje</b> příjemce budoucích aktualizací.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <b>budou</b> dostávat budoucí aktualizace.)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. <b>Nemění</b> příjemce budoucích aktualizací"
 
@@ -399,10 +412,18 @@
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. <b>Neovlivňuje</b> příjemce budoucích aktualizací.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <b>budou</b> dostávat budoucí aktualizace.)"
 
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
 msgstr "(Použijte tyto formuláře v případě výběru Uživatelen definované podmínky či akce)"
@@ -419,7 +440,7 @@
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(bez předmětu)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(bez hodnoty)"
 
@@ -427,7 +448,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(jen jeden požadavek)"
 
@@ -451,6 +472,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(nepojmenováno)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowBasics:53
 msgid "<% $Ticket->Status%>"
 msgstr "<% $Ticket->Status%>"
@@ -467,7 +496,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nový požadavek v\">&nbsp;%1"
@@ -529,11 +563,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Přidat"
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Přidat AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Přidat Cc"
 
@@ -545,11 +579,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Přidat podmínku"
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Přidat další soubory"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Přidat Žadatele"
 
@@ -569,11 +603,15 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Přidat scrip do všech front"
 
-#: html/Search/Build.html:85
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Add additional criteria"
 msgstr "Přidat dodatečnou podmínku"
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
 
@@ -585,7 +623,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Přidat nové pozorovatele"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr ""
 
@@ -598,7 +644,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Uživatel přidán do této fronty jako %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Uživatel přidán k tomuto požadavku jako %1"
@@ -611,7 +657,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresa2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -659,7 +705,7 @@
 msgid "AdminCorrespondence"
 msgstr "AdminCorrespondence"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -691,7 +737,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Administrativní Cc"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -743,11 +789,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Provést změny"
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Schvalování"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -804,15 +850,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Přiložit"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Připojit soubor"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "Připojený soubor"
 
@@ -825,7 +871,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Příloha vytvořena"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Jméno souboru přílohy"
 
@@ -857,6 +903,10 @@
 msgid "AutoreplyToRequestors"
 msgstr "Automatická odpověď žadatelům"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Available Columns"
 msgstr "Dostupné položky"
@@ -881,7 +931,7 @@
 msgid "Basics"
 msgstr "Základní údaje"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
@@ -897,7 +947,7 @@
 msgid "Begin Approval"
 msgstr "Začátek schvalování"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -909,19 +959,23 @@
 msgid "Bold"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr "Uložitelný odkaz"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Zkrácené hlavičky"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Hromadná úprava požadavků"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
 
@@ -929,7 +983,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Může tento uživatel vidět tuto frontu"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
 
@@ -938,7 +992,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
 
@@ -950,20 +1004,24 @@
 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
 msgstr "Nelze sloučit do sloučeného požadavku. To by se vám nemělo nikdy stát."
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "Nelze vytvořit uživatele: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -971,11 +1029,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Změna hesla"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
 
@@ -983,18 +1041,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Potomci"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Město"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr ""
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Vyřešeno"
@@ -1007,11 +1073,23 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Uzavřené požadavky"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Command not understood!\\n"
 msgstr "Neznámý příkaz!\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Komentovat"
 
@@ -1035,11 +1113,11 @@
 msgid "Comments"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Komentář (nepošle se žadatelům)"
 
@@ -1047,7 +1125,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "Poznámky o %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
 
@@ -1075,7 +1153,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Podmínka nenalezena"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Správa"
 
@@ -1123,20 +1201,20 @@
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
 msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky požadavku. "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Nelze změnit vlastníka. "
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Nelze vytvořit Uživatelskou položku"
@@ -1155,7 +1233,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "Nelze vytvořit vzor: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
 
@@ -1171,11 +1249,11 @@
 msgid "Could not find group %1."
 msgstr "Nelze nalézt skupinu %1."
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Nelze naléze tohoto uživatele"
 
@@ -1205,7 +1283,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Tento uživatel nemůže být %1 této fronty"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Tento uživatel nemůže být %1 tohoto požadavku"
@@ -1227,7 +1305,7 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
@@ -1240,7 +1318,7 @@
 msgid "Couldn't find group\\n"
 msgstr "Skupinu nelze nalézt\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Nemohu nalézt sloupec"
 
@@ -1248,7 +1326,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
 
@@ -1320,12 +1398,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1334,7 +1412,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "ZemÄ›"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Vytvořit"
 
@@ -1342,7 +1420,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Vytvořit požadavky"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
 
@@ -1383,7 +1461,7 @@
 msgid "Create a new template"
 msgstr "Vytvořit nový vzor"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Vytvoření nového požadavku"
 
@@ -1428,7 +1506,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Vytvářet požadavky v této frontě"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Vytvářet, mazat a měnit uživatelen definované položky"
 
@@ -1456,19 +1534,27 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "Vytvořit požadavek"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Vytvořeno"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Created template %1"
 msgstr "Vzor %1 vytvořen"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr "Tvůrce"
@@ -1489,6 +1575,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Aktuální práva"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "Aktuální vyhledávací podmínky"
@@ -1501,11 +1591,11 @@
 msgid "Custom Field #%1"
 msgstr "Uživatelská položka #%1"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Uživatelské položky"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr ""
@@ -1526,17 +1616,17 @@
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Užitavelská položka %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
@@ -1549,7 +1639,7 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Uživatelská položka nenalezena"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
@@ -1558,15 +1648,15 @@
 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
 msgstr "Hodnota uživatelské položky změněna z %1 na %2"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
 
@@ -1574,7 +1664,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "Uživatelská položka"
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumy"
 
@@ -1630,7 +1724,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Pověření"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
@@ -1651,6 +1745,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Mazat požadavky"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr "Smazat požadavek"
@@ -1671,11 +1769,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Zamítnout"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Je rekvizitou pro"
 
@@ -1703,7 +1801,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Závislost na %1 smazána"
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Závisející na"
 
@@ -1711,7 +1809,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "SestupnÄ›"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Popište případ níže"
 
@@ -1751,7 +1849,7 @@
 msgid "Display saved searches for this group"
 msgstr "Zobraz uložené dotazy pro tuto skupinu"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr "Šířeno pod verzí 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> GNU GPL.</a>"
 
@@ -1759,10 +1857,6 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Dělat cokoli a všechno"
 
-#: html/Search/Build.html:112
-msgid "Do the Search"
-msgstr ""
-
 #: html/Elements/Refresh:51
 msgid "Don't refresh this page."
 msgstr "Neobčerstvovat tuto stránku."
@@ -1775,7 +1869,7 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Termín dokončení"
 
@@ -1787,10 +1881,14 @@
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "CHYBA: Nelze načíst požadavek '%1': %2.\\n"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravit"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1808,7 +1906,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Upravit relace"
 
@@ -1816,6 +1914,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Upravit dotaz"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1846,7 +1948,7 @@
 msgid "Editing Configuration for user %1"
 msgstr "Úprava konfigurace pro uživatele %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Úprava uživatelské položky %1"
@@ -1865,7 +1967,7 @@
 msgid "Editing template %1"
 msgstr "Úprava vzoru %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Zdroj či cíl musí být zadány"
 
@@ -1885,7 +1987,7 @@
 msgid "EmailEncoding"
 msgstr "Kódování emailu"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto uživatelskou položky)"
 
@@ -1910,7 +2012,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Povolen stav %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr ""
@@ -1919,7 +2021,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Vyplnit více hodnot"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Zadejte objekty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
 
@@ -1927,11 +2029,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Zadejte fronty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Zadejte požadavky či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
 
@@ -1943,7 +2045,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -1955,11 +2057,11 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr "Chyba v parametrech do Queue->DeleteWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->AddWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->DeleteWatcher"
 
@@ -2049,11 +2151,11 @@
 msgid "Fin"
 msgstr "Kon"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Koncová priorita"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr "Koncová priorita"
 
@@ -2073,7 +2175,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Najít ty, jejichž"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Nalézt požadavky"
 
@@ -2097,7 +2199,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr "Foo!"
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "Vynutit změnu"
 
@@ -2105,12 +2207,12 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Nalezen%quant(%1,,y,o) %numf(%1) %quant(%1,požadavek,požadavky,požadavků)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr "Nalezen objekt"
 
@@ -2130,7 +2232,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "pá"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Celé hlavičky"
 
@@ -2160,11 +2262,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Globální vzor: %1"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr "Provést"
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "Spusť!"
 
@@ -2209,7 +2311,7 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Skupina nemá takového člena"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Skupina nenalezena"
 
@@ -2221,7 +2323,7 @@
 msgid "Group not specified.\\n"
 msgstr "Skupina neudána.\\n"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupiny"
 
@@ -2233,7 +2335,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr ""
 
@@ -2268,6 +2370,10 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Domovská stránka"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
@@ -2277,12 +2383,12 @@
 msgid "I have [quant,_1,concrete mixer]."
 msgstr "I have [quant,_1,concrete mixer]."
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr ""
 
 #msgstr "Mám [quant,_1,Míchačku na beton,Míchačky na beton,Míchaček na beton]."
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Identifikátor"
 
@@ -2310,11 +2416,11 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "Pokud jste změnili cokoli nahoře, nezapomeňte"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Neměnitelná položka"
 
@@ -2334,19 +2440,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Zahrnout blokované uživatele do vyhledávání."
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Počáteční priorita"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr "Počáteční priorita"
 
@@ -2354,11 +2460,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Chyba na vstupu"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Vnitřní chyba"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Vnitřní chyba: %1"
@@ -2371,7 +2483,7 @@
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Neplatné právo"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Neplatná data"
 
@@ -2379,6 +2491,11 @@
 msgid "Invalid owner. Defaulting to 'nobody'."
 msgstr "Neplatný vlastník. Použije se 'nobody'."
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Neplatná fronta"
@@ -2387,16 +2504,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Neplatné právo"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Neplatná hodnota pro uživatelskou položku"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Neplatná hodnota pro stav"
 
@@ -2432,7 +2549,7 @@
 msgid "Jul."
 msgstr "čec"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Maxi"
 
@@ -2504,25 +2621,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Vazba již existuje"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Vazba nemůže být vytvořena"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Vazba vytvořena (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Vazba zrušena (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Vazba nenalezena"
 
@@ -2531,7 +2648,7 @@
 msgid "Link ticket #%1"
 msgstr "Svázat požadavek #%1"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Vazby"
 
@@ -2565,60 +2682,60 @@
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "Záznamový adresář %1 nenalezen nebo doň nemůže být zapisováno.\\ RT nemůže běžet."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Přihlášen jako %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Přihlásit"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Odhlásit"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Nastavit vlastníka"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Nastavit stav"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Nastavit datum termínu dokončení"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Nastavit datum vyřešení"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Nastavit datum, kdy začal"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Nastavit datum, kdy začne"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Nastavit datum posledního kontaktu"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Nastavit prioritu"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Nastavit frontu"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Nastavit předmět"
 
@@ -2703,19 +2820,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Sloučení úspěšné"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Sloučení se nepodařilo. Nelze nastavit EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Sloučit do"
 
@@ -2724,27 +2841,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Sloučen do %1"
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Zpráva nemůže být zaznamenána"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Zpráva zaznamenána"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Zprávy o tomto požadavku NEBUDOU zaslány na..."
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "Chybí primární klíč?: %1"
 
@@ -2971,7 +3092,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr "Upravovat seznam přístupových práv"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -3003,7 +3124,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "po"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "Více o %1"
@@ -3024,7 +3145,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "Nutno zadat atribut 'Jméno'"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Mé požadavky ve stavu %1"
@@ -3041,7 +3162,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Mé uložené dotazy"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
@@ -3057,11 +3178,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Nové relace"
 
@@ -3073,11 +3194,11 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Nová probíhající schválení"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New Query"
 msgstr "Nový dotaz"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
 msgid "New Search"
 msgstr "Nové vyhledávání"
 
@@ -3101,6 +3222,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Vytvoření fronty"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New request"
 msgstr "Nový požadavek"
@@ -3125,7 +3250,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr "Nový požadavek"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Nový požadavek neexistuje"
 
@@ -3145,7 +3270,7 @@
 msgid "New window setting"
 msgstr "Nové nastavení okna"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Další"
 
@@ -3169,7 +3294,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "Žádná uživatelská položka"
 
@@ -3181,7 +3306,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Nedefinována žádná skupina"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr "Prázdný dotaz"
 
@@ -3205,11 +3330,11 @@
 msgid "No Ticket specified. Aborting ticket modifications\\n\\n"
 msgstr "Neudán požadavek. Přerušují se úpravy požadavku\\n\\n"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr "bez akce"
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr "Neudán sloupec"
 
@@ -3217,7 +3342,7 @@
 msgid "No command found\\n"
 msgstr "Příkaz nenalezen\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "Poznámky k tomuto uživateli neudány"
 
@@ -3225,7 +3350,7 @@
 msgid "No correspondence attached"
 msgstr "Žádná připojená korespondence"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Pro %1 není popis"
@@ -3238,7 +3363,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr "Zpráva nepřipojena"
 
@@ -3250,7 +3375,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Nedostatek práv k vytváření front"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Nedostatek práv k vytváření požadavků ve frontě '%1'"
@@ -3267,7 +3392,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Nedostatek práv k zobrazení aktualizace požadavku"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Nezadán uživatel"
 
@@ -3291,7 +3416,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Bez vyhledání nelze pracovat."
 
@@ -3315,15 +3440,15 @@
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Nenalezen platný uživatel RT. Ovladač RT CVS uvolněn. Prosím poraďte se se svým správcem RT.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr "Žádná z hodnot nanastavena na _Set!\\n"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Nikdo"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Neexistující položka"
 
@@ -3331,7 +3456,7 @@
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Nepřihlášen"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nepřihlášen."
 
@@ -3347,7 +3472,7 @@
 msgid "Not yet implemented...."
 msgstr "Zatím neimplementováno..."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Poznámky"
 
@@ -3431,7 +3556,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr "Objekt nemůže být vytvořen"
 
@@ -3439,7 +3564,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr "Objekt vytvořen"
 
@@ -3453,7 +3578,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -3461,7 +3586,7 @@
 msgid "Oct."
 msgstr "říj"
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr "Off-line"
 
@@ -3513,21 +3638,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Při transakci"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Zobrazit jen schvalování pro požadavky založené po %1"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Zobrazit jen schvalování pro požadavky založení před %quant(%1)"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Otevřené"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Otevřít"
 
@@ -3551,6 +3680,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr "Otevřít požadavky při korespondenci"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr "Řadit podle"
@@ -3563,7 +3696,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Původní požadavek: #%1"
@@ -3588,7 +3721,7 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Vlastnit požadavek"
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Vlastník"
 
@@ -3596,7 +3729,7 @@
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Vlastník změněn z %1 na %2"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Vlastník nemůže být nastaven."
 
@@ -3622,11 +3755,11 @@
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Číslo pageru"
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Rodiče"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -3634,7 +3767,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Připomínač hesel"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr ""
 
@@ -3668,7 +3801,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr "Hesla nesouhlasí. Vaše heslo nebylo změněno"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Uživatelé"
 
@@ -3680,7 +3813,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr "Konfigurace Perlu"
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Přístup nepovolen"
 
@@ -3704,7 +3837,7 @@
 msgid "Placeholder"
 msgstr "Zábor místa"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
@@ -3716,7 +3849,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Prepare v zárodku"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Předchozí"
 
@@ -3737,7 +3870,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "Uživatel %1 nenalezen."
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorita"
 
@@ -3766,15 +3899,15 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudo skupina pro vnitřní použití"
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Query"
 msgstr "Dotaz"
 
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Tvůrce dotazu"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
@@ -3804,7 +3937,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Fronta nemůže být vytvořena"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Fronta nemůže být načtena."
 
@@ -3816,7 +3949,7 @@
 msgid "Queue is not specified."
 msgstr "Není zadána fronta."
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Fronta nenalezena"
 
@@ -3824,20 +3957,27 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Fronty"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr "Rychlé hledání"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Rychlé založení požadavku"
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT %1"
 msgstr "RT %1"
 
@@ -3874,7 +4014,7 @@
 msgid "RT Critical error. Message not recorded!"
 msgstr "Kritická chyba RT. Zpráva nezaznamenána!"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "Chyba RT"
 
@@ -3890,7 +4030,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr "Proměnné RT"
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT v celé své záři"
 
@@ -3914,7 +4054,7 @@
 msgid "RT couldn't validate this PGP signature. \\n"
 msgstr "RT nemůže ověřit tento PGP podpis. \\n"
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT pro %1"
@@ -3935,6 +4075,10 @@
 msgid "RT thinks this message may be a bounce"
 msgstr "RT bere tuto zprávu jako bounce"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT will process this message as if it were unsigned.\\n"
 msgstr "RT zpracuje tuto zprávu tak, jako by byla nepodepsaná.\\n"
@@ -3971,11 +4115,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Smazán odkaz na %1"
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Je odkazem z"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "Odkazuje na"
 
@@ -3992,19 +4136,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Obnovit tuto stránku %quant(%1,každou,každé,každých) %numf(%1) %quant(%1,minutu,minuty,minut)."
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Odstranit AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Odstranit Cc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Odstranit žadatele"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovědět"
 
@@ -4012,7 +4185,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Adresa pro odpověď"
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Odpověď žadatelům"
 
@@ -4024,6 +4197,10 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr "Odpovídat na požadavky"
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Žadatel"
@@ -4036,7 +4213,7 @@
 msgid "Requestor(s)"
 msgstr "Žadatel(é)"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Žadatelé"
 
@@ -4049,7 +4226,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr "Povinný parametr '%1' neudán"
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Vynulovat"
 
@@ -4057,19 +4234,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Bydliště"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Vyřešit"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Vyřešení požadavku #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Vyřešen"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Response to requestors"
 msgstr "Odpověď žadatelům"
@@ -4144,7 +4337,11 @@
 msgid "RootApproval"
 msgstr "Kořenový schvalovatel"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Řádek na stránku"
 
@@ -4152,11 +4349,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "so"
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
@@ -4164,7 +4361,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Uložit nastavení"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Nezapomeňte uložit změny - "
 
@@ -4208,7 +4405,7 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Scripy platné ve všech frontách"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Vyhledat"
 
@@ -4216,24 +4413,51 @@
 msgid "Search Criteria"
 msgstr "Podmínky vyhledávání"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Vyhledávání schvalování"
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Zabezpeční:"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr ""
 
@@ -4249,7 +4473,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr "Vidět sumárně požadavek"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -4317,6 +4541,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Výběr fronty"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Výběr scripu"
@@ -4349,6 +4577,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr ""
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Self Service"
 msgstr "Samoobsluha"
@@ -4401,7 +4633,7 @@
 msgid "Sep."
 msgstr "zář"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazit"
 
@@ -4413,31 +4645,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr "Zobrazit sloupce"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Zobrazit výsledky"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "Zobrazit schválené požadavky"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Zobrazit základní údaje"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "Zobrazit odepřené požadavky"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Zobrazit podrobnosti"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "Zobrazit trvající požadavky"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Zobrazit požadavky čekající na jejich schválení"
 
@@ -4497,6 +4729,10 @@
 msgid "Signed in as %1"
 msgstr "Příhlášen jako %1"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Jednoduchá"
@@ -4505,7 +4741,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr "Přeskočit menu"
 
@@ -4549,7 +4785,7 @@
 msgid "Started date '%1' could not be parsed"
 msgstr "Datum započetí '%1' nemůže být rozpoznáno"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Začíná"
 
@@ -4565,7 +4801,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Stát"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
@@ -4581,7 +4817,7 @@
 msgid "StatusChange"
 msgstr "Změna stavu"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Vzít"
 
@@ -4602,7 +4838,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Předmět"
 
@@ -4611,7 +4847,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Předmět změněn na %1"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Odeslat"
 
@@ -4672,7 +4908,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "Míchačka na beton"
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Vzít"
 
@@ -4721,15 +4957,15 @@
 msgid "Templates for %1\\n"
 msgstr "Vzory pro %1\\n"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Toto je již aktuální hodnota"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Toto není hodnota pro tuto uživatelskou položku"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Toto je shodná hodnota"
 
@@ -4742,7 +4978,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Tento uživatel je již v této frontě %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Tento uživatel je již u tohoto požadavku %1"
@@ -4756,11 +4992,11 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
 msgstr "Tento uživatel není u tohoto požadavku %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Tata fronta neexistuje"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Tento požadavek má nevyřešené závislosti"
 
@@ -4768,11 +5004,11 @@
 msgid "That user already has that right"
 msgstr "Tento uživatel již má toto právo"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Tento uživatel již tento požadavek vlastní"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Tento uživatel neexistuje"
 
@@ -4792,7 +5028,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Uživatel je nyní neprivilegován"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "V této frontě nemůže tento uživatel vlastnit požadavky"
 
@@ -4800,7 +5036,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Toto není číselný identifikátor"
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Základní údaje"
 
@@ -4824,7 +5060,7 @@
 msgid "The following commands were not proccessed:\\n\\n"
 msgstr "Následující příkazy nebyly zpracovány\\n\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Nová hodnota nastavena."
 
@@ -4840,7 +5076,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr "Tyto komentáře nejsou běžně viditelné uživateli"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
@@ -4864,7 +5100,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Tato transakce vypadá, že nemá obsah"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "nejdůležitější%quant(%1, požadavek,požadavky,ch požadavků) tohoto uživatele"
@@ -4898,7 +5134,7 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr "Požadavek %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Požadavek %1 vytvořen ve frontě '%2'"
@@ -4907,8 +5143,8 @@
 msgid "Ticket %1 loaded\\n"
 msgstr "Požadavek %1 načten\\n"
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Požadavek %1: %2"
 
@@ -4929,7 +5165,7 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr "Požadavek vyřešen"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr ""
 
@@ -4937,15 +5173,15 @@
 msgid "Ticket attachment"
 msgstr "Příloha požadavku"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Obsah požadavku"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Typ obsahu požadavku"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Požadaven nemůže být vytvořen pro vnitřní chybu"
 
@@ -4986,7 +5222,7 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Požadavky"
 
@@ -4998,39 +5234,55 @@
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Požadavky %1 dle %2"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Tickets from %1"
 msgstr "Požadavky z %1"
 
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Požadavky, které záleží na tomto schválení:"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Předpokládaný čas"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Zbývající čas"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Čas práce"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Zbývající čas"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr "Čas k zobrazení"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Čas práce"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "Čas práce"
 
@@ -5046,19 +5298,23 @@
 msgid "To generate a diff of this commit:\\n"
 msgstr "Vytvořit diff tohoto commitu:\\n"
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr "K získání informací o podpoře, tréninku, zákaznických úpravách či licencování kontaktujte prosím %1."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Poslední kontakt"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr "Nástroje"
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transakce"
@@ -5084,7 +5340,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Transakce jsou neměnné"
 
@@ -5096,7 +5352,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "út"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "typ"
 
@@ -5112,13 +5368,13 @@
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "Unixové uživatelské jméno"
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Neznámé kódování obsahu %1"
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr ""
 
@@ -5146,11 +5402,11 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr "Vrácen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizace"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update All"
 msgstr "Aktualizovat všechny"
 
@@ -5158,11 +5414,11 @@
 msgid "Update ID"
 msgstr "Identifikátor aktualizace"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Aktualizovat požadavek"
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Typ aktualizace"
 
@@ -5174,7 +5430,7 @@
 msgid "Update email"
 msgstr "Aktualizovat email"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "Aktualizovat hromadně požadavky"
 
@@ -5186,7 +5442,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Aktualizace nezaznamenána"
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "Aktualizovat vybrané požadavky"
 
@@ -5207,7 +5463,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Aktualizace požadavku #%1"
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Aktualizace požadavku #%1 (%2)"
@@ -5216,7 +5472,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Typ aktualizace nebyl ani korespondence ani komentář."
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Aktualizováno"
 
@@ -5264,7 +5520,7 @@
 msgid "User %1 Password: %2\\n"
 msgstr "Heslo uživatele %1: %2\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr "Uživatel '%1' nemůže být nalezen"
@@ -5289,12 +5545,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Práva uživatele"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Uživatel nemůže být vytvořen: %1"
@@ -5323,11 +5579,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Uživatelské jméno"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Uživatelé"
 
@@ -5335,15 +5591,19 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Uživatelé odpovídající podmínce vyhledání"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr "Platný dotaz"
 
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "ValueOfQueue"
 msgstr "Hodnota fronty"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Hodnoty"
 
@@ -5423,7 +5683,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Zaměstnání"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr "Pracovat off-line"
 
@@ -5439,15 +5699,19 @@
 msgid "XXX CHANGEME You are not an authorized user"
 msgstr "XXX ZMĚNIT Nejste autorizovaný uživatel"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Požadavek již vlastníte"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "Nejste autorizovaný uživatel"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Můžete přidělit pouze požadavky, které jsou vaše nebo nejsou vlastněny"
 
@@ -5469,7 +5733,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "V této frontě nemáte práva vytvářet požadavky."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "V této frontě nemůžete vytvářet požadavky."
 
@@ -5501,7 +5765,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "Váš požadavek byl odmítnut."
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Vaše uživatelské jméno či heslo je nesprávné"
 
@@ -5522,8 +5786,8 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "jak je dovoleno %1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
-msgid "belongs to"
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
 msgstr ""
 
 #: html/SelfService/Closed.html:49
@@ -5562,10 +5826,6 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "smazán"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
-msgid "does not belong to"
-msgstr ""
-
 #: html/Search/Elements/PickBasics:61
 msgid "does not match"
 msgstr "neodpovídá"
@@ -5578,27 +5838,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "je rovno"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr ""
 
@@ -5615,6 +5875,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "skupina '%1'"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "hodin"
@@ -5623,11 +5888,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "Identifikátor"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "není"
 
@@ -5643,7 +5908,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
@@ -5659,7 +5924,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "nový"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr "bez jména"
 
@@ -5675,7 +5940,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "není rovno"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "otevřený"
 
@@ -5705,7 +5970,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -5713,6 +5978,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "odložený"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -5723,7 +5997,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "systémová skupina '%1'"
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "volající komponenta neudala důvod"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/da.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/da.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/da.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -20,7 +20,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "#%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr "$prefix %1"
@@ -44,7 +48,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%2 %1 %3 %4:%5:%6 %7"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -56,20 +60,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 siden"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 ændret til %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 slettet"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 med skabelon %3"
@@ -83,11 +87,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) af %3"
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr "%1 (Uændret)"
 
@@ -143,7 +147,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -156,7 +160,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "%1 ScripAktion indlæst"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 tilføjet som en værdi for %2"
@@ -188,12 +192,12 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 ændret fra %2 til %3"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr "%1 kopier"
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 kunne ikke sættes til %2"
 
@@ -201,7 +205,7 @@
 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
 msgstr "%1 kun ikke initiere en transaktion (%2)\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 kunne ikke sætte status til løst. RT's Database er muligvis inkonsistent"
@@ -216,8 +220,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "%1 slettet"
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "%1 højest prioriterede tickets jeg ejer"
 
@@ -251,17 +259,14 @@
 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
 msgstr "%1 er ikke en lovlig kø ID"
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 min."
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "%1 nyeste ikke ejede tickets"
 
@@ -269,7 +274,7 @@
 msgid "%1 not shown"
 msgstr "%1 ikke vist"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 objekter"
 
@@ -300,11 +305,11 @@
 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
 msgstr "%1 vil "
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1's %2 objekter"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%1's %2's %3 objekter"
 
@@ -329,7 +334,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1k"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' er ikke en valid status værdi"
@@ -350,11 +355,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Check bokse for fravalg af notificering af de listede modtagere)"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Check bokse for tilvalg af notificering af de listede modtagere)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Indtast ticket ids eller URLSs, separeret af mellemrum)"
 
@@ -385,7 +390,7 @@
 msgid "(None)"
 msgstr "(Ingen)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en blind karbon-kopi af denne opdatering til en komma separeret liste af e-mail adresser. Ændrer <b>IKKE</b> hvem som vil modtage fremtidige opdateringer.)"
 
@@ -393,11 +398,19 @@
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Sender en blind karbon-kopi af denne opdatering til en komma separeret liste af e-mail adresser. Ændrer <b>IKKE</b> hvem som vil modtage fremtidige opdateringer.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en karbon-kopi af denne opdatering til en komma separeret liste af e-mail adresser. Disse <b>vil</b> modtage fremtidige opdateringer.)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en karbon-kopi af denne opdatering til en komma separeret liste af e-mail adresser. Ændrer <b>IKKE</b> hvem som vil modtage fremtidige opdateringer.)"
 
@@ -405,10 +418,18 @@
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Sender en karbon-kopi af denne opdatering til en komma separeret liste af e-mail adresser. Disse <b>vil</b> modtage fremtidige opdateringer.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Sender en karbon-kopi af denne opdatering til en komma separeret liste af e-mail adresser. Disse <b>vil</b> modtage fremtidige opdateringer.)"
 
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
 msgstr "(Benyt disse felter når du vælger 'Bruger Defineret' for en betingelse eller aktion"
@@ -417,7 +438,7 @@
 msgid "(empty)"
 msgstr "(tom)"
 
-#: html/Admin/Users/index.html:62
+#: html/Admin/Users/index.html:60
 msgid "(no name listed)"
 msgstr "(intet navn listet)"
 
@@ -425,7 +446,7 @@
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(intet emne)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(ingen værdi)"
 
@@ -433,7 +454,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr "(ingen værdier)"
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(kun en ticket)"
 
@@ -457,6 +478,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(unavngiven)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "25 highest priority tickets I own..."
 msgstr "25 højest prioriterede tickets jeg ejer..."
@@ -481,8 +510,13 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
 #MANGLER
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny ticket i\">&nbsp;%1"
@@ -545,11 +579,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Tilføj"
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Tilføj AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Tilføj Cc"
 
@@ -561,11 +595,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Tilføj Kriterie"
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Tilføj flere filer"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Tilføj Anmoder"
 
@@ -585,11 +619,15 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Tilføj en scrip som vil virke for alle køer"
 
-#: html/Search/Build.html:85
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Add additional criteria"
 msgstr "Tilføj yderligere kriterier"
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Tilføj kommentarer eller svar til valgte tickets"
 
@@ -601,7 +639,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Tilføj nye watchers"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr "Tilføj, slet og editer custom felt værdier for objekter"
 
@@ -615,7 +661,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Tilføjede principal som %1 for denne kø"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Tilføjede principal som %1 for denne ticket"
@@ -628,7 +674,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresse2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -677,7 +723,7 @@
 msgid "AdminCorrespondence"
 msgstr "AdminKorrespondance"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr "AdminCustomerField"
 
@@ -709,7 +755,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Administrativ Cc"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avanceret"
 
@@ -761,11 +807,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Foretag dine ændringer"
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Godkendelse"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -822,15 +868,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr "TilknytCustomFelter"
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Vedhæft"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Vedhæft fil"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "Vedhæftet fil"
 
@@ -843,7 +889,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Vedhæftet fil oprettet"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Vedhæftetfilnavn"
 
@@ -875,6 +921,10 @@
 msgid "AutoreplyToRequestors"
 msgstr "AutoSvarTilRequestere"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
 msgstr "Ubrugelig PGP Signatur: %1\\n"
@@ -895,7 +945,7 @@
 msgid "Basics"
 msgstr "Basics"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
@@ -911,7 +961,7 @@
 msgid "Begin Approval"
 msgstr "PÃ¥begynd godkendelse"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -931,19 +981,23 @@
 msgid "Bookmarkable URL for this search"
 msgstr "URl for denne søgning som kan gemmes som bookmark"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr "Bogmærkbart link"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Korte headers"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Masse-ticket opdatering"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Kan ikke modificere system brugere"
 
@@ -951,7 +1005,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Kan denne principal se denne kø"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Kan ikke tilføje custom felt værdi uden et navn"
 
@@ -960,7 +1014,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr "Kan ikke finde en gemt søgning til at arbejde med"
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr "Kan ikke finde en gemt søgning til at arbejde med"
 
@@ -972,20 +1026,24 @@
 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
 msgstr "Kan ikke sammensætte ind i en sammensat ticket. Du skulle aldrig få denne fejl"
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Kan ikke gemme denne søgning"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Kan ikke specificere både base og mål"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "Kan ikke oprette bruger: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -993,11 +1051,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Skift adgangskode"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr "Vælg Alle"
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Vælg boks for at slette"
 
@@ -1005,18 +1063,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Vælg boks for a indrage rettighed"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Børn"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "By"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr "Fravælg Alle"
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Lukket"
@@ -1033,11 +1099,23 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Lukkede requests"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Command not understood!\\n"
 msgstr "Kommando ikke forstået!\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
@@ -1061,11 +1139,11 @@
 msgid "Comments"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentarer (ikke sendt til requestere)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentarer (ikke sendt til requestere)"
 
@@ -1073,7 +1151,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "Kommentarer på %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Kommentarer om denne bruger"
 
@@ -1101,7 +1179,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Betingelse ikke fundet"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguration"
 
@@ -1149,20 +1227,20 @@
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
 msgstr "Ikke muligt at tilføje ny custom felt værdi for ticket. "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr "Kunne ikke tilføje ny custom felt værdi"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Kunne ikke tilføje ny custom felt værdi. %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Ikke muligt at skifte ejer"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Ikke muligt at oprette Custom felt"
@@ -1181,7 +1259,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "Ikke muligt at oprette template: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Ikke muligt at oprette ticket. Kø ikke sat"
 
@@ -1197,11 +1275,11 @@
 msgid "Could not find group %1."
 msgstr "Ikke muligt at finde gruppe %1"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Ikke muligt at finde eller oprette den bruger"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Ikke muligt at finde principal"
 
@@ -1231,7 +1309,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Kunne ikke g¯re den principal %1 for denne k¯"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Kunne ikke g¯re den prinicipal %1 for denne ticket"
@@ -1253,7 +1331,7 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Kunne ikke tilf¯je medlem til gruppe"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "Kunne ikke oprette en lave transaktion: %1"
@@ -1266,7 +1344,7 @@
 msgid "Couldn't find group\\n"
 msgstr "Kunne ikke finde gruppe\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Kunne ikke finde row"
 
@@ -1274,7 +1352,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Kunne ikke finde den principal"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Kunne ikke finde den værdi"
 
@@ -1346,12 +1424,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Kunne ikke indlÊse ticket '%1'"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1360,7 +1438,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "opret"
 
@@ -1368,7 +1446,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "opret Tickets"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "opret et Custom felt"
 
@@ -1409,7 +1487,7 @@
 msgid "Create a new template"
 msgstr "opret en ny template"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "opret en ny ticket"
 
@@ -1454,7 +1532,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "opret tickets i denne k¯"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "opret, slet og rediger custom felter"
 
@@ -1482,19 +1560,27 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "OpretTicket"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Oprettet"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "Oprettede Customer felt %1"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Created template %1"
 msgstr "Oprettede template %1"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr "Opretter"
@@ -1515,6 +1601,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Nuværende rettigheder"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "Nuværende søgekriterier"
@@ -1527,11 +1617,11 @@
 msgid "Custom Field #%1"
 msgstr "Custom Felt #%1"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Custom Felter"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr "Custom Felter for %1"
@@ -1552,17 +1642,17 @@
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Custom felt %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Custom felt %1 har vÊrdi."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Custom felt %1 har ingen vÊrdi."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Custom felt %1 ikke fundet"
@@ -1575,7 +1665,7 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Custom felt ikke fundet"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Custom felt vÊrdi %1 kunne ikke blive fundet for custom felt %2"
@@ -1584,15 +1674,15 @@
 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
 msgstr "Custom felt vÊrdi Êndret fra %1 to %2"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Custom felt vÊrdi kunne ikke slettes"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Custom felt vÊrdi kunne ikke findes"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Custom felt vÊrdi slettet"
 
@@ -1600,7 +1690,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "CustomFelt"
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Datoer"
 
@@ -1660,7 +1754,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Overdragelse"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Slet"
 
@@ -1681,6 +1775,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Slet tickets"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr "SletTicket"
@@ -1701,11 +1799,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Sletning af dette objekt vil stride mod referentiel integritet"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Afvis"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Afhængighed til"
 
@@ -1733,7 +1831,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Afhængighed af %1 slettet"
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Afhængig af"
 
@@ -1741,7 +1839,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "Faldende"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
 
@@ -1785,7 +1883,7 @@
 msgid "Display ticket #%1"
 msgstr "Vis ticket #%1"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr "Distribueret under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> af GNU GPL'en.</a>"
 
@@ -1793,7 +1891,7 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Gør noget og alting"
 
-#: html/Search/Build.html:112
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Do the Search"
 msgstr "Foretag Søgningen"
 
@@ -1813,7 +1911,7 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr "Download som en tab-opdelt fil"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Forfaldende"
 
@@ -1825,10 +1923,14 @@
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "FEJL: Kunne ikke indlæse ticket '%1': %2.\\n"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
 msgid "Edit"
 msgstr "Editér"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1846,7 +1948,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Editér forhold"
 
@@ -1854,6 +1956,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Editér Søgning"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1888,7 +1994,7 @@
 msgid "Editing Configuration for user %1"
 msgstr "Editerer Konfiguration for bruger %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Editerer Custom felt %1"
@@ -1907,7 +2013,7 @@
 msgid "Editing template %1"
 msgstr "Editerer template %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Enten base eller mål skal være specificeret"
 
@@ -1927,7 +2033,7 @@
 msgid "EmailEncoding"
 msgstr "E-mail encoding"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Aktiveret (Fravalg af denne boks deaktiverer dette custom felt)"
 
@@ -1952,7 +2058,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Aktiverede status %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr "Tilvalgt status: %1"
@@ -1961,7 +2067,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Indtast flere værdier"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Angiv objecter eller URIs for linkning af objekter. Separér flere med mellemrum"
 
@@ -1969,11 +2075,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Indtast en værdi"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Angiv køer eller URIs til linkning køer til. Separér flere med mellemrum"
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Indtast tickets eller URIs for linkning af tickets. Separer flere værdier med mellemrum."
 
@@ -1981,7 +2087,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr "Skriv op til %1 værdier"
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Fejl"
 
@@ -1997,7 +2103,7 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr "Fejl i parametre til Queue->DeleteWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Fejl i parametre til Ticket->AddWatcher"
 
@@ -2005,7 +2111,7 @@
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Fejl i parametre til Ticket->DelWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Fejl i parametre til Ticket->DeleteWatcher"
 
@@ -2095,11 +2201,11 @@
 msgid "Fin"
 msgstr "Slut"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Endelig Prioritet"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr "EndeligPrioritet"
 
@@ -2119,7 +2225,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Find folk hvis"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Find tickets"
 
@@ -2143,7 +2249,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr "Foo!"
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "gennemtving ændring"
 
@@ -2151,19 +2257,15 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Fandt %quant(%1,ticket)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr "Fandt Objekt"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:59
-msgid "Freeform"
-msgstr "Freeform"
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Freeform"
 msgstr "Freeform"
@@ -2184,7 +2286,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "Fre."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Fulde headers"
 
@@ -2222,11 +2324,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Global template: %1"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr "Go"
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "Start!"
 
@@ -2271,7 +2373,7 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Gruppen har sådan et medlem"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Gruppe ikke fundet"
 
@@ -2283,7 +2385,7 @@
 msgid "Group not specified.\\n"
 msgstr "Gruppe ikke angivet.\\n"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupper"
 
@@ -2295,7 +2397,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr "Grupper som matcher søge kriterier"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr "Grupper denne bruger hører til"
 
@@ -2330,6 +2432,10 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Homepage"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
@@ -2339,11 +2445,11 @@
 msgid "I have [quant,_1,concrete mixer]."
 msgstr "Jeg har [quant,_1,concrete mixer]."
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr "jeg er fortabt"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Id"
 
@@ -2371,7 +2477,7 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "Hvis du har opdateret noget ovenfor, vær da sikker på at"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Ulovlig værdi for %1"
 
@@ -2379,7 +2485,7 @@
 msgid "Image"
 msgstr "Billede"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Uforanderligt felt"
 
@@ -2399,19 +2505,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Medtag deaktiverede brugere i liste."
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr "Ukomplet Søgning"
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr "Ukomplet søgning"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Initiel Prioritet"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr "InitielPrioritet"
 
@@ -2419,11 +2525,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Input fejl"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Intern Fejl"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Intern Fejl: %1"
@@ -2436,7 +2548,7 @@
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Ikke valid Rettighed"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Ikke valide data"
 
@@ -2444,6 +2556,11 @@
 msgid "Invalid owner. Defaulting to 'nobody'."
 msgstr "Ikke valid ejer, Default'er til 'nobody'"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Ikke valid kø"
@@ -2452,16 +2569,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Ikke valid rettighed"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Ikke valid værdi for %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Ikke valid værdi for custom felt"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Ikke valid værdi for status"
 
@@ -2497,7 +2614,7 @@
 msgid "Jul."
 msgstr "Jul."
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Jumbo"
 
@@ -2569,25 +2686,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Link eksisterer allerede"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Link kunne ikke blive oprettet"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Link oprettet (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Link slettet (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Link ikke fundet"
 
@@ -2596,7 +2713,7 @@
 msgid "Link ticket #%1"
 msgstr "Link ticket #%1"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Links"
 
@@ -2630,60 +2747,60 @@
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "Log directory %1 kunne ikke findes eller skrive til.\\n RT kan ikke køre."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Logget ind som %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Log ind"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Log ud"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr "Opslagstype misforhold"
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Lav Ejer"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Lav Status"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Sæt forfaldsdato"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Sæt løsnings dato"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Sæt start dato"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Sæt startes dato"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Sæt dato fortalt"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Sæt Prioritet"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Sæt kø"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Sæt emne"
 
@@ -2768,19 +2885,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Medlemskaber for brugeren %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Sammensmeltning succesfuld"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Sammensmeltning fejlede. Kunne ikke sætte EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Sammensmeltning mislykkedes. Kunne ikke sætte status"
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Sammensmelt med"
 
@@ -2789,27 +2906,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Sammensmeltet med %1"
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Besked"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Besked kunne ikke blive gemt"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Besked gemt"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Beskeder angående denne ticket vil ikke blive sent til..."
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr "Ikke-matchende parenteser"
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "Mangler en primærnøgle?: %1"
 
@@ -3036,7 +3157,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr "ModificerACL"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr "ModifyCustomField"
 
@@ -3068,7 +3189,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "Man."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "Mere om %1"
@@ -3089,7 +3210,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "'Name' attribut skal angives"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Mine %1 tickets"
@@ -3106,7 +3227,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Mine gemte søgninger"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
@@ -3122,11 +3243,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Nye relationer"
 
@@ -3138,11 +3259,11 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Ny afventende godkendelse"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New Query"
 msgstr "Ny Søgestreng"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
 msgid "New Search"
 msgstr "Ny Søgning"
 
@@ -3166,6 +3287,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Ny kø"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New request"
 msgstr "Ny request"
@@ -3190,7 +3315,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr "Ny ticket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Ny ticket eksisterer ikke"
 
@@ -3210,7 +3335,7 @@
 msgid "New window setting"
 msgstr "Ny vindues indstilling"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Næste"
 
@@ -3234,7 +3359,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr "Ingen klasse defineret"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "Intet Custom felt"
 
@@ -3246,7 +3371,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Ingen grupper definerede"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr "Ingen Søgestreng"
 
@@ -3270,11 +3395,11 @@
 msgid "No Ticket specified. Aborting ticket modifications\\n\\n"
 msgstr "Ingen ticket angivet. Afbryder ticket ændringer\\n\\n"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr "Ingen aktion"
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr "Ingen kolonne angivet"
 
@@ -3282,7 +3407,7 @@
 msgid "No command found\\n"
 msgstr "Ingen kommando fundet\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "Ingen kommentar inddateret for denne bruger"
 
@@ -3290,7 +3415,7 @@
 msgid "No correspondence attached"
 msgstr "Ingen korrespondance vedhæftet"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Ingen beskrivelse af %1"
@@ -3303,7 +3428,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Ingen grupper som matcher søge kriterier fundet"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr "Ingen medelelse vedhæftet"
 
@@ -3315,7 +3440,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Ingen rettighed til at oprette køer"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Ingen adgang til at oprette tickets i denne kø '%1'"
@@ -3332,7 +3457,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Ingen adgang til at vise opdater ticket"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Ingen principal angivet"
 
@@ -3356,7 +3481,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Ingen søgning at arbejde med."
 
@@ -3380,15 +3505,15 @@
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Ingen valid RT bruger fundet. RT CVS handler frakoblet. Kontakt venligst din RT administrator.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr "Ingen værdi sent til _Set!\\n"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Ingen"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Ikke eksisterende felt?"
 
@@ -3396,7 +3521,7 @@
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Ikke logget ind"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Ikke logget ind."
 
@@ -3412,7 +3537,7 @@
 msgid "Not yet implemented...."
 msgstr "Endnu ikke implementeret..."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Noter"
 
@@ -3496,7 +3621,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr "ELLER"
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr "Objekt kunne ikke oprettes"
 
@@ -3504,7 +3629,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr "Objekt kunne ikke slettes"
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr "Objekt oprettet"
 
@@ -3518,7 +3643,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr "Objekt af typen %1 kan ikke håndtere custom felter"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr "Objekt type misforhold"
 
@@ -3526,7 +3651,7 @@
 msgid "Oct."
 msgstr "Okt."
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
@@ -3578,21 +3703,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Ved transaktion"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Vis kun godkendelser for requests oprettet efter %1"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Vis kun godkendelser for requests oprettet før %1"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Ã…ben"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Ã…ben den"
 
@@ -3616,6 +3745,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr "Ã…ben tickets ved korrespondance"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr "Sortér efter"
@@ -3628,7 +3761,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Oprindelig ticket: #%1"
@@ -3653,7 +3786,7 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "EgenTicket"
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Ejer"
 
@@ -3661,7 +3794,7 @@
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Ejere ændret fra %1 til %2"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Ejer kunne ikke defineres."
 
@@ -3687,11 +3820,11 @@
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "BipperTelefon"
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Forældre"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Adgangskode"
 
@@ -3699,7 +3832,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Adgangskode husker"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr "Adgangskode ændret"
 
@@ -3733,7 +3866,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr "Adgangskoder matcher ikke. Din adgangskode er ikke blevet skiftet"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Folk"
 
@@ -3745,7 +3878,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr "Perl konfiguration"
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Adgang afvist"
 
@@ -3769,7 +3902,7 @@
 msgid "Placeholder"
 msgstr "Placeholder"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Præferencer"
 
@@ -3781,7 +3914,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Prepare ryddet"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Forr."
 
@@ -3802,7 +3935,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "Principal %1 ikke fundet."
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
@@ -3831,15 +3964,15 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudogruppe til intern brug"
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Query"
 msgstr "Søgestreng"
 
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Søgestrengs Bygger"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Kø"
 
@@ -3869,7 +4002,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Kø kunne ikke oprettes"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Kø kunne ikke indlæses"
 
@@ -3881,7 +4014,7 @@
 msgid "Queue is not specified."
 msgstr "Kø ikke angivet"
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Kø ikke fundet"
 
@@ -3889,20 +4022,27 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Køer"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr "Kø søgning"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Kvik ticket oprettelse"
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT %1"
 msgstr "RT %1"
 
@@ -3939,7 +4079,7 @@
 msgid "RT Critical error. Message not recorded!"
 msgstr "RT Kritisk fejl. Meddelelse ikke gemt!"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT Fejl"
 
@@ -3955,7 +4095,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr "RT Variable"
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT set fra oven"
 
@@ -3979,7 +4119,7 @@
 msgid "RT couldn't validate this PGP signature. \\n"
 msgstr "RT kunne ikke validere denne PGP signatur. \\n"
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT for %1"
@@ -4000,6 +4140,10 @@
 msgid "RT thinks this message may be a bounce"
 msgstr "RT mener at denne besked er en afvisning"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT will process this message as if it were unsigned.\\n"
 msgstr "RT vil processere denne besked som var den var usigneret.\\n"
@@ -4036,11 +4180,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Reference til %1 slettet"
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Referreret til af"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "Refererer til"
 
@@ -4057,19 +4201,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Genindlæs denne side hver %1 minutter"
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Fjern AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Fjern Cc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Fjern Requestor"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
@@ -4077,7 +4250,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Svar Adresse"
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Svar til requestors"
 
@@ -4089,6 +4262,10 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr "SvarPÃ¥Ticket"
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Requestor"
@@ -4101,7 +4278,7 @@
 msgid "Requestor(s)"
 msgstr "Requestor(s)"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Requestors"
 
@@ -4114,7 +4291,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr "Påkrævet parameter '%1' ikke specificeret"
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Reset"
 
@@ -4122,19 +4299,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Residens"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Løs"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Løs ticket #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Løst"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Response to requestors"
 msgstr "Svar til requestors"
@@ -4209,7 +4402,11 @@
 msgid "RootApproval"
 msgstr "RootGodkendelse"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Rækker per side"
 
@@ -4217,11 +4414,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "Lør."
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr "Gem"
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Gem Ændringer"
 
@@ -4229,7 +4426,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Gem Præferencer"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Gem Ændringer"
 
@@ -4273,7 +4470,7 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Scrips som gælder for alle køer"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Søg"
 
@@ -4281,24 +4478,51 @@
 msgid "Search Criteria"
 msgstr "Søgekriterier"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Søg efter godkendelser"
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Sikkerhed:"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr "Se custom felter"
 
@@ -4314,7 +4538,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr "Se ticket sammenfatninger"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr "SeCustomFelt"
 
@@ -4386,6 +4610,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Vælg kø"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Vælg scrip"
@@ -4418,6 +4646,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr "Valgte objekter"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Self Service"
 msgstr "Selv-betjening"
@@ -4470,7 +4702,7 @@
 msgid "Sep."
 msgstr "Sep."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr "Vis"
 
@@ -4482,31 +4714,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr "Vis Kolonner"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Vis Resultater"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "Vis godkendte requests"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Vis basic"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "Vis afviste requests"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Vis detaljer"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "Vis afventede requests"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Vis requests som afventer andre godkendelser"
 
@@ -4566,6 +4798,10 @@
 msgid "Signed in as %1"
 msgstr "Tilsluttet som %1"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Enkelt"
@@ -4574,7 +4810,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr "Skip Menu"
 
@@ -4618,7 +4854,7 @@
 msgid "Started date '%1' could not be parsed"
 msgstr "Startet dato '%1' kunne ikke parses"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Starter"
 
@@ -4634,7 +4870,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Tilstand"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -4650,7 +4886,7 @@
 msgid "StatusChange"
 msgstr "StatusÆndring"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Stjæl"
 
@@ -4671,7 +4907,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Emne"
 
@@ -4680,7 +4916,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Emne ændret til %1"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Send"
 
@@ -4741,7 +4977,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TEST_STRING"
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Tag"
 
@@ -4794,15 +5030,15 @@
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Det er allerede den nuværende værdi"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Det er ikke værdi for dette custom felt"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Det er den samme værdi"
 
@@ -4815,7 +5051,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Den principal er allerede en %1 for denne kø"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Den principal er allerede en %1 for denne ticket"
@@ -4829,11 +5065,11 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
 msgstr "Den principal er ikke en %1 for denne ticket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Den kø eksisterer ikke"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Denne har ticket har uløste afhængigheder"
 
@@ -4841,11 +5077,11 @@
 msgid "That user already has that right"
 msgstr "Den bruger har den rettighed"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Brugeren ejer allerede den ticket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Brugeren eksisterer ikke"
 
@@ -4865,7 +5101,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Brugere er nu upriviligeret"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Den bruger må ikke eje tickets i den kø"
 
@@ -4873,7 +5109,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Det er ikke en numerisk værdi"
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Det Grundlæggende"
 
@@ -4897,7 +5133,7 @@
 msgid "The following commands were not proccessed:\\n\\n"
 msgstr "De følgende kommandoer blev ikke processeret:\\n\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Den nye værdi er blevet sat"
 
@@ -4913,7 +5149,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr "Disse kommentarer er ikke generelt synlige for brugeren"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr "Dette custom felt gælder ikke for dette objekt"
 
@@ -4937,7 +5173,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Denne transaktion synes ikke at have noget indhold"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "Denne brugers højest prioriterede tickets"
@@ -4971,7 +5207,7 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr "Ticket %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "ticket %1 oprettet i kø '%2'"
@@ -4980,8 +5216,8 @@
 msgid "Ticket %1 loaded\\n"
 msgstr "Ticket %1 indlæst\\n"
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Ticket %1 : %2"
 
@@ -5002,7 +5238,7 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr "Ticket Løst"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr "Ticket Transaktioner"
 
@@ -5010,15 +5246,15 @@
 msgid "Ticket attachment"
 msgstr "Ticket vedhæftet fil"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Ticket indhold"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Ticket indholds type"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Ticket kunne ikke oprettes pga. en intern fejl"
 
@@ -5059,7 +5295,7 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL søge modul"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tickets"
 
@@ -5071,39 +5307,55 @@
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Tickets %1 af %2"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Tickets from %1"
 msgstr "Tickets fra %1"
 
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Tickets som afhænger af denne godkendelse:"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Tid Estimeret"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Resterende tid"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Tid Arbejdet"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Resterende tid"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr "Tid for visning"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Tid arbejdet"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "TidArbejdet"
 
@@ -5119,19 +5371,23 @@
 msgid "To generate a diff of this commit:\\n"
 msgstr "For at generere en difference af denne commit:\\n"
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr "Forespørgsel ang. support, træning, special udvikling eller licensering, kontakt venligst %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Fortalt"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr "Værktøjer"
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transaktion"
@@ -5157,7 +5413,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr "Transaktion->Opret kunne ikke gennemføres, da du ikke specificerede en object type og id"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Transaktioner er uforanderlige"
 
@@ -5169,7 +5425,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "Tirs."
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
@@ -5185,13 +5441,13 @@
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "UnixBrugernavn"
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Ukendt ContentEncoding %1"
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Ukendt felt: $key"
 
@@ -5219,11 +5475,11 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr "Ikke-tagede"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Opdater"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update All"
 msgstr "Opdatér Alle"
 
@@ -5231,11 +5487,11 @@
 msgid "Update ID"
 msgstr "Opdater ID"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Opdatér Ticket"
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Opdatér type"
 
@@ -5247,7 +5503,7 @@
 msgid "Update email"
 msgstr "Opdatér email"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "Opdatér flere tickets"
 
@@ -5259,7 +5515,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Opdatering ikke registreret"
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "Opdatér valgte tickets"
 
@@ -5280,7 +5536,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Opdatér ticket #%1"
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Opdatér ticket #%1 (%2)"
@@ -5289,7 +5545,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Opdaterings type var hverken korrespondance eller kommentar"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Opdateret"
 
@@ -5337,7 +5593,7 @@
 msgid "User %1 Password: %2\\n"
 msgstr "Bruger %1 Adgangskode: %2\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr "Bruger '%1' kunne ikke findes"
@@ -5370,12 +5626,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Bruger Rettigheder"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Bruger bad om en ukent opdateringstype for custom felt %1 for %1 objekt #%3"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Bruger kunne ikke oprettes: %1"
@@ -5404,11 +5660,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Bruger-definerede grupper"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Brugernavn"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Brugere"
 
@@ -5416,15 +5672,19 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Brugere som matcher søgekriterier"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr "Valid Søgestreng"
 
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "ValueOfQueue"
 msgstr "KøVærdi"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Værdier"
 
@@ -5504,7 +5764,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Arbejde"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr "Arbejd offline"
 
@@ -5516,15 +5776,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "Arbejdede"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Du ejer allerede denne ticket"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "Du er ikke en authoriseret bruger"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Du kan kun tildele tickets du ejer eller som ikker ejet"
 
@@ -5545,7 +5809,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Du har ikke tilladelse til at lave requests i den kø"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "Du må ikke oprette requests i den kø"
 
@@ -5577,7 +5841,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "Din anmodning blev afvist"
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Dit brugernavn eller adgangskode er ukorrekt"
 
@@ -5598,10 +5862,14 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "som givet til %1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "belongs to"
 msgstr "tilhører"
 
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
+msgstr ""
+
 #: html/SelfService/Closed.html:49
 msgid "closed"
 msgstr "lukket"
@@ -5642,7 +5910,7 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "slettet"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "does not belong to"
 msgstr "tilhører ikke"
 
@@ -5658,27 +5926,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "lig med"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr "fejl: kan ikke flytte ned"
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr "fejl: kan ikke flytte til venstre"
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr "fejl: kan ikke flytte op"
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr "fejl: intet at slette"
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr "fejl: intet at flytte"
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr "fejl: intet at skifte"
 
@@ -5695,6 +5963,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "gruppe '%1'"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "timer"
@@ -5703,11 +5976,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "id"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "er"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "er ikke"
 
@@ -5723,7 +5996,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "min."
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "minutter"
 
@@ -5739,7 +6012,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "ny"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr "intet navn"
 
@@ -5755,7 +6028,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "ikke lig med"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "Ã¥ben"
 
@@ -5785,7 +6058,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr "vis Konfigurations tab"
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr "regneark"
 
@@ -5793,6 +6066,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "stallet"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -5803,7 +6085,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "system gruppe '%1'"
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "den kaldende komponent specificerede ikke hvorfor"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/de.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/de.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/de.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -21,7 +21,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "#%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr "$prefix %1"
@@ -41,7 +45,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3. %2 %7, %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -53,20 +57,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "vor %1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 geändert in %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 gelöscht"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 mit der Vorlage %3"
@@ -76,11 +80,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) von %3"
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr "%1 (Unverändert)"
 
@@ -114,7 +118,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -127,7 +131,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "ScripAction %1 geladen"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 als Wert für %2 hinzugefügt"
@@ -153,16 +157,16 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 von %2 in %3 geändert"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr "%1 kopieren"
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 konnte nicht auf %2 gesetzt werden."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr ""
@@ -179,8 +183,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "%1 gelöscht"
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "Ihre %1 Anfragen höchster Priorität"
 
@@ -194,21 +202,18 @@
 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
 msgstr "%1 ist kein %2 dieses Bereichs mehr."
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 Min"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "Die %1 neusten Anfragen ohne Besitzer"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 Objekte"
 
@@ -222,11 +227,11 @@
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr "%1 wird alle Mitglieder eines erledigten Gruppentickets anführen."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1's %2 Objekte"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%1's %2's %3 Objekte"
 
@@ -251,7 +256,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1k"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' ist ein ung\303\274ltiger Wert f\303\274r Status"
@@ -264,11 +269,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Benachrichtigung der markierten Empfänger wird unterdrückt)"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Benachrichtigungen an markierte Empfänger aktivieren)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Geben Sie die Anfrage IDs oder URLs getrennt durch Leerzeichen ein)"
 
@@ -298,20 +303,20 @@
 msgid "(None)"
 msgstr "(Nichts)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
-msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
@@ -326,7 +331,7 @@
 msgid "(no name listed)"
 msgstr "(kein Name gelistet)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(kein Wert)"
 
@@ -334,7 +339,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr "(keine Werte)"
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(nur eine Anfrage)"
 
@@ -354,6 +359,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(unbenannt)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowBasics:53
 msgid "<% $Ticket->Status%>"
 msgstr "<% $Ticket->Status%>"
@@ -370,7 +383,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Neue Anfrage in\">&nbsp;%1"
@@ -424,11 +442,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Hinzufügen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "AdminCC hinzufügen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "CC hinzufügen"
 
@@ -440,11 +458,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Kriterium hinzufügen"
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Weitere Dateien anhängen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Klient hinzufügen"
 
@@ -456,11 +474,15 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Scrip erstellen, das auf alle Bereiche angewendet wird"
 
-#: html/Search/Build.html:85
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Add additional criteria"
 msgstr "zusätzliches Kriterium hinzufügen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Füge den ausgewählten Anfragen Kommentare oder Antworten hinzu"
 
@@ -472,7 +494,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Neue Beobachter hinzufügen"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr "Hinzufügen, Löschen und Ändern von Werten benutzerdefinierter Felder von Objekten"
 
@@ -481,7 +511,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Rolle wurde als %1 für diesen Bereich hinzugefügt"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Rolle wurde als %1 für diese Anfrage hinzugefügt"
@@ -494,7 +524,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresse 2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin CC"
 
@@ -518,7 +548,7 @@
 msgid "AdminCc"
 msgstr "AdminCc"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr "AdminBenutzerdefiniertesFeld"
 
@@ -546,7 +576,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Administrative CC"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr "Erweitert"
 
@@ -582,11 +612,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Änderungen anwenden"
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Freigabe"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -635,15 +665,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr "BenutzerdefiniertesFeldZuweisen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Anhängen"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Datei anhängen"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "Dateianhang"
 
@@ -656,7 +686,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Anhang erstellt"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Dateiname des Anhangs"
 
@@ -680,11 +710,15 @@
 msgid "Autoreply To Requestors"
 msgstr "Automatische Antwort an Klienten"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:65 html/Admin/Elements/GroupTabs:60 html/Admin/Elements/QueueTabs:60 html/Admin/Elements/UserTabs:58 html/Ticket/Elements/Tabs:113 html/User/Elements/GroupTabs:59
 msgid "Basics"
 msgstr "Grundlagen"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "BCC"
 
@@ -696,7 +730,7 @@
 msgid "Before"
 msgstr "vor dem"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -712,19 +746,23 @@
 msgid "Bold"
 msgstr "Fett"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr "Speicherbarer Link"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Kurze Kopfzeilen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Massen Anfrageaktualisierung"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Kann Systembenutzer nicht ändern"
 
@@ -732,7 +770,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Kann diese Rolle diesen Bereich sehen"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Kann kein benutzerdefiniertes Feld ohne Namen hinzufügen"
 
@@ -741,7 +779,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr "Kann keine gespeicherte Suche finden"
 
@@ -749,20 +787,24 @@
 msgid "Can't link a ticket to itself"
 msgstr "Kann kein Anfrage auf sich selbst verweisen lassen!"
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Kann diese Suche nicht speichern"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Sie können Basis und Ziel nicht gleichzeitig angeben"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "Kann Benutzer nicht anlegen: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "CC"
 
@@ -770,11 +812,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Passwort ändern"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr "Alle auswählen"
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Zum Löschen anwählen"
 
@@ -782,18 +824,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Zum Entziehen einer Berechtigung anwählen"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Kinder"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Stadt"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr "Alles löschen"
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Geschlossen"
@@ -802,7 +852,19 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Geschlossene Anfragen"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
@@ -818,15 +880,15 @@
 msgid "CommentOnTicket"
 msgstr "AnfrageKommentieren"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentare (werden nicht an Klienten geschickt)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentare (werden nicht an Klienten geschickt)"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Kommentare zu diesem Benutzer"
 
@@ -850,7 +912,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Bedingung nicht gefunden"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguration"
 
@@ -878,20 +940,20 @@
 msgid "Correspondence added"
 msgstr "Korrespondenz hinzugefügt"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr "Konnte keinen neuen benutzerdefinierten Wert hinzufügen"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Konnte kein neuen benutzerdefinierten Wert hinzufügen. %1 "
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Konnte den Besitzer nicht ändern. "
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Konnte benutzerdefiniertes Feld nicht erzeugen"
@@ -910,7 +972,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "Konnte Vorlage nicht anlegen: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Konnte Anfrage nicht anlegen. Bereich nicht angegeben"
 
@@ -918,11 +980,11 @@
 msgid "Could not create user"
 msgstr "Konnte Benutzer nicht anlegen"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Konnte diesen Benutzer nicht finden oder anlegen"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Konnte diese Rolle nicht finden"
 
@@ -948,7 +1010,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Konnte diese Rolle nicht zu einen %1 dieses Bereichs machen"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Konnte diese Rolle nicht zu einem %1 dieses Anfragen machen"
@@ -966,12 +1028,12 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Konnte Benutzer nicht der Gruppe hinzufügen"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "Konnte die Transaktion nicht anlegen: %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Konnte Zeile nicht finden"
 
@@ -979,7 +1041,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Konnte diese Rolle nicht finden"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Konnte diesen Wert nicht finden"
 
@@ -1027,12 +1089,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Konnte das Anfrage '%1' nicht laden"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1041,7 +1103,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Erstellen"
 
@@ -1049,7 +1111,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Erstelle Anfragen"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Erstelle ein benutzerdefiniertes Feld"
 
@@ -1066,7 +1128,7 @@
 msgid "Create a new personal group"
 msgstr "Erstelle eine neue persönliche Gruppe"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Erstelle eine neue Anfrage"
 
@@ -1103,7 +1165,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Erstelle Anfragen in diesem Bereich"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Erstellen, löschen und modifizieren von benutzerdefinierten Felder"
 
@@ -1127,15 +1189,23 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "AnfrageErstellen"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Angelegt"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "Erstelle ein benutzerdefiniertes Feld %1"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr "Ersteller"
@@ -1156,15 +1226,19 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Aktuelle Rechte"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/People.html:62 html/Ticket/Elements/EditPeople:66
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Aktuelle Beobachter"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Benutzerdefinierte Felder"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr "Benutzerdefinierte Felder für %1"
@@ -1181,17 +1255,17 @@
 msgid "Custom condition"
 msgstr "Benutzerdefinierte Bedingung"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Benutzerdefiniertes Feld %1 hat einen Wert."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Benutzerdefiniertes Feld %1 hat keinen Wert."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Benutzerdefiniertes Feld %1 nicht gefunden"
@@ -1200,20 +1274,20 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Benutzerdefiniertes Feld nicht gefunden"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Wert %1 des benutzerdefinierten Feldes %2 konnte nicht gefunden werden"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Wert des benutzerdefinierten Felds konnte nicht gelöscht werden"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Wert des benutzerdefinierten Feldes konnte nicht gefunden werden"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Wert des benutzerdefinierten Feldes gelöscht"
 
@@ -1221,7 +1295,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "BenutzerdefiniertesFeld"
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumsangaben"
 
@@ -1277,7 +1355,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Rechteweitergabe"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Löschen"
 
@@ -1298,6 +1376,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Anfragen löschen"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr "AnfrageLöschen"
@@ -1319,11 +1401,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Löschen dieses Objektes würde die referenzielle Integrität verletzen"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Ablehnen"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Ist Voraussetzung von"
 
@@ -1347,7 +1429,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Setzt %1 nicht mehr voraus "
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Voraussetzungen"
 
@@ -1355,7 +1437,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "absteigend"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Beschreiben Sie hier das Problem"
 
@@ -1391,7 +1473,7 @@
 msgid "Display saved searches for this group"
 msgstr "Gespeicherte Suchanfragen für diese Gruppe anzeigen"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr ""
 
@@ -1399,7 +1481,7 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Mache irgend etwas und alles"
 
-#: html/Search/Build.html:112
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Do the Search"
 msgstr "Suche durchführen"
 
@@ -1415,10 +1497,18 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr "Als Tabulator separierte Datei speichern"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Fällig"
 
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
+msgid "Edit"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1436,7 +1526,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Bearbeite Beziehungen"
 
@@ -1444,6 +1534,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Bearbeite Suche"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1466,7 +1560,7 @@
 msgid "Editing Configuration for queue %1"
 msgstr "Bearbeite Konfiguration für den Bereich %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Bearbeite benutzerdefiniertes Feld %1"
@@ -1481,7 +1575,7 @@
 msgid "Editing membership for personal group %1"
 msgstr "Bearbeite Mitgliedschaft der persönlichen Gruppe %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Es muss entweder eine Basis oder ein Ziel angegeben werden"
 
@@ -1494,7 +1588,7 @@
 msgstr "E-Mail-Adresse bereits in Gebrauch"
 
 # ## muss das überhaupt übersetzt werden???
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Aktiviert (Abwählen deaktiviert dieses benutzerdefinierte Feld)"
 
@@ -1515,7 +1609,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Status aktiviert: %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr "Status aktiviert: %1"
@@ -1524,7 +1618,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Mehrere Werte eingeben"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
@@ -1532,11 +1626,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Einen Wert eingeben"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
@@ -1544,7 +1638,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr "Gib bis zu %1 Werte ein"
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Fehler"
 
@@ -1558,11 +1652,11 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr "Fehler in den Parametern zu Queue->DeleteWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Fehler in den Parametern zu Ticket->AddWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Fehler in den Parametern zu Ticket->DeleteWatcher"
 
@@ -1640,11 +1734,11 @@
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Endpriorität"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr "EndPriorität"
 
@@ -1658,7 +1752,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Finde Leute deren"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Anfragen suchen"
 
@@ -1674,7 +1768,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr "Foo!"
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "Änderung erzwingen"
 
@@ -1682,12 +1776,12 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "%1 Anfrage(n) gefunden"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr "Objekt gefunden"
 
@@ -1699,7 +1793,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "Fr."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Alle Kopfzeilen"
 
@@ -1729,11 +1823,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Globale Vorlage: %1"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr "Start"
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "Los!"
 
@@ -1766,11 +1860,11 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Gruppe hat kein solches Mitglied"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Gruppe nicht gefunden"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Gruppen"
 
@@ -1782,7 +1876,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr "Gruppen auf die das Suchkriterium passt"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr "Gruppen zu denen der Benutzer gehört"
 
@@ -1813,16 +1907,20 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Start"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr "Ich habe %quant(%1, Betonmischer)"
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr "Ich bin verwirrt"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Nr."
 
@@ -1852,7 +1950,7 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "Wenn Sie etwas aktualisiert haben, denken Sie daran hier zu speichern"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Unerlaubter Wert für %1"
 
@@ -1860,7 +1958,7 @@
 msgid "Image"
 msgstr "Bild"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Unveränderbares Feld"
 
@@ -1876,19 +1974,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Zeige deaktivierte Benutzer auch in der Suche an."
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr "Unvollständige Suche"
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr "Unvollständige Anfrage"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Anfängliche Priorität"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr "AnfänglichePriorität"
 
@@ -1896,11 +1994,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Eingabefehler"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Interner Fehler"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Interner Fehler: %1"
@@ -1913,10 +2017,15 @@
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Ungültiges Recht"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Ungültige Daten"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Ungültiger Bereich"
@@ -1925,16 +2034,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Ungültiges Recht"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Ungültiger Wert für %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Ungültiger Wert für das benutzerdefinierte Feld"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Ungültiger Statuswert"
 
@@ -1966,7 +2075,7 @@
 msgid "Jul."
 msgstr "Jul."
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Alles"
 
@@ -2018,25 +2127,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Beziehung existiert bereits"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Beziehung konnte nicht erstellt werden"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Beziehung erstellt (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Beziehung gelöscht (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Beziehung nicht gefunden"
 
@@ -2045,7 +2154,7 @@
 msgid "Link ticket #%1"
 msgstr "Verweise auf Anfrage #%1"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Beziehungen"
 
@@ -2081,60 +2190,60 @@
 "Log-Verzeichnis %1 nicht gefunden oder kein Schreibzugriff.\\n RT kann nicht "
 "starten."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Angemeldet als %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Anmelden"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Abmelden"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr "Suchtyp unpassend"
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Besitzer festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Status festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Fälligkeitsdatum festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Erledigungsdatum festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Anfangsdatum festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Startdatum festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Eingangsdatum festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Priorität festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Bereich festlegen"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Betreff festlegen"
 
@@ -2219,19 +2328,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Mitgliedschaft des Benutzers %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Vereinigung erfolgreich"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Vereinigung fehlgeschlagen. Konnte EffectiveId nicht setzen"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Vereinigung fehlgeschlagen. Konnte Status nicht setzen"
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Vereinigen mit"
 
@@ -2240,27 +2349,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Vereinigt mit %1"
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Nachricht"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Nachricht konnte nicht gespeichert werden"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Nachricht gespeichert"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Nachrichten über diese Anfrage werden nicht an diese Empfänger gesendet:"
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr "Unausgeglichene Klammerung"
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "%1: Fehlt ein Primärschlüssel?"
 
@@ -2459,7 +2572,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr "ACLBearbeiten"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr "BenutzerdefiniertesFeldBearbeiten"
 
@@ -2491,7 +2604,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "Mo."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "Mehr über %1"
@@ -2512,7 +2625,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "Sie müssen eine Angabe bei 'Name' machen"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Meine %1 Anfragen"
@@ -2525,7 +2638,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Meine gespeicherten Suchanfragen"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
@@ -2537,11 +2650,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Niemals"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Neu"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Neue Beziehungen"
 
@@ -2553,10 +2666,14 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Neue wartende Freigaben"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New Query"
 msgstr "Neue Suche"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
+msgid "New Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:93 html/Admin/Queues/CustomField.html:73
 msgid "New custom field"
 msgstr "Neues benutzerdefiniertes Feld"
@@ -2577,6 +2694,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Neuer Bereich"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectRights:65
 msgid "New rights"
 msgstr "Neue Rechte"
@@ -2593,7 +2714,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr "Neue Anfrage"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Neue Anfrage existiert nicht"
 
@@ -2609,7 +2730,7 @@
 msgid "New watchers"
 msgstr "Neue Beobachter"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Nächste"
 
@@ -2625,7 +2746,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr "Keine Klasse definiert"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "Kein benutzerdefiniertes Feld"
 
@@ -2637,7 +2758,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Keine Gruppe definiert"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr "Keine Suche"
 
@@ -2655,19 +2776,19 @@
 msgid "No Template"
 msgstr "Keine Vorlage"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr "Keine Aktion"
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr "Keine Spalte angegeben"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "Kein Kommentar zu diesem Benutzer angegeben"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Keine Beschreibung für %1 vorhanden"
@@ -2680,7 +2801,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Keine Gruppe mit diesen Kriterien gefunden"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr "Keine Nachricht angefügt"
 
@@ -2692,7 +2813,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Keine Erlaubnis Bereiche anzulegen"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Kein Erlaubnis um Anfragen im Bereich '%1' anzulegen"
@@ -2709,7 +2830,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Kein Recht dieses Anfrage zu aktualisieren"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Keine Rolle angegeben"
 
@@ -2733,7 +2854,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Keine Suche zu bearbeiten."
 
@@ -2749,19 +2870,19 @@
 msgid "No users matching search criteria found."
 msgstr "Keine auf die Suchkriterien passende Benutzer gefunden"
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr "Kein Wert an _Set geschickt!\\n"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Niemand"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Nichtexistierendes Feld?"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nicht angemeldet."
 
@@ -2773,7 +2894,7 @@
 msgid "Not yet implemented."
 msgstr "Noch nicht implementiert."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Bemerkungen"
 
@@ -2861,7 +2982,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr "Oder"
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr "Objekt konnte nicht erstellt werden"
 
@@ -2869,7 +2990,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr "Objekt konnte nicht gelöscht werden"
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr "Objekt erstellt"
 
@@ -2883,7 +3004,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr "Objekt vom Typ %1 kann keine benutzerdefinierten Felder haben"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr "Objekt Typ passt nicht"
 
@@ -2891,7 +3012,7 @@
 msgid "Oct."
 msgstr "Okt."
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
@@ -2943,21 +3064,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Bei einer Transaktion"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Zeige nur Freigaben für nach dem %1 erstelle Anfragen"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Zeige nur Freigaben für vor dem %1 erstellte Anfragen"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Offen"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Öffnen"
 
@@ -2969,6 +3094,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr "Öffne Anfragen bei Korrespondenz"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr "Sortiert nach"
@@ -2977,7 +3106,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Ursprüngliche Anfrage: #%1"
@@ -3002,11 +3131,11 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "EigeneAnfrage"
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Besitzer"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Besitzer konnte nicht gesetzt werden"
 
@@ -3024,11 +3153,11 @@
 msgid "Pager"
 msgstr "Pager"
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Eltern"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Passwort"
 
@@ -3036,7 +3165,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Passworterinnerung"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr "Passwort geändert"
 
@@ -3070,7 +3199,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr "Passwörter verschieden, keine Änderung"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Personen"
 
@@ -3082,7 +3211,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr "Perl Konfiguration"
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Zugriff verweigert"
 
@@ -3102,7 +3231,7 @@
 msgid "Phone numbers"
 msgstr "Telefonnummern"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Voreinstellungen"
 
@@ -3110,7 +3239,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Prepare Stumpf ausgeführt"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Vorherige"
 
@@ -3123,7 +3252,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "Rolle %1 nicht gefunden."
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorität"
 
@@ -3152,15 +3281,15 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudogruppe für internen Gebrauch"
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Query"
 msgstr "Suche"
 
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Suche erstellen"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Bereich"
 
@@ -3182,7 +3311,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Bereich konnte nicht angelegt werden"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Bereich konnte nicht geladen werden"
 
@@ -3190,7 +3319,7 @@
 msgid "Queue created"
 msgstr "Bereich angelegt"
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Bereich nicht gefunden"
 
@@ -3198,20 +3327,27 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Bereiche"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr "Schnellsuche"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Schnelle Anfrageerstellung"
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT %1"
 msgstr "RT %1"
 
@@ -3224,7 +3360,7 @@
 msgid "RT Administration"
 msgstr "RT Administration"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT Fehler"
 
@@ -3232,7 +3368,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr "RT Variablen"
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT auf einen Blick"
 
@@ -3240,11 +3376,15 @@
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT für %1"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:79 html/User/Prefs.html:69
 msgid "Real Name"
 msgstr "Echter Name"
@@ -3269,11 +3409,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referenz auf %1 gelöscht"
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Referenziert von"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "Bezieht sich auf"
 
@@ -3282,19 +3422,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Seite alle %1 Minuten aktualisieren."
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Entferne AdminCC"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Entferne CC"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Entferne Klient"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Antworten"
 
@@ -3302,7 +3471,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Antwort Adresse"
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Antwort an Klienten"
 
@@ -3314,11 +3483,15 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr "AnfrageBeantwortung"
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Klient"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Klienten"
 
@@ -3331,7 +3504,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr "Benötigter Parameter '%1' nicht angegeben"
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Zurücksetzen"
 
@@ -3339,19 +3512,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Zuhause"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Erledigen"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Erledige Anfrage #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Erledigt"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: html/Elements/ListActions:47 html/Search/Elements/NewListActions:47
 msgid "Results"
 msgstr "Ergebnisse"
@@ -3410,7 +3599,11 @@
 msgid "Roles"
 msgstr "Rollen"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Zeilen pro Seite"
 
@@ -3418,11 +3611,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "Sa."
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr "Speichern"
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Änderungen Sichern"
 
@@ -3430,7 +3623,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Einstellungen speichern"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Änderungen Sichern"
 
@@ -3470,28 +3663,55 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Auf alle Bereiche angewandte Scrips"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Suchen"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Suche nach Freigaben"
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Sicherheit:"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr "Benutzerdefinierte Felder anzeigen"
 
@@ -3507,7 +3727,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr "Anfrage Zusammenfassungen anzeigen"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr "Benutzerdefiniertes Feld anzeigen"
 
@@ -3579,6 +3799,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Wählen Sie einen Bereich aus"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Wählen Sie ein Scrip aus"
@@ -3603,6 +3827,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr "Ausgewählte Objekte"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:121
 msgid "Send mail to all watchers"
 msgstr "Schickt eine Nachricht an alle Beobachter"
@@ -3651,7 +3879,7 @@
 msgid "Sep."
 msgstr "Sep."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr "Zeige"
 
@@ -3663,31 +3891,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr "Zeige Spalten"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Zeige Ergebnisse"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "Zeige freigegebene Anfragen"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Zeige Grundlagen"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "Zeige abgelehnte Anfragen"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Zeige Details"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "Zeige anhängige Anfragen"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Zeige auf andere Freigaben wartende Anfragen"
 
@@ -3735,6 +3963,10 @@
 msgid "Signature"
 msgstr "E-Mail-Signatur"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Einzel"
@@ -3743,7 +3975,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr "Überspringe Menü"
 
@@ -3763,7 +3995,7 @@
 msgid "Started"
 msgstr "Begonnen"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Beginnt"
 
@@ -3771,7 +4003,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Staat"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -3783,7 +4015,7 @@
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr "Status von %1 auf %2 geändert"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Ãœbernehmen"
 
@@ -3804,7 +4036,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Betreff"
 
@@ -3813,7 +4045,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Betreff wurde auf %1 geändert"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Ãœbermitteln"
 
@@ -3870,7 +4102,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TEST_STRING"
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Ãœbernehmen"
 
@@ -3915,15 +4147,15 @@
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Das ist bereits der aktuelle Wert"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Dies ist kein gültiger Wert für dieses benutzerdefinierte Feld"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Das ist der gleiche Wert"
 
@@ -3936,7 +4168,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Diese Rolle ist bereits ein %1 dieses Bereichs"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Diese Rolle ist bereits ein %1 dieser Anfrage"
@@ -3946,19 +4178,19 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this queue"
 msgstr "Diese Rolle ist nicht ein %1 dieses Bereichs"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Dieser Bereich existiert nicht"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Diese Anfrage hat ungelöste Abhängigkeiten"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Diese Anfrage gehört bereits diesem Benutzer"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Dieser Benutzer existiert nicht"
 
@@ -3978,7 +4210,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Dieser Benutzer ist jetzt unprivilegiert"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Diesem Benutzer dürfen keine Anfragen aus diesen Bereich gehören"
 
@@ -3986,7 +4218,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Dies ist keine numerische ID"
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Grundlagen"
 
@@ -4002,7 +4234,7 @@
 msgid "The following command will find all active tickets in the queue 'general' and set their priority to 99 if they haven't been touched in 4 hours:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Der neue Wert wurde gesetzt."
 
@@ -4018,7 +4250,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr "Diese Kommentare sind generell nicht für den Benutzer sichtbar"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr "Dieses benutzerdefinierte Feld passt nicht zum Objekt"
 
@@ -4040,7 +4272,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Diese Transaktion scheint keinen Inhalt zu haben"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "Die %1 dringensten Anfragen dieses Benutzers"
@@ -4066,13 +4298,13 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr "Anfrage %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Anfrage %1 wurde im Bereich '%2' angelegt"
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Anfrage %1: %2"
 
@@ -4089,19 +4321,19 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr "Anfrage erledigt"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr "Anfrage Transaktion"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Inhalt der Anfrage"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Art des Inhalts der Anfrage"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Anfrage konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht angelegt werden"
 
@@ -4118,39 +4350,55 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "SQL Anfrage Suchmodul"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Anfragen"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Anfragen, die von dieser Freigabe abhängen:"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Geschätzte Zeit"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Verbleibende Zeit"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Arbeitszeit"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Verbleibende Zeit"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Gearbeitete Zeit"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "Arbeitszeit"
 
@@ -4158,19 +4406,23 @@
 msgid "Title"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Eingegangen"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr "Werkzeuge"
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transaktion"
@@ -4192,7 +4444,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr "Transaction->Create fehlgeschlagen, da Objekttyp und ID nicht angegeben wurden"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Transaktionen sind unveränderbar"
 
@@ -4200,7 +4452,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "Di."
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -4212,13 +4464,13 @@
 msgid "Unix login"
 msgstr "Unix Login"
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Unbekannte Inhaltskodierung (Content-Encoding) %1"
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Unbekanntes Feld: $key"
 
@@ -4246,23 +4498,23 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr "Zurückgegeben"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualisieren"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update All"
 msgstr "Alles aktualisieren"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Anfrage Aktualisieren"
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Aktualisierungtyp"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "Mehrere Anfragen aktualisieren"
 
@@ -4270,7 +4522,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Aktualisierung nicht gespeichert."
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "Aktualisiere ausgewählte Anfragen"
 
@@ -4283,7 +4535,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Aktualisiere Anfrage #%1"
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Aktualisiere Anfrage #%1 (%2)"
@@ -4292,7 +4544,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Aktualisierungstyp war weder Korrespondenz noch Kommentar."
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Aktualisiert"
 
@@ -4332,7 +4584,7 @@
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr "Benutzer '%1' konnte nicht gefunden werden"
@@ -4349,14 +4601,14 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Benutzerrechte"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 "Benutzer hat einen unbekannten Aktualisierungstyp für das benutzerdefinierte "
 "Feld %1 bei %2-Objekt #%3 verlangt"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Benutzer konnte nicht angelegt werden: %1"
@@ -4377,11 +4629,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Benutzerdefinierte Gruppe"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Benutzername"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Benutzer"
 
@@ -4389,11 +4641,15 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Auf diese Kriterien zutreffende Benutzer"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr "Gültige Suche"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Werte"
 
@@ -4471,7 +4727,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Arbeit"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr "Offline arbeiten"
 
@@ -4479,15 +4735,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "Arbeitszeit"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Sie sind bereits Besitzer dieser Anfrage"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "Sie sind kein autorisierter Benutzer"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Sie können nur Anfragen ohne Besitzer zuweisen"
 
@@ -4504,7 +4764,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Sie haben kein Recht, Anfragen in diesem Bereich anzulegen."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "Sie dürfen in diesem Bereich keine Anfragen erstellen"
 
@@ -4526,7 +4786,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "Ihre Anfrage wurde abgewiesen"
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Ihr Benutzername oder Passwort ist falsch"
 
@@ -4547,10 +4807,14 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "wie an %1 gewährt"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "belongs to"
 msgstr "gehört zu"
 
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
+msgstr ""
+
 #: html/SelfService/Closed.html:49
 msgid "closed"
 msgstr "geschlossen"
@@ -4567,7 +4831,7 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "gelöscht"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "does not belong to"
 msgstr "gehört nicht zu"
 
@@ -4583,27 +4847,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "gleich"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr "Fehler: Kann nicht hinunter bewegen"
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr "Fehler: Kann nicht nach links bewegen"
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr "Fehler: Kann nicht hinauf bewegen"
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr "Fehler: Nichts zu löschen"
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr "Fehler: Nichts zu bewegen"
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr "Fehler: Nichts zum Umschalten"
 
@@ -4616,6 +4880,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "Gruppe '%1'"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "Stunden"
@@ -4624,11 +4893,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "ID"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "ist"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "ist nicht"
 
@@ -4644,7 +4913,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "Min"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "Minuten"
 
@@ -4656,7 +4925,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "neu"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr "kein Name"
 
@@ -4672,7 +4941,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "ungleich"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "offen"
 
@@ -4702,7 +4971,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr "Zeige Konfigurationsmenü"
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr "Tabellenkalkulation"
 
@@ -4710,6 +4979,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "zurückgestellt"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -4720,7 +4998,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "Systemgruppe '%1'"
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "die aufrufende Komponente gab nicht an warum"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/en.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/en.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/en.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -54,7 +54,7 @@
 msgid "Oct."
 msgstr "Oct"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Open"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/es.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/es.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/es.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -26,7 +26,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "#%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr ""
@@ -50,7 +54,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -62,20 +66,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "Hace %1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 ha cambiado a %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 borrado"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 con la plantilla %3"
@@ -89,11 +93,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr ""
 
@@ -149,7 +153,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -162,7 +166,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "%1 ScripAction cargado"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "$1 añadido como un valor de %2"
@@ -198,12 +202,12 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 ha cambiado de %2 a %3"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 no se ha podido fijar a %2"
 
@@ -211,7 +215,7 @@
 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
 msgstr "%1 no pudo iniciar una transacción (%2)\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 no pudo fijar el estado a resuelto. La base de datos de RT podría ser inconsistente."
@@ -226,8 +230,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr ""
 
@@ -261,17 +269,14 @@
 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
 msgstr "%1 no es un identificador de Cola válido."
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 min"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr ""
 
@@ -279,7 +284,7 @@
 msgid "%1 not shown"
 msgstr "%1 no mostrado"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr ""
 
@@ -313,11 +318,11 @@
 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
 msgstr "%1 pondrá como pendiente una BASE [local] si es dependiente [o miembro] de una solicitud ligada."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr ""
 
@@ -342,7 +347,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1k"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' es un valor inválido para el estado"
@@ -371,11 +376,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr ""
 
@@ -409,7 +414,7 @@
 msgid "(None)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Envia una copia oculta de esta actualizacion a una lista delimitada por comas de direcciones de email. <b>NO</b> cambia quien recibirá futuras actualizaciones)"
 
@@ -417,11 +422,19 @@
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Envía una copia oculta de esta actualización a una lista de direcciones de correo delimitada por comas. <b>No</b> cambia a quien recibirá futuras actualizaciones.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Envia una copia oculta de esta actualización a una lista delimitada por comas de direcciones de email administrativas. Estas personas <b>recibirán</b> las futuras actualizaciones.)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Envia una copia oculta de esta actualización a una lista delimitada por comas de direcciones de email.<b>NO</b> cambia quien recibirá futuras actualizaciones."
 
@@ -429,10 +442,18 @@
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Manda una copia de esta actualización a una lista de direcciones de correo delimitada por comas. <b>No</b> cambia a quien recibirá futuras actualizaciones.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Envia una copia de esta actualización a una lista de direcciones de correo delimitada por comas. Estas personas <b>recibirán</b> actualizaciones futuras."
 
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
 msgstr ""
@@ -449,7 +470,7 @@
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(sin asunto)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(sin valor)"
 
@@ -457,7 +478,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(solo un ticket)"
 
@@ -481,6 +502,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(sin titulo)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "25 highest priority tickets I own..."
 msgstr "Los 25 tickets de mayor prioridad que poseo..."
@@ -505,7 +534,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nuevo ticket en\">&nbsp;%1"
@@ -583,11 +617,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Añadir AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Añadir Cc"
 
@@ -599,11 +633,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Añadir más archivos"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Añadir solicitante"
 
@@ -627,11 +661,11 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Añadir un scrip que se aplicará a todas las colas"
 
-#: html/Search/Build.html:85
-msgid "Add additional criteria"
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Añadir comentarios o respuestas a los tickets seleccionados"
 
@@ -643,7 +677,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Añadir nuevos observadores"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr ""
 
@@ -656,7 +698,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Principal ha sido añadido como %1 para esta cola"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Principal ha sido añadido como %1 para este ticket"
@@ -669,7 +711,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Dirección 2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -717,7 +759,7 @@
 msgid "AdminCorrespondence"
 msgstr "AdminCorrespondence"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -749,7 +791,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Cc Administrativa"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr ""
 
@@ -801,11 +843,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Aprobacion"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -866,15 +908,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjunto"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Adjuntar archivo"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "Archivo adjunto"
 
@@ -887,7 +929,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Archivo adjunto creado"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Nombre del archivo adjunto"
 
@@ -923,6 +965,10 @@
 msgid "AutoreplyToRequestors"
 msgstr "AutoreplyToRequestors"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
 msgstr "Firma PGP incorrecta: %1\\n"
@@ -943,7 +989,7 @@
 msgid "Basics"
 msgstr "Basicos"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
@@ -959,7 +1005,7 @@
 msgid "Begin Approval"
 msgstr "Begin Approval"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -975,19 +1021,23 @@
 msgid "Bookmarkable URL for this search"
 msgstr "URL para guardar esta búsqueda en sus marcadores"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Encabezados breves"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Actualización de varios tickets a la vez"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "No se pueden modificar los usuarios del sistema"
 
@@ -995,7 +1045,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Can this principal see this queue"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "No se puede agregar un campo personalizable si no tiene un nombre"
 
@@ -1004,7 +1054,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr ""
 
@@ -1016,20 +1066,24 @@
 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
 msgstr "No se puede fusionar dentro de un caso ya fusionado. Nunca deberia recibir este error"
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "No se puede especificar origen y destino al mismo tiempo"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "No se puede crear el usuario: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1037,11 +1091,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Cambiar contraseña"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Check box to delete"
 
@@ -1049,18 +1103,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Seleccione la caja para quitar el permiso"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Hijo"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Ciudad"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr ""
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Cerrado"
@@ -1073,11 +1135,23 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Command not understood!\\n"
 msgstr "No se entendió el comando!\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Comentario"
 
@@ -1101,11 +1175,11 @@
 msgid "Comments"
 msgstr "Comentarios"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Comentarios (no se envían a los solicitantes)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Comentarios (no se envían a los solicitantes)"
 
@@ -1113,7 +1187,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "Comentarios acerca de %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Comentarios acerca de este usuario"
 
@@ -1141,7 +1215,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Condición no encontrada"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Configuración"
 
@@ -1197,20 +1271,20 @@
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
 msgstr "No se pudo añadir un nuevo valor de campo personalizable para el ticket. %1 "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "No se pudo cambiar el propietario. "
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "No se puede crear un CampoPersonalizable"
@@ -1229,7 +1303,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "No se pudo crear la plantilla: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "No se pudo crear el ticket. Cola no seleccionada"
 
@@ -1249,11 +1323,11 @@
 msgid "Could not find group %1."
 msgstr "No se pudo encontrar el grupo %1."
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "No se pudo encontrar o crear el usuario"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "No se pudo encontrar ese principal"
 
@@ -1283,7 +1357,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "No se pudo hacer ese principal un %1 para esta cola"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "No se pudo hacer ese principal un %1 para este ticket"
@@ -1305,7 +1379,7 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "No se pudo agregar el miembro al grupo"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "No se pudo crear la transacción: %1"
@@ -1318,7 +1392,7 @@
 msgid "Couldn't find group\\n"
 msgstr "No se pudo encontrar el grupo\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "No se pudo encontrar la fila"
 
@@ -1326,7 +1400,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "No pudo enconcontrar ese principal"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "No se pudo encontrar ese valor"
 
@@ -1406,12 +1480,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "No se pudo cargar el ticket '%1'"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1420,7 +1494,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "País"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Crear"
 
@@ -1428,7 +1502,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Crear Tickets"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Crear CampoPersonalizable"
 
@@ -1469,7 +1543,7 @@
 msgid "Create a new template"
 msgstr "Crear una nueva plantilla"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Crear un nuevo ticket"
 
@@ -1522,7 +1596,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Crear tickets en esta cola"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Crear, borrar y modifical campos personalizables"
 
@@ -1550,19 +1624,27 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "CreateTicket"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Creado"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "CampoPersonalizable %1 creado"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Created template %1"
 msgstr "Plantilla %1 creada"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr ""
@@ -1583,6 +1665,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Permisos actuales"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "Criterio de busqueda actual"
@@ -1595,11 +1681,11 @@
 msgid "Custom Field #%1"
 msgstr "Campo personalizable #%1"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Campos personalizables"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr ""
@@ -1620,17 +1706,17 @@
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Campo personalizado %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Campo personalizado %1 tiene un valor."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Campo personalizado %1 no tiene un valor."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Campo personalizado %1 no encontrado"
@@ -1643,7 +1729,7 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Campo personalizado no encontrado"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "El valor del campo %1 no pudo ser encontrado para el campo %2"
@@ -1652,15 +1738,15 @@
 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
 msgstr "Valor del campo cambiado de %1 a %2"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "El valor del campo no pudo ser borrado"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "El valor del campo no pudo se encontrado"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Valor del campo borrado"
 
@@ -1668,11 +1754,15 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "CustomField"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Data error"
 msgstr "Error de datos"
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Fechas"
 
@@ -1736,7 +1826,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegar"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Borrar"
 
@@ -1757,6 +1847,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Borrar tickets"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr "DeleteTicket"
@@ -1785,11 +1879,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
 msgstr "Al borrar este objeto, se violará la integridad referencial. Eso es malo."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Denegar"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Dependen de este ticket"
 
@@ -1817,7 +1911,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Depende de"
 
@@ -1829,7 +1923,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "Descendiente"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Describa el problema debajo"
 
@@ -1873,7 +1967,7 @@
 msgid "Display ticket #%1"
 msgstr "Despliega ticket #%1"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr ""
 
@@ -1881,10 +1975,6 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Hacer cualquier cosa y todo"
 
-#: html/Search/Build.html:112
-msgid "Do the Search"
-msgstr ""
-
 #: html/Elements/Refresh:51
 msgid "Don't refresh this page."
 msgstr "No recargar esta página"
@@ -1901,7 +1991,7 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Retraso"
 
@@ -1913,10 +2003,14 @@
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "ERROR: No se pudo cargar el ticket '%1': %2.\\n"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
 msgid "Edit"
 msgstr "Editar"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1934,7 +2028,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Editar relaciones"
 
@@ -1942,6 +2036,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr ""
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1980,7 +2078,7 @@
 msgid "Editing Configuration for user %1"
 msgstr "Editando configuración para el usuario %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Editando campo %1"
@@ -1999,7 +2097,7 @@
 msgid "Editing template %1"
 msgstr "Editando plantilla %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "La base o el destinatario deben ser especificados"
 
@@ -2019,7 +2117,7 @@
 msgid "EmailEncoding"
 msgstr "Codificación para el correo"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Habilitado (Desmarcar esta caja deshabilita este campo personalizable)"
 
@@ -2045,7 +2143,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Estado %1 habilitado"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr ""
@@ -2054,7 +2152,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Introducir multiples valores"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
@@ -2062,11 +2160,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Introducir un valor"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Ingrese los números de ticket o las URL que llevan hacia el ticket. Separe multiples entradas con espacios"
 
@@ -2074,11 +2172,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:532
-msgid "Enter up to %1 values"
-msgstr ""
-
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -2098,7 +2192,7 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Error en los parámetros para Queue->AddWatcher"
 
@@ -2106,7 +2200,7 @@
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Error en los parámetros para Queue->DelWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr ""
 
@@ -2200,11 +2294,11 @@
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Prioridad Final"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr "FinalPriority"
 
@@ -2224,7 +2318,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Encontrar gente que"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Encontrar tickets"
 
@@ -2248,7 +2342,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr "Foo!"
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "Forzar cambio"
 
@@ -2256,19 +2350,15 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Encontrado %quant(%1,ticket)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr "Objeto encontrado"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:59
-msgid "Freeform"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "FreeformContactInfo"
 msgstr "FreeformContactInfo"
@@ -2285,7 +2375,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "Vie."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Encabezados completos"
 
@@ -2327,11 +2417,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Plantilla global"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr " Ir "
 
@@ -2380,7 +2470,7 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "El grupo no tiene este miembro"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Grupo no encontrado"
 
@@ -2392,7 +2482,7 @@
 msgid "Group not specified.\\n"
 msgstr "Grupo no especificado\\n"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupos"
 
@@ -2404,7 +2494,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr ""
 
@@ -2439,6 +2529,10 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Inicio"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
@@ -2448,11 +2542,11 @@
 msgid "I have [quant,_1,concrete mixer]."
 msgstr "Tengo [quant,_1,concrete mixer]."
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Id"
 
@@ -2480,11 +2574,11 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "Si ha actualizado algo más arriba, no olvide"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Valor ilegal para %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Campo inmutable"
 
@@ -2504,19 +2598,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Incluir usuarios deshabilitados en la búsqueda"
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Prioridad inicial"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr "InitialPriority"
 
@@ -2524,15 +2618,21 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Error de entrada"
 
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Interest noted"
 msgstr "Interest noted"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Error interno"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Error interno: %1"
@@ -2549,7 +2649,7 @@
 msgid "Invalid Type"
 msgstr "Tipo inválido"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Datos no válidos"
 
@@ -2557,6 +2657,11 @@
 msgid "Invalid owner. Defaulting to 'nobody'."
 msgstr "Propietario inválido. Estableciéndolo a 'nobody'."
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Área inválida"
@@ -2565,16 +2670,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Permiso inválido"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Valor inválido para %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Valor inválido para el campo personalizable"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Valor inválido para el estado"
 
@@ -2618,7 +2723,7 @@
 msgid "July"
 msgstr "Julio"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Todo"
 
@@ -2698,25 +2803,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "El vínculo ya existe"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "El vínculo no pudo ser creado"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Vínculo creado (%2)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Vínculo borrado (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Vínculo no encontrado"
 
@@ -2729,7 +2834,7 @@
 msgid "Link ticket %1"
 msgstr "Enlazar ticket %1"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Enlaces"
 
@@ -2763,60 +2868,60 @@
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "El directorio del log %1 no pudo ser encontrado o no se pudo escribir en él.\\n RT no puede ejecutarse."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Autenticado como %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Entrar"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Salir"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Hacer propietario a"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Establecer estatus"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Establecer fecha de plazo"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Establecer fecha de resolución"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Establecer fecha de inicio"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Establecer fecha de inicio"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Establecer fecha de último cambio"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Establecer prioridad"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Establecer cola"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Establecer título"
 
@@ -2913,19 +3018,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Fusión exitosa"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Fusión fallida. No se pudo establecer el EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Fusionar dentro de"
 
@@ -2934,27 +3039,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Mensaje"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "Falta una clave primaria?: %1"
 
@@ -3197,7 +3306,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr "ModifyACL"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -3229,7 +3338,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "Lun."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "Más acerca de %1"
@@ -3250,7 +3359,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "Se debe especificar un nombre"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr ""
@@ -3267,7 +3376,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Nombre"
 
@@ -3283,11 +3392,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Nunca"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Nuevo"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Nuevas relaciones"
 
@@ -3299,11 +3408,7 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Nueva pendiente de aprobación"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
-msgid "New Query"
-msgstr ""
-
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
 msgid "New Search"
 msgstr "Nueva búsqueda"
 
@@ -3327,6 +3432,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Nueva cola"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New request"
 msgstr "Nueva solicitud"
@@ -3351,7 +3460,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "El ticket nuevo no existe"
 
@@ -3371,7 +3480,7 @@
 msgid "New window setting"
 msgstr "Establecer nueva ventana "
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Siguiente"
 
@@ -3395,7 +3504,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "No hay campo personalizable"
 
@@ -3407,7 +3516,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "No hay grupo definido"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr ""
 
@@ -3431,11 +3540,11 @@
 msgid "No Ticket specified. Aborting ticket modifications\\n\\n"
 msgstr "No se especificó ticket. Abortando las modificaciones al ticket\\n\\n"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr "No action"
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr "No se ha especificado ninguna columna"
 
@@ -3443,7 +3552,7 @@
 msgid "No command found\\n"
 msgstr "Comando no encontrado\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "No hay comentarios sobre este usuario"
 
@@ -3451,7 +3560,7 @@
 msgid "No correspondence attached"
 msgstr "No hay ningún archivo adjunto"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "No hay descripción para %1"
@@ -3464,7 +3573,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr ""
 
@@ -3476,7 +3585,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "No tiene privilegios para crear colas"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "No tiene privilegios para crear tickets en la cola '%1'"
@@ -3493,7 +3602,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Sin permiso para ver la actualización del ticket"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "No hay un principal especificado"
 
@@ -3517,7 +3626,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "No hay búsqueda sobre la que operar"
 
@@ -3545,15 +3654,15 @@
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Usuario no encontrado. El manejador cvs está deshabilitado. Por favor consulte a su administrador.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr "No se envió ningun valor a _Set!\\n"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Nadie"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Campo no existente?"
 
@@ -3561,7 +3670,7 @@
 msgid "Not logged in"
 msgstr "No autenticado"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "No autenticado."
 
@@ -3577,7 +3686,7 @@
 msgid "Not yet implemented...."
 msgstr "No está implementado..."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Notas"
 
@@ -3665,7 +3774,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr "No se pudo crear el objeto"
 
@@ -3673,7 +3782,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr "Objeto creado"
 
@@ -3687,7 +3796,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -3699,7 +3808,7 @@
 msgid "October"
 msgstr "Octubre"
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr ""
 
@@ -3751,21 +3860,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Al hacer transaccion"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Solo muestra aprobaciones para solicitudes creadas despues de %1"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Solo muestra aprobaciones para solicitudes creadas antes de %1"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Abierto"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Abrirlo"
 
@@ -3789,6 +3902,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr "Open tickets on correspondence"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr ""
@@ -3801,7 +3918,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Organización"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Ticket originario: #%1"
@@ -3826,7 +3943,7 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "OwnTicket"
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Propietario"
 
@@ -3834,7 +3951,7 @@
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Propietario cambiado de %1 a %2"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr ""
 
@@ -3860,11 +3977,11 @@
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Buscapersonas Tel."
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Padres"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Contraseña"
 
@@ -3872,7 +3989,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Recordatorio de contraseña"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr "Contraseña cambiado"
 
@@ -3906,7 +4023,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Personas"
 
@@ -3918,7 +4035,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Permiso denegado"
 
@@ -3942,7 +4059,7 @@
 msgid "Placeholder"
 msgstr "Placeholder"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencias"
 
@@ -3954,7 +4071,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Preparación cortada"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Prev"
 
@@ -3975,7 +4092,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "No se encontró el principal %1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioridad"
 
@@ -4004,15 +4121,11 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudogrupo para uso interno"
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
-msgid "Query"
-msgstr ""
-
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Cola"
 
@@ -4046,7 +4159,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "La cola no se pudo crear"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "La cola no se pudo cargar"
 
@@ -4058,7 +4171,7 @@
 msgid "Queue is not specified."
 msgstr "No se especifico ninguna cola"
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Cola no encontrada"
 
@@ -4066,20 +4179,27 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Colas"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT %1"
 msgstr "RT %1"
 
@@ -4116,7 +4236,7 @@
 msgid "RT Critical error. Message not recorded!"
 msgstr "Error crítico en RT. El mensaje no fue grabado!"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "Error del RT"
 
@@ -4136,7 +4256,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr ""
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT en un vistazo"
 
@@ -4160,7 +4280,7 @@
 msgid "RT couldn't validate this PGP signature. \\n"
 msgstr "RT no pudo validar esta firma PGP. \\n"
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT para %1"
@@ -4181,6 +4301,10 @@
 msgid "RT thinks this message may be a bounce"
 msgstr "RT cree que este mensaje puede ser un mensaje rebotado"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT will process this message as if it were unsigned.\\n"
 msgstr "RT procesará este mensaje como si fuera uno no firmado\\n"
@@ -4217,11 +4341,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Referenciado por"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "Hace referencia a"
 
@@ -4242,19 +4366,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Refrescar esta página cada %1 minutos"
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Quitar AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Quitar Cc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Quitar solicitante"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Responder"
 
@@ -4262,7 +4415,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr ""
 
@@ -4274,6 +4427,10 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr "ReplyToTicket"
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Solicitante"
@@ -4290,7 +4447,7 @@
 msgid "RequestorAddresses"
 msgstr "RequestorAddresses"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Solicitantes"
 
@@ -4303,7 +4460,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Borrar"
 
@@ -4311,19 +4468,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Residencia"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Resolver"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Resolver ticket #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Resuelto"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Response to requestors"
 msgstr "Responder a los solicitantes"
@@ -4398,7 +4571,11 @@
 msgid "RootApproval"
 msgstr "RootApproval"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr ""
 
@@ -4406,11 +4583,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "Sab."
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Guardar Cambios"
 
@@ -4418,7 +4595,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Guardar cambios"
 
@@ -4462,7 +4639,7 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Acciones que se aplican a todas las colas"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Búsqueda"
 
@@ -4470,24 +4647,51 @@
 msgid "Search Criteria"
 msgstr "Criterios de búsqueda"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Buscar aprobaciones"
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Seguridad:"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr ""
 
@@ -4503,7 +4707,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -4571,6 +4775,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Seleccionar cola"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Seleccionar accion"
@@ -4603,6 +4811,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr ""
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Self Service"
 msgstr "Autoservicio"
@@ -4659,7 +4871,7 @@
 msgid "September"
 msgstr "Septiembre"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
@@ -4671,31 +4883,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Mostrar resultados"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "Mostrar peticiones aprobadas"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Mostrar lo básico"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "Mostrar solicitudes denegadas"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Mostrar detalles"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "Mostrar solicitudes pendientes"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Mostrar solicitudes esperando otras aprobaciones"
 
@@ -4755,6 +4967,10 @@
 msgid "Signed in as %1"
 msgstr "Validado como %1"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Sencillo"
@@ -4763,7 +4979,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr "Saltar Menu"
 
@@ -4807,7 +5023,7 @@
 msgid "Started date '%1' could not be parsed"
 msgstr "La fecha de inicio '%1' no se pudo leer"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Empieza"
 
@@ -4823,7 +5039,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Estado"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Estado"
 
@@ -4839,7 +5055,7 @@
 msgid "StatusChange"
 msgstr "StatusChange"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Robar"
 
@@ -4860,7 +5076,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Asunto"
 
@@ -4869,7 +5085,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Asunto cambiado a %1"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Enviar"
 
@@ -4942,7 +5158,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TEST_STRING"
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Coger"
 
@@ -4991,15 +5207,15 @@
 msgid "Templates for %1\\n"
 msgstr "Plantillas de %1\\n"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Ese es el valor actual"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Ese no es un valor para este campo personalizable"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Este es el mismo valor"
 
@@ -5012,7 +5228,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Ese principal ya es un %1 para esta cola"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Ese principal ya es un %1 para este ticket"
@@ -5026,11 +5242,11 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
 msgstr "Ese principal no es un %1 para este ticket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Esa cola no existe"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Ese ticket tiene dependencias sin resolver"
 
@@ -5038,11 +5254,11 @@
 msgid "That user already has that right"
 msgstr "Ese usuario ya tiene ese privilegio"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Ese usuario ya posee ese ticket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Ese usuario no existe"
 
@@ -5066,7 +5282,7 @@
 msgid "That user is now unprivilegedileged"
 msgstr "Este usuario ya no tiene privilegios"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Ese usuario puede no poseer tickets en esa cola"
 
@@ -5074,7 +5290,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ese no es un identificador numérico"
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Lo básico"
 
@@ -5098,7 +5314,7 @@
 msgid "The following commands were not proccessed:\\n\\n"
 msgstr "Los siguientes comandos no han sido procesados:\\n\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Ha sido establecido el nuevo valor"
 
@@ -5114,7 +5330,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr "Estos comentarios generalmente no están visibles para el usuario"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
@@ -5138,7 +5354,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Parece que esta transacción no tiene contenido"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "Los %1 tickets de mayor prioridad de este usuario"
@@ -5176,7 +5392,7 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Ticket %1 creado en la cola '%2'"
@@ -5185,8 +5401,8 @@
 msgid "Ticket %1 loaded\\n"
 msgstr "Ticket %1 cargado\\n"
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Ticket %1: %2"
 
@@ -5207,7 +5423,7 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr "Ticket resuelto"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr ""
 
@@ -5215,15 +5431,15 @@
 msgid "Ticket attachment"
 msgstr "Archivos adjuntos del ticket"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Contenido del ticket"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Tipo de contenido del ticket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "No se pudo crear el ticket debido a un error interno"
 
@@ -5268,7 +5484,7 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tickets"
 
@@ -5280,35 +5496,51 @@
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Tickets %1 por %2"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Tickets from %1"
 msgstr "Tickets de %1"
 
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Tickets que dependen de esta aprobación:"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Tiempo Restante"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Tiempo Trabajado"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Tiempo restante"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr "Tiempo para mostrar"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Tiempo trabajado"
 
@@ -5316,7 +5548,7 @@
 msgid "TimeLeft"
 msgstr "TimeLeft"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "TimeWorked"
 
@@ -5332,19 +5564,23 @@
 msgid "To generate a diff of this commit:\\n"
 msgstr "Para generar una comparación de este cometido:\\n"
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Última actualización"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transacción"
@@ -5370,7 +5606,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Las transacciones son inmutables"
 
@@ -5382,7 +5618,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "Mar."
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "Tipo"
 
@@ -5398,13 +5634,13 @@
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "Usuario en Unix"
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Codificación de contenido desconocida: %1"
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr ""
 
@@ -5432,23 +5668,19 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr "No cogido"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Actualizar"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
-msgid "Update All"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update ID"
 msgstr "Id de actualización"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Tipo de actualización"
 
@@ -5460,7 +5692,7 @@
 msgid "Update email"
 msgstr "Actualizar correo"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr ""
 
@@ -5472,7 +5704,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Actualización no grabada."
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "Actualizar tickets seleccionados"
 
@@ -5493,7 +5725,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Actualizar ticket #%1"
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Actualizar ticket #%1 (%2)"
@@ -5502,7 +5734,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "El tipo de actualización no fue ni respuesta ni comentario"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Actualizado"
 
@@ -5550,7 +5782,7 @@
 msgid "User %1 Password: %2\\n"
 msgstr "Usuario %1 Contraseña: %2\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr ""
@@ -5583,12 +5815,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Privilegios de usuario"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "El usuario no pudo ser creado: %1"
@@ -5617,11 +5849,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Nombre de usuario"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Usuarios"
 
@@ -5629,15 +5861,19 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Usuarios que concuerdan con los criterios de búsqueda"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr ""
 
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "ValueOfQueue"
 msgstr "Valor de la cola"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Valores"
 
@@ -5721,7 +5957,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Trabajo"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr ""
 
@@ -5733,15 +5969,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "Trabajado"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Usted ya es propietario de este caso"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "Usted no es un usuario autorizado"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Usted solo puede reasignar casos que posee o que no posee nadie³"
 
@@ -5762,7 +6002,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "No tiene permiso para crear tickets en esa cola."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "No puede crear solicitudes en esa cola."
 
@@ -5794,7 +6034,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "Su petición ha sido rechazada"
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Nombre o contraseña de usuario incorrectos"
 
@@ -5819,8 +6059,8 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "como priviligiado para %1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
-msgid "belongs to"
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
 msgstr ""
 
 #: html/SelfService/Closed.html:49
@@ -5847,12 +6087,7 @@
 msgid "correspondence sent"
 msgstr "Correspondencia enviada"
 
-#: html/Search/Build.html:563
-#. ( . $token . " in '$string'\n")
-msgid "current: $current, want $want, Error near ->$val<- expecting a "
-msgstr ""
-
-#: html/Admin/Queues/Modify.html:98 lib/RT/Date.pm:341
+#: html/Admin/Queues/Modify.html:98 lib/RT/Date.pm:342
 msgid "days"
 msgstr "días"
 
@@ -5868,10 +6103,6 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "borrado"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
-msgid "does not belong to"
-msgstr ""
-
 #: html/Search/Elements/PickBasics:61
 msgid "does not match"
 msgstr "no coincide"
@@ -5884,27 +6115,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "igual a"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr ""
 
@@ -5925,6 +6156,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "grupo '%1'"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "horas"
@@ -5933,11 +6169,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "id"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "es"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "no es"
 
@@ -5953,7 +6189,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "minutos"
 
@@ -5969,7 +6205,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "nuevo"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr ""
 
@@ -5989,7 +6225,7 @@
 msgid "notlike"
 msgstr "notlike"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "abierto"
 
@@ -6019,7 +6255,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -6027,6 +6263,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "pendiente"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -6037,7 +6282,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "grupo del sistema '%1'"
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "el componente que llama no especifica por qué"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fi.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fi.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fi.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -19,7 +19,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr ""
@@ -39,7 +43,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3.%2 %7 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -51,20 +55,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 sitten"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1: %2 muutettu arvoon %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 poistettu"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 pohjalla %3"
@@ -78,11 +82,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr ""
 
@@ -138,7 +142,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -151,7 +155,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "ScriptAction %1 ladattu"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 lisätty arvoksi %2lle"
@@ -187,12 +191,12 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 muutettu arvosta %2 arvoon %3"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "Arvoa %1 ei voitu asettaa arvoksi %2"
 
@@ -200,7 +204,7 @@
 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
 msgstr "%1 ei voinut suorittaa tapahtumaa (%2)\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 ei voinut asettaa tilaa päätetyksi. RT:n tietokanta saattaa olla vioittunut."
@@ -215,8 +219,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr ""
 
@@ -250,17 +258,14 @@
 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
 msgstr "%1 ei ole kelvollinen työjonon id"
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 min"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr ""
 
@@ -268,7 +273,7 @@
 msgid "%1 not shown"
 msgstr "%1 ei näy"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr ""
 
@@ -298,11 +303,11 @@
 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
 msgstr "%1 jäädyttää [paikallisen] BASE jos se riippuu linkitetystä tapauksesta [tai on sen jäsen]."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr ""
 
@@ -327,7 +332,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' ei kelpaa tilan arvoksi"
@@ -356,11 +361,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Syötä tapausten numerot tai www-osoitteet, välilyönneillä erotettuina)"
 
@@ -394,7 +399,7 @@
 msgid "(None)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää piilokopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Ei lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
@@ -402,11 +407,19 @@
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Lähettää piilokopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Ei lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin hallinnollisiin sähköpostiosoitteisiin. <b>Lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Ei lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
@@ -414,10 +427,18 @@
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Ei lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
 msgstr ""
@@ -434,7 +455,7 @@
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(ei otsikkoa)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(ei arvoa)"
 
@@ -442,7 +463,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(vain yksi tapaus)"
 
@@ -466,6 +487,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(nimetön)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "25 highest priority tickets I own..."
 msgstr "25 tärkeintä omistamaani tapausta..."
@@ -490,7 +519,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Uusi tapaus\">&nbsp;%1"
@@ -548,11 +582,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Lisää kopio ylläpidolle"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Lisää kopio"
 
@@ -564,11 +598,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Lisää useampi tiedosto"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Lisää tilaaja"
 
@@ -588,11 +622,11 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Lisää kaikille työjonoille yhteinen toiminto"
 
-#: html/Search/Build.html:85
-msgid "Add additional criteria"
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Lisää kommentteja tai vastauksia valituille tapauksille"
 
@@ -604,7 +638,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Lisää uusia tarkkailijoita"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr ""
 
@@ -613,7 +655,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Lisätty toimeksiantaja %1:ksi tähän työjonoon"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Lisätty toimeksiantaja %1:ksi tälle tapaukselle"
@@ -626,7 +668,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Osoite2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
@@ -662,7 +704,7 @@
 msgid "AdminCc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -690,7 +732,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr ""
 
@@ -738,11 +780,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Hyväksyntä"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -799,15 +841,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Liitä"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Liitä tiedosto"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "Liitä tiedosto"
 
@@ -820,7 +862,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Liitetiedosto luotu"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Liitetiedoston nimi"
 
@@ -848,6 +890,10 @@
 msgid "Autoreply To Requestors"
 msgstr "Automaattivastaus tilaajille"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
 msgstr "Virheellinen PGP allekirjoitus: %1\\n"
@@ -868,7 +914,7 @@
 msgid "Basics"
 msgstr "Perustiedot"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "Piilokopio"
 
@@ -880,7 +926,7 @@
 msgid "Before"
 msgstr "ennen"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -896,19 +942,23 @@
 msgid "Bookmarkable URL for this search"
 msgstr "Osoite tähän kyselyyn (selaimen kirjanmerkkeihin)"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Lyhyet otsikot"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Tapausten ryhmäpäivitys"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Järjestelmäkäyttäjien muokkaus ei ole sallittua"
 
@@ -916,7 +966,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Näkeekö toimeksiantaja tämän työjonon"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Kentän lisääminen ilman nimeä ei onnistu"
 
@@ -925,7 +975,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr ""
 
@@ -937,20 +987,24 @@
 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
 msgstr "Et voi yhdistää jo yhdistettyyn tapaukseen. Sinun ei pitäisi saada tätä virhettä koskaan."
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Sekä juuren ja kohteen määritteleminen samalla ei ole mahdollista"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "Käyttäjää ei voitu luoda: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopio"
 
@@ -958,11 +1012,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Muuta salasana"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Valitse laatikko poistaaksesi"
 
@@ -970,18 +1024,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Valitse laatikko peruaksesi oikeuden"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Lapset"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Kaupunki"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr ""
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Suljettu"
@@ -994,11 +1056,23 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Command not understood!\\n"
 msgstr "Komentoa ei ymmärretty!\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentoi"
 
@@ -1022,11 +1096,11 @@
 msgid "Comments"
 msgstr "Kommentit"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentti (ei lähetetä tilaajille)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentti (ei lähetetä tilaajille)"
 
@@ -1034,7 +1108,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "Kommentit kohteesta %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Kommentit tästä käyttäjästä"
 
@@ -1062,7 +1136,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Ehtoa ei löydetty"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Ylläpito"
 
@@ -1114,20 +1188,20 @@
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
 msgstr "Uuden kentän lisäys tapaukselle epäonnistui. %1 "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Omistajaa ei voitu vaihtaa."
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Uuden kentän lisääminen epäonnistui"
@@ -1146,7 +1220,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "Pohjan luonti epäonnistui: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Tapauksen luonti epäonnistui. Työjonoa ei ole asetettu"
 
@@ -1162,11 +1236,11 @@
 msgid "Could not find group %1."
 msgstr "Ryhmää %1 ei löytynyt."
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Käyttäjää ei löydetty eikä pystytty luomaan"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Tätä toimeksiantajaa ei löytynyt"
 
@@ -1196,7 +1270,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Ei voinut tehdä toimeksiantajaa %1:ksi tälle työjonolle"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Ei voinut tehdä toimeksiantajaa tälle tapaukselle: %1"
@@ -1218,7 +1292,7 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Jäsenen lisääminen ryhmään ei onnistunut"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "Tapahtuman luominen ei onnistunut: %1"
@@ -1231,7 +1305,7 @@
 msgid "Couldn't find group\\n"
 msgstr "Ryhmää ei löytynyt\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Riviä ei löytynyt"
 
@@ -1239,7 +1313,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Toimeksiantajaa ei löytynyt"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Arvoa ei löytynyt"
 
@@ -1315,12 +1389,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Tapauksen '%1' lataaminen ei onnistunut"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1329,7 +1403,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "Maa"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Luo"
 
@@ -1337,7 +1411,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Luo tapauksia"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Luo kenttä"
 
@@ -1378,7 +1452,7 @@
 msgid "Create a new template"
 msgstr "Luo uusi pohja"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Luo uusi tapaus"
 
@@ -1431,7 +1505,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Luo tapauksia tähän työjonoon"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Luo, muokkaa ja poista kenttiä"
 
@@ -1459,19 +1533,27 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Luotu"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "Luotu kenttä %1"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Created template %1"
 msgstr "Luotu pohja %1"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr ""
@@ -1492,6 +1574,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Tämänhetkiset oikeudet"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "Tämänhetkiset hakumääritteet"
@@ -1500,11 +1586,11 @@
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Tämänhetkiset tarkkailijat"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Kentät"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr ""
@@ -1525,17 +1611,17 @@
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Kenttä %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Kentällä %1 on arvo"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Kentällä %1 ei ole arvoa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Kenttää %1 ei löytynyt"
@@ -1548,7 +1634,7 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Kenttää ei löytynyt"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Kentän arvoa %1 ei löytynyt kentälle %2"
@@ -1557,15 +1643,15 @@
 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
 msgstr "Kentän arvo muutettu arvosta %1 arvoon"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Kentän arvoa ei pystytty poistamaan"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Kentän arvoa ei löydetty"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Kentän arvo poistettu"
 
@@ -1573,7 +1659,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Päivät"
 
@@ -1633,7 +1723,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Poista"
 
@@ -1654,6 +1744,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Poista tapaukset"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr ""
@@ -1674,11 +1768,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Tämän objektin poistaminen rikkoo tietokannan viitteet"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Tästä tapauksesta riippuu"
 
@@ -1706,7 +1800,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Riippuu tapauksesta"
 
@@ -1714,7 +1808,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "Laskeva"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Kuvaa tapausta"
 
@@ -1758,7 +1852,7 @@
 msgid "Display ticket #%1"
 msgstr "Näytä tapaus #%1"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr ""
 
@@ -1766,10 +1860,6 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Tee mitä tahansa ja kaikki"
 
-#: html/Search/Build.html:112
-msgid "Do the Search"
-msgstr ""
-
 #: html/Elements/Refresh:51
 msgid "Don't refresh this page."
 msgstr "Älä päivitä tätä sivua"
@@ -1786,7 +1876,7 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Erääntyy"
 
@@ -1798,10 +1888,14 @@
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "VIRHE: Tapauksen '%1' lataaminen ei onnistunut: %2.\\n"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
 msgid "Edit"
 msgstr "Muokkaa"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1819,7 +1913,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Muokkaa suhteita"
 
@@ -1827,6 +1921,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr ""
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1865,7 +1963,7 @@
 msgid "Editing Configuration for user %1"
 msgstr "Muokataan käyttäjän %1 asetuksia"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Muokataan kenttää %1"
@@ -1884,7 +1982,7 @@
 msgid "Editing template %1"
 msgstr "Muokataan pohjaa %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Joko juuri tai kohde täytyy olla määritelty"
 
@@ -1904,7 +2002,7 @@
 msgid "EmailEncoding"
 msgstr "Sähköpostin koodaus"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Aktiivinen (rastin poistaminen passivoi kentän)"
 
@@ -1925,7 +2023,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Aktivoitu tila %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr ""
@@ -1934,7 +2032,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Anna useampi arvo"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
@@ -1942,11 +2040,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Anna yksi arvo"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Lisää tapausten numerot tai www-linkit. Erota useammat välilyönneillä."
 
@@ -1954,7 +2052,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Virhe"
 
@@ -1970,7 +2068,7 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Virhe parametreissa: Ticket->AddWatcher"
 
@@ -1978,7 +2076,7 @@
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Virhe parametreissa: Ticket->DelWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr ""
 
@@ -2072,11 +2170,11 @@
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Loppuprioriteetti"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr ""
 
@@ -2096,7 +2194,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Etsi käyttäjät, joiden"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Hae tapauksia"
 
@@ -2116,7 +2214,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "Pakota muutos"
 
@@ -2124,19 +2222,15 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:59
-msgid "Freeform"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "FreeformContactInfo"
 msgstr "Vapaamuotoiset yhteystiedot"
@@ -2145,7 +2239,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "Pe"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Kokonaiset otsikot"
 
@@ -2179,11 +2273,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Yleinen pohja: %1"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "Ok!"
 
@@ -2232,7 +2326,7 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Ryhmässä ei ole sellaista jäsentä"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Ryhmää ei löydetty"
 
@@ -2244,7 +2338,7 @@
 msgid "Group not specified.\\n"
 msgstr "Ryhmää ei määritelty.\\n"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Ryhmät"
 
@@ -2256,7 +2350,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr ""
 
@@ -2291,16 +2385,20 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Kotisivu"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Numero"
 
@@ -2328,11 +2426,11 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "Jos olet muuttanut tietoja, muista tallentaa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Kelpaamaton arvo %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Muuttumaton kenttä"
 
@@ -2352,19 +2450,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Sisällytä listaukseen myös passiiviset käyttäjät."
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Alkuprioriteetti"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr ""
 
@@ -2372,11 +2470,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Virhe syötteessä"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Sisäinen virhe"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Sisäinen virhe: %1"
@@ -2393,7 +2497,7 @@
 msgid "Invalid Type"
 msgstr "Kelpaamaton tyyppi"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Kelpaamatonta dataa"
 
@@ -2401,6 +2505,11 @@
 msgid "Invalid owner. Defaulting to 'nobody'."
 msgstr "Omistaja ei kelpaa. Asetetaan oletusasetusten mukaan 'ei kukaan'"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Kelpaamaton työjono"
@@ -2409,16 +2518,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Kelpaamaton oikeus"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Kelpaamaton arvo kohteelle %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Kelpaamaton arvo kentälle"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Kelpaamaton arvo tilalle"
 
@@ -2458,7 +2567,7 @@
 msgid "July"
 msgstr "Heinäkuu"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Jätti"
 
@@ -2534,25 +2643,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Linkki on jo olemassa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Linkkiä ei voitu luoda"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Linkki luotu (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Linkki poistettu (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Linkkiä ei löydetty"
 
@@ -2565,7 +2674,7 @@
 msgid "Link ticket %1"
 msgstr "Linkitä tapaus #%1"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Linkit"
 
@@ -2599,60 +2708,60 @@
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "Lokihakemistoa %1 ei löytynyt tai kirjoittaminen ei onnistunut.\\n RT ei voi toimia."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Olet kirjautunut sisään tunnuksella %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Kirjaudu sisään"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Kirjaudu ulos"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Aseta omistaja"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Aseta tila"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Aseta erääntymisaika"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Aseta päätösaika"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Aseta aloitusaika"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Aseta alkuaika"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Aseta oltu yhteydessä -aika"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Aseta prioriteetti"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Aseta työjono"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Aseta otsikko"
 
@@ -2745,19 +2854,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Yhdistäminen onnistui"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Yhdistäminen epäonnistui. EffectiveId:n arvoa ei pystytty asettamaan"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Yhdistä"
 
@@ -2766,27 +2875,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Viesti"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr ""
 
@@ -3013,7 +3126,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -3045,7 +3158,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "Ma"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "Lisätietoa: %1"
@@ -3066,7 +3179,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "'Nimi' täytyy määritellä"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr ""
@@ -3083,7 +3196,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
@@ -3099,11 +3212,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Ei ikinä"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Uusi"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Uusi linkki"
 
@@ -3115,11 +3228,7 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
-msgid "New Query"
-msgstr ""
-
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
 msgid "New Search"
 msgstr "Uusi haku"
 
@@ -3143,6 +3252,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Uusi työjono"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New request"
 msgstr "Uusi tapaus"
@@ -3167,7 +3280,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Uutta tapausta ei löydy"
 
@@ -3187,7 +3300,7 @@
 msgid "New window setting"
 msgstr "Uusi ikkunan asetus"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Seuraava"
 
@@ -3211,7 +3324,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "Ei kenttiä"
 
@@ -3223,7 +3336,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Ryhmää ei ole määritelty"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr ""
 
@@ -3247,11 +3360,11 @@
 msgid "No Ticket specified. Aborting ticket modifications\\n\\n"
 msgstr "Tapausta ei määritelty. Poistutaan tapauksen muokkauksesta\\n\\n"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr ""
 
@@ -3259,7 +3372,7 @@
 msgid "No command found\\n"
 msgstr "Komentoa ei löytynyt\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "Käyttäjälle ei ole annettu kommentteja"
 
@@ -3267,7 +3380,7 @@
 msgid "No correspondence attached"
 msgstr "Ei kirjeenvaihtoa liitettynä"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Ei kuvausta kohteelle %1"
@@ -3280,7 +3393,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr ""
 
@@ -3292,7 +3405,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Ei oikeutta luoda työjonoja"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Ei oikeutta luoda tapauksia työjonoon '%1'"
@@ -3309,7 +3422,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Ei oikeutta päivittää tätä tapausta"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Toimeksiantajaa ei ole määritelty"
 
@@ -3333,7 +3446,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Ei työstettävää hakua"
 
@@ -3361,15 +3474,15 @@
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Ei kelpaa RT-käyttäjäksi. RT:n cvs-käsittelijä irrottautuu. Ole hyvä ja ota yhteyttä RT:n ylläpitäjään.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Ei kukaan"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Olematon kenttä?"
 
@@ -3377,7 +3490,7 @@
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Sisäänkirjautumaton"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Et ole kirjautunut järjestelmään"
 
@@ -3393,7 +3506,7 @@
 msgid "Not yet implemented...."
 msgstr "Ei vielä toteutettu..."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Merkintöjä"
 
@@ -3481,7 +3594,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr ""
 
@@ -3489,15 +3602,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
-msgid "Object could not be created"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Record.pm:123
-msgid "Object could not be deleted"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Record.pm:312
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr ""
 
@@ -3511,7 +3616,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -3523,7 +3628,7 @@
 msgid "October"
 msgstr "lokakuu"
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr ""
 
@@ -3575,21 +3680,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Näytä vain pyynnöt, jotka on luotu jälkeen %1"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Näytä vain pyynnöt, jotka on luotu ennen %1"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Avoin"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Avaa"
 
@@ -3613,6 +3722,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr "Avaa tapaukset, kun esiintyy kirjeenvaihtoa"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr ""
@@ -3625,7 +3738,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Laitos"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Alkuperäinen tapaus: #%1"
@@ -3650,7 +3763,7 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Omistaja"
 
@@ -3658,7 +3771,7 @@
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Omistaja vaihdettu tunnuksesta %1 tunnukseen %2"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr ""
 
@@ -3684,11 +3797,11 @@
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Hakulaite-puhelin"
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Isät"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Salasana"
 
@@ -3696,7 +3809,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Salasanan muistutus"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr ""
 
@@ -3730,7 +3843,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Käyttäjät"
 
@@ -3742,7 +3855,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Pääsy kielletty"
 
@@ -3766,7 +3879,7 @@
 msgid "Placeholder"
 msgstr "Paikanpitäjä"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Asetukset"
 
@@ -3778,7 +3891,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Valmistele tumppi"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Edellinen"
 
@@ -3799,7 +3912,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "Toimeksiantajaa %1 ei löytynyt"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioriteetti"
 
@@ -3828,15 +3941,11 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Valeryhmä sisäiseen käyttöön"
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
-msgid "Query"
-msgstr ""
-
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Työjono"
 
@@ -3866,7 +3975,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Työjonoa ei voitu luoda"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Työjonoa ei voitu ladata."
 
@@ -3878,7 +3987,7 @@
 msgid "Queue is not specified."
 msgstr "Työjonoa ei määritelty"
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Työjonoa ei löytynyt"
 
@@ -3886,23 +3995,26 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Työjonot"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
-msgid "RT %1"
-msgstr ""
-
 #: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:70 lib/RT/StyleGuide.pod:796
 #. ($RT::VERSION, $RT::rtname)
 msgid "RT %1 for %2"
@@ -3936,7 +4048,7 @@
 msgid "RT Critical error. Message not recorded!"
 msgstr "RT Kriittinen virhe. Viestiä ei tallennettu!"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT Virhe"
 
@@ -3952,7 +4064,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr ""
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT yhdellä silmäyksellä"
 
@@ -3976,7 +4088,7 @@
 msgid "RT couldn't validate this PGP signature. \\n"
 msgstr "RT ei pystynyt tarkistamaan tätä PGP allekirjoitusta.\\n"
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "%1: RT"
@@ -3993,6 +4105,10 @@
 msgid "RT thinks this message may be a bounce"
 msgstr "RT luulee että tämä viesti on palautus"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT will process this message as if it were unsigned.\\n"
 msgstr "RT prosessoi tämän viestin kuten se olisi allekirjoittamaton."
@@ -4029,11 +4145,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Viitattu jostakin"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "Viittaus johonkin"
 
@@ -4050,19 +4166,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Päivitä tämä sivu %1 minuutin välein"
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Poista kopio ylläpidolle"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Poista kopio"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Poista tilaaja"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Vastaa"
 
@@ -4070,7 +4215,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr ""
 
@@ -4082,6 +4227,10 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr ""
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Tilaaja"
@@ -4094,7 +4243,7 @@
 msgid "Requestor(s)"
 msgstr "Tilaajat"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Tilaajat"
 
@@ -4107,7 +4256,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Palauta"
 
@@ -4115,19 +4264,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Koti"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Päätä"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Ratkaise tapaus #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Päätetty"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Response to requestors"
 msgstr "Vastaus tilaajille"
@@ -4198,7 +4363,11 @@
 msgid "Roles"
 msgstr "Roolit"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr ""
 
@@ -4206,11 +4375,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "La"
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Tallenna muutokset"
 
@@ -4218,7 +4387,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Tallenna muutokset"
 
@@ -4262,7 +4431,7 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Toiminnot, joita sovelletaan kaikkiin työjonoihin"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Hae"
 
@@ -4270,24 +4439,51 @@
 msgid "Search Criteria"
 msgstr "Hakukriteerit"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr ""
 
@@ -4303,7 +4499,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -4371,6 +4567,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Valitse työjono"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Valitse toiminto"
@@ -4395,6 +4595,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr ""
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Self Service"
 msgstr "Itsepalvelu"
@@ -4451,7 +4655,7 @@
 msgid "September"
 msgstr "syyskuu"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
@@ -4463,31 +4667,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Näytä tulokset"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Näytä perustiedot"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Näytä yksityiskohdat"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr ""
 
@@ -4543,6 +4747,10 @@
 msgid "Signature"
 msgstr "Allekirjoitus"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Yksittäinen"
@@ -4551,7 +4759,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr ""
 
@@ -4595,7 +4803,7 @@
 msgid "Started date '%1' could not be parsed"
 msgstr "Aloittamisaikaa '%1' ei pystytty tulkitsemaan"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Alkaa"
 
@@ -4611,7 +4819,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Tila"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Tila"
 
@@ -4623,7 +4831,7 @@
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr "Tila muutettu arvosta %1 arvoon %2"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Kaappaa"
 
@@ -4644,7 +4852,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Otsikko"
 
@@ -4653,7 +4861,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Otsikko vaihdettu: %1"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Lähetä"
 
@@ -4710,7 +4918,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TESTIMERKKIJONO"
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Ota itselle"
 
@@ -4759,15 +4967,15 @@
 msgid "Templates for %1\\n"
 msgstr "Pohjat työjonolle %1\\n"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Ei ole arvo tälle kentälle"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Tämä on sama arvo"
 
@@ -4780,7 +4988,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Toimeksiantaja on jo %1 tälle työjonolle"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Toimeksiantaja on jo %1 tälle tapaukselle"
@@ -4794,11 +5002,11 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
 msgstr "Toimeksiantaja ei ole %1 tälle tapaukselle"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Työjonoa ei ole olemassa"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Tapaus sisältää päättämättömiä riippuvuuksia"
 
@@ -4806,11 +5014,11 @@
 msgid "That user already has that right"
 msgstr "Käyttäjällä on jo tuo oikeus"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Käyttäjä omistaa jo tämän tapauksen"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Käyttäjää ei ole olemassa"
 
@@ -4830,7 +5038,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Käyttäjä on nyt erioikeudeton"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Käyttäjä ei voi omistaa tapauksia tuossa työjonossa"
 
@@ -4838,7 +5046,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ei ole numero"
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Perustiedot"
 
@@ -4862,7 +5070,7 @@
 msgid "The following commands were not proccessed:\\n\\n"
 msgstr "Seuraavia komentoja ei suoritettu:\\n\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Uusi arvo asetettu."
 
@@ -4878,7 +5086,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr "Nämä kommentit eivät ole yleisesti näkyvillä käyttäjälle"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
@@ -4902,7 +5110,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Tämä tapahtuma ei näytä sisältävän mitään"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "Käyttäjän %1 tärkeintä tapausta"
@@ -4936,7 +5144,7 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Tapaus %1 luotu työjonoon '%2'"
@@ -4945,8 +5153,8 @@
 msgid "Ticket %1 loaded\\n"
 msgstr "Tapaus %1 ladattu\\n"
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Tapaus %1: %2"
 
@@ -4967,7 +5175,7 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr ""
 
@@ -4975,15 +5183,15 @@
 msgid "Ticket attachment"
 msgstr "Tapauksen liitteen"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Tapauksen sisältö"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Tapauksen sisällön tyyppi"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Tapausta ei voitu luoda sisäisestä virheestä johtuen"
 
@@ -5024,43 +5232,59 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tapaukset"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Tickets from %1"
 msgstr "Tapaukset %1"
 
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Aikaa jäljellä"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Aikaa käytetty"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Aikaa jäljellä"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr "Aika"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Aikaa käytetty"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr ""
 
@@ -5076,19 +5300,23 @@
 msgid "To generate a diff of this commit:\\n"
 msgstr "To generate a diff of this commit:\\n"
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Oltu yhteydessä"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr ""
@@ -5110,7 +5338,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Tapahtumat ovat muuttumattomia"
 
@@ -5122,7 +5350,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "Ti"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "Tyyppi"
 
@@ -5138,13 +5366,13 @@
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "Käyttäjän Unix-tunnus"
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Tuntematon sisällön koodaus %1"
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr ""
 
@@ -5172,23 +5400,19 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr "Ottamaton"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Päivitä"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
-msgid "Update All"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update ID"
 msgstr "Päivitä numero"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Päivitä tyyppi"
 
@@ -5200,7 +5424,7 @@
 msgid "Update email"
 msgstr "Päivitä sähköposti"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr ""
 
@@ -5212,7 +5436,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Päivitystä ei tallennettu"
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "Päivitä valitut tapaukset"
 
@@ -5233,7 +5457,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Päivitä tapaus #%1"
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Päivitä tapaus #%1 (%2)"
@@ -5242,7 +5466,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Päivityksen tyyppi ei ollut kirjeenvaihto eikä kommentti."
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Päivitetty"
 
@@ -5290,7 +5514,7 @@
 msgid "User %1 Password: %2\\n"
 msgstr "Käyttäjä %1 Salasana: %2\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr ""
@@ -5323,12 +5547,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Käyttäjän oikeudet"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Käyttäjää ei voitu luoda: %1"
@@ -5357,11 +5581,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Käyttäjätunnus"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Käyttäjät"
 
@@ -5369,15 +5593,19 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Hakua vastaavat käyttäjät"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr ""
 
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "ValueOfQueue"
 msgstr "Tapauksen arvo"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Arvot"
 
@@ -5457,7 +5685,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Työ"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr ""
 
@@ -5469,15 +5697,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "Tehty"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Omistat jo tämän tapauksen"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "Et ole valtuutettu käyttäjä"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Voit palauttaa vain tapauksia, jotka omistat itse tai jotka ovat ilman omistajaa"
 
@@ -5498,7 +5730,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Sinulla ei ole valtuuksia luoda tapauksia tähän työjonoon."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "Et voi luoda tapauksia tuohon työjonoon."
 
@@ -5526,7 +5758,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr ""
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Käyttäjätunnuksesi tai salasanasi on väärä"
 
@@ -5547,8 +5779,8 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "sallittu käyttäjälle %1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
-msgid "belongs to"
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
 msgstr ""
 
 #: html/SelfService/Closed.html:49
@@ -5587,10 +5819,6 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "poistettu"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
-msgid "does not belong to"
-msgstr ""
-
 #: html/Search/Elements/PickBasics:61
 msgid "does not match"
 msgstr "ei sisällä"
@@ -5603,27 +5831,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "on yhtäsuuri"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr ""
 
@@ -5640,6 +5868,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "ryhmä %1"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "tuntia"
@@ -5648,11 +5881,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "numero"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "on"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "ei ole"
 
@@ -5668,7 +5901,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "minuuttia"
 
@@ -5684,7 +5917,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "uusi"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr ""
 
@@ -5700,7 +5933,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "on erisuuri kuin"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "avoin"
 
@@ -5730,7 +5963,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -5738,6 +5971,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "jäädytetty"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -5748,7 +5990,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "järjestelmäryhmä '%1'"
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "kutsuva komponentti ei eritellyt syytä"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fr.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fr.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/fr.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -64,6 +64,10 @@
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 supprimé"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "%1 %2 of group %3"
+msgstr "%1 %2 du groupe %3"
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
@@ -170,7 +174,7 @@
 #: html/Search/Chart:71
 #. ($Query, $PrimaryGroupBy)
 msgid "%1 grouped by %2"
-msgstr "%1 groupés par %2"
+msgstr ""
 
 #: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
@@ -199,6 +203,10 @@
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "les %1 derniers tickets sans propriétaire"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "%1 not shown"
+msgstr "%1 non montré"
+
 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 objets"
@@ -213,6 +221,10 @@
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr "%1 résoudra tous les membres d'un ticket groupé résolu."
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
+msgstr "%1 va bloquer une base [locale] s'il dépend ou est membre d'une demande liée."
+
 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1 de %2 objets"
@@ -289,17 +301,37 @@
 msgid "(None)"
 msgstr "(Aucun)"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+msgstr "(Envoie une copie cachée de cette mise à jour à une liste d'adresses email séparées par des virgules. Ceci <b>ne changera pas</b> les destinataires des mises à jour suivantes.)"
+
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr "(Transmettre une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses mail séparées par des virgules. Ces personnes <strong>recevront</strong> les mises à jour suivantes.)"
+
 #: html/Ticket/Update.html:91
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
-msgstr "(Transmettre une copie cachée de cette mise à jour à une liste d'adresse mail séparée par des virgules. Cela ne modifie <strong>pas</strong> ceux qui recevront les mises à jour futures.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+msgstr "(Envoie une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses email séparées par des virgules. Ceci <b>ne changera pas</b> les destinataires des mises à jour suivantes.)"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
+msgstr "Envoie une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses email séparées par des virgules. Ceci <b>ne changera pas</b> les destinataires des mises à jour suivantes.)"
 
 #: html/Ticket/Update.html:87
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
-msgstr "(Transmettre une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses mail séparées par des virgules. Ceci <b>ne changera pas</b> les destinataires des mises à jour suivantes.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+msgstr "(Transmettre une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses email séparées par des virgules. Ces personnes <b>recevront</b> les mises à jour suivantes.)"
 
 #: html/Ticket/Create.html:91
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
-msgstr "(Transmettre une copie de cette mise à jour à une liste d'adresses mail séparées par des virgules. Ces personnes <strong>recevront</strong> les mises à jour suivantes.)"
+msgstr ""
 
 #: html/Ticket/Create.html:90
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
@@ -364,7 +396,7 @@
 #: html/Elements/CreateTicket:47
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
-msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Créer un ticket dans\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
 
 #: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
@@ -452,9 +484,13 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Ajouter un scrip qui s'applique à toutes les files"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Add additional criteria"
+msgstr "Ajouter un critère additionnel"
+
 #: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
 msgid "Add and Search"
-msgstr "Ajouter et rechercher"
+msgstr ""
 
 #: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
@@ -470,7 +506,15 @@
 
 #: html/Search/Build.html:85
 msgid "Add these terms to your search"
-msgstr "Ajouter ces termes à la recherche"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
+msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
+msgstr ""
 
 #: html/Search/Bulk.html:159
 msgid "Add values"
@@ -627,6 +671,10 @@
 msgid "Apr."
 msgstr "Avr."
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "April"
+msgstr "Avril"
+
 #: html/Elements/SelectSortOrder:56 html/Search/Elements/DisplayOptions:73
 msgid "Ascending"
 msgstr "Croissant"
@@ -684,6 +732,30 @@
 msgid "Autoreply To Requestors"
 msgstr "Réponse automatique aux demandeurs"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Available Columns"
+msgstr "Colonnes disponibles"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
+msgstr "Signature PGP invalide: %1\\n"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
+msgstr "Id d'attachement erroné. Impossible de trouver l'attachement '%1'\\n"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Bad data in %1"
+msgstr "Données incorrectes dans %1"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
+msgstr "Numéro de transaction incorrect pour l'attachement. %1 doit être %2\\n"
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:65 html/Admin/Elements/GroupTabs:60 html/Admin/Elements/QueueTabs:60 html/Admin/Elements/UserTabs:58 html/Ticket/Elements/Tabs:113 html/User/Elements/GroupTabs:59
 msgid "Basics"
 msgstr "Essentiel"
@@ -722,9 +794,13 @@
 
 #: html/Ticket/Elements/Tabs:220
 msgid "Bulk Update"
-msgstr "Mise à jour en masse"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Bulk ticket update"
+msgstr "modification de tickets en masse"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1788
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Les utilisateurs système ne peuvent être modifiés"
 
@@ -788,7 +864,7 @@
 
 #: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
 msgid "Choose a date"
-msgstr "Choisissez une date"
+msgstr ""
 
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
@@ -800,7 +876,7 @@
 
 #: html/Helpers/CalPopup.html:6
 msgid "Close window"
-msgstr "Fermer la fenêtre"
+msgstr ""
 
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
@@ -812,11 +888,15 @@
 
 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
 msgid "Combobox: Select or enter one value"
-msgstr "Boîte combo : Sélectionnez ou saisissez une valeur"
+msgstr ""
 
 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
-msgstr "Combobox: Sélectionner ou saisir au plus %1 valeurs"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Command not understood!\\n"
+msgstr "Commande incomprise! \\n"
 
 #: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
@@ -1173,6 +1253,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Droits actuels"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Current search criteria"
+msgstr "Critères de recherche courants"
+
 #: html/Admin/Queues/People.html:62 html/Ticket/Elements/EditPeople:66
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Observateurs actuels"
@@ -1234,6 +1318,10 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "ChampPersonnalisé"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Data error"
+msgstr "Erreur de données"
+
 #: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Dates"
@@ -1309,7 +1397,7 @@
 
 #: html/Search/Bulk.html:160
 msgid "Delete values"
-msgstr "Supprimer les valeurs"
+msgstr ""
 
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
@@ -1359,6 +1447,10 @@
 msgid "Depends on"
 msgstr "Dépend de"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "DependsOn"
+msgstr "DépendDe"
+
 #: html/Elements/SelectSortOrder:56 html/Search/Elements/DisplayOptions:78
 msgid "Descending"
 msgstr "Décroissant"
@@ -1423,6 +1515,10 @@
 msgid "Due"
 msgstr "Echéance"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1448,6 +1544,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Modifier la requête"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1690,6 +1790,22 @@
 msgid "Found Object"
 msgstr "Objet trouvé"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Freeform"
+msgstr "FormulaireLibre"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "FreeformContactInfo"
+msgstr "SaisieLibreInfoContact"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "FreeformMultiple"
+msgstr "SaisieLibreMultiple"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "FreeformSingle"
+msgstr "SaisieLibreSimple"
+
 #: lib/RT/Date.pm:417
 msgid "Fri."
 msgstr "Ven."
@@ -1813,6 +1929,10 @@
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr "J'ai %quant(%1, toupie à béton)."
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "I have [quant,_1,concrete mixer]."
+msgstr "J'ai %quant (%1, toupie à béton)"
+
 #: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr "Je suis perdu"
@@ -1906,6 +2026,11 @@
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Données invalides"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "File invalide"
@@ -2245,7 +2370,7 @@
 
 #: html/Elements/SelectTimeUnits:47
 msgid "Minutes"
-msgstr "Minutes"
+msgstr ""
 
 #: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
@@ -2528,6 +2653,10 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Jamais"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "New"
+msgstr "Nouveau"
+
 #: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Nouveaux liens"
@@ -2564,6 +2693,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Nouvelle file"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "New request"
+msgstr "Nouvelle demande"
+
 #: html/Admin/Elements/SelectRights:65
 msgid "New rights"
 msgstr "Nouveaux droits"
@@ -2934,6 +3067,10 @@
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Ne montrer que les approbations pour les demandes créées avant %1"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Open"
+msgstr "Ouvert"
+
 #: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Ouvrir"
@@ -2948,7 +3085,7 @@
 
 #: html/Prefs/MyRT.html:62
 msgid "Options"
-msgstr "Options"
+msgstr ""
 
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
@@ -3129,6 +3266,10 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudo groupe pour usage interne"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Query"
+msgstr "Requête"
+
 #: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Constructeur de requête"
@@ -3173,11 +3314,11 @@
 
 #: html/Elements/MyAdminQueues:46
 msgid "Queues I administer"
-msgstr "Files I administrer"
+msgstr ""
 
 #: html/Elements/MySupportQueues:46
 msgid "Queues I'm an AdminCc for"
-msgstr "Les files pour lesquelles je suis observateur AdminCc"
+msgstr ""
 
 #: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
@@ -3191,6 +3332,10 @@
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT %1"
+msgstr "RT %1"
+
 #: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:70 lib/RT/StyleGuide.pod:796
 #. ($RT::VERSION, $RT::rtname)
 msgid "RT %1 for %2"
@@ -3200,7 +3345,23 @@
 msgid "RT Administration"
 msgstr "Administration RT"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT Authentication error."
+msgstr "Erreur d'authentification RT."
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT Bounce: %1"
+msgstr "Avis de rejet RT: %1"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT Configuration error"
+msgstr "Erreur de configuration RT"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT Critical error. Message not recorded!"
+msgstr "Erreur critique RT. Courrier non enregistré !"
+
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "Erreur RT"
 
@@ -3221,6 +3382,34 @@
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT pour %1"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT has proccessed your commands"
+msgstr "RT a exécuté vos commandes"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT is &copy; Copyright 1996-%1 Jesse Vincent &lt;jesse at bestpractical.com&gt;. It is distributed under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">Version 2 of the GNU General Public License.</a>"
+msgstr "RT est &copy; Copyright 1996-%1 Jesse Vincent &lt;jesse at bestpractical.com&gt;. Distribué sous <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">Version 2 de la licence générale GNU.</a>"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT is &copy; Copyright 1996-2002 Jesse Vincent &lt;jesse at bestpractical.com&gt;. It is distributed under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">Version 2 of the GNU General Public License.</a>"
+msgstr "RT est &copy; Copyright 1996-2002 Jesse Vincent &lt;jesse at bestpractical.com&gt;. Distribué sous <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">Version 2 de la licence générale GNU.</a>"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT thinks this message may be a bounce"
+msgstr "RT pense que ce courrier peut être un avis de non-distribution"
+
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT will process this message as if it were unsigned.\\n"
+msgstr "RT va traiter ce courrier comme s'il n'était pas signé.\\n"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "RT's email command mode requires PGP authentication. Either you didn't sign your message, or your signature could not be verified."
+msgstr "L'interface d'utilisation de RT par email utilise une authentification PGP. Soit vous n'avez pas signé votre courrier, soit la signature est n'a pas pu être vérifiée"
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:79 html/User/Prefs.html:69
 msgid "Real Name"
 msgstr "Nom"
@@ -3261,21 +3450,21 @@
 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
-msgstr "Rappel '%1' réouvert"
+msgstr ""
 
 #: html/Ticket/Reminders.html:46
 #. ($Ticket->Id)
 msgid "Reminder ticket #%1"
-msgstr "Ticket de rappel n°%1"
+msgstr ""
 
 #: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
 msgid "Reminders"
-msgstr "Rappels"
+msgstr ""
 
 #: html/Ticket/Reminders.html:50
 #. ($Ticket->Id)
 msgid "Reminders for ticket #%1"
-msgstr "Rappels pour le ticket n°%1"
+msgstr ""
 
 #: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
@@ -3311,7 +3500,7 @@
 
 #: html/Tools/Elements/Tabs:59
 msgid "Reports"
-msgstr "Rapports"
+msgstr ""
 
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
@@ -3353,6 +3542,22 @@
 
 #: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
 msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Response to requestors"
+msgstr "Réponse aux demandeurs"
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
 msgstr "Résolus dans la période de temps"
 
 #: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
@@ -3421,6 +3626,10 @@
 msgid "Roles"
 msgstr "Rôles"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Lignes par pages"
@@ -3433,7 +3642,7 @@
 msgid "Save"
 msgstr "Sauver"
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:235 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Enregistrer les modifications"
 
@@ -3481,10 +3690,14 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Scrips s'appliquant à toutes les files"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:63
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Rechercher"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr "Impossible de charger les attributs de recherche"
@@ -3493,28 +3706,34 @@
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Rechercher des approbations"
 
-#: html/Search/Simple.html:67
+#: html/Search/Simple.html:69
 msgid "Search for tickets"
-msgstr "Rechercher des tickets"
+msgstr ""
 
-#: html/Search/Simple.html:55
-msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers, <strong>queues</strong> by name, Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>. RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
-msgstr "Rechercher des tickets. Saisissez un numéro d'<strong>identifiant</strong>, un <strong>nom de file</strong>, les intervenants par <strong>nom</strong> et les demandeurs par <strong>adresse mail</strong>. RTrecherchera tout ce qui peut se trouver dans le corps des tickets et les attachements."
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
 
 #: html/User/Elements/Tabs:62
 msgid "Search options"
-msgstr "Options de recherche"
+msgstr ""
 
 #: html/Search/Chart.html:7
 #. ($PrimaryGroupBy)
 msgid "Search results grouped by %1"
-msgstr "Résultats groupés par %1"
+msgstr ""
 
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr "Mise à jour de la recherche %1"
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Sécurité :"
@@ -3547,6 +3766,10 @@
 msgid "SeeQueue"
 msgstr "VoirFile"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Select"
+msgstr "Sélectionner"
+
 #: html/Admin/CustomFields/index.html:46 html/Admin/CustomFields/index.html:49
 msgid "Select a Custom Field"
 msgstr "Choisissez un champ personnalisé"
@@ -3605,7 +3828,7 @@
 
 #: html/Prefs/Quicksearch.html:53
 msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
-msgstr "Sélectionnez les files à afficher dans la page \"RT en un coup d'œil\" page"
+msgstr ""
 
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
@@ -3631,6 +3854,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr "Objets sélectionnés"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Self Service"
+msgstr "Self Service"
+
 #: etc/initialdata:121
 msgid "Send mail to all watchers"
 msgstr "Envoyer un courrier à tous les observateurs"
@@ -3763,6 +3990,10 @@
 msgid "Signature"
 msgstr "Signature"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Unique"
@@ -4097,6 +4328,10 @@
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Ticket %1 créé dans la file '%2'"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "Ticket %1 loaded\\n"
+msgstr "Ticket %1 chargé\\n "
+
 #: html/Search/Bulk.html:365
 #. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
@@ -4162,7 +4397,7 @@
 
 #: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
 msgid "Tickets resolved before"
-msgstr "Tickets résolus avant"
+msgstr ""
 
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
@@ -4215,7 +4450,7 @@
 
 #: html/Search/Elements/Chart:73
 msgid "Total"
-msgstr "Total"
+msgstr ""
 
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
@@ -4378,6 +4613,14 @@
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr "Utiliser les autres outils d'administration de RT"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "User %1 %2: %3\\n"
+msgstr "Utilisateur %1 %2: %3\\n"
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "User %1 Password: %2\\n"
+msgstr "Mot de passe de l'utilisateur %1 : %2\\n"
+
 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
@@ -4400,7 +4643,7 @@
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "L'utilisateur a demandé un type de mise à jour non connu pour le champ personnalisé %1 de l'objet %2 n°%3"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:289
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Utilisateur ne peut pas être créé : %1"
@@ -4437,6 +4680,10 @@
 msgid "Valid Query"
 msgstr "Valider la requête"
 
+#: NOT FOUND IN SOURCE
+msgid "ValueOfQueue"
+msgstr "ValueOfQueue"
+
 #: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Valeurs"
@@ -4651,7 +4898,7 @@
 #: html/Search/Results.html:92
 #. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
 msgid "grouped by %1"
-msgstr "groupés par %1"
+msgstr ""
 
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/he.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/he.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/he.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -15,7 +15,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr ""
@@ -35,7 +39,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -47,20 +51,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr ""
@@ -70,11 +74,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr ""
 
@@ -130,7 +134,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -143,7 +147,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr ""
@@ -167,16 +171,16 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr ""
@@ -191,8 +195,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr ""
 
@@ -214,21 +222,18 @@
 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr ""
 
@@ -242,11 +247,11 @@
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr ""
 
@@ -271,7 +276,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr ""
@@ -296,11 +301,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr ""
 
@@ -330,20 +335,20 @@
 msgid "(None)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
-msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
@@ -358,7 +363,7 @@
 msgid "(no name listed)"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr ""
 
@@ -366,7 +371,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(רק פנייה אחת)"
 
@@ -386,6 +391,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr ""
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowBasics:53
 msgid "<% $Ticket->Status%>"
 msgstr ""
@@ -402,7 +415,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"פנייה חדשה ב\">&nbsp;%1"
@@ -456,11 +474,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "הוסף העתק ניהולי"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "הוסף העתק"
 
@@ -472,11 +490,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "הוסף עוד קבצים"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "הוסף מבקש"
 
@@ -488,11 +506,11 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:85
-msgid "Add additional criteria"
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "הוסף הערות או תגובות לפניות הנבחרות"
 
@@ -504,7 +522,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "הוסף צופים חדשים"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr ""
 
@@ -513,7 +539,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr ""
@@ -526,7 +552,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "כתובת2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr ""
 
@@ -550,7 +576,7 @@
 msgid "AdminCc"
 msgstr "העתק ניהולי"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -578,7 +604,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "העתק ניהולי"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr ""
 
@@ -614,11 +640,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "אישור"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -671,15 +697,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "צרף"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "קובץ מצורף"
 
@@ -692,7 +718,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "קובץ צורף"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "שם קובץ מצורף"
 
@@ -720,11 +746,15 @@
 msgid "Autoreply To Requestors"
 msgstr ""
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:65 html/Admin/Elements/GroupTabs:60 html/Admin/Elements/QueueTabs:60 html/Admin/Elements/UserTabs:58 html/Ticket/Elements/Tabs:113 html/User/Elements/GroupTabs:59
 msgid "Basics"
 msgstr "בסיסי"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr ""
 
@@ -736,7 +766,7 @@
 msgid "Before"
 msgstr "לפני"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -752,19 +782,23 @@
 msgid "Bookmarkable URL for this search"
 msgstr "הוסף כתובת זו לספר הכתובות כדי לחזור על אותו חיפוש"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "תקציר כותרים"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "עדכון פניות מרוכז"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr ""
 
@@ -772,7 +806,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr ""
 
@@ -781,7 +815,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr ""
 
@@ -789,20 +823,24 @@
 msgid "Can't link a ticket to itself"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr ""
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "העתק"
 
@@ -810,11 +848,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "סמן תיבה כדי למחוק"
 
@@ -822,18 +860,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "סמן תיבה כדי לבטל זכות"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "ילדים"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "עיר"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr ""
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "נסגר"
@@ -842,7 +888,19 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "הערה"
 
@@ -858,11 +916,11 @@
 msgid "CommentOnTicket"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "הערות (לא נשלחות אל המבקשים)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "הערות (לא נשלחות אל המבקשים)"
 
@@ -870,7 +928,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "הערות לגבי %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "הערות לגבי משתמש זה"
 
@@ -894,7 +952,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "הגדרות"
 
@@ -922,20 +980,20 @@
 msgid "Correspondence added"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr ""
@@ -954,7 +1012,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr ""
 
@@ -962,11 +1020,11 @@
 msgid "Could not create user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr ""
 
@@ -992,7 +1050,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr ""
@@ -1010,12 +1068,12 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr ""
 
@@ -1023,7 +1081,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr ""
 
@@ -1071,12 +1129,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1085,7 +1143,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "ארץ"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "צור"
 
@@ -1093,7 +1151,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "צור פניות"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr ""
 
@@ -1122,7 +1180,7 @@
 msgid "Create a new template"
 msgstr "צור תבנית חדשה"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "צור פנייה חדשה"
 
@@ -1167,7 +1225,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr ""
 
@@ -1191,15 +1249,23 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "נוצר"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr ""
@@ -1220,6 +1286,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "קריטריוני החיפוש הנוכחיים"
@@ -1228,11 +1298,11 @@
 msgid "Current watchers"
 msgstr "צופים נוכחיים"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr ""
@@ -1249,35 +1319,35 @@
 msgid "Custom condition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr ""
 
@@ -1285,7 +1355,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "תאריכים"
 
@@ -1341,7 +1415,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "דלגציות"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "מחק"
 
@@ -1362,6 +1436,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr ""
@@ -1378,11 +1456,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "תלויים בו"
 
@@ -1406,7 +1484,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "תלוי ב"
 
@@ -1414,7 +1492,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "יורד"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr ""
 
@@ -1458,7 +1536,7 @@
 msgid "Display ticket #%1"
 msgstr "הצג פנייה #%1"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr ""
 
@@ -1466,10 +1544,6 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:112
-msgid "Do the Search"
-msgstr ""
-
 #: html/Elements/Refresh:51
 msgid "Don't refresh this page."
 msgstr "אל תרענן דף זה."
@@ -1486,10 +1560,18 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "תאריך יעד"
 
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
+msgid "Edit"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1507,7 +1589,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr ""
 
@@ -1515,6 +1597,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr ""
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1537,7 +1623,7 @@
 msgid "Editing Configuration for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr ""
@@ -1552,7 +1638,7 @@
 msgid "Editing membership for personal group %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr ""
 
@@ -1564,7 +1650,7 @@
 msgid "Email address in use"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr ""
 
@@ -1585,7 +1671,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr ""
@@ -1594,7 +1680,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
@@ -1602,11 +1688,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "הכנס פניות או כתובות כדי לקשר פניות אליהן. הפרד ערכים רבים באמצעות רווחים."
 
@@ -1614,7 +1700,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr ""
 
@@ -1626,11 +1712,11 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr ""
 
@@ -1712,11 +1798,11 @@
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "עדיפות סופית"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr ""
 
@@ -1728,7 +1814,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "מצא אנשים ש"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "מצא פניות"
 
@@ -1748,7 +1834,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "הכרח שינוי"
 
@@ -1756,12 +1842,12 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "נמצאו %1 פניות"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr ""
 
@@ -1769,7 +1855,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "שישי"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "כותרים מלאים"
 
@@ -1799,11 +1885,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "חפש"
 
@@ -1840,11 +1926,11 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "קבוצות"
 
@@ -1856,7 +1942,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr ""
 
@@ -1887,16 +1973,20 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "דף הבית"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr ""
 
@@ -1924,11 +2014,11 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "אם עדכנת משהו לעיל, אל תשכח ל"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr ""
 
@@ -1944,19 +2034,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr ""
 
@@ -1964,11 +2054,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr ""
@@ -1981,10 +2077,15 @@
 msgid "Invalid Right"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr ""
@@ -1993,16 +2094,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr ""
 
@@ -2042,7 +2143,7 @@
 msgid "July"
 msgstr "יולי"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "ג'מבו"
 
@@ -2102,25 +2203,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr ""
 
@@ -2129,7 +2230,7 @@
 msgid "Link ticket #%1"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "קישורים"
 
@@ -2163,60 +2264,60 @@
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "מחובר כ %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "כניסה"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "יציאה"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "שנה בעלות ל"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "שנה סטטוס"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "שנה תאריך יעד"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "שנה תאריך פתרון"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "שנה תאריך 'הותחל'"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "שנה תאריך התחלה"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "שנע תאריך מגע אחרון"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "שנה עדיפות"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "שנה תור"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "שנה נושא"
 
@@ -2309,19 +2410,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "מיזוג הצליח"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "מיזוג נכשל. לא יכולתי להגדיר מזהה אפקטיבי"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "מזג לתוך"
 
@@ -2330,27 +2431,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "הודעה"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "חסר מפתח ראשי?: %1"
 
@@ -2553,7 +2658,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -2585,7 +2690,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "שני"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "עוד לגבי %1"
@@ -2606,7 +2711,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr ""
@@ -2623,7 +2728,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "שם"
 
@@ -2635,11 +2740,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "חדש"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "יחסים חדשים"
 
@@ -2651,11 +2756,7 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
-msgid "New Query"
-msgstr ""
-
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
 msgid "New Search"
 msgstr "חיפוש חדש"
 
@@ -2679,6 +2780,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "תור חדש"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New request"
 msgstr "בקשה חדשה"
@@ -2703,7 +2808,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr "פנייה חדשה"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "פנייה חדשה לא קיימת"
 
@@ -2719,7 +2824,7 @@
 msgid "New watchers"
 msgstr "צופים חדשים"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "הבא"
 
@@ -2743,7 +2848,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr ""
 
@@ -2755,7 +2860,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr ""
 
@@ -2771,19 +2876,19 @@
 msgid "No Template"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr ""
@@ -2796,7 +2901,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr ""
 
@@ -2808,7 +2913,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr ""
@@ -2825,7 +2930,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr ""
 
@@ -2849,7 +2954,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr ""
 
@@ -2865,15 +2970,15 @@
 msgid "No users matching search criteria found."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "אף אחד"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr ""
 
@@ -2881,7 +2986,7 @@
 msgid "Not logged in"
 msgstr "לא בתוך המערכת"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "לא בתוך המערכת."
 
@@ -2893,7 +2998,7 @@
 msgid "Not yet implemented."
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr ""
 
@@ -2981,7 +3086,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr ""
 
@@ -2989,15 +3094,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
-msgid "Object could not be created"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Record.pm:123
-msgid "Object could not be deleted"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Record.pm:312
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr ""
 
@@ -3011,7 +3108,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -3023,7 +3120,7 @@
 msgid "October"
 msgstr "אוקטובר"
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr ""
 
@@ -3075,21 +3172,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "הצג רק אישורים עבור בקשות שנוצרו אחרי %1"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "הצג רק אישורים עבור בקשות שנוצרו לפני %1"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "פתוח"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "פתח"
 
@@ -3101,6 +3202,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr ""
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr ""
@@ -3113,7 +3218,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "ארגון"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr ""
@@ -3138,11 +3243,11 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "בעלים"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr ""
 
@@ -3164,11 +3269,11 @@
 msgid "Pager"
 msgstr "ביפר"
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "הורים"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "סיסמא"
 
@@ -3176,7 +3281,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "מזכיר סיסמא"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr ""
 
@@ -3210,7 +3315,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "אנשים"
 
@@ -3222,7 +3327,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr ""
 
@@ -3242,7 +3347,7 @@
 msgid "Phone numbers"
 msgstr "מספרי טלפון"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "מאפיינים"
 
@@ -3250,7 +3355,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "הקודם"
 
@@ -3267,7 +3372,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "עדיפות"
 
@@ -3296,15 +3401,11 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
-msgid "Query"
-msgstr ""
-
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "תור"
 
@@ -3326,7 +3427,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr ""
 
@@ -3334,7 +3435,7 @@
 msgid "Queue created"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr ""
 
@@ -3342,23 +3443,26 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "תורים"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr "חיפוש מהיר"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
-msgid "RT %1"
-msgstr ""
-
 #: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:70 lib/RT/StyleGuide.pod:796
 #. ($RT::VERSION, $RT::rtname)
 msgid "RT %1 for %2"
@@ -3368,7 +3472,7 @@
 msgid "RT Administration"
 msgstr "ניהול RT"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr ""
 
@@ -3376,7 +3480,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr ""
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT ממבט כולל"
 
@@ -3384,11 +3488,15 @@
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT / %1"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:79 html/User/Prefs.html:69
 msgid "Real Name"
 msgstr "שם אמיתי"
@@ -3417,11 +3525,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "מתייחסים אליו"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "מתייחס ל"
 
@@ -3434,19 +3542,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "רענן דף זה כל %1 דקות."
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "הסר העתק ניהולי"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "הסר העתק"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "הסר מבקש"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "הגב"
 
@@ -3454,7 +3591,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr ""
 
@@ -3466,6 +3603,10 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr "מענה לפנייה"
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "מבקש"
@@ -3482,7 +3623,7 @@
 msgid "RequestorAddresses"
 msgstr "כתובת הפונה"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "מבקשים"
 
@@ -3495,7 +3636,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "אפס נתונים"
 
@@ -3503,19 +3644,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "בית"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "פתור"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "פתור פנייה #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "נפתר"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Response to requestors"
 msgstr "תגובה למבקשים"
@@ -3582,7 +3739,11 @@
 msgid "Roles"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr ""
 
@@ -3590,11 +3751,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "שבת"
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "שמור שינויים"
 
@@ -3602,7 +3763,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "שמור שינויים"
 
@@ -3642,28 +3803,55 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "חיפוש"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr ""
 
@@ -3679,7 +3867,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -3747,6 +3935,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr ""
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr ""
@@ -3771,6 +3963,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr ""
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:121
 msgid "Send mail to all watchers"
 msgstr ""
@@ -3823,7 +4019,7 @@
 msgid "September"
 msgstr "ספטמבר"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
@@ -3835,31 +4031,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "הצג בקשות שאושרו"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "הצג בקשות שנדחו"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "הצג בקשות ממתינות"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "הצג בקשות שממתינות לאישורים אחרים"
 
@@ -3907,6 +4103,10 @@
 msgid "Signature"
 msgstr "חתימה"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr ""
@@ -3915,7 +4115,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr ""
 
@@ -3943,7 +4143,7 @@
 msgid "Started"
 msgstr "התחיל"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "מתחיל ב"
 
@@ -3951,7 +4151,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "מדינה"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "מצב"
 
@@ -3959,7 +4159,7 @@
 msgid "Status Change"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "גנוב"
 
@@ -3984,7 +4184,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "נושא"
 
@@ -3993,7 +4193,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "נושא שונה ל %1"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "שלח"
 
@@ -4050,7 +4250,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "קח"
 
@@ -4091,15 +4291,15 @@
 msgid "Templates"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr ""
 
@@ -4112,7 +4312,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr ""
@@ -4122,19 +4322,19 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr ""
 
@@ -4154,7 +4354,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr ""
 
@@ -4162,7 +4362,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "מידע בסיסי"
 
@@ -4178,7 +4378,7 @@
 msgid "The following command will find all active tickets in the queue 'general' and set their priority to 99 if they haven't been touched in 4 hours:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr ""
 
@@ -4194,7 +4394,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
@@ -4214,7 +4414,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr ""
@@ -4248,13 +4448,13 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr ""
 
@@ -4271,7 +4471,7 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr ""
 
@@ -4279,15 +4479,15 @@
 msgid "Ticket attachment"
 msgstr "מצורף לפנייה"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr ""
 
@@ -4328,39 +4528,55 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "פניות"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "זמן נותר"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "זמן עבודה"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "זמן נותר"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr "זמן להציג"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "זמן עבודה"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr ""
 
@@ -4368,19 +4584,23 @@
 msgid "Title"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr ""
@@ -4402,7 +4622,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr ""
 
@@ -4410,7 +4630,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "שלישי"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "סוג"
 
@@ -4422,13 +4642,13 @@
 msgid "Unix login"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr ""
 
@@ -4456,19 +4676,15 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "עדכן"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
-msgid "Update All"
-msgstr ""
-
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "סוג עדכון"
 
@@ -4480,7 +4696,7 @@
 msgid "Update email"
 msgstr "עדכן אי-מייל"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr ""
 
@@ -4492,7 +4708,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "עדכן פניות נבחרות"
 
@@ -4509,7 +4725,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr ""
@@ -4518,7 +4734,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "עודכן"
 
@@ -4558,7 +4774,7 @@
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr ""
@@ -4583,12 +4799,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "זכויות המשתמש"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -4609,11 +4825,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "שם משתמש"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "משתמשים"
 
@@ -4621,11 +4837,15 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr ""
 
@@ -4701,7 +4921,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "עבודה"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr ""
 
@@ -4713,15 +4933,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "זמן טיפול"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "אתה כבר הבעלים של פנייה זו"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "אינך משתמש מורשה"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "אתה יכול להציב פניה רק אם אתה הבעלים שלה, או שאין לה בעלים"
 
@@ -4742,7 +4966,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "אין לך הרשאות ליצור פניות בתור זה."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "אינך מורשה ליצור פניות בתור זה."
 
@@ -4774,7 +4998,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "בקשתך נדחתה."
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "שם המשתמש ו/או הסיסמא אינם נכונים"
 
@@ -4799,8 +5023,8 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "שהוענק ל%1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
-msgid "belongs to"
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
 msgstr ""
 
 #: html/SelfService/Closed.html:49
@@ -4839,10 +5063,6 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "מחוק"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
-msgid "does not belong to"
-msgstr ""
-
 #: html/Search/Elements/PickBasics:61
 msgid "does not match"
 msgstr "לא מכיל"
@@ -4855,27 +5075,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "שווה ל"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr ""
 
@@ -4892,6 +5112,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "קבוצה %1"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "שעות"
@@ -4900,11 +5125,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "מזהה"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "הוא"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "הוא לא"
 
@@ -4920,7 +5145,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "דקות"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "דקות"
 
@@ -4932,7 +5157,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "חדש"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr ""
 
@@ -4948,7 +5173,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "לא שווה ל"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "פתוח"
 
@@ -4978,7 +5203,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -4986,6 +5211,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "מושהה"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -4996,7 +5230,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr ""
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/hu.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/hu.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/hu.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -18,7 +18,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "#%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr ""
@@ -42,7 +46,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %7. %2 %3 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -54,20 +58,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 változtatása: '%2' --> '%3'"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 törölve"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 a %3 sablonnal"
@@ -77,11 +81,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr "%1 (változatlan)"
 
@@ -116,7 +120,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -129,7 +133,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "ScripAction %1 betöltve"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 értéke hozzáadva %2 höz"
@@ -142,7 +146,6 @@
 
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:73 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:520
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
-#. ($ticket->LastUpdatedAsString, $ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 (%2)"
@@ -154,16 +157,16 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 változtatása: '%2' --> '%3'"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 nem állítható %2 re."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr ""
@@ -180,8 +183,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "%1 törölve"
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "A %1 nekem kiosztott, legsürgõsebb probléma..."
 
@@ -195,22 +202,18 @@
 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
 msgstr "Ennek a sornak %1 már nem %2-je."
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
-#. ($ticket->TimeWorked)
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 perc"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "%1 legújabb gazdátlan probléma"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr ""
 
@@ -224,11 +227,11 @@
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr ""
 
@@ -253,7 +256,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1k"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' nem lehet státusz érték"
@@ -266,11 +269,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Szóközökkel elválasztva adható meg a problémák sorszáma vagy URL-je.)"
 
@@ -300,20 +303,20 @@
 msgid "(None)"
 msgstr "(nincs név)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
-msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
-msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr ""
 
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
@@ -328,7 +331,7 @@
 msgid "(no name listed)"
 msgstr "(Nincs név a listában)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(nincs adat)"
 
@@ -336,7 +339,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr "(nincs adat)"
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "<br>(Csak egy probléma adható meg!)"
 
@@ -356,6 +359,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(névtelen)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowBasics:53
 msgid "<% $Ticket->Status%>"
 msgstr ""
@@ -372,7 +383,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Új probléma\">&nbsp;%1"
@@ -426,11 +442,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Hozzáad"
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Adminisztratív tájékotatást kapó hozzáadása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Tájékotatást kapó hozzáadása"
 
@@ -442,11 +458,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Bõvített keresési feltételek"
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "További fájlok csatolása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Beküldõ hozáadása"
 
@@ -458,11 +474,15 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Minden sorra vonatkozó Scrip hozzáadása"
 
-#: html/Search/Build.html:85
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Add additional criteria"
 msgstr "További feltételek hozzáadása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "A kiválasztott problémákhoz válasz vagy kiegészítés hozzáadása"
 
@@ -474,7 +494,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Új résztvevõk hozzáadása"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr "Egyéni mezõk lehetséges értékeinek létrehozása, módosítása, törlése"
 
@@ -483,7 +511,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Hozzendelt egy vezetõt mint %1 ehhez a sorhoz"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Hozzárendelt egy vezetõt mint %1 ehhez a problémához"
@@ -496,7 +524,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Postafiók"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Adminisztratív tájékoztatást kap"
 
@@ -520,7 +548,7 @@
 msgid "AdminCc"
 msgstr "Adminisztratív tájékoztatást kap"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -548,7 +576,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Adminisztratív tájékoztatást kap"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr "Kézi lekérdezés"
 
@@ -584,11 +612,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "A változtatás mentése"
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Lezárás"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -637,15 +665,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Csatol"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Fájl csatolása"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "Csatolt fájl"
 
@@ -658,7 +686,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Csatolt fájl létrehozva"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Csatolt fájl neve"
 
@@ -682,11 +710,15 @@
 msgid "Autoreply To Requestors"
 msgstr "Automatikus válasz a beküldõnek"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:65 html/Admin/Elements/GroupTabs:60 html/Admin/Elements/QueueTabs:60 html/Admin/Elements/UserTabs:58 html/Ticket/Elements/Tabs:113 html/User/Elements/GroupTabs:59
 msgid "Basics"
 msgstr "Alapadatok módosítása"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "BCC"
 
@@ -700,7 +732,7 @@
 msgid "Before"
 msgstr "elõtt"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr ""
 
@@ -712,19 +744,23 @@
 msgid "Bold"
 msgstr "Félkövér"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Tömör fejléc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Tömeges problémafrissítés"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Rendszerfelhasználó nem módosítható"
 
@@ -732,7 +768,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Ez a vezetõ nem láthatja ezt a sort"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Egyéni mehzõ név nélkül nem hozzáadható"
 
@@ -741,7 +777,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr ""
 
@@ -749,20 +785,24 @@
 msgid "Can't link a ticket to itself"
 msgstr "A problémát nem lehet önmagához kapcsolni!"
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Ezt a lekérdezést nem lehet lementeni"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Nem adhat meg egyszerre bázist és célt"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "A felhasználó nem hozható létre: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Tájékoztatást kap"
 
@@ -770,11 +810,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Jelszó-változtatás"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Törléshez bejelölni"
 
@@ -782,18 +822,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Jog megvonásához megjelölni"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Leszármazottak"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Város"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr ""
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Lezárva"
@@ -802,7 +850,19 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Lezárt problémák"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Kiegészít"
 
@@ -818,15 +878,15 @@
 msgid "CommentOnTicket"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Kiegészítés (a beküldõ nem kapja meg!))"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Kiegészítés (a beküldõ nem kapja meg!)"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Kiegészítés ehhez a felhasználóhoz"
 
@@ -850,7 +910,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "A feltétel nem található"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguráció"
 
@@ -878,20 +938,20 @@
 msgid "Correspondence added"
 msgstr "Válasz hozzáfûzése"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr "Az egyéni mezõt nem sikerült hozzáadni."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Az egyéni mezõértéket nem sikerült hozzáadni a #%1 problémához"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Nem sikerült a tulajdonost megváltoztatni! "
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Nem sikerült létrehozni az egyéni mezõt"
@@ -910,7 +970,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "A sablom nem jött létre: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Nem jött létre a probléma. A sor nincs meghatározva"
 
@@ -918,11 +978,11 @@
 msgid "Could not create user"
 msgstr "A felhasználó nem jött létre"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "A felhasználót nem sikerült megtalálni vagy létrehozni"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "A vezetõ nem található"
 
@@ -948,7 +1008,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "A vezetõ nem lehet %1-e a sornak"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "A vezetõ nem lehet %1-e a problémának"
@@ -966,12 +1026,12 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "A tagot nem lehet a csoporthoz adni"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "A tanzakció nem létrehozható: %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "A sor nem található"
 
@@ -979,7 +1039,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "A csoport/felhasználó nem található"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Az érték nem található"
 
@@ -1027,12 +1087,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "A(z) '%1' nem betölthetõ"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1041,7 +1101,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "Ország"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Felvesz"
 
@@ -1049,7 +1109,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Probléma megadása"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Hozzon létre egy új egyéni mezõt!"
 
@@ -1066,7 +1126,7 @@
 msgid "Create a new personal group"
 msgstr "Hozzon létre egy új saját csoportot!"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Új probléma felvétele"
 
@@ -1103,7 +1163,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Hozzon létre problémákat ebben a sorban!"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Egyéni mezõk létrehozása, módosítása, törlése"
 
@@ -1127,15 +1187,23 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Felvéve"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr "Létrehozó"
@@ -1156,15 +1224,19 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Jelenlegi jogok"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/People.html:62 html/Ticket/Elements/EditPeople:66
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Jelenlegi résztvevõk"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Egyéni mezõk"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr "%1 egyéni mezõi"
@@ -1185,17 +1257,17 @@
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Egyéni mezõ %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "[%1] egyéni mezõnek van értéke."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "[%1] egyéni mezõnek nincs értéke."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "[%1] egyéni mezõ nem található"
@@ -1204,20 +1276,20 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Egyéni mezõ nem található"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "A(z) %2 egyéni mezõ %1értéke nem található"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Az egyéni mezõ értéke nem található"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Az egyéni mezõ értéke nem található"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Az egyéni mezõ értéke törölve"
 
@@ -1225,7 +1297,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Idõpontok"
 
@@ -1277,7 +1353,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Jogok továbbadása"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Töröl"
 
@@ -1298,6 +1374,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Problémák törlése"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr ""
@@ -1314,11 +1394,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Elutasítva"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Ettõl függnek"
 
@@ -1342,7 +1422,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "A következõktõl függ"
 
@@ -1350,7 +1430,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "csökkenõ"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "A probléma szabatos leírása"
 
@@ -1386,7 +1466,7 @@
 msgid "Display saved searches for this group"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr ""
 
@@ -1394,7 +1474,7 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:112
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Do the Search"
 msgstr "Keresés indítása"
 
@@ -1410,10 +1490,18 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Határidõ"
 
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
+msgid "Edit"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1431,7 +1519,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Kapcsolatok módosítása"
 
@@ -1439,6 +1527,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Lekérdezés szerkesztése kézzel"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1461,7 +1553,7 @@
 msgid "Editing Configuration for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr ""
@@ -1476,7 +1568,7 @@
 msgid "Editing membership for personal group %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Meg kell adni a bázist vagy a célt"
 
@@ -1489,7 +1581,7 @@
 msgstr "E-Mail-cím már foglalt"
 
 # ## muss das überhaupt übersetzt werden???
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Aktivált (kiválasztása letiltja ezt az egyéni mezõt)"
 
@@ -1510,7 +1602,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Status %1 aktiviert"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr ""
@@ -1519,7 +1611,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Adjon meg több értéket!"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Objektum vagy URI. Szóközzel elválasztva több is megadható"
 
@@ -1527,11 +1619,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Adjon meg egy értéket!"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Sor vagy URI. Szóközzel elválasztva több is megadható"
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Probléma szám vagy URI. Szóközzel elválasztva több is megadható"
 
@@ -1539,7 +1631,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr "Adjon meg egy értéket!"
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Hiba"
 
@@ -1551,11 +1643,11 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr "Hiba a sor paraméterezésében->DelWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Hiba a probléma paraméterezésében -> AddWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Hiba a probléma paraméterezésében->DelWatcher"
 
@@ -1633,11 +1725,11 @@
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Végsõ prioritás"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr ""
 
@@ -1649,7 +1741,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Találj olyan embereket, akiknél a"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Problémák keresése"
 
@@ -1665,7 +1757,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "A változtatás kikényszerítése"
 
@@ -1673,12 +1765,12 @@
 msgid "Format"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "%quant(%1) problémát találtam"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr ""
 
@@ -1686,7 +1778,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "P"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Teljes fejléc"
 
@@ -1716,11 +1808,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Általános probléma: %1"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr "Hajrá!"
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "Hajrá!"
 
@@ -1753,11 +1845,11 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "A csoportnak már van ilyen tagja"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Csoport nem található"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Csoportok"
 
@@ -1769,7 +1861,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr "A keresési feltételeknek megfeleõ csoportok"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr ""
 
@@ -1800,16 +1892,20 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Kezdõlap"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Sorszám"
 
@@ -1838,15 +1934,15 @@
 msgstr ""
 "Ha valamit módosított, ne felejtsen el ide kattintani, hogy megtörténjen a"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Érvénytelen érték %1-nek"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:61
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Image"
 msgstr "Kép"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Nem változtatható mezõ"
 
@@ -1862,19 +1958,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Keresés a letiltott felhasználók között is."
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Kezdõ prioritás"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr ""
 
@@ -1882,11 +1978,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Input hiba"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Belsõ hiba"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Belsõ hiba: %1"
@@ -1899,10 +2001,15 @@
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Érvénytelen jog"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Érvénytelen dátum"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Érvénytelen sor"
@@ -1911,16 +2018,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Érvénytelen jog"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Érvénytelen érték %1-nek"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Érvénytelen érték az egyéni mezõhöz"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Érvénytelen státuszérték"
 
@@ -1952,7 +2059,7 @@
 msgid "Jul."
 msgstr "júl."
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Minden módosítása"
 
@@ -1972,7 +2079,7 @@
 msgid "Last"
 msgstr "Utolsó"
 
-#: html/Ticket/AsciiExport:88 html/Ticket/Elements/EditDates:59 html/Ticket/Elements/ShowDates:60
+#: html/Ticket/Elements/EditDates:59 html/Ticket/Elements/ShowDates:60
 msgid "Last Contact"
 msgstr "Utolsó kapcsolat"
 
@@ -2004,25 +2111,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Kapcsolat már létezik"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Kapcsolat nem hozható létre"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Kapcsolat létrehozva (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Kapcsolat törölve (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Kapcsolat nem található"
 
@@ -2031,7 +2138,7 @@
 msgid "Link ticket #%1"
 msgstr "%1. számú probléma kapcsolatainak módosítása"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Kapcsolatok módosítása"
 
@@ -2066,60 +2173,60 @@
 msgstr ""
 "Log-könyvtár %1 nem található, vagy nincs írási joga.\\n Az RT tud elindulni."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "%1-ként van bejelentkezve"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Bejelentkezés"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Kijelentkezés"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Legyen a tulajdonos"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Státusz változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Határidõ változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Megoldási dátum változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Hozzáfogás dátumának változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Kiosztás dátumának változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Bejelentés dátumának változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Prioritás állítása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Sor változtatása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Tárgy változtatása"
 
@@ -2204,19 +2311,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "%1 felhasználó tagságai"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Beolvasztás sikeres"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Beolvasztás sikertelen Konnte EffectiveId nicht setztn"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Beolvasztás sikertelen Konnte EffectiveId nicht setztn"
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Beolvasztani ebbe"
 
@@ -2225,27 +2332,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Beolvasztva %1-be"
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Üzenet szövege"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "A sor nem hozható létre"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Üzenet rögzítve"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr ""
 
@@ -2444,7 +2555,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -2476,7 +2587,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "H"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "További részletek %1 felhasználóról"
@@ -2497,7 +2608,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "%1 problémáim"
@@ -2510,7 +2621,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Saját lekérdezések"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Név"
 
@@ -2522,11 +2633,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Soha"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Új"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Új kapcsolatok"
 
@@ -2538,10 +2649,14 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New Query"
 msgstr "Új lekérdezés"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
+msgid "New Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:93 html/Admin/Queues/CustomField.html:73
 msgid "New custom field"
 msgstr "Új egyéni mezõ"
@@ -2562,6 +2677,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Új sor"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectRights:65
 msgid "New rights"
 msgstr "Új jogok"
@@ -2578,7 +2697,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr "Új probléma"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Az új probléma nem létezik"
 
@@ -2594,7 +2713,7 @@
 msgid "New watchers"
 msgstr "Új résztvevõk"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Következõ"
 
@@ -2610,7 +2729,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "Nincs egyéni mezõ"
 
@@ -2622,7 +2741,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Nincs csoport meghatározva"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr ""
 
@@ -2640,19 +2759,19 @@
 msgid "No Template"
 msgstr "Nincs sablon"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr "Nincs <b>sor</b> megadva!"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "Nincs kiegészítés tárolva"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Nincs leírás a(z) %1-hez"
@@ -2665,7 +2784,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Nincs a keresési feltételeknek megfeleõ csoport."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr ""
 
@@ -2677,7 +2796,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Nincs joga sort létrehozni"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Nincs joga a(z) '%1' sorban problémát létrehozni"
@@ -2694,7 +2813,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Nincs joga ezt a problémát aktualizálni"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Nincs <b>felelõs</b> megadva!"
 
@@ -2718,7 +2837,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Nincs feldolgozható keresési lista."
 
@@ -2734,19 +2853,19 @@
 msgid "No users matching search criteria found."
 msgstr "Nincs a keresési feltételeknek megfeleõ felhasználó."
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Senki"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Nem létezõ mezõ?"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Nincs bejelentkezve."
 
@@ -2758,7 +2877,7 @@
 msgid "Not yet implemented."
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Megjegyzések"
 
@@ -2842,7 +2961,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr "VAGY"
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr "Objekum nem hozható létre"
 
@@ -2850,7 +2969,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr "Az objekumot nem sikerült törölni"
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr "Objektum létehozva"
 
@@ -2864,7 +2983,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -2872,7 +2991,7 @@
 msgid "Oct."
 msgstr "okt."
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr ""
 
@@ -2924,22 +3043,26 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Tranzakciónál"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Csak a(z) %1 után létrejött poblémák engedélyezései legyenek láthatóak"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr ""
 "Csak a(z) %1 elõtt létrejött problémák engedélyezései legyenek láthatóak"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Nyitott"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Megnyit"
 
@@ -2951,6 +3074,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr ""
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr "Rendezés"
@@ -2959,7 +3086,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Cég, szervezet"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr ""
@@ -2984,11 +3111,11 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Tulajdonos"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr ""
 
@@ -3006,11 +3133,11 @@
 msgid "Pager"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Felmenõk"
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Jelszó"
 
@@ -3018,7 +3145,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Jelszó-emlékeztetõ"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr "Jelszó megváltoztatva"
 
@@ -3052,7 +3179,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Résztvevõk"
 
@@ -3064,7 +3191,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr "Perl konfiguráció"
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Hozzáférés visszautasítva"
 
@@ -3084,7 +3211,7 @@
 msgid "Phone numbers"
 msgstr "Telefonszámok"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Beállításaim"
 
@@ -3092,7 +3219,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Elõzõ"
 
@@ -3105,7 +3232,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "%1 vezetõ nem található."
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritás"
 
@@ -3134,15 +3261,15 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Query"
 msgstr "Lekérdezés"
 
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Lekérdezésszerkesztõ"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Sor"
 
@@ -3164,7 +3291,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "A sor nem hozható létre"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "a sor nem tölthetõ be."
 
@@ -3172,7 +3299,7 @@
 msgid "Queue created"
 msgstr "A sor létrehozva"
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "A sor nem található"
 
@@ -3180,20 +3307,27 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Sorok"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr "Gyors lekérdezés"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Probléma felvétele (gyors)"
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT %1"
 msgstr "RT %1"
 
@@ -3206,7 +3340,7 @@
 msgid "RT Administration"
 msgstr "Konfiguráció"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT Hiba"
 
@@ -3214,7 +3348,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr ""
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "Áttekintés"
 
@@ -3222,11 +3356,15 @@
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr " %1 -- Request Tracker "
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:79 html/User/Prefs.html:69
 msgid "Real Name"
 msgstr "Valódi név"
@@ -3251,11 +3389,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "%1 hivatkozás törölve"
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "A következõk kapcsolódnak hozzá"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "A következõkhöz kapcsolódik"
 
@@ -3264,19 +3402,48 @@
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "%1 percenként frissítse ezt az oldalt."
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Adminisztratív tájékoztatást kapó eltávolítása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Tájékoztatást kapó eltávolítása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Beküldõ eltávolítása"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Válaszol"
 
@@ -3284,7 +3451,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Válaszcím"
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Válasz a beküldõknek"
 
@@ -3296,11 +3463,15 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr ""
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Beküldõ"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Beküldõ"
 
@@ -3313,7 +3484,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Visszaállít"
 
@@ -3321,19 +3492,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Otthoni"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Megold"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "%1. (%2) probléma lezárása"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Megoldva"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: html/Elements/ListActions:47 html/Search/Elements/NewListActions:47
 msgid "Results"
 msgstr "Változtatások eredménye"
@@ -3392,7 +3579,11 @@
 msgid "Roles"
 msgstr "Szerepek"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Sorok száma oldalanként"
 
@@ -3400,11 +3591,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "Szo"
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr "Mentés"
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Változtatások mentése"
 
@@ -3412,7 +3603,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Beállítások mentése"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Változtatások mentése"
 
@@ -3452,28 +3643,55 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Minden sorhoz érvényes Scripek"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Keresés"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr ""
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Engedélyezések keresése"
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
 msgstr ""
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Biztonság:"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr "Eyéni mezõk"
 
@@ -3489,7 +3707,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr ""
 
@@ -3557,6 +3775,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Válasszon sort!"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Válasszon Scripet!"
@@ -3581,6 +3803,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr "Kiválasztott problémák"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:121
 msgid "Send mail to all watchers"
 msgstr ""
@@ -3629,7 +3855,7 @@
 msgid "Sep."
 msgstr "szep."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
@@ -3641,31 +3867,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr "Látható mezõk"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Lekérdezés eredménye"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "Láthatóak legyenek a felszabadított problémák"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Problémaleírás"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "láthatóak legyenek az elutasított problémák"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Attribútumok"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "Láthatóak legyenek a folyamatban levõ problémák"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Láthatóak legyenek a mások engedélyezésére váró problémák"
 
@@ -3713,6 +3939,10 @@
 msgid "Signature"
 msgstr "Aláírás (e-mail-hez)"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr ""
@@ -3721,7 +3951,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr ""
 
@@ -3741,7 +3971,7 @@
 msgid "Started"
 msgstr "Elkezdve"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Kiosztva"
 
@@ -3749,7 +3979,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Állam"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Státusz"
 
@@ -3761,7 +3991,7 @@
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr "Státusz változtatása: '%1' --> '%2'"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Elcsen"
 
@@ -3786,7 +4016,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Tárgy"
 
@@ -3795,7 +4025,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Mentés"
 
@@ -3852,7 +4082,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Atvesz"
 
@@ -3897,15 +4127,15 @@
 msgid "Text"
 msgstr "Szöveg"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Már ez az aktuális érték"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Egyéni mezõhöz érvénytelen értek"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Ez ugyanaz az érték"
 
@@ -3918,7 +4148,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "A vezetõ már %1-a a sornak"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "A vezetõ már %1-a a problémának"
@@ -3928,19 +4158,19 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this queue"
 msgstr "A vezetõ már nem %1-a a sornak"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Ez a sor nem létezik"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Már ez a felhasználó a tulajdonos!"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Ilyen felhasználó nem létezik"
 
@@ -3960,7 +4190,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "A felhasználó mostantól nem kiemelt"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "a felhasználóhoz nem tartozhatnak problémák ebbõl a sorból"
 
@@ -3968,7 +4198,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Alapadatok"
 
@@ -3984,7 +4214,7 @@
 msgid "The following command will find all active tickets in the queue 'general' and set their priority to 99 if they haven't been touched in 4 hours:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr ""
 
@@ -4000,7 +4230,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
@@ -4020,7 +4250,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Diese Transaktion scheint keinen Inhalt zu haben"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "A felhasználó által felvetett %1 legsürgõsebb probléma"
@@ -4046,13 +4276,13 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr "%1. probléma"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Probléma %1: %2"
 
@@ -4069,19 +4299,19 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr "Pobléma megoldva"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr "Probléma tranzakciói"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "A probléma tartalma"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr ""
 
@@ -4098,39 +4328,55 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Problémák"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Maradék idõ"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Ráfordított munkaidõ"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Maradék idõ"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Munkaidõ"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "Ráfordított munkaidõ"
 
@@ -4138,19 +4384,23 @@
 msgid "Title"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Beérkezett"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr "Eszközök"
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr ""
@@ -4172,7 +4422,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr ""
 
@@ -4180,7 +4430,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "K"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "Típus"
 
@@ -4192,13 +4442,13 @@
 msgid "Unix login"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr ""
 
@@ -4226,23 +4476,23 @@
 msgid "Untaken"
 msgstr "Probléma visszaadása"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Frissít"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update All"
 msgstr "Mindet frissíti"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Probléma frissítése"
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Frissítés típusa"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "A kiválasztott problémák frissítése"
 
@@ -4250,7 +4500,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "A kiválasztott problémák frissítése"
 
@@ -4263,7 +4513,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr ""
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "%1. számú (%2) probléma aktualizálása"
@@ -4272,7 +4522,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Frissítve"
 
@@ -4312,7 +4562,7 @@
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr "'%1' felhasználó nem található"
@@ -4329,12 +4579,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Felhasználói jogok"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
@@ -4355,11 +4605,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Felhasználó által definiált csoportok"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Felhasználó"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Felhasználók"
 
@@ -4367,11 +4617,15 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr ""
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Értékek"
 
@@ -4447,7 +4701,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Munkahelyi"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr ""
 
@@ -4455,15 +4709,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "Munkaidõ"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Már az öné ez a probléma"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr ""
 
@@ -4480,7 +4738,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Nincs joga létrehozni problémákat ebben a sorban"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "Nem hozhat létre problémákat ebben a sorban"
 
@@ -4500,7 +4758,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "A problémája elutasítva."
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "A begépelt felhasználói név vagy jelszó hibás!"
 
@@ -4521,8 +4779,8 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "%1nak engedélyezve"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
-msgid "belongs to"
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
 msgstr ""
 
 #: html/SelfService/Closed.html:49
@@ -4541,10 +4799,6 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "törölve"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
-msgid "does not belong to"
-msgstr ""
-
 #: html/Search/Elements/PickBasics:61
 msgid "does not match"
 msgstr "nem"
@@ -4557,27 +4811,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "egyenlõ"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr "hiba: nincs mit törölni"
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr ""
 
@@ -4590,6 +4844,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr " '%1' csopot"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "órája"
@@ -4598,11 +4857,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "Sorszám"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr " == "
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr " nem "
 
@@ -4618,7 +4877,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "perce"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "perc"
 
@@ -4630,7 +4889,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "új"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr "(nincs név)"
 
@@ -4646,7 +4905,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "nem egyenlõ"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "Nyitott"
 
@@ -4676,7 +4935,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -4684,6 +4943,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "várakozik"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -4694,7 +4962,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr ""
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr ""
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/id.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/id.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/id.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -19,7 +19,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "#%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr "$Awalan %1"
@@ -43,7 +47,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -55,20 +59,20 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 yang lalu"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 diganti menjadi %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
 msgid "%1 %2 deleted"
 msgstr "%1 %2 sudah dihapus"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 gunakan template %3"
@@ -78,11 +82,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) oleh %3"
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr "(Belum diubah)"
 
@@ -116,7 +120,7 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -129,7 +133,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "%1 Memanggil AksiScrip"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 ditambahkan sebagai nilai untuk %2"
@@ -153,16 +157,16 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 sudah diganti dari %2 ke %3"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr "%1 ditiru"
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 tidak bisa diatur ke %2."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 tidak dapat mengatur status untuk diselesaikan. Database RT's mungkin tidak konsisten."
@@ -177,8 +181,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "%1 sudah dihapus"
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "%1 Tiket dengan prioritas paling tinggi yang saya miliki"
 
@@ -200,17 +208,14 @@
 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
 msgstr "%1 tidak lagi menjadi nilai untuk kolom kustom %2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 menit"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "%1 tiket terbaru yang belum dimiliki"
 
@@ -218,7 +223,7 @@
 msgid "%1 newest unowned tickets..."
 msgstr "%1 tiket terbaru yang belum dimiliki..."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 objek"
 
@@ -232,11 +237,11 @@
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr "%1 akan memecahkan semua anggota dari grup tiket yang dipecahkan."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1's %2 objek"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%1's %2's %3 objek"
 
@@ -261,7 +266,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1k"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' adalah nilai yang tidak valid untuk status"
@@ -274,11 +279,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Klik kotak ini untuk menon-aktifkan pemberitahuan kepada penerima yang sudah terdaftar)"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Klik kotak ini untuk mengaktifkan pemberitahuan kepada penerima yang sudah terdaftar)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Masukkan ID Tiket atau URL, dipisahkan dengan spasi)"
 
@@ -312,22 +317,38 @@
 msgid "(None)"
 msgstr "(Tidak satu pun)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat email yang dibatasi dengan koma. <b>Tidak</b> akan mengubah siapakah yang akan menerima pembaharuan di masa datang.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat administrasi email. Orang-orang ini <b>akan</b> menerima pembaharuan di masa datang.)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat email. <b>Tidak</b> akan mengubah siapakah yang akan menerima pembaharuan di masa datang.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Kirim salinan tembusan untuk memperbaharui daftar alamat email. Orang-orang ini <b>akan</b> menerima pembaharuan di masa datang.)"
 
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
 msgstr "Gunakan kolom ini ketika anda memilih 'Definisikan Pengguna' untuk sebuah kondisi atau aksi"
@@ -340,7 +361,7 @@
 msgid "(no name listed)"
 msgstr "(tidak ada nama yang terdaftar)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(Tidak ada nilai)"
 
@@ -348,7 +369,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr "(Tidak ada nilai-nilai)"
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(hanya satu Tiket)"
 
@@ -368,6 +389,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(tidak ada judul)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowBasics:53
 msgid "<% $Ticket->Status%>"
 msgstr "<% $Tiket->Status%>"
@@ -384,7 +413,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr "<%$kolom%>"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<Tipe input=\"submit\" nilai=\"Tiket Baru di dalam \">&nbsp;%1"
@@ -446,11 +480,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Tambah"
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Tambah AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Tambah Cc"
 
@@ -462,11 +496,11 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Tambah Kriteria"
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Tambah File Lagi"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Tambah Pemohon"
 
@@ -478,11 +512,15 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Tambah scrip yang akan digunakan di semua antrian"
 
-#: html/Search/Build.html:85
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Add additional criteria"
 msgstr "Tambahkan kriteria tambahan"
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Tambah Komentar atau balas ke tiket yang sudah dipilih"
 
@@ -494,7 +532,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Tambah Pengamat Baru"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr "Tambah, hapus dan ubah nilai kolom kustom untuk objek"
 
@@ -503,7 +549,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Tambahkan prinsipal sebagai %1 untuk antrian ini"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Tambahkan prinsipal sebagai %1 untuk Tiket ini"
@@ -516,7 +562,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Alamat2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin Cc"
 
@@ -540,7 +586,7 @@
 msgid "AdminCc"
 msgstr "AdminCc"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr "Kolom Kustom Admin"
 
@@ -568,7 +614,7 @@
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Cc Administrasi"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr "Lanjutan"
 
@@ -604,11 +650,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Digunakan untuk perubahan anda"
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Izin"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -657,15 +703,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr "Menentukan Kolom Kustom"
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Melampirkan"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Melampirkan file"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "File dilampirkan"
 
@@ -678,7 +724,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Lampiran dibuat"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Nama File Lampiran"
 
@@ -706,6 +752,10 @@
 msgid "Autoreply To Requestors"
 msgstr "Balas Otomatis ke Pemohon"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Available Columns"
 msgstr "Kolom Tersedia "
@@ -718,7 +768,7 @@
 msgid "Basics"
 msgstr "Dasar-dasar"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
@@ -730,7 +780,7 @@
 msgid "Before"
 msgstr "Sebelum"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr "Pemecahan Praktis yang terbaik, Logo bisnis LLC"
 
@@ -746,19 +796,23 @@
 msgid "Bold"
 msgstr "Diberi huruf tebal"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr "Menyimpan penunjuk link"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Catatan Atas Singkat"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Memperbaharui tiket dengan jumlah banyak pada waktu yang sama"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Tidak dapat mengubah sistem pengguna"
 
@@ -766,7 +820,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Dapatkah prinsipal melihat antrian ini"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Tidak dapat menambah nilai kolom kustom tanpa nama"
 
@@ -775,7 +829,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr "Tidak dapat menemukan kelas koleksi untuk '%'"
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr "Tidak dapat menemukan pencarian yang disimpan untuk bekerja dengan"
 
@@ -787,20 +841,24 @@
 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
 msgstr "Tidak dapat digabungkan ke dalam tiket gabungan. Anda seharusnya tidak pernah mendapatkan kesalahan ini."
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Tidak dapat menyimpan pencarian ini"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Tidak dapat menentukan baik dasar dan sasaran"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "Tidak dapat membuat pengguna: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -808,11 +866,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Ubah Sandi"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr "Periksa Semua"
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Klik kotak ini untuk hapus"
 
@@ -820,18 +878,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Klik kotak ini untuk menghilangkan hak-hak"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Anak"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Kota"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr "Hapus Semua"
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Ditutup"
@@ -840,7 +906,19 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Tiket sudah ditutup"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Komentar"
 
@@ -860,11 +938,11 @@
 msgid "Comments"
 msgstr "Komentar"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Komentar (Tidak dikirim ke pemohon)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Komentar (tidak dikirim ke pemohon)"
 
@@ -872,7 +950,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "Komentar mengenai %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Komentar tentang pengguna ini"
 
@@ -896,7 +974,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Kondisi tidak ditemukan"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfigurasi"
 
@@ -932,20 +1010,20 @@
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
 msgstr "Tidak dapat menambah nilai kolom kustom baru untuk tiket."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr "Tidak dapat menambah nilai kolom kustom baru"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Tidak dapat menambah nilai kolom kustom baru"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Tidak dapat mengubah pemilik tiket. "
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Tidak dapat membuat Kolom Kustom"
@@ -964,7 +1042,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "Tidak dapat membuat template: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Tidak dapat membuat tiket. Antrian tidak dapat diatur"
 
@@ -972,11 +1050,11 @@
 msgid "Could not create user"
 msgstr "Tidak dapat membuat pengguna"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Tidak dapat menemukan atau membuat pengguna tersebut"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Tidak dapat menemukan prinsipal tersebut"
 
@@ -1002,7 +1080,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Tidak dapat membuat prinsipal tersebut %1 untuk antrian ini"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Tidak dapat membuat prinsipal tersebut %1 untuk Tiket ini"
@@ -1020,12 +1098,12 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Tidak dapat menambah anggota ke grup"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "Tidak dapat membuat transaksi: %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Tidak dapat menemukan baris"
 
@@ -1033,7 +1111,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Tidak dapat menemukan prinsipal tersebut"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Tidak dapat menemukan nilai tersebut"
 
@@ -1085,12 +1163,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Tidak dapat memanggil Tiket '%1'"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1099,7 +1177,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "Negara"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Dibuat"
 
@@ -1107,7 +1185,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Buat Tiket"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Buat Kolom Kustom"
 
@@ -1124,7 +1202,7 @@
 msgid "Create a new personal group"
 msgstr "Buat grup pribadi baru"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Buat tiket baru"
 
@@ -1161,7 +1239,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Buat tiket untuk antrian ini"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Buat, hapus dan ubah kolom kustom"
 
@@ -1185,15 +1263,23 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "Buat Tiket"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "sudah Dibuat"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "Kolom Kustom sudah dibuat %1"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr "Pencipta"
@@ -1218,6 +1304,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Hak-hak Sekarang"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "Kriteria pencarian sekarang"
@@ -1226,11 +1316,11 @@
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Pengamat sekarang"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Kolom Kustom"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr "Kolom Kustom untuk %1"
@@ -1255,17 +1345,17 @@
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Kolom kustom %1 tidak dapat digunakan untuk objek ini"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Kolom kustom %1 memiliki nilai."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Kolom kustom %1 tidak memiliki nilai."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Kolom kustom %1 tidak ditemukan"
@@ -1274,20 +1364,20 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Kolom kustom tidak ditemukan"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Nilai kolom kustom %1 tidak dapat ditemukan untuk kolom kustom %2"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Nilai kolom kustom tidak dapat dihapus"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Nilai kolom kustom tidak dapat ditemukan"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Nilai kolom kustom sudah dihapus"
 
@@ -1295,7 +1385,11 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "Kolom kustom"
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Tanggal"
 
@@ -1351,7 +1445,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegasi"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Hapus"
 
@@ -1376,6 +1470,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Hapus tiket"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr "Hapus tiket"
@@ -1396,11 +1494,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Menghapuskan objek ini dapat melanggar integrasi referensial"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Ditolak"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Bergantung oleh"
 
@@ -1424,7 +1522,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Ketergantungan oleh %1 sudah dihapus"
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Bergantung pada"
 
@@ -1432,7 +1530,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "Turun"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Gambarkan persoalan dibawah ini"
 
@@ -1468,7 +1566,7 @@
 msgid "Display saved searches for this group"
 msgstr "Tampilkan pencarian yang disimpan untuk grup ini"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr "Didistribusikan dibawah versi 2 dari <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> GNU GPL.</a>"
 
@@ -1476,7 +1574,7 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Lakukan apa saja dan semuanya"
 
-#: html/Search/Build.html:112
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Do the Search"
 msgstr "Lakukan Pencarian"
 
@@ -1496,7 +1594,7 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr "Download sebagai file yang dibatasi dengan tab"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Batas Waktu"
 
@@ -1504,10 +1602,14 @@
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "KESALAHAN: Tidak dapat memanggil Tiket '%1': %2.\\n"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
 msgid "Edit"
 msgstr "Ubah"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1525,7 +1627,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
 msgstr "Ubah Kolom Kustom untuk tiket di dalam semua antrian"
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Ubah Link"
 
@@ -1537,6 +1639,10 @@
 msgid "Edit Relationships"
 msgstr "Ubah Hubungan"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -1563,7 +1669,7 @@
 msgid "Editing Configuration for user %1"
 msgstr "Mengubah Konfigurasi untuk pengguna %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Mengubah Kolom Kustom %1"
@@ -1578,7 +1684,7 @@
 msgid "Editing membership for personal group %1"
 msgstr "Mengubah keanggotaan untuk grup pribadi %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Baik dasar ataupun sasaran harus ditentukan"
 
@@ -1598,7 +1704,7 @@
 msgid "EmailEncoding"
 msgstr "Set Karakter Email"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Mengaktifkan (Klik kotak ini untuk menon-aktifkan kolom kustom)"
 
@@ -1619,7 +1725,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Mengaktifkan status %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr "Mengaktifkan status: %1"
@@ -1628,7 +1734,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Masukkan beberapa nilai"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Masukan objek atau URI untuk menghubungkan object tersebut. Pisahkan beberapa input tersebut dengan spasi."
 
@@ -1636,11 +1742,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Masukkan satu nilai"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Masukkan antrian atau URIs untuk menghubungkan antrian tersebut. Pisahkan beberapa input dengan spasi."
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Masukkan tiket atau URIs untuk menghubungkan Tiket tersebut. Pisahkan beberapa input dengan spasi."
 
@@ -1652,7 +1758,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr "Masukkan sampai %1 nilai"
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Kesalahan"
 
@@ -1668,7 +1774,7 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr "Kesalahan di dalam parameter ke Antrian->Hapus Pengamat"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Kesalahan di dalam parameter ke Tiket->Tambah Pengamat"
 
@@ -1676,7 +1782,7 @@
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Kesalahan di dalam parameter ke Tiket->Hapus Pengamat"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Kesalahan di dalam parameter ke Ticket->Hapus Pengamat"
 
@@ -1766,11 +1872,11 @@
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Isilah sampai %1 area wikiteks"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1569
+#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/EditBasics:92 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1616
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Prioritas Akhir"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
 msgid "FinalPriority"
 msgstr "Prioritas Akhir"
 
@@ -1782,7 +1888,7 @@
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Cari orang yang"
 
-#: html/Search/Results.html:109
+#: html/Search/Results.html:144
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Cari tiket"
 
@@ -1798,7 +1904,7 @@
 msgid "Foo!"
 msgstr "Foo!"
 
-#: html/Search/Bulk.html:105
+#: html/Search/Bulk.html:83
 msgid "Force change"
 msgstr "Diubah dengan paksa"
 
@@ -1806,12 +1912,12 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: html/Search/Results.html:107
+#: html/Search/Results.html:142
 #. ($ticketcount)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Ditemukan % quant(%1,tiket)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:942
+#: lib/RT/Record.pm:946
 msgid "Found Object"
 msgstr "Objek ditemukan"
 
@@ -1827,7 +1933,7 @@
 msgid "Fri."
 msgstr "Jum."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:62 html/Ticket/Elements/ShowHistory:68
 msgid "Full headers"
 msgstr "Catatan Atas Lengkap"
 
@@ -1857,11 +1963,11 @@
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Template Global: %1"
 
-#: html/Tools/Offline.html:91
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:80 html/Search/Results.html:95 html/Tools/Offline.html:91
 msgid "Go"
 msgstr "Ambil"
 
-#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Search/Results.html:76 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57 html/index.html:91
+#: html/Admin/Groups/index.html:67 html/Admin/Groups/index.html:73 html/Admin/Queues/People.html:80 html/Admin/Queues/People.html:84 html/Admin/Queues/index.html:66 html/Admin/Users/index.html:73 html/Elements/RefreshHomepage:48 html/Search/Results.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:53 html/Ticket/Elements/EditPeople:57
 msgid "Go!"
 msgstr "Ambil!"
 
@@ -1894,11 +2000,11 @@
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Grup tidak memiliki anggota terseperti ini"
 
-#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1391 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1471
+#: lib/RT/Group_Overlay.pm:971 lib/RT/Queue_Overlay.pm:745 lib/RT/Queue_Overlay.pm:805 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1392 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1472
 msgid "Group not found"
 msgstr "Grup tidak ditemukan"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1088
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:59 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:56 html/Admin/Elements/Tabs:56 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:69 html/Admin/Groups/Members.html:85 html/Admin/Queues/People.html:104 html/Admin/Users/Memberships.html:53 html/Admin/index.html:67 html/User/Groups/Members.html:88 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1191
 msgid "Groups"
 msgstr "Grup"
 
@@ -1910,7 +2016,7 @@
 msgid "Groups matching search criteria"
 msgstr "Grup sesuai dengan kriteria pencarian"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:77
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:76
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr "Pengguna ini milik grup"
 
@@ -1945,16 +2051,20 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Homepage"
 
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:48
+msgid "Hours"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Base.pm:110
 #. (6)
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr "Saya memiliki %quant (%1,concrete mixer)."
 
-#: html/Search/Build.html:637
+#: html/Search/Build.html:615
 msgid "I'm lost"
 msgstr "Saya tersesat"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1494
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:48 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1541
 msgid "Id"
 msgstr "Id"
 
@@ -1982,7 +2092,7 @@
 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
 msgstr "Jika anda memperbaharui apapun diatas, pastikanlah untuk"
 
-#: lib/RT/Record.pm:933
+#: lib/RT/Record.pm:937
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Nilai Ilegal untuk %1"
 
@@ -1990,7 +2100,7 @@
 msgid "Image"
 msgstr "Gambar"
 
-#: lib/RT/Record.pm:936
+#: lib/RT/Record.pm:940
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Kolom yang tetap"
 
@@ -2006,19 +2116,19 @@
 msgid "Include disabled users in search."
 msgstr "Termasuk menon-aktifkan pengguna di dalam pencarian."
 
-#: html/Search/Build.html:663
+#: html/Search/Build.html:641
 msgid "Incomplete Query"
 msgstr "Query tidak lengkap"
 
-#: html/Search/Build.html:660
+#: html/Search/Build.html:638
 msgid "Incomplete query"
 msgstr "query tidak lengkap"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:161 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1544
+#: html/Search/Elements/PickBasics:148 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1591
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Prioritas Awal"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1141
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1140 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142
 msgid "InitialPriority"
 msgstr "Prioritas Awal"
 
@@ -2026,11 +2136,17 @@
 msgid "Input error"
 msgstr "Kesalahan Input"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3454
+#: html/Elements/ValidateCustomFields:23 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1008
+#. ($self->FriendlyPattern)
+#. ($CF->FriendlyPattern)
+msgid "Input must match %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3437
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Kesalahan Internal"
 
-#: lib/RT/Record.pm:305
+#: lib/RT/Record.pm:309
 #. ($id->{error_message})
 msgid "Internal Error: %1"
 msgstr "Kesalahan Internal: %1"
@@ -2043,10 +2159,15 @@
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Hak-hak tidak valid"
 
-#: lib/RT/Record.pm:938
+#: lib/RT/Record.pm:942
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Data tidak valid"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:202 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:666
+#. ($msg)
+msgid "Invalid pattern: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:158 lib/RT/Template_Overlay.pm:276
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Antrian tidak valid"
@@ -2055,16 +2176,16 @@
 msgid "Invalid right"
 msgstr "Hak tidak valid"
 
-#: lib/RT/Record.pm:280
+#: lib/RT/Record.pm:284
 #. ($key)
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Nilai tidak valid untuk %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1597
+#: lib/RT/Record.pm:1601
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Nilai tidak valid untuk kolom kustom"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:413
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:414
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Nilai tidak valid untuk status"
 
@@ -2096,7 +2217,7 @@
 msgid "Jul."
 msgstr "Jul."
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:122
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:124
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Jumbo"
 
@@ -2156,25 +2277,25 @@
 msgid "Link"
 msgstr "Link"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1292
+#: lib/RT/Record.pm:1296
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Link sudah ada"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1306
+#: lib/RT/Record.pm:1310
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Link tidak dapat dibuat"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1312
+#: lib/RT/Record.pm:1316
 #. ($TransString)
 msgid "Link created (%1)"
 msgstr "Link sudah dibuat (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1373
+#: lib/RT/Record.pm:1377
 #. ($TransString)
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Link sudah dihapus (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1379
+#: lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Link not found"
 msgstr "Link tidak ditemukan"
 
@@ -2183,7 +2304,7 @@
 msgid "Link ticket #%1"
 msgstr "Link tiket #%1"
 
-#: html/Ticket/Create.html:205 html/Ticket/Elements/ShowSummary:83 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
+#: html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/ShowSummary:87 html/Ticket/Elements/Tabs:120 html/Ticket/ModifyAll.html:78
 msgid "Links"
 msgstr "Link-link"
 
@@ -2217,60 +2338,60 @@
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "Direktori Log %1 tidak ditemukan atau tidak dapat ditulis.\\n RT tidak dapat dijalankan."
 
-#: html/Elements/Header:94
-#. ("<b>".$session{'CurrentUser'}->Name."</b>")
+#: html/Elements/Header:82
+#. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Masuk sebagai %1"
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:66 html/Elements/Login:76 lib/RT/StyleGuide.pod:797
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:71 html/Elements/Login:57 html/Elements/Login:73 html/Elements/Login:89 lib/RT/StyleGuide.pod:797
 msgid "Login"
 msgstr "Login"
 
-#: html/Elements/Header:91
+#: html/Elements/Header:92
 msgid "Logout"
 msgstr "Logout"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:866
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:920
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr "Mencari tipe yang tidak sesuai (mismatch)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:104
+#: html/Search/Bulk.html:82
 msgid "Make Owner"
 msgstr "Buat Pemilik"
 
-#: html/Search/Bulk.html:128
+#: html/Search/Bulk.html:106
 msgid "Make Status"
 msgstr "Buat Status"
 
-#: html/Search/Bulk.html:136
+#: html/Search/Bulk.html:114
 msgid "Make date Due"
 msgstr "Buat Tanggal Batas Waktu"
 
-#: html/Search/Bulk.html:138
+#: html/Search/Bulk.html:116
 msgid "Make date Resolved"
 msgstr "Buat Tanggal Penyelesaian"
 
-#: html/Search/Bulk.html:132
+#: html/Search/Bulk.html:110
 msgid "Make date Started"
 msgstr "Buat Tanggal Mulai"
 
-#: html/Search/Bulk.html:130
+#: html/Search/Bulk.html:108
 msgid "Make date Starts"
 msgstr "Buat Tanggal Mulai"
 
-#: html/Search/Bulk.html:134
+#: html/Search/Bulk.html:112
 msgid "Make date Told"
 msgstr "Buat Tanggal Pemberitahuan"
 
-#: html/Search/Bulk.html:124
+#: html/Search/Bulk.html:102
 msgid "Make priority"
 msgstr "Buat prioritas"
 
-#: html/Search/Bulk.html:126
+#: html/Search/Bulk.html:104
 msgid "Make queue"
 msgstr "Buat antrian"
 
-#: html/Search/Bulk.html:122
+#: html/Search/Bulk.html:100
 msgid "Make subject"
 msgstr "Buat subjek"
 
@@ -2355,19 +2476,19 @@
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Keanggotaan dari pengguna %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2849
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2832
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Penggabungan Berhasil"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2736
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2719
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Penggabungan gagal. Tidak dapat mengatur EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2744
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2727
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Penggabungan gagal. Tidak dapat mengatur Status"
 
-#: html/Elements/EditLinks:129 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
+#: html/Elements/EditLinks:131 html/Ticket/Elements/BulkLinks:48
 msgid "Merge into"
 msgstr "Bergabung ke dalam"
 
@@ -2376,27 +2497,31 @@
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Bergabung ke dalam %1"
 
-#: html/Search/Bulk.html:165 html/Ticket/Update.html:116
+#: html/Search/Bulk.html:143 html/Ticket/Update.html:119
 msgid "Message"
 msgstr "Pesan"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2406
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2389
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Pesan tidak dapat dicatat"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2392
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Pesan sudah dicatat"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:115
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:117
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Pesan mengenai Tiket ini tidak akan dikirim ke..."
 
-#: html/Search/Build.html:667
+#: html/Elements/SelectTimeUnits:47
+msgid "Minutes"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Build.html:645
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr "tanda kurung tidak sama"
 
-#: lib/RT/Record.pm:940
+#: lib/RT/Record.pm:944
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "Kunci utama tidak ditemukan?: %1"
 
@@ -2603,7 +2728,7 @@
 msgid "ModifyACL"
 msgstr "Mengubah ACL"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "ModifyCustomField"
 msgstr "Mengubah Kolom Kustom"
 
@@ -2635,7 +2760,7 @@
 msgid "Mon."
 msgstr "Sen."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:62
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:61
 #. ($name)
 msgid "More about %1"
 msgstr "Lebih mengenai %1"
@@ -2660,7 +2785,7 @@
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "Harus menentukan 'Nama' attribut"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:70
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:69
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "%1 tiketku"
@@ -2673,7 +2798,7 @@
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Pencarian yang kusimpan"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/User/Groups/Modify.html:65
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:53 html/Admin/Elements/EditCustomField:55 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:55 html/Admin/Elements/ModifyTemplate:49 html/Admin/Groups/Modify.html:65 html/Search/Bulk.html:158 html/User/Groups/Modify.html:65
 msgid "Name"
 msgstr "Nama"
 
@@ -2685,11 +2810,11 @@
 msgid "Never"
 msgstr "Tidak pernah"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:51
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New"
 msgstr "Baru"
 
-#: html/Elements/EditLinks:115
+#: html/Elements/EditLinks:117
 msgid "New Links"
 msgstr "Link Baru"
 
@@ -2701,7 +2826,7 @@
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Izin Baru yang Ditunda"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:193
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "New Query"
 msgstr "Query Baru"
 
@@ -2709,6 +2834,10 @@
 msgid "New Relationships"
 msgstr "Hubungan Baru"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:205
+msgid "New Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:93 html/Admin/Queues/CustomField.html:73
 msgid "New custom field"
 msgstr "Kolom Kustom Baru"
@@ -2729,6 +2858,10 @@
 msgid "New queue"
 msgstr "Antrian Baru"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:71
+msgid "New reminder:"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectRights:65
 msgid "New rights"
 msgstr "Hak-hak Baru"
@@ -2745,7 +2878,7 @@
 msgid "New ticket"
 msgstr "Tiket Baru"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2713
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2696
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Tidak ada Tiket baru"
 
@@ -2765,7 +2898,7 @@
 msgid "New window setting"
 msgstr "Setting Window Baru"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:92
+#: html/Helpers/CalPopup.html:13 html/Ticket/Elements/Tabs:92
 msgid "Next"
 msgstr "Berikutnya"
 
@@ -2785,7 +2918,7 @@
 msgid "No Class defined"
 msgstr "Tidak ada Kelas yang didefinisikan"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:140 html/Admin/Elements/EditCustomField:119
 msgid "No CustomField"
 msgstr "Tidak ada Kolom Kustom"
 
@@ -2797,7 +2930,7 @@
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Tidak ada Grup yang didefinisikan"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:477
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:480
 msgid "No Query"
 msgstr "Tidak ada Query"
 
@@ -2817,19 +2950,19 @@
 msgid "No Ticket specified. Aborting ticket "
 msgstr "Tidak ada Tiket yang ditentukan. Batalkan tiket "
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:67
+#: html/Approvals/Elements/Approve:73
 msgid "No action"
 msgstr "Tidak ada aksi"
 
-#: lib/RT/Record.pm:935
+#: lib/RT/Record.pm:939
 msgid "No column specified"
 msgstr "Tidak ada kolom yang ditentukan"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:68
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
 msgid "No comment entered about this user"
 msgstr "Tidak ada komentar yang dimasukkan mengenai pengguna ini"
 
-#: lib/RT/Action/Generic.pm:186 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135
+#: lib/RT/Action/Generic.pm:179 lib/RT/Condition/Generic.pm:198 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:78 lib/RT/Search/Generic.pm:135 lib/RT/Search/Googleish.pm:78
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Tidak ada deskripsi untuk %1"
@@ -2842,7 +2975,7 @@
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Grup yang sesuai dengan kriteria pencarian tidak ditemukan."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2349
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2350
 msgid "No message attached"
 msgstr "Tidak ada pesan yang dilampirkan"
 
@@ -2854,7 +2987,7 @@
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Tidak ada izin untuk membuat antrian"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:409
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:410
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Tidak ada izin untuk membuat tiket ini di dalam antrian '%1'"
@@ -2871,7 +3004,7 @@
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Tidak ada izin untuk menampilkan tiket yang sudah diperbaharui"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1450
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:792 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1451
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Tidak ada prinsipal yang ditentukan"
 
@@ -2895,7 +3028,7 @@
 msgid "No search loaded"
 msgstr "Tidak ada pencarian yang dipanggil"
 
-#: html/Search/Bulk.html:194
+#: html/Search/Bulk.html:220
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Tidak ada pencarian untuk dijalankan di."
 
@@ -2915,19 +3048,19 @@
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Tidak ada pengguna RT yang valid ditemukan. RT cvs handler dilepaskan. Silakan berkonsultasi dengan administrator RT anda.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:932
+#: lib/RT/Record.pm:936
 msgid "No value sent to _Set!\\n"
 msgstr "Tidak ada nilai yang dikirim ke _Set!\\n"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:61
+#: html/Elements/QuickCreate:59
 msgid "Nobody"
 msgstr "Tidak seorangpun"
 
-#: lib/RT/Record.pm:937
+#: lib/RT/Record.pm:941
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Kolom kosong?"
 
-#: html/Elements/Header:96
+#: html/Elements/Header:84
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Belum log in"
 
@@ -2939,7 +3072,7 @@
 msgid "Not yet implemented."
 msgstr "Belum diimplementasikan."
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:70
+#: html/Approvals/Elements/Approve:77
 msgid "Notes"
 msgstr "Catatan"
 
@@ -3023,7 +3156,7 @@
 msgid "OR"
 msgstr "ATAU"
 
-#: lib/RT/Record.pm:319
+#: lib/RT/Record.pm:323
 msgid "Object could not be created"
 msgstr "Objek tidak dapat dibuat"
 
@@ -3031,7 +3164,7 @@
 msgid "Object could not be deleted"
 msgstr "Objek tidak dapat dihapus"
 
-#: lib/RT/Record.pm:338
+#: lib/RT/Record.pm:342
 msgid "Object created"
 msgstr "Object sudah dibuat"
 
@@ -3045,7 +3178,7 @@
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr "Tipe Objek %1 tidak dapat mengambil kolom kustom"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:901
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:955
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr "Tipe Objek tidak sesuai (mismatch)"
 
@@ -3053,7 +3186,7 @@
 msgid "Oct."
 msgstr "Okt."
 
-#: html/Tools/Elements/Tabs:53
+#: html/Tools/Elements/Tabs:55
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
@@ -3105,21 +3238,25 @@
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Pada Transaksi"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:71
-#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:70
+#. ("<input size='15' value='".( $created_after->Unix >0 && $created_after->ISO)."' name='CreatedAfter' id='CreatedAfter'>")
 msgid "Only show approvals for requests created after %1"
 msgstr "Hanya menampilkan izin untuk permintaan yang dibuat sesudah %1"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:69
-#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore'>")
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:68
+#. ("<input size='15' value='".($created_before->Unix > 0 &&$created_before->ISO)."' name='CreatedBefore' id='CreatedBefore'>")
 msgid "Only show approvals for requests created before %1"
 msgstr "Hanya menampilkan izin untuk permintaan yang dibuat sebelum %1"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:52
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:75
+msgid "Only show custom fields for:"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Open"
 msgstr "Buka"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:159
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:161
 msgid "Open it"
 msgstr "Buka ini"
 
@@ -3139,6 +3276,10 @@
 msgid "Open tickets on correspondence"
 msgstr "Buka tiket pada korespondensi"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:62
+msgid "Options"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/DisplayOptions:56
 msgid "Order by"
 msgstr "Diurutkan sesuai"
@@ -3151,7 +3292,7 @@
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisasi"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:54
+#: html/Approvals/Elements/Approve:53
 #. ($approving->Id, $approving->Subject)
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Tiket Awal: #%1"
@@ -3176,11 +3317,11 @@
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Memiliki tiket"
 
-#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:58 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:69 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1734
+#: etc/initialdata:38 html/Elements/QuickCreate:56 html/Search/Elements/PickBasics:101 html/SelfService/Elements/MyRequests:51 html/Ticket/Create.html:70 html/Ticket/Elements/EditBasics:61 html/Ticket/Elements/EditPeople:64 html/Ticket/Elements/EditPeople:65 html/Ticket/Elements/Reminders:82 html/Ticket/Elements/ShowPeople:48 html/Ticket/Update.html:62 lib/RT/ACE_Overlay.pm:111 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1781
 msgid "Owner"
 msgstr "Pemilik"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:495
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Pemilik tidak dapat diatur."
 
@@ -3206,11 +3347,11 @@
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Pager"
 
-#: html/Elements/EditLinks:142 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:213 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
+#: html/Elements/EditLinks:144 html/Elements/EditLinks:76 html/Elements/ShowLinks:68 html/Ticket/Create.html:220 html/Ticket/Elements/BulkLinks:60
 msgid "Parents"
 msgstr "Induk "
 
-#: html/Elements/Login:74 html/User/Prefs.html:105
+#: html/Elements/Login:84 html/User/Prefs.html:105
 msgid "Password"
 msgstr "Sandi"
 
@@ -3218,7 +3359,7 @@
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Pengingat Sandi"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:770 lib/RT/User_Overlay.pm:1046
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:769 lib/RT/User_Overlay.pm:1044
 msgid "Password changed"
 msgstr "Sandi sudah diubah"
 
@@ -3252,7 +3393,7 @@
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr "Sandi tidak sesuai. Sandi anda belum diganti"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:66 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
+#: html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 html/Ticket/Elements/Tabs:119 html/Ticket/ModifyAll.html:72
 msgid "People"
 msgstr "Orang-Orang"
 
@@ -3264,7 +3405,7 @@
 msgid "Perl configuration"
 msgstr "Konfigurasi Perl"
 
-#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:252 lib/RT/ACE_Overlay.pm:258 lib/RT/ACE_Overlay.pm:581 lib/RT/ACE_Overlay.pm:591 lib/RT/ACE_Overlay.pm:601 lib/RT/ACE_Overlay.pm:666 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:402 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:411 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:424 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1022 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:366 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:398 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:697 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:870 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:905 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:950 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1318 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1328 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1342 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1483 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1493 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1507 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1624 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1944 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2082 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2252 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2302 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2474 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2577 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2704 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2718 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2942 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2952 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2957 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3180 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3184 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3448 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:505 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:512 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:540 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:547 lib/RT/User_Overlay.pm:1184 lib/RT/User_Overlay.pm:1725 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
+#: lib/RT/ACE_Overlay.pm:262 lib/RT/ACE_Overlay.pm:268 lib/RT/ACE_Overlay.pm:594 lib/RT/ACE_Overlay.pm:604 lib/RT/ACE_Overlay.pm:614 lib/RT/ACE_Overlay.pm:679 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:158 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:164 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:405 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:414 lib/RT/Attribute_Overlay.pm:427 lib/RT/CurrentUser.pm:117 lib/RT/CurrentUser.pm:126 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1004 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1125 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:167 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:184 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:195 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:369 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:397 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:751 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:924 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:959 lib/RT/Group_Overlay.pm:1125 lib/RT/Group_Overlay.pm:1129 lib/RT/Group_Overlay.pm:1138 lib/RT/Group_Overlay.pm:1248 lib/RT/Group_Overlay.pm:1252 lib/RT/Group_Overlay.pm:1258 lib/RT/Group_Overlay.pm:453 lib/RT/Group_Overlay.pm:550 lib/RT/Group_Overlay.pm:628 lib/RT/Group_Overlay.pm:636 lib/RT/Group_Overlay.pm:734 lib/RT/Group_Overlay.pm:738 lib/RT/Group_Overlay.pm:744 lib/RT/Group_Overlay.pm:930 lib/RT/Group_Overlay.pm:934 lib/RT/Group_Overlay.pm:947 lib/RT/Queue_Overlay.pm:1051 lib/RT/Queue_Overlay.pm:141 lib/RT/Queue_Overlay.pm:159 lib/RT/Queue_Overlay.pm:654 lib/RT/Queue_Overlay.pm:664 lib/RT/Queue_Overlay.pm:678 lib/RT/Queue_Overlay.pm:816 lib/RT/Queue_Overlay.pm:825 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:150 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:161 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:226 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:540 lib/RT/Template_Overlay.pm:112 lib/RT/Template_Overlay.pm:118 lib/RT/Template_Overlay.pm:309 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1319 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1329 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1343 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1484 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1494 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1508 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1625 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1945 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2083 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2253 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2303 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2457 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2560 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2687 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2701 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2925 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2935 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2940 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3163 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3167 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3310 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3431 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:504 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:511 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:539 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:546 lib/RT/User_Overlay.pm:1031 lib/RT/User_Overlay.pm:1182 lib/RT/User_Overlay.pm:1886 lib/RT/User_Overlay.pm:370 lib/RT/User_Overlay.pm:736 lib/RT/User_Overlay.pm:775
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Izin ditolak"
 
@@ -3284,7 +3425,7 @@
 msgid "Phone numbers"
 msgstr "Nomor Telepon"
 
-#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:88 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
+#: html/Elements/Header:87 html/Elements/Tabs:91 html/SelfService/Elements/Tabs:75 html/SelfService/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:46 html/User/Prefs.html:49
 msgid "Preferences"
 msgstr "Pilihan"
 
@@ -3292,7 +3433,7 @@
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Siapkan Potongan Tiket"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:84
+#: html/Helpers/CalPopup.html:11 html/Ticket/Elements/Tabs:84
 msgid "Prev"
 msgstr "Sebelumnya"
 
@@ -3305,7 +3446,7 @@
 msgid "Principal %1 not found."
 msgstr "Prinsipal %1 tidak ditemukan."
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:160 html/Ticket/Create.html:184 html/Ticket/Elements/EditBasics:74 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1518
+#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:179 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Elements/ShowBasics:72 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1565
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritas"
 
@@ -3338,15 +3479,15 @@
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudogroup digunakan untuk internal"
 
-#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Query"
 msgstr "Query"
 
-#: html/Search/Build.html:124 html/Ticket/Elements/Tabs:195
+#: html/Search/Build.html:121
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Pembuat Query"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:55 html/Elements/Quicksearch:50 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:59 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1345
+#: html/Elements/QueueSummary:48 html/Elements/QuickCreate:54 html/Search/Elements/PickBasics:71 html/SelfService/Create.html:54 html/Ticket/Create.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:57 html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:40 html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:41 html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:21 html/User/Elements/DelegateRights:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1392
 msgid "Queue"
 msgstr "Antrian"
 
@@ -3368,7 +3509,7 @@
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Antrian tidak dapat dibuat"
 
-#: html/Ticket/Create.html:239 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
+#: html/Ticket/Create.html:242 lib/t/regression/01ticket_link_searching.t:17
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Antrian tidak dapat dipanggil."
 
@@ -3376,7 +3517,7 @@
 msgid "Queue created"
 msgstr "Antrian sudah dibuat"
 
-#: html/SelfService/Display.html:102 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
+#: html/SelfService/Display.html:95 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:192
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Antrian tidak dapat ditemukan"
 
@@ -3384,20 +3525,27 @@
 msgid "Queues"
 msgstr "Antrian-antrian"
 
-#: html/Elements/Quicksearch:46
+#: html/Elements/MyAdminQueues:46
+msgid "Queues I administer"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MySupportQueues:46
+msgid "Queues I'm an AdminCc for"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/Quicksearch:47 html/Prefs/Elements/Tabs:58 html/Prefs/Quicksearch.html:70
 msgid "Quick search"
 msgstr "Pencarian Cepat"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:46
+#: html/Elements/QuickCreate:47
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Pembuatan Tiket Cepat"
 
-#: html/Search/Results.html:83
+#: html/Search/Results.html:84
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
-#: html/Elements/Login:66
-#. ($RT::VERSION)
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT %1"
 msgstr "RT %1"
 
@@ -3410,7 +3558,7 @@
 msgid "RT Administration"
 msgstr "Administrasi RT"
 
-#: html/Elements/Error:65 html/SelfService/Error.html:62
+#: html/Elements/Error:63 html/SelfService/Error.html:62
 msgid "RT Error"
 msgstr "Kesalahan RT"
 
@@ -3418,7 +3566,7 @@
 msgid "RT Variables"
 msgstr "Variable RT "
 
-#: html/index.html:72 html/index.html:75
+#: html/Prefs/MyRT.html:58 html/Prefs/MyRT.html:70 html/User/Elements/Tabs:65 html/index.html:1 html/index.html:75
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "Sekilas RT"
 
@@ -3426,11 +3574,15 @@
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr "RT tidak dapat menyimpan sesi anda"
 
-#: html/Elements/PageLayout:108
+#: html/Elements/Logo:49 html/Elements/PageLayout:179
 #. ($RT::rtname)
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT untuk %1"
 
+#: html/Search/Simple.html:60
+msgid "RT will look for anything else you enter in ticket subjects."
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:79 html/User/Prefs.html:69
 msgid "Real Name"
 msgstr "Nama Asli"
@@ -3459,11 +3611,11 @@
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referensi ke %1 sudah dihapus"
 
-#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:154 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:216 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
+#: html/Elements/EditLinks:103 html/Elements/EditLinks:156 html/Elements/ShowLinks:92 html/Ticket/Create.html:223 html/Ticket/Elements/BulkLinks:72
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Diserahkan oleh"
 
-#: html/Elements/EditLinks:150 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:215 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
+#: html/Elements/EditLinks:152 html/Elements/EditLinks:94 html/Elements/SelectLinkType:49 html/Elements/ShowLinks:82 html/Ticket/Create.html:222 html/Ticket/Elements/BulkLinks:68
 msgid "Refers to"
 msgstr "Diserahkan ke"
 
@@ -3480,19 +3632,48 @@
 msgid "Relationships"
 msgstr "Hubungan"
 
-#: html/Search/Bulk.html:116
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:799
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' added"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:812
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' completed"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
+#. ($ticket->Subject)
+msgid "Reminder '%1' reopened"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:46
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminder ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/MyReminders:49 html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 html/Ticket/Elements/Tabs:122 html/Ticket/Reminders.html:52
+msgid "Reminders"
+msgstr ""
+
+#: html/Ticket/Reminders.html:50
+#. ($Ticket->Id)
+msgid "Reminders for ticket #%1"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:94
 msgid "Remove AdminCc"
 msgstr "Hapus AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:112
+#: html/Search/Bulk.html:90
 msgid "Remove Cc"
 msgstr "Hapus Cc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:108
+#: html/Search/Bulk.html:86
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Hapus Pemohon"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:171 html/Ticket/Elements/Tabs:145
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:178 html/Ticket/Elements/Tabs:147
 msgid "Reply"
 msgstr "Balas"
 
@@ -3500,7 +3681,7 @@
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Balas ke Alamat"
 
-#: html/Search/Bulk.html:151 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:76
+#: html/Search/Bulk.html:129 html/Ticket/ModifyAll.html:94 html/Ticket/Update.html:79
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Balas ke Pemohon"
 
@@ -3512,11 +3693,15 @@
 msgid "ReplyToTicket"
 msgstr "Balas ke Tiket"
 
+#: html/Tools/Elements/Tabs:59
+msgid "Reports"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:44 lib/RT/ACE_Overlay.pm:112
 msgid "Requestor"
 msgstr "Pemohon"
 
-#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:77 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
+#: html/SelfService/Create.html:63 html/Ticket/Create.html:78 html/Ticket/Elements/EditPeople:69 html/Ticket/Elements/ShowPeople:52
 msgid "Requestors"
 msgstr "Pemohon"
 
@@ -3529,7 +3714,7 @@
 msgid "Required parameter '%1' not specified"
 msgstr "Parameter yang diperlukan '%1' tidak didefinisikan"
 
-#: html/Elements/Submit:104
+#: html/Elements/Submit:95
 msgid "Reset"
 msgstr "Ulangi"
 
@@ -3537,19 +3722,35 @@
 msgid "Residence"
 msgstr "Tempat Tinggal"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:155
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:157
 msgid "Resolve"
 msgstr "Penyelesaian"
 
-#: html/Ticket/Update.html:154
+#: html/Ticket/Update.html:157
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Penyelesaian tiket #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
+#: etc/initialdata:323 html/Elements/SelectDateType:49 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
 msgid "Resolved"
 msgstr "Sudah Diselesaikan"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:55
+msgid "Resolved by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:59
+msgid "Resolved in date range"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:7
+msgid "Resolved tickets in period, grouped by owner"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByOwner.html:5
+msgid "Resolved tickets, grouped by owner"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Response to requestors"
 msgstr "Balas ke pemohon"
@@ -3616,7 +3817,11 @@
 msgid "Roles"
 msgstr "Aturan"
 
-#: html/Search/Elements/DisplayOptions:83
+#: html/Prefs/MyRT.html:64
+msgid "Rows per box"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Elements/DisplayOptions:84
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Baris per halaman"
 
@@ -3624,11 +3829,11 @@
 msgid "Sat."
 msgstr "Sab."
 
-#: html/Search/Elements/EditSearches:70
+#: html/Prefs/MyRT.html:64 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/Search.html:69 html/Prefs/Search.html:69 html/Search/Elements/EditSearches:70 html/Widgets/SelectionBox:212
 msgid "Save"
 msgstr "Simpan"
 
-#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:60 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
+#: html/Admin/Global/Template.html:67 html/Admin/Groups/Modify.html:88 html/Admin/Queues/Modify.html:111 html/Admin/Queues/People.html:126 html/Admin/Users/Modify.html:238 html/Prefs/Quicksearch.html:64 html/Prefs/SearchOptions.html:63 html/SelfService/Prefs.html:58 html/Ticket/Modify.html:60 html/Ticket/ModifyAll.html:127 html/Ticket/ModifyDates.html:59 html/Ticket/ModifyLinks.html:60 html/Ticket/ModifyPeople.html:59 html/User/Groups/Modify.html:77
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Simpan Perubahan"
 
@@ -3636,7 +3841,7 @@
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Simpan Pilihan"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:124
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:126
 msgid "Save changes"
 msgstr "Simpan perubahaan"
 
@@ -3676,18 +3881,41 @@
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Scrip yang digunakan di seluruh antrian"
 
-#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Build.html:112
+#: html/Elements/SimpleSearch:48 html/Search/Simple.html:65
 msgid "Search"
 msgstr "Pencarian"
 
+#: html/Prefs/SearchOptions.html:47 html/Prefs/SearchOptions.html:50
+msgid "Search Preferences"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:116
 msgid "Search attribute load failure"
 msgstr "Gagal memanggil atribut pencarian"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:60
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:59
 msgid "Search for approvals"
 msgstr "Pencarian untuk izin"
 
+#: html/Search/Simple.html:69
+msgid "Search for tickets"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Simple.html:57
+msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers,<strong>queues</strong> by name,
+Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>.
+RT will look for anything else you enter in ticket bodies and attachments."
+msgstr ""
+
+#: html/User/Elements/Tabs:62
+msgid "Search options"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Chart.html:7
+#. ($PrimaryGroupBy)
+msgid "Search results grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/SavedSearch.pm:194
 #. ($msg)
 msgid "Search update: %1"
@@ -3697,11 +3925,15 @@
 msgid "Searches can't be associated with that kind of object"
 msgstr "Pencarian tidak dapat dihubungkan dengan objek yang seperti ini"
 
+#: html/Search/Simple.html:59
+msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
+msgstr ""
+
 #: bin/rt-crontool:213
 msgid "Security:"
 msgstr "Keamanan:"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "See custom fields"
 msgstr "Lihat kolom kustom"
 
@@ -3717,7 +3949,7 @@
 msgid "See ticket summaries"
 msgstr "Lihat Ringkasan Tiket"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:100
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:105
 msgid "SeeCustomField"
 msgstr "Lihat Kolom Kustom"
 
@@ -3789,6 +4021,10 @@
 msgid "Select queue"
 msgstr "Pilih antrian"
 
+#: html/Prefs/Quicksearch.html:53
+msgid "Select queues to be displayed on the \"RT at a glance\" page"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Global/Scrip.html:58 html/Admin/Global/Scrips.html:57 html/Admin/Queues/Scrip.html:61 html/Admin/Queues/Scrips.html:73
 msgid "Select scrip"
 msgstr "Pilih scrip"
@@ -3813,6 +4049,10 @@
 msgid "Selected objects"
 msgstr "Objek yang dipilih"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:210
+msgid "Selections modified. Please save your changes"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:121
 msgid "Send mail to all watchers"
 msgstr "Kirim pesan ke seluruh pengamat"
@@ -3861,7 +4101,7 @@
 msgid "Sep."
 msgstr "Sep."
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:150
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:157
 msgid "Show"
 msgstr "Tampilkan"
 
@@ -3873,31 +4113,31 @@
 msgid "Show Columns"
 msgstr "Tampilkan Kolom"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:201
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:213
 msgid "Show Results"
 msgstr "Tampilkan Hasil"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
 msgid "Show approved requests"
 msgstr "Tamplikan permintaan yang disetujui"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:305
 msgid "Show basics"
 msgstr "Tampilkan dasar-dasar"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:65
 msgid "Show denied requests"
 msgstr "Tampilkan permintaan yang ditolak"
 
-#: html/Ticket/Create.html:174 html/Ticket/Create.html:55
+#: html/Ticket/Create.html:308
 msgid "Show details"
 msgstr "Tampilkan detil"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:64
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:63
 msgid "Show pending requests"
 msgstr "Tampilkan permintaan yang ditunda"
 
-#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:67
+#: html/Approvals/Elements/PendingMyApproval:66
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Tampilkan permintaan izin lain yang ditunggu"
 
@@ -3945,6 +4185,10 @@
 msgid "Signature"
 msgstr "Tanda Tangan"
 
+#: html/Elements/Tabs:68
+msgid "Simple Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/SelectSingleOrMultiple:47
 msgid "Single"
 msgstr "Tunggal"
@@ -3953,7 +4197,7 @@
 msgid "Size"
 msgstr "Ukuran"
 
-#: html/Elements/Header:85
+#: html/Elements/Header:80
 msgid "Skip Menu"
 msgstr "Lewati Menu"
 
@@ -3977,7 +4221,7 @@
 msgid "Started"
 msgstr "Sudah dimulai"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:196 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
+#: html/Elements/SelectDateType:52 html/Ticket/Create.html:206 html/Ticket/Elements/EditDates:48 html/Ticket/Elements/ShowDates:52
 msgid "Starts"
 msgstr "Mulai"
 
@@ -3985,7 +4229,7 @@
 msgid "State"
 msgstr "Negara"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:63 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1142 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1378
+#: html/Search/Elements/PickBasics:87 html/SelfService/Elements/MyRequests:50 html/SelfService/Update.html:57 html/Ticket/Create.html:64 html/Ticket/Elements/EditBasics:53 html/Ticket/Elements/ShowBasics:52 html/Ticket/Update.html:59 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1425
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -3997,7 +4241,7 @@
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr "Status diubah dari %1 ke %2"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:170
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:172
 msgid "Steal"
 msgstr "Curi"
 
@@ -4022,7 +4266,7 @@
 msgid "Style"
 msgstr "Gaya"
 
-#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:154 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:105 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:80 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1138 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1460
+#: html/Elements/QuickCreate:52 html/Elements/SelectAttachmentField:47 html/Search/Bulk.html:132 html/SelfService/Create.html:79 html/SelfService/Elements/MyRequests:49 html/SelfService/Update.html:65 html/Ticket/Create.html:106 html/Ticket/Elements/EditBasics:48 html/Ticket/Elements/Reminders:78 html/Ticket/ModifyAll.html:100 html/Ticket/Update.html:83 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1139 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1507
 msgid "Subject"
 msgstr "Subjek"
 
@@ -4031,7 +4275,7 @@
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Subjek diganti menjadi %1"
 
-#: html/Elements/Submit:97
+#: html/Elements/Submit:88
 msgid "Submit"
 msgstr "Submit"
 
@@ -4088,7 +4332,7 @@
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TES_STRING"
 
-#: html/Elements/MyRequests:50 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:166
+#: etc/initialdata:603 html/Search/Elements/EditFormat:72 html/Ticket/Elements/Tabs:168
 msgid "Take"
 msgstr "Ambil"
 
@@ -4137,15 +4381,15 @@
 msgid "Text"
 msgstr "Teks"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:877 lib/RT/Record.pm:931
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:931 lib/RT/Record.pm:935
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Ini adalah nilai yang sekarang"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:407
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:406
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Ini bukan nilai untuk kolom kustom ini"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1955
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1956
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Ini adalah nilai yang sama"
 
@@ -4158,7 +4402,7 @@
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Prinsipal ini sudah %1 untuk antrian ini"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1397
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Prinsipal ini sudah %1 untuk tiket ini"
@@ -4168,19 +4412,19 @@
 msgid "That principal is not a %1 for this queue"
 msgstr "Prinsipal ini bukan %1 untuk antrian ini"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1951
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1952
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Antrian ini tidak ada"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3189
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3172
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Tiket ini mempunyai ketergantungan yang belum dapat diselesaikan"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2993
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2976
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Pengguna ini sudah memiliki tiket tersebut"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2965
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2948
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Pengguna ini tidak ada"
 
@@ -4200,7 +4444,7 @@
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Pengguna tersebut sekarang tidak memiliki hak-hak istimewa"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2969
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Pengguna tersebut mungkin tidak memiliki tiket di dalam antrian tersebut"
 
@@ -4208,7 +4452,7 @@
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ini bukan menurut angka ID"
 
-#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:180 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
+#: html/SelfService/Display.html:53 html/Ticket/Create.html:175 html/Ticket/Elements/ShowSummary:49
 msgid "The Basics"
 msgstr "Dasar-dasar"
 
@@ -4228,7 +4472,7 @@
 msgid "The following commands were not proccessed:\\n\\n"
 msgstr "Perintah berikut ini tidak akan dijalankan:\\n\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:934
+#: lib/RT/Record.pm:938
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Nilai baru sudah diatur."
 
@@ -4244,7 +4488,7 @@
 msgid "These comments aren't generally visible to the user"
 msgstr "Komentar ini umumnya tidak jelas bagi pengguna"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:912
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:966
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr "Kolom kustom ini tidak dapat digunakan pada objek tersebut"
 
@@ -4264,7 +4508,7 @@
 msgid "This transaction appears to have no content"
 msgstr "Transaksi ini tampaknya tidak memiliki isi"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:70
+#: html/Ticket/Elements/ShowRequestor:69
 #. ($rows)
 msgid "This user's %1 highest priority tickets"
 msgstr "Pengguna ini memiliki %1 tiket dengan prioritas tertinggi"
@@ -4290,7 +4534,7 @@
 msgid "Ticket %1"
 msgstr "Tiket %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:731 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:751
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:732 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:752
 #. ($self->Id, $QueueObj->Name)
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Tiket %1 sudah dibuat di dalam antrian '%2'"
@@ -4299,8 +4543,8 @@
 msgid "Ticket %1 loaded\\n"
 msgstr "Tiket %1 sudah dipanggil\\n"
 
-#: html/Search/Bulk.html:269
-#. ($Ticket->Id,$_)
+#: html/Search/Bulk.html:365
+#. ($Ticket->Id, $_)
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Tiket %1: %2"
 
@@ -4317,7 +4561,7 @@
 msgid "Ticket Resolved"
 msgstr "Tiket sudah diselesaikan"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1085
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:69 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:81 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1188
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr "Transaksi Tiket"
 
@@ -4325,15 +4569,15 @@
 msgid "Ticket attachment"
 msgstr "Lampiran Tiket"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1648
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1695
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Isi Tiket"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1697
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1744
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Tipe isi Tiket"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:593 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:607 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:618 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:739
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:594 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:608 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:619 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:740
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Tiket tidak dapat dibuat karena ada kesalahan internal"
 
@@ -4350,7 +4594,7 @@
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "Pencarian modul Tiket SQL"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:68 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1084
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:64 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:75 html/Elements/Tabs:71 html/Search/Elements/Chart:52 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1187
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tiket-tiket"
 
@@ -4362,39 +4606,55 @@
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Tiket %1 oleh %2"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:41
+msgid "Tickets created after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:43
+msgid "Tickets created before"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Tickets from %1"
 msgstr "Tiket dari %1"
 
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:42
+msgid "Tickets resolved after"
+msgstr ""
+
+#: html/Tools/Reports/ResolvedByDates.html:44
+msgid "Tickets resolved before"
+msgstr ""
+
 #: html/Approvals/Elements/ShowDependency:48
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Tiket yang bergantung dengan izin ini:"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:148 html/Ticket/Elements/EditBasics:61
+#: html/Search/Elements/PickBasics:134 html/Ticket/Create.html:181 html/Ticket/Elements/EditBasics:67
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Perkiraan Waktu"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:149 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:69
+#: html/Search/Elements/PickBasics:135 html/Ticket/Create.html:194 html/Ticket/Elements/EditBasics:80
 msgid "Time Left"
 msgstr "Sisa Waktu"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:147 html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Elements/EditBasics:65
+#: html/Search/Elements/PickBasics:133 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/EditBasics:73
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Waktu Kerja"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1619
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1666
 msgid "Time left"
 msgstr "Sisa waktu"
 
-#: html/Elements/Footer:71
+#: html/Elements/Footer:52
 msgid "Time to display"
 msgstr "Waktu untuk ditampilkan"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1594
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1641
 msgid "Time worked"
 msgstr "Waktu kerja"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1143
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "Waktu Kerja"
 
@@ -4410,19 +4670,23 @@
 msgid "To generate a diff of this commit:\\n"
 msgstr "To generate a diff of this commit:\\n"
 
-#: html/Elements/Footer:61
+#: html/Elements/Footer:68
 #. ('<a href="mailto:sales at bestpractical.com">sales at bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
 msgstr "Untuk menanyakan tentang bantuan, latihan, perkembangan kustom atau izin, silakan hubungi %1."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
 msgid "Told"
 msgstr "Memberitahukan"
 
-#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:71
+#: html/Admin/Elements/Tabs:68 html/Admin/index.html:88 html/Elements/Tabs:74 html/Tools/index.html:46 html/Tools/index.html:49
 msgid "Tools"
 msgstr "alat-alat"
 
+#: html/Search/Elements/Chart:73
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
 #: etc/initialdata:252
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transaksi"
@@ -4444,7 +4708,7 @@
 msgid "Transaction->Create couldn't, as you didn't specify an object type and id"
 msgstr "Transaksi->Tidak dapat dibuat, karena anda tidak menentukan tipe objek dan id"
 
-#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:838
+#: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Transaksi yang tetap"
 
@@ -4452,7 +4716,7 @@
 msgid "Tue."
 msgstr "Sel."
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1144 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1432
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 html/Admin/Elements/EditCustomField:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:54 html/Ticket/Elements/AddWatchers:65 html/Ticket/Elements/AddWatchers:75 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1479
 msgid "Type"
 msgstr "Tipe"
 
@@ -4468,13 +4732,13 @@
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "Nama Pengguna Unix"
 
-#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:847
+#: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:290 lib/RT/Record.pm:851
 #. ($self->ContentEncoding)
 #. ($ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Content Encoding tidak dikenali%1"
 
-#: html/Search/Build.html:632
+#: html/Search/Build.html:610
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Kolom tidak dikenali: $key"
 
@@ -4506,11 +4770,11 @@
 msgid "Untitled search"
 msgstr "Pencarian yang tidak memiliki judul"
 
-#: html/Search/Bulk.html:54
+#: html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:299 html/Search/Bulk.html:194 html/Search/Bulk.html:75
 msgid "Update"
 msgstr "Perbaharui"
 
-#: html/Search/Bulk.html:178
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update All"
 msgstr "Perbahurui Semua"
 
@@ -4518,11 +4782,11 @@
 msgid "Update ID"
 msgstr "Perbaharui ID"
 
-#: html/Ticket/Update.html:133
+#: html/Ticket/Update.html:136
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Perbaharui Tiket"
 
-#: html/Search/Bulk.html:148 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:70
+#: html/Search/Bulk.html:126 html/Ticket/ModifyAll.html:87 html/Ticket/Update.html:73
 msgid "Update Type"
 msgstr "Perbaharui Tipe"
 
@@ -4534,7 +4798,7 @@
 msgid "Update email"
 msgstr "Perbaharui email"
 
-#: html/Search/Results.html:80
+#: html/Search/Bulk.html:200 html/Search/Results.html:81
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "Perbaharui beberapa tiket"
 
@@ -4546,7 +4810,7 @@
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Perbaharui tidak dicatat."
 
-#: html/Search/Bulk.html:99
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Update selected tickets"
 msgstr "Perbaharui tiket yang terpilih"
 
@@ -4563,7 +4827,7 @@
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Perbaharui tiket #%1"
 
-#: html/Ticket/Update.html:156
+#: html/Ticket/Update.html:159
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Perbaharui tiket #%1 (%2)"
@@ -4572,7 +4836,7 @@
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr " Memperbarui tipe baik korespondensi ataupun penjelasan."
 
-#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
+#: html/Elements/SelectDateType:54 html/Ticket/Elements/ShowDates:72 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1148
 msgid "Updated"
 msgstr "Sudah diperbaharui"
 
@@ -4612,7 +4876,7 @@
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr "Gunakan alat administrative RT yang lain"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:496
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:497
 #. ($args{'Owner'})
 msgid "User '%1' could not be found."
 msgstr "Pengguna '%1' tidak dapat ditemukan."
@@ -4633,12 +4897,12 @@
 msgid "User Rights"
 msgstr "Hak Pengguna"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1283
-#. ($cf->Name, $class, $Object->id)
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1279
+#. ($CustomFieldObj->Name, $class, $Object->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Pengguna akan ditanya mengenai tipe pembaharuan yang tidak dikenal untuk kolom kustom %1 untuk %2 objek #%3"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:293
+#: html/Admin/Users/Modify.html:292
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Pengguna tidak dapat dibuat: %1"
@@ -4663,11 +4927,11 @@
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Definisi Grup Pengguna"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:73 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
+#: html/Admin/Users/Modify.html:69 html/Elements/Login:79 html/Ticket/Elements/AddWatchers:56
 msgid "Username"
 msgstr "Nama Pengguna"
 
-#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1086
+#: html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:55 html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:47 html/Admin/Elements/Tabs:53 html/Admin/Global/CustomFields/index.html:64 html/Admin/Groups/Members.html:76 html/Admin/Queues/People.html:89 html/Admin/index.html:62 html/User/Groups/Members.html:79 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1189
 msgid "Users"
 msgstr "Pengguna"
 
@@ -4675,11 +4939,15 @@
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Pengguna sesuai dengan kriteria pencarian"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:523
+#: lib/RT/Tickets_Overlay_SQL.pm:526
 msgid "Valid Query"
 msgstr "Query yang valid"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:80
+msgid "Validation"
+msgstr ""
+
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:104 html/Admin/Elements/EditCustomField:78
 msgid "Values"
 msgstr "Nilai-nilai"
 
@@ -4759,7 +5027,7 @@
 msgid "Work"
 msgstr "Bekerja"
 
-#: html/Search/Results.html:84
+#: html/Search/Results.html:85
 msgid "Work offline"
 msgstr "Bekerja offline"
 
@@ -4771,15 +5039,19 @@
 msgid "Worked"
 msgstr "Sedang Bekerja"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3096
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3079
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Anda sudah memiliki tiket ini"
 
-#: html/autohandler:158 html/autohandler:166
+#: html/autohandler:176 html/autohandler:184
 msgid "You are not an authorized user"
 msgstr "Anda bukanlah pengguna yang sah"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2978
+#: html/Prefs/Search.html:56
+msgid "You can also edit the predefined search itself"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2961
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Anda hanya bisa menugaskan kembali tiket yang anda miliki atau yang belum anda miliki"
 
@@ -4796,7 +5068,7 @@
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Anda tidak memiliki izin untuk membuat tiket di dalam antrian tersebut."
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1964
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1965
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "Anda mungkin tidak akan membuat permintaan di dalam antrian ini."
 
@@ -4816,7 +5088,7 @@
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "Permintaan anda sudah ditolak."
 
-#: html/autohandler:193
+#: html/autohandler:211
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Nama pengguna dan sandi anda tidak sama"
 
@@ -4837,10 +5109,14 @@
 msgid "as granted to %1"
 msgstr "sudah diberikan ke %1"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:127
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "belongs to"
 msgstr "Milik"
 
+#: html/Search/Results.html:86
+msgid "chart"
+msgstr ""
+
 #: html/SelfService/Closed.html:49
 msgid "closed"
 msgstr "sudah ditutup"
@@ -4857,7 +5133,7 @@
 msgid "deleted"
 msgstr "sudah dihapus"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:128
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "does not belong to"
 msgstr "Bukan milik"
 
@@ -4877,27 +5153,27 @@
 msgid "equal to"
 msgstr "sama dengan"
 
-#: html/Search/Build.html:387
+#: html/Search/Build.html:365
 msgid "error: can't move down"
 msgstr "kesalahan: tidak dapat dipindahkan ke bawah"
 
-#: html/Search/Build.html:409
+#: html/Search/Build.html:387
 msgid "error: can't move left"
 msgstr "kesalahan: tidak dapat dipindahkan ke kiri"
 
-#: html/Search/Build.html:368
+#: html/Search/Build.html:346
 msgid "error: can't move up"
 msgstr "kesalahan: tidak dapat dipindahkan ke atas"
 
-#: html/Search/Build.html:451
+#: html/Search/Build.html:429
 msgid "error: nothing to delete"
 msgstr "kesalahan: tidak ada apapun yang dapat dihapus"
 
-#: html/Search/Build.html:373 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:414 html/Search/Build.html:443
+#: html/Search/Build.html:351 html/Search/Build.html:370 html/Search/Build.html:392 html/Search/Build.html:421
 msgid "error: nothing to move"
 msgstr "kesalahan: tidak ada apapun yang dapat dipindahkan"
 
-#: html/Search/Build.html:469
+#: html/Search/Build.html:447
 msgid "error: nothing to toggle"
 msgstr "kesalahan: tidak ada apapun yang dapat dihubungkan"
 
@@ -4910,6 +5186,11 @@
 msgid "group '%1'"
 msgstr "grup '%1'"
 
+#: html/Search/Results.html:92
+#. ($m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy'))
+msgid "grouped by %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:338
 msgid "hours"
 msgstr "jam"
@@ -4918,11 +5199,11 @@
 msgid "id"
 msgstr "id"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:175 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
+#: html/Elements/SelectBoolean:53 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:57 html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Search/Elements/PickBasics:74 html/Search/Elements/PickBasics:90 html/Search/Elements/PickCFs:53
 msgid "is"
 msgstr "adalah"
 
-#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:176 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
+#: html/Elements/SelectBoolean:57 html/Elements/SelectCustomFieldOperator:59 html/Elements/SelectMatch:58 html/Search/Elements/PickBasics:163 html/Search/Elements/PickBasics:75 html/Search/Elements/PickBasics:91 html/Search/Elements/PickCFs:54
 msgid "isn't"
 msgstr "tidak"
 
@@ -4938,7 +5219,7 @@
 msgid "min"
 msgstr "mnt"
 
-#: html/Ticket/Update.html:64
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "minutes"
 msgstr "menit"
 
@@ -4954,7 +5235,7 @@
 msgid "new"
 msgstr "baru"
 
-#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:63
+#: html/Admin/Elements/PickCustomFields:64 html/Admin/Elements/PickObjects:65
 msgid "no name"
 msgstr "tidak ada nama"
 
@@ -4970,7 +5251,7 @@
 msgid "not equal to"
 msgstr "tidak sama dengan"
 
-#: html/SelfService/Elements/MyRequests:83 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
+#: html/SelfService/Elements/MyRequests:82 lib/RT/Queue_Overlay.pm:84
 msgid "open"
 msgstr "buka"
 
@@ -5000,7 +5281,7 @@
 msgid "show Configuration tab"
 msgstr "tampilkan tab konfigurasi"
 
-#: html/Search/Results.html:82
+#: html/Search/Results.html:83
 msgid "spreadsheet"
 msgstr "lembar kerja"
 
@@ -5008,6 +5289,15 @@
 msgid "stalled"
 msgstr "alasan"
 
+#: html/Search/Results.html:93
+#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle'))
+msgid "style: %1"
+msgstr ""
+
+#: html/Prefs/MyRT.html:80
+msgid "summary rows"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:230
 #. ($self->Type)
 msgid "system %1"
@@ -5018,7 +5308,7 @@
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "grup sistem '%1'"
 
-#: html/Elements/Error:66 html/SelfService/Error.html:63
+#: html/Elements/Error:64 html/SelfService/Error.html:63
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "Pemanggilan komponent tidak menetapkan mengapa"
 

Modified: rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/it.po
==============================================================================
--- rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/it.po	(original)
+++ rt/branches/3.5-TESTING/lib/RT/I18N/it.po	Fri Sep 2 13:05:30 2005
@@ -25,7 +25,11 @@
 msgid "#%1: %2"
 msgstr "n°%1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:926
+#: html/Elements/ShowSearch:86
+msgid "$1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Record.pm:930
 #. ($label)
 msgid "$prefix %1"
 msgstr ""
@@ -49,7 +53,7 @@
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3 %2 %7 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1671 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:636 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:679
+#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:635 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:678
 #. ($cf->Name, $new_value->Content)
 #. ($field, $self->NewValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -61,13 +65,13 @@
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 fa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1678 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:643
+#: lib/RT/Record.pm:1682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:642
 #. ($cf->Name, $old_content,        $new_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 cambiato in %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1675 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:639 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:685
+#: lib/RT/Record.pm:1679 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:638 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:684
 #. ($cf->Name, $old_value->Content)
 #. ($field, $self->OldValue)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -78,7 +82,7 @@
 msgid "%1 %2 of group %3"
 msgstr "%1 %2 del gruppo %3"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:98
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:65 html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:64 html/Ticket/Elements/PreviewScrips:99
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 con il modello %3"
@@ -92,11 +96,11 @@
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) da %3"
 
-#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:87 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
+#: html/SelfService/Update.html:60 html/Ticket/Elements/EditBasics:102 html/Ticket/Update.html:61 html/Ticket/Update.html:63 html/Tools/MyDay.html:65
 #. (loc($DefaultStatus))
+#. (loc($Ticket->Status()))
 #. (loc($TicketObj->Status))
 #. ($TicketObj->OwnerObj->Name())
-#. (loc($Ticket->Status()))
 msgid "%1 (Unchanged)"
 msgstr "%1 (invariato)"
 
@@ -134,7 +138,10 @@
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
   '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#: html/Elements/Footer:58
+   $RT::VERSION, 
+   '2005', 
+  '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
+#: html/Elements/Footer:61
 #. ('&#187;&#124;&#171;', 
   $RT::VERSION, 
   '2005', 
@@ -147,7 +154,7 @@
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "ScripAction %1 caricato"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1708
+#: lib/RT/Record.pm:1712
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 aggiunto come valore di %2"
@@ -183,12 +190,12 @@
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 cambiato da %2 a %3"
 
-#: html/Search/Build.html:212
+#: html/Search/Build.html:206
 #. ($Description)
 msgid "%1 copy"
 msgstr "copia di %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:930
+#: lib/RT/Record.pm:934
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 non può essere impostato a %2"
 
@@ -196,7 +203,7 @@
 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
 msgstr "%1 non ha potuto iniziare una transazione (%2)\\n"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2743
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2726
 #. ($self)
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 non ho potuto mettere lo stato a risolto. Il database RT potrebbe essere corrotto."
@@ -211,8 +218,12 @@
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "eliminato %1"
 
-#: html/Elements/MyTickets:47
-#. ($rows)
+#: html/Search/Chart:71
+#. ($Query, $PrimaryGroupBy)
+msgid "%1 grouped by %2"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:593
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "I %1 ticket a maggior priorità che ho in carico"
 
@@ -246,17 +257,14 @@
 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
 msgstr "%1 non è un identificativo di coda valido"
 
-#: html/Ticket/Create.html:186 html/Ticket/Create.html:187 html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
-#. ('<input size=3 name="TimeWorked" value="'.$ARGS{TimeWorked}.'">')
-#. ('<input size=3 name="TimeLeft" value="'.$ARGS{TimeLeft}.'">')
+#: html/Ticket/Elements/ShowBasics:58 html/Ticket/Elements/ShowBasics:64 html/Ticket/Elements/ShowBasics:69
 #. ($Ticket->TimeEstimated)
 #. ($Ticket->TimeWorked)
 #. ($Ticket->TimeLeft)
 msgid "%1 min"
 msgstr "%1 min"
 
-#: html/Elements/MyRequests:47
-#. ($rows)
+#: etc/initialdata:601
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "I %1 ticket più recenti non ancora assegnati"
 
@@ -264,7 +272,7 @@
 msgid "%1 not shown"
 msgstr "%1 non mostrato"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:827
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:881
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 oggetti"
 
@@ -298,11 +306,11 @@
 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
 msgstr "%1 bloccherà una BASE [locale] se dipende da [o è membro di] una richiesta collegata."
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:828
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:882
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%2 oggetti di %1"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:829
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:883
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%3 oggetti di %2 di %1"
 
@@ -327,7 +335,7 @@
 msgid "%1k"
 msgstr "%1k"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1118
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1119
 #. ($args{'Status'})
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' è uno stato non valido"
@@ -356,11 +364,11 @@
 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(i destinatari con la casella spuntata non ricevono la notifica)"
 
-#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:116
+#: html/Ticket/Elements/PreviewScrips:118
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(solo i destinatari con la casella spuntata ricevono la notifica)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:209
+#: html/Ticket/Create.html:216
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(inserire i numeri o gli URL dei ticket, separati da spazi)"
 
@@ -368,12 +376,6 @@
 #. ($RT::CorrespondAddress)
 #. ($RT::CommentAddress)
 msgid "(If left blank, will default to %1)"
-msgstr "(se non specificato usa: %1)"
-
-#: html/Admin/Queues/Modify.html:75 html/Admin/Queues/Modify.html:81
-#. ($RT::CorrespondAddress)
-#. ($RT::CommentAddress)
-msgid "(If left blank, will default to %1)"
 msgstr "(Se non specificato usa: %1)"
 
 #: NOT FOUND IN SOURCE
@@ -400,7 +402,7 @@
 msgid "(None)"
 msgstr "(nessuno)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:88
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(invia copia silente di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email separati da virgole. Ciò <b>non cambierà</b> i destinatari dei successivi aggiornamenti.)"
 
@@ -408,11 +410,19 @@
 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(invia copia silente di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email separati da virgole. Ciò <b>non cambierò</b> i destinatari dei successivi aggiornamenti.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:100
+#: html/Ticket/Update.html:91
+msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(invia copia per conoscenza di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email amministrativi separati da virgole. Queste persone <b>riceveranno</b> i successivi aggiornamenti.)"
 
-#: html/Ticket/Update.html:84
+#: html/Ticket/Create.html:101
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
 msgstr "(invia copia per conoscenza di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email separati da virgole. Ciò <b>non cambierà</b> i destinatari dei successivi aggiornamenti.)"
 
@@ -420,10 +430,18 @@
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
 msgstr "(invia copia per conoscenza di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email separati da virgole. Ciò <b>non cambierà</b> i destinatari dei successivi aggiornamenti.)"
 
-#: html/Ticket/Create.html:90
+#: html/Ticket/Update.html:87
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <strong>not</strong> change who will receive future updates.)"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(invia copia per conoscenza di questo aggiornamento ad una lista di indirizzi email separati da virgole. Queste persone <b>riceveranno</b> i successivi aggiornamenti.)"
 
+#: html/Ticket/Create.html:91
+msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/EditScrip:102
 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
 msgstr "(usa questi campi se si sceglie 'Definito dall'utente' come condizione o azione)"
@@ -440,7 +458,9 @@
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(nessun oggetto)"
 
-#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:580
+2000
+ments/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:60 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm.orig:578 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:578
+#: html/Admin/Elements/SelectRights:72 html/Elements/EditCustomFieldSelect:70 html/Elements/SelectCustomFieldValue:51 html/Elements/ShowCustomFields:65 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:579
 msgid "(no value)"
 msgstr "(nessun valore)"
 
@@ -448,7 +468,7 @@
 msgid "(no values)"
 msgstr "(nessun valore)"
 
-#: html/Elements/EditLinks:130 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
+#: html/Elements/EditLinks:132 html/Ticket/Elements/BulkLinks:49
 msgid "(only one ticket)"
 msgstr "(un solo ticket)"
 
@@ -476,6 +496,14 @@
 msgid "(untitled)"
 msgstr "(senza titolo)"
 
+#: html/Ticket/Elements/Reminders:86
+msgid "(yyyy/mm/dd)"
+msgstr ""
+
+#: html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
+msgid "-"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "25 highest priority tickets I own..."
 msgstr "I 25 ticket con priorità più alta che ho in carico..."
@@ -500,7 +528,12 @@
 msgid "<%$field%>"
 msgstr ""
 
-#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 html/Elements/CreateTicket:47 lib/RT/StyleGuide.pod:787
+#: html/Elements/CreateTicket:47
+#. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
+msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
+msgstr ""
+
+#: docs/design_docs/string-extraction-guide.txt:54 lib/RT/StyleGuide.pod:787
 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Crea un ticket in\">&nbsp;%1"
@@ -578,11 +611,11 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Aggiungi"
 
-#: html/Search/Bulk.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:92
 msgid "Add AdminCc"
 msgstr "Aggiungi AdminCc"
 
-#: html/Search/Bulk.html:110
+#: html/Search/Bulk.html:88
 msgid "Add Cc"
 msgstr "Aggiungi Cc"
 
@@ -594,7 +627,7 @@
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Aggiungi criterio"
 
-#: html/Ticket/Create.html:144 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Ticket/Create.html:145 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Aggiungi altri file"
 
@@ -602,7 +635,7 @@
 msgid "Add Next State"
 msgstr "Aggiungi prossimo stato"
 
-#: html/Search/Bulk.html:106
+#: html/Search/Bulk.html:84
 msgid "Add Requestor"
 msgstr "Aggiungi il richiedente"
 
@@ -626,11 +659,15 @@
 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
 msgstr "Aggiungi uno scrip da applicare a tutte le code"
 
-#: html/Search/Build.html:85
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Add additional criteria"
 msgstr "Aggiungi criteri addizionali"
 
-#: html/Search/Bulk.html:146
+#: html/Search/Build.html:109 html/Search/Build.html:94
+msgid "Add and Search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:124
 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
 msgstr "Aggiungere commenti o repliche ai ticket selezionati"
 
@@ -642,7 +679,15 @@
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Aggiungi nuovi osservatori"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:103
+#: html/Search/Build.html:85
+msgid "Add these terms to your search"
+msgstr ""
+
+#: html/Search/Bulk.html:159
+msgid "Add values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:108
 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
 msgstr "Aggiungi, cancella o modifica il valore dei campi personalizzati per gli oggetti"
 
@@ -655,7 +700,7 @@
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Aggiunto gruppo/utente come %1 per questa coda"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1416
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1417
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Aggiunto gruppo/utente come %1 per questo ticket"
@@ -668,7 +713,7 @@
 msgid "Address2"
 msgstr "Indirizzo2"
 
-#: html/Ticket/Create.html:95
+#: html/Ticket/Create.html:96
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Cc amministrativo"
 
@@ -716,7 +761,7 @@
 msgid "AdminCorrespondence"
 msgstr "GestisciCorrispondenza"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "AdminCustomField"
 msgstr "GestisciCampoPers."
 
@@ -752,7 +797,7 @@
 msgid "Admins"
 msgstr "Amministratori"
 
-#: html/Ticket/Elements/Tabs:197
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:209
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avanzata"
 
@@ -808,11 +853,11 @@
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Applica modifiche"
 
-#: html/Elements/Tabs:74
+#: html/Elements/Tabs:77
 msgid "Approval"
 msgstr "Approvazione"
 
-#: html/Approvals/Display.html:67 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
+#: html/Approvals/Display.html:65 html/Approvals/Elements/ShowDependency:63 html/Approvals/index.html:86
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
 #. ($ticket->id, $msg)
 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
@@ -873,15 +918,15 @@
 msgid "AssignCustomFields"
 msgstr "AssegnaCampiPers."
 
-#: html/Search/Bulk.html:164 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:114
+#: html/Search/Bulk.html:142 html/SelfService/Update.html:87 html/Ticket/ModifyAll.html:115 html/Ticket/Update.html:117
 msgid "Attach"
 msgstr "Allega"
 
-#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:140
+#: html/SelfService/Create.html:92 html/Ticket/Create.html:141
 msgid "Attach file"
 msgstr "Allega un file"
 
-#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:128 html/Ticket/Update.html:92
+#: html/SelfService/Update.html:75 html/Ticket/Create.html:129 html/Ticket/Update.html:95
 msgid "Attached file"
 msgstr "File allegato"
 
@@ -894,7 +939,7 @@
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Allegato creato"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1673
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1720
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Nome file dell'allegato"
 
@@ -930,6 +975,10 @@
 msgid "AutoreplyToRequestors"
 msgstr "RispostaAutomaticaAiRichiedenti"
 
+#: html/Widgets/SelectionBox:186
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
 msgstr "Firma PGP invalida: %1\\n"
@@ -950,7 +999,7 @@
 msgid "Basics"
 msgstr "Dati base"
 
-#: html/Ticket/Update.html:86
+#: html/Ticket/Update.html:89
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
@@ -966,7 +1015,7 @@
 msgid "Begin Approval"
 msgstr "Inizia approvazione"
 
-#: html/Elements/Header:80
+#: html/Elements/Logo:47
 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgstr "Logo Best Practical Solutions, LLC"
 
@@ -986,19 +1035,23 @@
 msgid "Bookmarkable URL for this search"
 msgstr "URL assoluto per questa ricerca"
 
-#: html/Search/Results.html:81
+#: html/Search/Results.html:82
 msgid "Bookmarkable link"
 msgstr "Link assoluto"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:66
+#: html/Ticket/Elements/ShowHistory:60 html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Intestazione breve"
 
-#: html/Search/Bulk.html:46 html/Search/Bulk.html:47
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:220
+msgid "Bulk Update"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Bulk ticket update"
 msgstr "Modifica di ticket in blocco"
 
-#: lib/RT/User_Overlay.pm:1722
+#: lib/RT/User_Overlay.pm:1883
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Gli utenti di sistema non possono essere modificati"
 
@@ -1006,7 +1059,7 @@
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Può il gruppo/utente vedere questa coda"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:370
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:373
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Impossibile aggiungere un valore di campo personalizzato senza un nome"
 
@@ -1015,7 +1068,7 @@
 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
 msgstr "Impossibile trovare una classe collection per '%1'"
 
-#: html/Search/Build.html:761
+#: html/Search/Build.html:742
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr "Impossibile trovare una ricerca salvata su cui lavorare"
 
@@ -1027,20 +1080,24 @@
 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
 msgstr "Impossibile unire un ticket ad un ticket già unito. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi"
 
-#: html/Search/Build.html:766
+#: html/Search/Build.html:748
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Impossibile salvare questa ricerca"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1266 lib/RT/Record.pm:1344
+#: lib/RT/Record.pm:1270 lib/RT/Record.pm:1348
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Impossibile specificare sia la base che il target"
 
-#: html/autohandler:148
+#: html/autohandler:166
 #. ($msg)
 msgid "Cannot create user: %1"
 msgstr "Impossibile creare l'utente: %1"
 
-#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:85 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:81 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
+#: html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:62 html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58
+msgid "Category"
+msgstr ""
+
+#: etc/initialdata:50 html/Admin/Queues/People.html:65 html/SelfService/Create.html:71 html/Ticket/Create.html:86 html/Ticket/Elements/EditPeople:72 html/Ticket/Elements/ShowPeople:56 html/Ticket/Update.html:84 lib/RT/ACE_Overlay.pm:113
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -1048,11 +1105,11 @@
 msgid "Change password"
 msgstr "Cambia la password"
 
-#: html/Elements/Submit:100
+#: html/Elements/Submit:91
 msgid "Check All"
 msgstr "Spunta tutte le caselle"
 
-#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:131 html/Ticket/Update.html:95
+#: html/SelfService/Update.html:78 html/Ticket/Create.html:132 html/Ticket/Update.html:98
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Spunta la casella per cancellare"
 
@@ -1060,18 +1117,26 @@
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Spunta la casella per revocare i diritti"
 
-#: html/Elements/EditLinks:146 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:214 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
+#: html/Elements/EditLinks:148 html/Elements/EditLinks:85 html/Elements/ShowLinks:78 html/Ticket/Create.html:221 html/Ticket/Elements/BulkLinks:64
 msgid "Children"
 msgstr "Derivati"
 
+#: html/NoAuth/js/util.js:70 html/NoAuth/js/util.js:88
+msgid "Choose a date"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Users/Modify.html:156 html/User/Prefs.html:141
 msgid "City"
 msgstr "Città"
 
-#: html/Elements/Submit:102
+#: html/Elements/Submit:93
 msgid "Clear All"
 msgstr "Azzera"
 
+#: html/Helpers/CalPopup.html:6
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
 #: html/Ticket/Elements/ShowDates:68
 msgid "Closed"
 msgstr "Chiuso"
@@ -1088,11 +1153,23 @@
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Ticket chiusi"
 
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:89
+msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:90
+msgid "Combobox: Select or enter one value"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
+msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Command not understood!\\n"
 msgstr "Comando non riconosciuto!\\n"
 
-#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182 html/Ticket/Elements/Tabs:176
+#: html/Ticket/Elements/ShowTransaction:189 html/Ticket/Elements/Tabs:178
 msgid "Comment"
 msgstr "Commento"
 
@@ -1116,11 +1193,11 @@
 msgid "Comments"
 msgstr "Commenti"
 
-#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:73
+#: html/Ticket/ModifyAll.html:91 html/Ticket/Update.html:76
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Commenti (non inviati ai richiedenti)"
 
-#: html/Search/Bulk.html:150
+#: html/Search/Bulk.html:128
 msgid "Comments (not sent to requestors)"
 msgstr "Commenti (non inviati ai richiedenti)"
 
@@ -1128,7 +1205,7 @@
 msgid "Comments about %1"
 msgstr "Commenti su %1"
 
-#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:67
+#: html/Admin/Users/Modify.html:224 html/Ticket/Elements/ShowRequestor:66
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Commenti su questo utente"
 
@@ -1156,7 +1233,7 @@
 msgid "Condition not found"
 msgstr "Condizione non trovata"
 
-#: html/Elements/Tabs:81
+#: html/Elements/Tabs:84
 msgid "Configuration"
 msgstr "Configurazione"
 
@@ -1212,20 +1289,20 @@
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
 msgstr "Impossibile aggiungere un nuovo valore di campo personalizzato al ticket. %1 "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1693
+#: lib/RT/Record.pm:1697
 msgid "Could not add new custom field value. "
 msgstr "Impossibile aggiungere un nuovo valore di campo personalizzato. "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1646
+#: lib/RT/Record.pm:1650
 #. (, $value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Impossibile aggiungere un nuovo valore di campo personalizzato. %1 "
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3004 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3029
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2987 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2995 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3012
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Impossibile cambiare l'incaricato. "
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:119
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:135
 #. ($msg)
 msgid "Could not create CustomField"
 msgstr "Impossibile creare il campo personalizzato"
@@ -1244,7 +1321,7 @@
 msgid "Could not create template: %1"
 msgstr "Impossibile creare il modello: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1051 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:396
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1052 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:397
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Impossibile creare il ticket. Queue non impostata"
 
@@ -1264,11 +1341,11 @@
 msgid "Could not find group %1."
 msgstr "Impossibile trovare il gruppo %1."
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1384
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:738 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1385
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Impossibile trovare o creare questo utente"
 
-#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1465
+#: lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1466
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Impossibile trovare questo gruppo/utente"
 
@@ -1298,7 +1375,7 @@
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Impossibile rendere questo gruppo/utente un %1 per questa coda"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1405
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1406
 #. ($self->loc($args{'Type'}))
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Impossibile rendere questo gruppo/utente un %1 per questo ticket"
@@ -1320,7 +1397,7 @@
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Impossibile aggiungere un appartenente al gruppo"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1705 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1709 lib/RT/Record.pm:1761
 #. ($Msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
 msgstr "Impossibile creare una transazione: %1"
@@ -1333,7 +1410,7 @@
 msgid "Couldn't find group\\n"
 msgstr "Impossibile trovare il gruppo\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:939
+#: lib/RT/Record.pm:943
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Impossibile trovare la riga"
 
@@ -1341,7 +1418,7 @@
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Impossibile trovare questo gruppo/utente"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:404
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:403
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Impossibile trovare questo valore"
 
@@ -1421,12 +1498,12 @@
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Impossibile caricare il ticket '%1'"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2612
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2595
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2611
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2594
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr ""
@@ -1435,7 +1512,7 @@
 msgid "Country"
 msgstr "Nazione"
 
-#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:68 html/Ticket/Create.html:165 html/Ticket/Create.html:226
+#: html/Admin/Elements/CreateUserCalled:47 html/Admin/Elements/EditCustomField:84 html/Admin/Elements/EditScrip:132 html/Admin/Queues/Template.html:66 html/Elements/QuickCreate:65 html/Ticket/Create.html:166 html/Ticket/Create.html:233
 msgid "Create"
 msgstr "Crea"
 
@@ -1443,7 +1520,7 @@
 msgid "Create Tickets"
 msgstr "Crea ticket"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:109 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 html/Admin/Elements/EditCustomField:96
 msgid "Create a CustomField"
 msgstr "Crea un campo Personalizzato"
 
@@ -1484,7 +1561,7 @@
 msgid "Create a new template"
 msgstr "Crea un nuovo modello"
 
-#: html/Ticket/Create.html:46 html/Ticket/Create.html:49 html/Ticket/Create.html:57
+#: html/Ticket/Create.html:47 html/Ticket/Create.html:51 html/Ticket/Create.html:58
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Crea un nuovo ticket"
 
@@ -1537,7 +1614,7 @@
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Crea nuovi ticket in questa coda"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:101
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:106
 msgid "Create, delete and modify custom fields"
 msgstr "Crea, elimina e modifica campi personalizzati"
 
@@ -1565,7 +1642,7 @@
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "CreaTicket"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1145
+#: html/Elements/SelectDateType:47 html/Ticket/Elements/ShowDates:48 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1146
 msgid "Created"
 msgstr "Creato"
 
@@ -1573,15 +1650,23 @@
 msgid "Created By"
 msgstr "Creato da"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:121 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 html/Admin/Elements/EditCustomField:117
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Created CustomField %1"
 msgstr "Campo personalizzato %1 creato"
 
+#: html/Tools/Reports/Elements/Tabs:63
+msgid "Created in a date range"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Created template %1"
 msgstr "Modello %1 creato"
 
+#: html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:7
+msgid "Created tickets in period, grouped by status"
+msgstr ""
+
 #: html/Search/Elements/PickBasics:102
 msgid "Creator"
 msgstr "CreatoDa"
@@ -1602,6 +1687,10 @@
 msgid "Current rights"
 msgstr "Diritti attuali"
 
+#: html/Search/Elements/EditQuery:47
+msgid "Current search"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Current search criteria"
 msgstr "Criterio di ricerca attuale"
@@ -1614,11 +1703,11 @@
 msgid "Custom Field #%1"
 msgstr "Campo personalizzato n°%1"
 
-#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:57
+#: html/Admin/Elements/SystemTabs:61 html/Admin/Elements/Tabs:62 html/Admin/Global/index.html:71 html/Admin/Users/Modify.html:208 html/Admin/index.html:77 html/Ticket/Elements/ShowSummary:56
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Campi personalizzati"
 
-#: html/Admin/CustomFields/index.html:59
+#: html/Admin/CustomFields/index.html:60
 #. ($lookup)
 msgid "Custom Fields for %1"
 msgstr "Campi personalizzati per %1"
@@ -1639,17 +1728,17 @@
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Campi personalizzati %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2147
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2194
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Il campo personalizzato %1 ha un valore."
 
-#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2143
+#: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2190
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Il campo personalizzato %1 non ha valore."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1579 lib/RT/Record.pm:1740
+#: lib/RT/Record.pm:1583 lib/RT/Record.pm:1744
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Campo personalizzato %1 non trovato"
@@ -1662,7 +1751,7 @@
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Campo personalizzato %1 non trovato"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1041
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1144
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Impossibile trovare il valore %1 per il campo personalizzato %2"
@@ -1671,15 +1760,15 @@
 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
 msgstr "Valore del campo personalizzato cambiato da %1 a %2"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:414
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:413
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Impossibile cancellare il valore del campo personalizzato"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1150
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Valore del campo personalizzato non trovato"
 
-#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1049 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:412
+#: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1152 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:411
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Il valore del vampo personalizzato è stato eliminato"
 
@@ -1687,11 +1776,15 @@
 msgid "CustomField"
 msgstr "CampoPersonalizzato"
 
+#: html/Prefs/MyRT.html:70 html/Prefs/Quicksearch.html:70 html/Prefs/Search.html:75
+msgid "Customize"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Data error"
 msgstr "Errore nei dati"
 
-#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:191 html/Ticket/Elements/ShowSummary:76 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
+#: html/SelfService/Display.html:61 html/Ticket/Create.html:201 html/Ticket/Elements/ShowSummary:81 html/Ticket/Elements/Tabs:116 html/Ticket/ModifyAll.html:65
 msgid "Dates"
 msgstr "Date"
 
@@ -1755,7 +1848,7 @@
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delega"
 
-#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63
+#: html/Admin/Elements/EditScrips:75 html/Search/Elements/EditFormat:103 html/Search/Elements/EditQuery:57 html/Search/Elements/EditSearches:63 html/Widgets/SelectionBox:205
 msgid "Delete"
 msgstr "Cancella"
 
@@ -1776,6 +1869,10 @@
 msgid "Delete tickets"
 msgstr "Cancella ticket"
 
+#: html/Search/Bulk.html:160
+msgid "Delete values"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:115
 msgid "DeleteTicket"
 msgstr "CancellaTicket"
@@ -1804,11 +1901,11 @@
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
 msgstr "La cancellazione di quest'oggetto violerebbe l'integrità referenziale. Ciò è male!"
 
-#: html/Approvals/Elements/Approve:66
+#: html/Approvals/Elements/Approve:69
 msgid "Deny"
 msgstr "Nega"
 
-#: html/Elements/EditLinks:138 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:212 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
+#: html/Elements/EditLinks:140 html/Elements/EditLinks:66 html/Elements/ShowLinks:58 html/Ticket/Create.html:219 html/Ticket/Elements/BulkLinks:56 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:53
 msgid "Depended on by"
 msgstr "È una dipendenza per"
 
@@ -1840,7 +1937,7 @@
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Cancellata dipendenza da %1"
 
-#: html/Elements/EditLinks:134 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:211 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
+#: html/Elements/EditLinks:136 html/Elements/EditLinks:57 html/Elements/SelectLinkType:48 html/Elements/ShowLinks:48 html/Ticket/Create.html:218 html/Ticket/Elements/BulkLinks:52 html/Ticket/Elements/ShowDependencies:46
 msgid "Depends on"
 msgstr "Dipende da"
 
@@ -1852,7 +1949,7 @@
 msgid "Descending"
 msgstr "Decrescente"
 
-#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:149
+#: html/SelfService/Create.html:100 html/Ticket/Create.html:150
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Descrivi il problema qui sotto"
 
@@ -1896,7 +1993,7 @@
 msgid "Display ticket #%1"
 msgstr "Visualizza il ticket n°%1"
 
-#: html/Elements/Footer:60
+#: html/Elements/Footer:67
 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
 msgstr "Distribuito in accordo con la versione 2 della <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GNU GPL</a>."
 
@@ -1904,7 +2001,7 @@
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Fai di tutto e di più"
 
-#: html/Search/Build.html:112
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Do the Search"
 msgstr "Esegui la ricerca"
 
@@ -1924,7 +2021,7 @@
 msgid "Download as a tab-delimited file"
 msgstr "Scarica come file separato da TAB"
 
-#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:197 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1149
+#: html/Elements/SelectDateType:53 html/Ticket/Create.html:207 html/Ticket/Elements/EditDates:66 html/Ticket/Elements/Reminders:86 html/Ticket/Elements/ShowDates:64 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1150
 msgid "Due"
 msgstr "Scadenza"
 
@@ -1936,7 +2033,7 @@
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "ERRORE: impossibile caricare il ticket '%1' : %2.\\n"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: html/Elements/Quicksearch:48 html/Elements/ShowSearch:49 html/index.html:76
 msgid "Edit"
 msgstr "Modifica"
 
@@ -1944,6 +2041,10 @@
 msgid "Edit Conditions"
 msgstr "Modifica condizioni"
 
+#: html/Search/Bulk.html:149
+msgid "Edit Custom Fields"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:92 html/Admin/Queues/CustomFields.html:64 html/Admin/Users/CustomFields.html:64
 #. ($Object->Name)
 msgid "Edit Custom Fields for %1"
@@ -1965,7 +2066,7 @@
 msgid "Edit Custom Fields for transactions on tickets in all queues"
 msgstr "Modifica i campi personalizzati per le transazioni sui ticket in tutte le code"
 
-#: html/Search/Bulk.html:173 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
+#: html/Search/Bulk.html:189 html/Ticket/ModifyLinks.html:57
 msgid "Edit Links"
 msgstr "Modifica collegamenti"
 
@@ -1973,6 +2074,10 @@
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Modifica query"
 
+#: html/Ticket/Elements/Tabs:207
+msgid "Edit Search"
+msgstr ""
+
 #: html/Admin/Queues/Templates.html:63
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Edit Templates for queue %1"
@@ -2011,7 +2116,7 @@
 msgid "Editing Configuration for user %1"
 msgstr "Modifica della configurazione per l'utente %1"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:125 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 html/Admin/Elements/EditCustomField:120
 #. ($CustomFieldObj->Name())
 msgid "Editing CustomField %1"
 msgstr "Modifica del campo personalizzato %1"
@@ -2030,7 +2135,7 @@
 msgid "Editing template %1"
 msgstr "Modifica del modello %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1281 lib/RT/Record.pm:1358
+#: lib/RT/Record.pm:1285 lib/RT/Record.pm:1362
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "È necessario specificare base o target"
 
@@ -2050,7 +2155,7 @@
 msgid "EmailEncoding"
 msgstr "CodificaEmail"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:83 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:98 html/Admin/Elements/EditCustomField:72
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
 msgstr "Abilitato (togliere il segno di spunta per disabilitare questo campo personalizzato)"
 
@@ -2075,7 +2180,7 @@
 msgid "Enabled status %1"
 msgstr "Stato %1 abilitato"
 
-#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:143 html/Admin/Queues/Modify.html:162
+#: html/Admin/CustomFields/Modify.html:159 html/Admin/Queues/Modify.html:162
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr "Stato abilitato: %1"
@@ -2084,7 +2189,7 @@
 msgid "Enter multiple values"
 msgstr "Valori multipli"
 
-#: html/Elements/EditLinks:124
+#: html/Elements/EditLinks:126
 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Inserire, separati da spazio, gli oggetti (o URI di oggetti) da collegare."
 
@@ -2092,11 +2197,11 @@
 msgid "Enter one value"
 msgstr "Valore singolo"
 
-#: html/Elements/EditLinks:121
+#: html/Elements/EditLinks:123
 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Inserire, separati da spazio, le code (o URI di code) da collegare."
 
-#: html/Elements/EditLinks:117 html/Search/Bulk.html:174
+#: html/Elements/EditLinks:119 html/Search/Bulk.html:190
 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
 msgstr "Inserire, separati da spazio, i ticket (o URI di ticket) da collegare."
 
@@ -2108,7 +2213,7 @@
 msgid "Enter up to %1 values"
 msgstr "Inserimento di un massimo di %1 valori"
 
-#: html/Elements/Login:61 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
+#: html/Elements/Login:67 html/SelfService/Error.html:46 html/SelfService/Error.html:47
 msgid "Error"
 msgstr "Errore"
 
@@ -2128,7 +2233,7 @@
 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
 msgstr "Errore nei parametri passati a Queue->DeleteWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1333
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1334
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "Errore nei parametri passati a Ticket->AddWatcher"
 
@@ -2136,7 +2241,7 @@
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Errore nei parametri passati a Ticket->DelWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1499
+#: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1500
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Errore nei parametri passati a Ticket->DeleteWatcher"
 
@@ -2278,11 +2383,11 @@
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: html/Search/Elements/PickBasics:162 html/Ticket/Create.html:185 html/Ticket/Elements/EditBasics:79 lib/RT/T